List of selected author’s publications

Pasierb Paweł, dr inż.
Faculty of Materials Science and Ceramics
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  Application of Nasicon and YSZ for the construction of {CO_{2}} ans {SO_{x}} potentiometric gas sensors (...)

 2. zaznacz do wydruku

  Application of proton-conducting {SrCeO_{3}} for construction of potentiometric hydrogen gas sensor (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Application of proton-conducting {SrCeO_{3}} for construction of potentiometric hydrogen gas sensor (...)

 4. zaznacz do wydruku

  {BaCe(Ti,Y)O_{3}} – ceramic protonic conductors for hydrogen purification (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Chemical diffusion in {Sr(Ce_{1-x}Y_{x})O_{3-δ}} (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Chemical diffusion in {Sr(Ce_{1-x}Y_{x})O_{3-δ}} (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Chemical stability of {Ba(Ce_{1-x}Ti_{x})_{1-y}Y_{y}O_{3}} proton-conducting solid electrolytes (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Chemical stability of {BaCe_{(1-x-y)}Ti_{x}Y_{y}O_{3}} proton-conducting solid electrolytes (...)

 9. zaznacz do wydruku

  {CO_{2}} and {SO_{x}} solid-state potentiometric gas sensors (...)

 10. zaznacz do wydruku

  {CO_{2}} and {SO_{x}} solid-state potentiometric gas sensors (...)

 11. zaznacz do wydruku

  {CO_{2}} sensor studied by impedance spectroscopy (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Comparison of the chemical diffusion of undoped and Nb–doped {SrTiO_{3}} (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Czy wodór można użytkować bezpiecznie?[Can hydrogen be used safety?] (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Defect chemistry and diffusion in proton conducting strontium cerium oxide studied by thermogravimetry (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Defect structure and transport properties of alkaline earth titanates (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Electrical and thermal properties of PEO : {NaClO_{4}-BaTiO_{3}} composite polymer electrolyte (...)

 17. zaznacz do wydruku

  Electrical properties of acceptor-doped {BaCeO_{3}} proton conductors (...)

 18. zaznacz do wydruku

  Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy . Pt. 1 : Nasicon as a solid electrolyte (...)

 19. zaznacz do wydruku

  Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy. Pt. 2 : Reference electrode and solid electrolyte/electrode system (...)

 20. zaznacz do wydruku

  Electrochemical impedance spectroscopy measurements of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}} materials (...)

 21. zaznacz do wydruku

  Electrochemical impedance spectroscopy of {BaCeO_{3}} modified by {Ti} and {Y} (...)

 22. zaznacz do wydruku

  Elektrochemiczne pompy i separatory wodoruElectrochemical hydrogen pumps and membranes (...)

 23. zaznacz do wydruku

  Elektrochemiczny czujnik dwutlenku węgla[Carbon dioxide electrochemical gas sensor] (...)

 24. zaznacz do wydruku

  Long-term stability of potentiometric {CO_{2}} sensors based on Nasicon as a solid electrolyte (...)

 25. zaznacz do wydruku

  Long-term stability of potentiometric {CO_{2}} sensors based on Nasicon as a solid electrolyte (...)

 26. zaznacz do wydruku

  Long-time stability of NASICON based carbon dioxide potentiometric gas sensors (...)

 27. zaznacz do wydruku

  Long-time stability of Nasicon based carbon dioxide potentiometric gas sensorsStabilité \`{a} long terme des capteurs potentiométriques de dioxyde de carbone \`{a} base de Nasicon (...)

 28. zaznacz do wydruku

  Mechanizm działania potencjometrycznych czujników {CO_{2}} zbudowanych na bazie Nasiconu[The operating mechanism of Nasicon-based potentiometric {CO_{2}} sensor] (...)

 29. zaznacz do wydruku

  Modification of {BaCeO_{3-δ}} crystallographic structure by Ti and Y doping (...)

 30. zaznacz do wydruku

  Mössbauer effect study of the {Fe}-substituted NASICON (...)

