Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 1471.
 1. A {^{212}Pb} generator for model experiments on aqueous chemistry of element 114 / Z. Szeglowski, B. KUBICA, Din Thi Lien, S. Timokhin, M. Tuteja-Krysa, H. Godunowa, R. Misiak, S. Stobiński // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. — 2005 vol. 265 no. 3 s. 367–370. — Bibliogr. s. 370. — Brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 2. A clustering based approach to adsorption modeling / Jan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. P28. — Bibliogr. s. P28

  top page [top page]

 3. A method of transmutation trajectories analysis in accelerator driven systems / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 27–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.

  top page [top page]

 4. A new method of production of non-explosive stone dusts / Bronisław BUCZEK, Elzbieta VOGT // W: Twenty - fourth annual international Pittsburgh Coal Conference : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : abstracts booklet. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — Opis wg okł.S. 51, P4-2. — Pełny tekst W: Twenty - fourth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN 1-890977-24-1. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index ; Poster session 4: Other topics”). — Bibliogr. s. 9, Abstr.

  top page [top page]

 5. A non-BET adsorption and its LgBET model / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2002 vol. 208 s. 71–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 6. Absorbed and effective doses in tissues evaluated for human phantom irradiated with heavy charged ion beams / I. Gudowska, M. KOPEĆ // Radiotherapy and Oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology ; ISSN 0167-8140. — 2006 vol. 81 suppl. 1 s. S356–S357, 880 poster. — ESTRO 25 : Germany, Leipzig, October 8–12, 2006 / European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. — Amsterdam : Elsevier, 2006 + CD-ROM

  IF

  top page [top page]

 7. Accumulation of dissolved form metals in sediments from the drinking water reservoir / M. MACHERZYŃSKI, A. Parker, J. GOŁAŚ // W: Bioaccumulation of radionuclides and heavy metals – as a marker of environmental contamination : conference : Kazimierz Dolny upon Vistula, September 26–28 : book of abstracts. — [Warsaw : CEMERA Centre of Excellence established at the Warsaw University, Faculty of Biology, 2004]. — European Union. Fifth Framework Programme. — S. [1]

  top page [top page]

 8. Activation of the divertor region as a function of different designs and configurations / S. TACZANOWSKI, W. POHORECKI, M. KOPEĆ // Fusion Engineering and Design ; ISSN 0920-3796. — Tyt. poprz.: Nuclear Engineering and Design. Fusion. — 2007 vol. 82 s. 2089–2094. — Bibliogr. s. 2094, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 9. Address of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Institute : The role of energy from renewable sources in sustainable development of power industry / Roman NEY // W: International geothermal days POLAND 2004 : International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy : International course on Low-enthalpy geothermal resources – exploitation and development ; Technical field trip to the Podhale region ; International workshop on Geothermal energy resources in Central and Eastern European Countries: state-of-the-art and possibilities for development : Zakopane from 13 to 17. 09. 2004 : proceedings / eds. Beata Kepinska, Kiril Popovski ; UNESCO under the auspice of the Division of Earth Sciences [etc.]. — Skopje ; Krakow : ISS DAGE in Skopje (Macedonia) ; PAS Mineral and Energy Economy Research Institute in Krakow (Poland), 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 10–16. — Bibliogr. s. 16

  top page [top page]

 10. Adsorbate-adsorbate interactions in a hard coal – heptane, heptene-1 system / A. NODZEŃSKI, S. HOŁDA, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 Pt. 3 s. 1140–1143. — Bibliogr. s. 1143. — Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15–18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. — Warszawa : PCS, 2003

  top page [top page]

 11. Adsorbenty węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie[Carbonaceous adsorbents: preparation, characterization, application] / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 14

  top page [top page]

