Impact Factor: 0.784

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 20.000