Impact Factor: 0.790

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 15.000