Impact Factor: 0.354

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 15.000