Impact Factor: 2.023

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 30.000