Impact Factor: 2.112

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 30.000