Impact Factor: 1.253

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 24.000