Impact Factor: 2.275

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 35.000