Impact Factor: 2.752

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000