Impact Factor: 2.016

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 30.000