Impact Factor: 0.448

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): 14.000