Impact Factor: 7.452

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 24.000