Impact Factor: 3.143

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000