 12. Adsorpcja par benzenu na mezoporowatym węglu otrzymanym w wyniku karbonizacji żywicy fenolowej w obecności polimeru blokowegoVapor benzene adsorption on mesoporous carbon prepared via carbonization of phenolic resin in the presence of block copolymer / Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Jerzy KLINIK, Aleksandra Zawiślak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1 s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 13. Adsorpcja wodoru na materiałach węglowychHydrogen adsorption on carbonaceous materials / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 338–343. — Bibliogr. s. 342–343

  top page [top page]

 14. Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowychMethane recovery from waste gases by adsorption method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 15. Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnychSorption of non-polar substances by montmorillonite modified with silica gel / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 431–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 16. Adsorption characteristics of powders of nanometric gallium nitride and aluminium nitride / L. CZEPIRSKI, J. F. JANIK, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, R. L. Wells // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2002 vol. 20 no. 8 s. 723–728. — Bibliogr. s. 728, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 17. Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics-oxidized activated carbon samples obtained by successive abrasion of granules / A. Derylo-Marczewska, J. Goworek, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: Carbon' 02 : an international conference on Carbon : 15–19 September 2002 Beijing, China : program and short abstract / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research ; Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry ; Tsinghua University. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

  top page [top page]

 18. Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics-oxidized activated carbon samples obtained by successive abrasion of granules / A. Derylo-Marczewska, J. Goworek, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.

  top page [top page]

 19. Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics–oxidized activated carbon samples obtained from different parts of granules / A. Derylo-Marczewska, A. Swiatkowski, B. BUCZEK, S. Biniak // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2006 vol. 85 s. 410–417. — Bibliogr. s. 417, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 20. Adsorption of methanol vapours on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 13

  top page [top page]

 21. Adsorption of methanol vapours on modified active carbon / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 732

  top page [top page]

 22. Adsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons / G. S. Szymański, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 145–146. — Bibliogr. s. 146

  top page [top page]

 23. Adsorption of water vapour on carbonaceous materials / Małgorzata RUMIAN, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // W: 4th International conference of PhD students : economics I. : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 377–380. — Bibliogr. s. 380

  top page [top page]

 24. Adsorption of water vapours on active carbon / Małgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 49

  top page [top page]

 25. Adsorptive properties of biobased adsorbents / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska // W: FOA8 : 8th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 188. — Bibliogr. s. 188

  top page [top page]

 26. Adsorptive purification of frying oil for production of biodiesel / B. BUCZEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4 s. 21–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 27. Aerosol synthesis of inorganometallic nitrides / Robert T. Paine, G. Lynn Wood, Jerzy F. JANIK // W: 224th American Chemical Society national meeting : Boston, August 18–22, 2002. — [Dokument elektroniczny]. — [S. l.] : ACS Publications, 2002. — {http://pubs.acs.org/meetings/} [13.02.2003]. — Ekran [1]

  top page [top page]

 28. Aerosol synthesis of spherical morphology boron nitride powders from organoborate precursors / Gary L. Wood, Jerzy F. JANIK, Eugene A. Pruss [et al.] // Chemistry of Materials ; ISSN 0897-4756. — 2006 vol. 18 s. 1434–1442

  IF

  top page [top page]

 29. Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Robert T. Paine // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 131

  top page [top page]

 30. Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Robert T. Paine, Jerzy F. JANIK // Materials Research Bulletin ; ISSN 0025-5408. — 2005 vol. 40 s. 1136–1142. — Bibliogr. s. 1142, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 31. AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy CETNAR ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — VI, [różna numeracja stron]. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 32. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Masayuki Kaneda, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 : 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — S. 87

  top page [top page]

 33. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, [et al.], Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 [Dokument elektroniczny] : XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod. : International Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [2], Summ.

  top page [top page]

 34. Air convection in vertical cylinder due to magnetizing force without and with gravitation / Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz SZMYD // W: Okinawa 2002 : proceedings of Thermal engineering conference'02. — [Japan : s. n., 2002]. — Na okł. tyt. ang.-japoński oraz no. 02-22. — S. 227–228

  top page [top page]

