Impact Factor: 2.344

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000