Impact Factor: 0.504

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 13.000