List of selected author’s publications

Sidor Jan, dr hab. inż., prof. AGH
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  Badania eksperymentalne wpływu wybranych parametrów młyna obrotowo-wibracyjnego na intensywność procesu mieleniaThe experimental investigations of the influence of the selected rotary-vibratory mill parameters on the milling process intensity (...)

 2. zaznacz do wydruku

  Badania możliwości wykorzystania zamierzonych drgań w wybranych procesach i urządzeniach technologicznychStudy on possible application of an intentional vibration in the selected processes (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Badania procesu bardzo drobnego kruszenia złomu ceramiki czerwonej w kruszarce wibracyjnej[Investigations of superfine crushing of red brick waste in vibratory crusher] (...)

 4. zaznacz do wydruku

  Badania procesu bardzo drobnego kruszenia odpadów produkcyjnych ceramiki sanitarnej w kruszarce wibracyjnej[The investigations of the very fine crushing of sanitary ceramic production waste in the vibratory crusher] (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Badania procesu mielenia w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgańThe research of process milling of low frequency vibration mill (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Badania procesu mielenia w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgańStudies on the milling process in a low frequency vibration mill (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Badania procesu selektywnego rozdrabniania szkła nawozowegoThe research of selective grinding process of fertilizer glass (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Badania procesu selektywnego rozdrabniania szkła nawozowegoStudies of selective grinding of fertilizer glass (...)

 9. zaznacz do wydruku

  Badania procesu wibracyjnego kruszenia odpadów piecowych i suszarnianych czerwonej ceramiki budowlanejInvestigations on vibrating crushing of red brick ceramics wastes obtained in a kiln and drying stove (...)

 10. zaznacz do wydruku

  Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnychBasic research, models and engineering design of vibratory mills (...)

 11. zaznacz do wydruku

  Badanie recyklingu rdzeni ferrytowych młynów wibracyjnychInvestigation of ferrite wastes on recycling using vibratory and rotary-vibratory mills (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Dobór parametrów i opracowanie koncepcji przemysłowego układu mielącego do mielenia biotytuChoise of parameters and the elaboration of conception of the industrial grinding system of biotite milling (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Mechanical devices used for production of metallic, ceramic-metallic alloys or nano-materialsUrządzenia mechaniczne w technologiach wytwarzania stopów i nanomateriałów metalicznych oraz metaloceramicznych (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Mechaniczne metody otrzymywania mikro- i nanoproszkówMechanical methods of production of micro- and nanopowders (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Mechaniczne metody wytwarzania mikro- i nanoproszkówThe mechanical methods production of micro- and nanopowders (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Modele cyrkulacji i ruchów w młynach wibracyjnychThe classic physical models of the vibration mills (...)

 17. zaznacz do wydruku

  Modele matematyczne młyna obrotowo-wibracyjnegoMathematic models of rotary-vibratory mill (...)

 18. zaznacz do wydruku

  Modele matematyczne młyna obrotowo-wibracyjnegoThe mathematical models of rotary-vibration mill (...)

 19. zaznacz do wydruku

  Modele procesowe młyna obrotowo-wibracyjnegoProcess models of a rotary-vibratory mill (...)

 20. zaznacz do wydruku

  Modele procesowe młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgańThe mathematical models of low vibrations frequency vibration mill (...)

 21. zaznacz do wydruku

  Modele procesowe młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgańThe process models of a vibratory mill of low vibration frequency (...)

 22. zaznacz do wydruku

  Modele procesu rozdrabniania materiału pomiędzy elementami roboczymi w młynach z mielnikami swobodnymiModels of materials grinding process between working elements at mills equipped with free grinding media (...)

 23. zaznacz do wydruku

  Modele procesu rozdrabniania materiału pomiędzy elementami roboczymi w młynach z mielnikami swobodnymiThe models of comminution process between working elements in mills with free grinding media (...)

 24. zaznacz do wydruku

  Modelowanie procesu rozdrabniania materiału w młynach wibracyjnychModelling of grinding process in vibratory mills (...)

 25. zaznacz do wydruku

  Możliwości intensyfikacji procesu mielenia w młynie wibracyjnym przez zmianę kształtu wnętrza komoryThe possibilities of intensification of the milling process in a vibrating mill through a change of chamber shape (...)

