List of selected author’s publications

Krawentek Lidia, mgr inż.
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics
YearType of publicationImpact Factor
 1. AFM investigation of capillaries in gambro and fresenius dialyzers / J. A. Pietrzyk, A. Kowal, R. RUMIAN, L. KRAWENTEK, S. NOWAK, W. Sułowicz // W: Digital instruments scanning probe microscopy : Manchester 28th & 29th June 2001 : workshop & users meeting. — [S. l. : Veeco Instruments Ltd, 2001]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [3]

  top page [top page]

 2. Czy hemodializa codzienna wpływa na zmianę współczynników modelowania kinetycznego dializy? : doniesienie wstępneDoes daily hemodialysis influence urea kinetic modeling (UMK) coefficients? : preliminary report / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Małgorzata Komorowska, Roman RUMIAN, Dorota Drożdż, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja // Przegląd Lekarski (1945). — 2006 t. 63, supl. 3 s. 194–197. — Bibliogr. s. 197. — PIII-60, PIII-60A s. 274. — IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Kraków, 20–22 kwietnia 2006. — Kraków : Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2006

  top page [top page]

 3. Dynamic thermography in testing the venous system of the extremities / Pietrzyk J. A., KOROHODA P., KRAWENTEK L. // Thermology International [poprzed. European Journal of Thermology]. — 2003 vol. 13 no. 2 s. 78–79. — 9th European Congress of Thermology : Kraków, May 29 to June 1, 2003 : abstracts. — Wien : Ludwig Boltzmann Research Institute for Physical Diagnostics : The Austrian Society of Thermology, 2003

  top page [top page]

 4. Evaluation of nanostructure in reused cuprophane and polysulfone dialysis membranesBadanie mikrostruktury reutylizowanych kuprofanowych i polisulfonowych błon dializacyjnych / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja, Dorota Drożdż, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Władysław Sułowicz, Marek Szymoński // Advances in Clinical and Experimental Medicine : bimonthly ; ISSN 1230-025X. — 2008 vol. 17 no. 2 s. 173–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 5. Hypertension in peritoneally dialyzed children : Polish multicenter study results / D. Drożdż, J. A. Pietrzyk, P. KOROHODA, P. Kwinta, L. KRAWENTEK, A. Żurowska, [et al.] // Nieren- und Hochdruckkrankheiten ; ISSN 0300-5224. — 2008 vol. 37/Februar s. 97 P89. — 39. Wissenschaftliche Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Nephrologie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 6. Impact of daily hemodialysis (DH) on urea kinetic modeling (UKM) parameters in patients switched from conventional hemodialysis to DH / Jacek Pietrzyk, Przemysław KOROHODA, Monika Miklaszewska, Roman RUMIAN, Dorota Drożdż, Katarzyna Zachwieja, Małgorzata Komorowska // NDT Nephrology Dialysis Transplantation Plus ; ISSN 1753-0784. — 2008 vol. 1 suppl. 2 s. 317 MP252. — XLV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) : May 10–13, 2008 Stockholm, Sweden

  top page [top page]

 7. Matematyczne modele terapii nerkozastępczejMathematical models of renal replacement therapy / Jacek A. Pietrzyk, Lidia KRAWENTEK, Stanisław NOWAK, Paweł Dyras // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały II [drugiego] sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — S. 23–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 8. Nowe techniki pomiarowe w biologii i medycynie: mikroskopia sił atomowychThe new measurement technics in biology and medicine: atomic force microscopy / Roman RUMIAN, Paweł Czuba, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Lidia KRAWENTEK // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2003 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały V sympozjum : Krynica, 12–15 maja 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 19–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 9. Nowe techniki pomiarowe w biologii i medycynie: mikroskopia sił atomowych. Cz. 1The new measurement technics in biology and medicine: atomic force microscopy, Pt. 1 / Marta Targosz, Marek Szymoński, Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK // Przegląd Lekarski (1945). — 2003 t. 60 nr 12 s. 828–831. — Bibliogr. s. 831

  top page [top page]

 10. Nowe techniki pomiarowe w biologii i medycynie: mikroskopia sił atomowych. Cz. 2The new measurement technics in biology and medicine: atomic force microscopy, Pt. 2 / Monika Miklaszewska, Marta Targosz, Jacek A. Pietrzyk, Marek Szymoński, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Władysław Sułowicz // Przegląd Lekarski (1945). — 2004 t. 61 nr 2 s. 126–133. — Bibliogr. s. 133

  top page [top page]

 11. Nowe techniki pomiarowe w biologii i medycynie: mikroskopia sił atomowych. Cz. 3The new measurement technics in biology and medicine: atomic force microscopy, Pt. 3 / Monika Miklaszewska, Marta Targosz, Władysław Sułowicz, Jacek A. Pietrzyk, Marek Szymoński, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Przmysław KOROHODA // Przegląd Lekarski (1945). — 2004 t. 61 nr 3 s. 192–198. — Bibliogr. s. 198

  top page [top page]

