Impact Factor: 2.082

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 35.000