 35. Air quality modelling in the greater – Kraków area / C. Cuvelier [et al.], A. WYRWA, D. Quelo, B. ŚLIŻ, J. ZYŚK, J. Burzyński // W: Krakow Integrated Project : particulate matter: from emissions to health effects : Institute for Environment and Sustainability 2006 : [May 15th–16th] / ed. José María Jiménez, Joanna Niedzialek. — [S.\,l. : s.\,n.], cop. 2006. — (EUR ; ISSN 1018-5593 ; 22293 EN). — ISBN 92-79-02414-0. — S. 58–61

  top page [top page]

 36. Aktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych[Recent trends in production of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1340

  top page [top page]

 37. Aktualny stan wystarczalności zasobów oraz perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w PolscePresent recoverable reserves and perspectives for hydrocarbon exploration in Poland / Roman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne s. 17–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 38. Aktywacja powierzchni węgli za pomocą plazmy niskotemperaturowej[Activation of coal surface with nonthermal plasma] / S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, L. Derpińska // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 905. — Bibliogr. s. 905

  top page [top page]

 39. Alkalies in coke and their influence on its properties : [summ.]Alkálie v koksu a jejich vliv na jeho vlasnosti / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference = 30th International cokemaking conference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — S. 59–62. — Tekst eng.-che.

  top page [top page]

 40. Alkalies in coke and their influence on its properties / BURMISTRZ Piotr, BYTNAR Krzysztof, STRUGAŁA Andrzej // W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Bibliogr. s. 12. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 41. Alternative fuels for the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 s. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 42. Alternative fuels in the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 32

  top page [top page]

 43. Ammonia and water sorption properties of the mineral-layered nanomaterials used as the catalysts for {NO_{\chi}} removal from exhaust gases / D. OLSZEWSKA // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2006 vol. 114 s. 326–332. — Bibliogr. s. 332, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 44. Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibres / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // W: 9th International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [S. l. : s. n., 2004]. — Druk materiałów konferencyjnych z 9th International seminar on Catalytic DENOX w Polish Journal of Environmental Studies. — S. 37–38

  top page [top page]

 45. Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibers / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. V s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — 9th International seminar on Catalytic DENOX : October 1–4, 2004 Lublin, Poland. — [Olsztyn : HARD Publishing Company, 2004]

  IF

  top page [top page]

 46. An analysis of magnetic convection in a cubic enclosureAnaliza konwekcji magnetycznej w naczyniu sześciennym / FORNALIK Elżbieta, Bednarz Tomasz, Ozoe Hiroyuki, SZMYD Janusz S., KOLENDA Zygmunt // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 167–168. — Bibliogr. s. 178, Abstr. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

  top page [top page]

 47. An analysis of mixing process in a static mixer / Marek JASZCZUR, Janusz SZMYD, Marcus Petermann // W: ICTAM04 : 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — S. 172

  top page [top page]

 48. An analysis of mixing process in a static mixer / Marek JASZCZUR, Janusz SZMYD, Marcus Petermann // W: ICTAM04 [Dokument elektroniczny] : XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod. : International Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM. — S. [1–2]]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [2]

  top page [top page]

 49. An application of the numerical modelling to control transport phenomena during growth of superconducting materials by Czochralski methodZastosowanie modelowania numerycznego do kontroli procesu wytwarzania nadprzewodników metodą Czochralskiego / J. SZMYD, K. Suzuki // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 119–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz.

  top page [top page]

 50. An experimental analysis of turbulent heat transfer in a confined jet / Elżbieta FORNALIK, Janusz S. SZMYD // W: Heat transfer 2002 : proceedings of the twelfth international heat transfer conference : Grenoble, France, August 18–23. Vol. 2 : Single phase heat transfer ; Heat transfer in nonhomogeneous media (Part 1) / ed. Jean Taine. — Paris [etc.] : Elsevier, 2002. — ISBN 2-84299-308-X. — S. 321–326. — Abstr.

