Impact Factor: 1.793

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 32.000