Impact Factor: 1.628

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 20.000