Impact Factor: 3.543

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 40.000