Impact Factor: 2.075

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 35.000