Impact Factor: 0.617

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000