Impact Factor: 0.960

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 35.000