 12. Ocena wpływu przepuszczalności otrzewnej na stan nawodnienia i odżywienia dzieci dializowanych otrzewnowo : wyniki polskiego badania wieloośrodkowegoThe assessment of the influence of peritoneal permeability on nutritional and volemic status in peritoneally dialyzed children : Polish multicenter study results / Drożdż D., Pietrzyk J. A., KOROHODA P., Kwinta P., KRAWENTEK L., Żurowska A., [et al.] // Polski Merkuriusz Lekarski [dawniej Polski Tygodnik Lekarski] ; ISSN 1426-9686. — 2008 t. 24 suppl. 3 s. 32–33. — Tekst pol.-ang.. — IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Pułtusk, 29–31 maj 2008

  top page [top page]

 13. Optymalizacyjne modelowanie cyklu hemodializacyjnegoOptimisation-based modeling of the hemodialysis cycle / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5bis wyd. spec. dodatkowe s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — MPM 2006 : VIII sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie : Krynica, 14–18 maja 2006 r. / pod. red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

  top page [top page]

 14. Processing of sequential thermographic (TG) scans in vascular access evaluation / Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Jacek Pietrzyk // Thermology International [poprzed. European Journal of Thermology]. — 2002 vol. 12 no. 4 s. 158–159. — Bibliogr. s. 159

  top page [top page]

 15. Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo : wyniki polskiego badania wieloośrodkowegoNutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in peritoneally dialysed children : Polish multicenter study results / Dorota Drożdż, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Lidia KRAWENTEK, Aleksandra Żurowska [et al.] // Standardy Medyczne ; ISSN 1641-4039. — 2007 t. 4 nr 1 s. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

  top page [top page]

 16. Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo : wyniki polskiego badania wieloośrodkowegoNutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in peritoneally dialyzed children : Polish multicenter study results / Drożdż D., Pietrzyk J. A., KOROHODA P., Kwinta P., KRAWENTEK L., Żurowska A. [et al.] // Standardy Medyczne. Suplement. — 2007 t. 9 nr 29 s. 10, 7/U2. — Tekst pol.-ang.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Jachranka k. Warszawy, 10–12. 05. 2007 r. : [abstrakty] / pod red. Ryszarda Grendy. — Warszawa : Media-Press, 2007. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 17. Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci hemodializowanych : wyniki polskiego badania wieloośrodkowegoNutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in hemodialyzed children : Polish multicenter study results / Drożdż D., Pietrzyk J. A., KOROHODA P., Kwinta P., KRAWENTEK L., Żurowska A., [et al.] // Polski Merkuriusz Lekarski [dawniej Polski Tygodnik Lekarski] ; ISSN 1426-9686. — 2008 t. 24 suppl. 3 s. 34–35. — Tekst pol.-ang.. — IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Pułtusk, 29–31 maj 2008

  top page [top page]

 18. Static thermography (TG) in studies of vascular access in hemodialyzed subjects / Jacek A. Pietrzyk, Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja // Thermology International [poprzed. European Journal of Thermology]. — 2002 vol. 12 no. 4 s. 157–158

  top page [top page]

 19. Statystyczna analiza i redukcja szumu w termogramie zarejestrowanym kamerą skanującąStatistical analysis and reduction of noise in the thermogram acquired with the scanning camera / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Lidia KRAWENTEK // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2003 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały V sympozjum : Krynica, 12–15 maja 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 20. Termografia jako wstępna metoda diagnostyki dostępu naczyniowego u chorych hemodializowanychThermography as an introductory method for evaluation of vascular access in hemodialysed subjects / Jacek A. Pietrzyk, Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Dorota Drożdż, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska // Przegląd Pediatryczny. — Tyt. poprz.: Biuletyn – Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. — 2004 vol. 34 nr 2 s. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 21. Termograficzne badanie dostępu naczyniowego w leczeniu hemodializą[Application of thermography to assessment of vascular access for hemodialysis treatment] / KOROHODA P., Pietrzyk J. A., TADEUSIEWICZ R., KRAWENTEK L. // W: Obrazowanie biomedyczne / red. tomu: Leszek Chmielewski, Juliusz Lech Kulikowski, Antoni Nowakowski ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 8). — S. 561–568. — Bibliogr. s. 566–568

  top page [top page]

