Impact Factor: 0.816

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000