Impact Factor: 2.253

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 30.000