Impact Factor: 0.927

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 27.000