Impact Factor: 3.772

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 32.000