Impact Factor: 1.207

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 12.500