Impact Factor: 2.101

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000