 31. zaznacz do wydruku

  Otrzymywanie i właściwości materiałów z układu {Ba(Ce_{1-x}Ti_{x})_{1-y}Y_{y}O_{3}} : SESJA POSTEROWASynthesis and properties of {Ba(Ce_{1-x}Ti_{x})_{1-y}Y_{y}O_{3}} (...)

 32. zaznacz do wydruku

  Properties and applications of {BaCeO_{3}} based protonic conductors (...)

 33. zaznacz do wydruku

  Properties of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}} materials for hydrogen electrochemical separators (...)

 34. zaznacz do wydruku

  Properties of {BaCeO_{3}} protonic conductors modified by Ti and Y (...)

 35. zaznacz do wydruku

  Protonowe ogniwa paliwowe (PCFC)Proton-conducting fuel cells (PCFC) (...)

 36. zaznacz do wydruku

  Protonowe ogniwa paliwowe (PCFC)Proton-conducting fuel cells (PCFC) (...)

 37. zaznacz do wydruku

  Reactivity of electrode materials with solid electrolyte in solid state electrochemical gas sensors (...)

 38. zaznacz do wydruku

  Reactivity of lithium and barium carbonates with {ZrO_{2}:Y_{2}O_{3}} and Nasicon in solid state electrochemical gas sensors (...)

 39. zaznacz do wydruku

  Rf-sputtered thin film gas sensors based on modified tin dioxide (...)

 40. zaznacz do wydruku

  Solid-state potentiometric gas sensors – current status and future trends (...)

 41. zaznacz do wydruku

  Stabilność długoczasowa potencjometrycznych czujników {CO_{2}} zbudowanych na bazie Nasiconu[Long-time stability of Nasicon-based potentiometric {CO_{2}} sensor] (...)

 42. zaznacz do wydruku

  Structural and electrical properties of {Ba(Ce_{0.95}Ti_{0.05})_{1-x}Y_{x}O_{3}} protonic conductors (...)

 43. zaznacz do wydruku

  Structural evolution of {SnO_{2}-TiO_{2}} nanocrystalline films for gas sensors (...)

 44. zaznacz do wydruku

  Structural evolution of {SnO_{2}-TiO_{2}} nanocrystalline films for gas sensors (...)

 45. zaznacz do wydruku

  Structural properties and thermal behavior of {Li_{2}CO_{3}} : {BaCO_{3}} system by DTA, TG and XRD measurements (...)

 46. zaznacz do wydruku

  Structural properties and thermal behavior of {Li_{2}CO_{3}-BaCO_{3}} system by DTA, TG and XRD measurements (...)

 47. zaznacz do wydruku

  Structural properties of {Li_{2}CO_{3}: BaCO_{3}} system derived from IR spectroscopy (...)

 48. zaznacz do wydruku

  Structural properties of {Li_{2}CO_{3}-BaCO_{3}} system derived from IR and Raman spectroscopy (...)

 49. zaznacz do wydruku

  Structural, electrical and transport properties of yttrium doped proton-conducting strontium cerates : poster (...)

 50. zaznacz do wydruku

  Structural, electrical and transport properties of yttrium-doped proton-conducting strontium cerates (...)

 51. zaznacz do wydruku

  Structural, microstructural and electrical properties of {BaCeO_{3}}-based proton conductors (...)

 52. zaznacz do wydruku

  Studies on the binary system {Li_{2}CO_{3}-BaCO_{3}} (...)

 53. zaznacz do wydruku

  Synthesis and properties of ABO_{3} high-temperature protonic conductors (...)

 54. zaznacz do wydruku

  Synthesis and properties of Nasicon type materials (...)

 55. zaznacz do wydruku

  Synthesis and properties of Nasicon-type materials (...)

 56. zaznacz do wydruku

  Synthesis and properties of proton conducting strontium cerium oxide (...)

 57. zaznacz do wydruku

  The effect of humidity on the electrical properties of Nasicon-type materials (...)

