Impact Factor: 1.532

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 25.000