Impact Factor: 2.234

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 20.000