  top page [top page]

 51. An influence of microwave energy on the surface properties of adsorbents / Małgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI // W: 4th International conference of PhD students : economics I. : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 373–375. — Bibliogr. s. 375

  top page [top page]

 52. An overview of selected electroanalytical topics in Polish research centers / J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 27

  top page [top page]

 53. Analiza błędu rozwiązania numerycznego problemu brzegowo-początkowego w nieskończonym układzie cylindrycznymError analysis of numerical solution of initial-boundary problem in infinite cylindrical system / Andrzej ZIEMBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 9 s. 549–554. — Bibliogr. s. 554

  top page [top page]

 54. Analiza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem[Analysis of the ecological effects connected with complex municipal waste management and its recycling] / Mirosław KWIATKOWSKI, Michał Tomczuk // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1063

  top page [top page]

 55. Analiza eksperymentalna konwekcji mieszanej w procesie wytwarzania kryształów metodą CzochralskiegoExperimental analysis of mixed convection in the process of single crystal growth by Czochralski method / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Zygmunt KOLENDA, Tomasz A. Kowalewski // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 56. Analiza fazowa spineli manganowych otrzymywanych metodami nisko- i wysokotemperaturowymi[Phase transformation of nanocrystalline lithium manganese spinels produced by low and high temperature methods] / D. Lisovytskiy, Z. Kaszkur, N. V. Baumer, J. Pielaszek, M. Molenda, R. Dziembaj, J. MARZEC, J. MOLENDA, J. Dygas, F. Krok // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej . — Gdańsk : [PG], 2002. — S. P7

  top page [top page]

 57. Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapour isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2002 t. 5 nr 2 s. 107–115. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 58. Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapours isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 46). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 59. Analiza konwekcji naturalnej w układzie typu termosyfonExpermiental analysis of natural convection in termosyphon-like enclosure / Elzbieta FORNALIK, Witold WRÓBEL, Janusz S. SZMYD // W: XIII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Koszalin–Darłówko, 03–06 września 2007, T. 1 / red. Henryk Charun ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007. — ISBN 978-83-7365-128-9. — S. 427–434. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz.

  top page [top page]

 60. Analiza możliwości kształtowania jakości koksu przeznaczonego dla procesu wielkopiecowegoAn analysis of the possibilities of quality improvement of blast-furnace coke / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // W: XII konferencja naukowo-techniczna. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Seria Metalurgia ; nr 40). — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

  top page [top page]

 61. Analiza możliwości utylizacji termicznej pozostałości po segregacji odpadów komunalnychThe analysis of the possibilities of thermal utilization of the residue after municipal waste segregation / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 7–18. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 62. Analiza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych : [abstrakt][The analyze of possibility of polymers solutions using for porous structure of carbonaceous adsorbents evaluation] / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 230, S8-P140. — Bibliogr. s. 230

  top page [top page]

 63. Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznychNumerical analysis and verification of the thermodynamical adsorption models on heterogeneous surfaces / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 209–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 64. Analiza numeryczna oddziaływania płyn-cząstka w wielofazowym przepływie turbulentnymNumerical simulation of fluid-particle interaction in turbulent channel flow / Marek JASZCZUR // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — [Warszawa : s. n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [6], Summ.

  top page [top page]

 65. Analiza numeryczna procesu mieszania płynów newtonowskich w mikserze statycznym[Numerical analysis of mixing process for Newtonian fluids in the static mixer] / Marek JASZCZUR, Janusz S. SZMYD // W: XV KKMP : XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów : Augustów, 23–26 września 2002 : streszczenia referatów / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechaniki Płynów, Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Zakład Aerodynamiki. — [Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002]. — S. 43

  top page [top page]

