Impact Factor: 3.205

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000