Impact Factor: 2.129

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 25.000