Impact Factor: 2.905

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000