 26. zaznacz do wydruku

  Niektóre wyniki badań wpływu średnicy i stopnia napełnienia komory młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgań na efektywność procesu mieleniaInfluence of the diameter and chamber filling ratio of low frequency vibration mill on the efficiency of the milling process (...)

 27. zaznacz do wydruku

  Opracowanie konstrukcji młyna wibracyjnego do bardzo drobnego mielenia na mokro tlenku chromuConstruction design of a vibratory mill for very fine wet milling of chromium oxide (...)

 28. zaznacz do wydruku

  Possible use of the vibration jaw crusher for process of preparing the recycling & utilization of ceramic waste productsMożliwości zastosowania kruszarki wibracyjnej w procesach przygotowania do recyklingu i utylizacji ceramicznych odpadów produkcyjnych (...)

 29. zaznacz do wydruku

  Possible use of the vibration jaw crusher for process of preparing the recycling & utilization of ceramic waste products (...)

 30. zaznacz do wydruku

  Preliminary investigations of industrial line of mechanical processing of ceramic wastes for recycling (...)

 31. zaznacz do wydruku

  Preliminary investigations of industrial line of mechanical processing of ceramic wastes for recyclingWstępne badania przemysłowej linii przeróbki mechanicznej odpadów ceramicznych dla potrzeb recyklingu (...)

 32. zaznacz do wydruku

  Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej[The problems in industrial waste utilization through mechanical channels] (...)

 33. zaznacz do wydruku

  Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej[The problems in industrial waste utilization through mechanical channels] (...)

 34. zaznacz do wydruku

  Rozwój konstrukcji kruszarek wibracyjnychDevelopment of construction of vibratory crushers (...)

 35. zaznacz do wydruku

  Sposób wytwarzania biomateriałów ceramicznych o podwyższonej bioaktywności[Method of obtaining ceramic biomaterials of enhanced bioactivity] (...)

 36. zaznacz do wydruku

  Synteza konstrukcji przemysłowego młyna wibracyjnego o niskiej częstotliwości drgań do mielenia tlenku chromu na suchoSynthesis on construction of the industrial vibration mill of low frequency for dry chromia grinding (...)

 37. zaznacz do wydruku

  Wstępne badania emisji hałasu przez przemysłowy młyn wibracyjny o niskiej częstotliwości drgańPreliminary tests of noise emision of industrial vibraiting mill of low frequency vibration (...)

 38. zaznacz do wydruku

  Wstępne badania możliwości zastosowania wibracyjnych maszyn przeróbczych w procesie recyklingu rdzeni ferrytowychThe preliminary investigations of using the vibratory recovering machinery in the pre-recycling ferrite core process (...)

 39. zaznacz do wydruku

  Wstępne badania procesu bardzo drobnego mielenia biotytu w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgańPreliminary tests fine grinding of biotite on vibration mill of low vibration frequency (...)

 40. zaznacz do wydruku

  Wstępne badania bardzo drobnego mielenia tlenku chromu w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgańPreliminary tests fine miling chromic oxide in vibration mill of lower vibration frequency (...)

 41. zaznacz do wydruku

  Wyniki badań procesu mielenia biotytu w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgańResults of investigations of biotite grinding on vibrating mill of low vibration frequency (...)

 42. zaznacz do wydruku

  Wytwarzanie mikro- i nanoproszków w młynach wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgańProduction of micro- and nanopowders in vibratory mills of low vibration frequency (...)

 43. zaznacz do wydruku

  Wytwarzanie proszków biomateriałów ceramicznych w maszynach wibracyjnychManufacture of bioceramic material powders in vibratory devises (...)

 44. zaznacz do wydruku

  Wytwarzanie proszków w młynach obrotowo-wibracyjnychProduction of powders in rotary-vibratory mills (...)

 45. zaznacz do wydruku

  Wyznaczanie parametrów ruchu mielników w młynie obrotowo-wibracyjnym za pomocą wizualizacjiThe evaluation of basic movement parameters of grinding medium in the rotary-vibratory mill using the visualization method (...)

 46. zaznacz do wydruku

  Zwiększenie efektywności procesu mielenia młyna wibracyjnego przez zmianę konstrukcji komór[Increasing effectivity milling process of vibration mill through a change of chambers construction] (...)