Impact Factor: 0.242

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 13.000