Impact Factor: 3.171

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 35.000