Impact Factor: 1.358

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000