Impact Factor: 3.248

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 6.750