Impact Factor: 0.764

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 15.000