Impact Factor: 1.795

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 27.000