Impact Factor: 2.522

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 25.000