Impact Factor: 0.745

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016): 15.000