Impact Factor: 5.255

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 8.000