Impact Factor: 4.569

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000