 58. zaznacz do wydruku

  The performance and long-time stability of potentiometric {CO_{2}} gas sensors based on the {(Li-Ba)CO_{3}| NASICON| (Na-Ti-O)} electrochemical cells (...)

 59. zaznacz do wydruku

  The performance of {CO_{2}} and {SO_{x}} electrochemical gas sensors based on {Y-ZrO_{2}} and {Na_{3}Zr_{2}Si_{2}PO_{12}} (Nasicon) solid electrolytes (...)

 60. zaznacz do wydruku

  The performance and long-time stability of potentiometric {CO_{2}} gas sensors based on the {(Li-Ba)CO_{3}| NASICON| (Na-Ti-O)} electrochemical cells (...)

 61. zaznacz do wydruku

  The properties and chemical stability of {BaCe_{1-x}M_{x}O_{3-δ}} and {SrCe_{1-x}M_{x}O_{3-δ}} protonic conductors (...)

 62. zaznacz do wydruku

  The properties of proton conducting {SrCe(Y)O_{3}} and its application for construction of hydrogen gas sensors (...)

 63. zaznacz do wydruku

  Transport properties of {(Sn,Ti)O_{2}} polycrystalline ceramics and thin films (...)

 64. zaznacz do wydruku

  Właściwości kompozytowego elektrolitu polimerowego {PEO:NaClO_{4}-BaTiO_{3}}[Properties of composite polymer electrolyte {PEO:NaClO_{4}-BaTiO_{3}}] (...)

 65. zaznacz do wydruku

  Właściwości kompozytowego elektrolitu polimerowego {PEO:NaClO_{4}-BaTiO_{3}}[Properties of composite polymer electrolyte {PEO:NaClO_{4}-BaTiO_{3}}] (...)

 66. zaznacz do wydruku

  Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu {Ba-Ce-Ti-O}Structural and electrical properties of {Ba-Ce-Ti-O} materials (...)

 67. zaznacz do wydruku

  Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu {Ba-Ce-Y-O}Structural and electrical properties of {Ba-Ce-Y-O} materials (...)

 68. zaznacz do wydruku

  Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3-δ}}Structural and electrical properties of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3-δ}} materials (...)

 69. zaznacz do wydruku

  Właściwości strukturalne, mikrostrukturalne i elektryczne materiałów {Ba_{1-x}Ce_{1-y}Y_{y}O_{3-δ}}Structural, microstructural and electrical properties of {Ba_{1-x}Ce_{1-y}Y_{y}O_{3-δ}} materials (...)

 70. zaznacz do wydruku

  Właściwości wybranych związków o strukturze Nasiconu modyfikowanych żelazemStructural properties of {Fe}-substituted Nasicon compounds (...)

 71. zaznacz do wydruku

  Właściwości wybranych związków o strukturze Nasiconu modyfikowanych żelazemStructural properties of {Fe}-substituted Nasicon compounds (...)

 72. zaznacz do wydruku

  Working mechanism of potentiometric gas sensors (...)

 73. zaznacz do wydruku

  Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej : analiza ilościowa[Selected problems in chemical analysis : qualitative analysis] (...)

 74. zaznacz do wydruku

  XAFS study and crystallographic structure of Ti and Y doped {BaCeO_{3-δ}} protonic conductors (...)

 75. zaznacz do wydruku

  XAFS study of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}} and {Ba_{1-y}Ce_{1-x}Y_{x}O_{3}} protonic solid electrolytes (...)

 76. zaznacz do wydruku

  XAFS study of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}} and {Ba_{1-y}Ce_{1-x}Y_{x}O_{3}} protonic solid electrolytes (...)

 77. zaznacz do wydruku

  XAFS study of protonic solid electrolytes (...)

 78. zaznacz do wydruku

  XAFS study of protonic solid electrolytes (...)

 79. zaznacz do wydruku

  Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania procesów nanokrystalizacji w szkłach tlenkowo-fluorkowychThe application of impedance spectroscopy for investigation of nanocrystalisation in oxyfluoride glasses (...)