 22. Wpływ codziennej hemodializy (DH) na parametry metaboliczne modelowania kinetycznegoThe effects of daily hemodialysis (DH) on metabolic parameters of kinetic modeling / KOROHODA P., Pietrzyk J. A., Miklaszewska M., RUMIAN R., KRAWENTEK L., Zachwieja K., Komorowska M. // Standardy Medyczne. Suplement. — 2007 t. 9 nr 29 s. 58, 55/P4. — Tekst pol.-ang.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Jachranka k. Warszawy, 10–12. 05. 2007 r. : [abstrakty] / pod red. Ryszarda Grendy. — Warszawa : Media-Press, 2007. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 23. Wpływ codziennej hemodializy na wartość klirensu komórkowego {\em Kc}The effect of daily hemodialysis on the value of the cellular clearance {\it Kc} / KOROHODA P., Pietrzyk J. A., Miklaszewska M., Komorowska M., RUMIAN R., KRAWENTEK L., Drożdż D., Zachwieja K. // Standardy Medyczne. Suplement. — 2007 t. 9 nr 29 s. 59, 56/P4. — Tekst pol.-ang.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Jachranka k. Warszawy, 10–12. 05. 2007 r. : [abstrakty] / pod red. Ryszarda Grendy. — Warszawa : Media-Press, 2007. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 24. Wpływ codziennej hemodializy na wybrane parametry metaboliczne modelowania kinetycznegoThe influence of daily hemodialysis upon selected metabolic parameters of kinetic modeling / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja, Małgorzata Komorowska // Standardy Medyczne ; ISSN 1641-4039. — 2007 t. 4 nr 1 s. 32–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

  top page [top page]

 25. Wpływ codziennej hemodializy na zachowanie się klirensu komórkowego {\em Kc} i inne parametry modeloweInfluence of daily hemodialysis upon cellular clearance {\it Kc} and other modeled parameters / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Małgorzata Komorowska, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja, Dorota Drożdż // Standardy Medyczne ; ISSN 1641-4039. — 2007 t. 4 nr 1 s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

  top page [top page]

 26. Wpływ metody wyznaczania na wartość wskaźnika dawki dializy {\em Kt/V} w warunkach klinicznychThe impact of calculation method on the value of dialysis index {\it Kt/V} in clinical conditions / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Monika Miklaszewska // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 440–443. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii ,,Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 2 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

  top page [top page]

 27. Wpływ reutylizacji dializatorów kwasem nadoctowym na nanostrukturę powierzchni błon dializacyjnych ocenianą techniką mikroskopii sił atomowychInfluence of dialysers reprocessing with peracetic acid on dialysis membranes' nanostructure based on atomic force microscopy / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Marek Szymoński, Lidia KRAWENTEK // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2007 t. 11 nr 3 s. 100–105. — Bibliogr. s. 105

  top page [top page]

 28. Wpływ reutylizacji dializatorów kwasem nadoctowym na stopień biozgodności wybranych błon dializacyjnychEvaluation of dialysers reprocessing techniques with peracetic acid on dialysis membranes' biocompatibility / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Marek Szymoński, Lidia KRAWENTEK // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2007 t. 11 nr 3 s. 106–111. — Bibliogr. s. 111

  top page [top page]

 29. Zastosowanie analizy bioimpedancji do oceny przestrzeni płynowych dzieci hemodializowanychApplication of the bioimpedance analysis in assessment of the fluid compartments in the hemodialyzed children / Dorota Drożdż, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Lidia KRAWENTEK // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2003 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały V sympozjum : Krynica, 12–15 maja 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 121–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 30. Zastosowanie analizy bioimpedancji w modelowaniu kinetycznym mocznika – hemodializa, podejście praktyczneApplication of bioimpedance analysis to urea kinetic modelling – hemodialysis, practical approach / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Dorota Drożdż, Lidia KRAWENTEK // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2005 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały VII sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2005 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 141–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 31. Zastosowanie metody termografii statycznej do badania dostępu naczyniowego u hemodializowanych pacjentówApplication of static thermography for evaluation of the vascular access in hemodialysis subjects / Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Jacek A. Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2002 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały IV sympozjum : Krynica, 13–17 maja 2002 : sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 50-lecia WEAIiE AGH / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 32. Zastosowanie mikroskopii sił atomowych do badań zmian w błonie erytrocytów wywołanych czynnikami chemicznymiErytrocyte membrane change due to the chamical treatment with atomic force microscopy / Maria Targosz-Korecka, Władysław Sułowicz, Paweł Czuba, Marek Szymoński, Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2009 t. 66 nr 12 s. 1031–1035. — Bibliogr. s. 1035

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 33. Zastosowanie nowoczesnych technik mikroskopowych w badaniach własności kapilar dializatorówThe application of modern microscopic technique for dialysers membrane evaluation / Andrzej Kowal, Stanisław NOWAK, Władysław Sułowicz, Jacek A. Pietrzyk, Lidia KRAWENTEK, Maciej Drożdż, Maria Nowogrodzka-Zagórska, Wojciech Bal // Przegląd Lekarski (1945). — 2000 t. 57 nr 12 s. 1–5. — Bibliogr. s. 5

  top page [top page]