 66. Analiza numeryczna wpływu kształtu naczynia na proces formowania się wirówNumerical analysis of the crucible shape influence for vortex generation process / Marek JASZCZUR, Adrian Banach, Janusz SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 385–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz.

  top page [top page]

 67. Analiza obciążeń napędu koparki kołowej KWK-1500s w zależności od jej wydajności urabiania i zużycia zębówAn analyse of the load's for engine wheel's excavator KWK-1500s as a function of its capacity excavation's and consumption's teeth's / Artur BĘBEN, Antoni ŁOPATA, Krzysztof Tetla, Piotr TOMCZYK // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — ISBN 83-915742-9-6. — Na okł. dod.: TUR 2007. — S. 155–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 68. Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych[Comparative analysis of selected mathematical methods for description of adsorption on heterogenous surfaces] / M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1: Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n., 2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 392. — Bibliogr. s. 392

  top page [top page]

 69. Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych[Comparative analysis of selected thermodynamic models describing of microporous carbons] / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 800. — Bibliogr. s. 800

  top page [top page]

 70. Analiza pracy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnieniaAnalysis of the medium pressure distributing gas networks / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 71. Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiejAnalysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development / Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 1 s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 72. Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiej[Analysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development] / Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT // W: VII [Siódme] targi inżynierii sanitarnej ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa TERMO 2003 : IV [Czwarte] targi gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2003 : II [Drugie] targi urządzeń energii odnawialnej i ochrony środowiska ENECO 2003 : 19–21 marca 2003. — Kraków : Wydawnictwo Cracovia Transfer, 2003. — S. 11

  top page [top page]

 73. Analiza procesu mieszania płynów newtonowskich w mikserze statycznym[Analysis of flow-mixing process in a static mixer] / Marek JASZCZUR, Tomasz Bednarz, Janusz SZMYD, Zygmunt KOLENDA // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 147–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 74. Analiza produkcji ciepła scentralizowanego w PolsceAnalysis of centralised heat production in Poland / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec. s. 483–492. — Bibliogr. s. 492, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 75. Analiza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowychThe analysis of suitability of pycnometric fluids for carbonaceous adsorbents microporous structure evaluation / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 59). — S. 94–104. — Bibliogr. s. 104

  top page [top page]

 76. Analiza przydatności mikroporowatych adsorbentów węglowych dla magazynowania wodoruApplicability of microporous carbon materials for hydrogen storage / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: ECOpole'05 [Dokument elektroniczny] : XIV środkowoeuropejska konferencja : Jamrozowa Polana 19–22 października 2005 r. : streszczenia wystąpień = summaries of contributions : program konferencji = conference programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.S. 2–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 77. Analiza składu gazów z wysypisk w aspekcie ochrony środowiska i pozyskiwania surowców energetycznych[Analysis of landfill gases in aspect of environmental protection and gaining of energetical resources] / M. BAŁYS, J. Bednarski // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 932

  top page [top page]

 78. Analiza stabilności struktur szprychowych w silnym polu magnetycznymStability analysis of the spoke pattern in a strong magnetic field / Elżbieta FORNALIK, Janusz S. SZMYD // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — [Warszawa : s. n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7], Summ.

  top page [top page]

 79. Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET[Analysis of microporous material structures with new adsorption models of LBET class] / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 298

  top page [top page]

 80. Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych[Evaluation of structure of carbonaceous adsorbents using the pycnometric method] / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 909. — Bibliogr. s. 909

  top page [top page]

 81. Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnychEvaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2002. — [9] s. — Bibliogr. s. [9]

  top page [top page]

 82. Analiza wpływu na stan środowiska i zdrowie ludzkie wybranych scenariuszy energetycznych[Analysis of effect on environmental and human health impacts of the energy sector in Poland] / Marcin PLUTA, Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN 978-83-921755-9-9. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 83. Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec. s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 84. Analiza wrażliwości wyników audytu na zmianę wartości parametrów technicznych i ekonomicznych obiektu i otoczenia[Sensibility analysis of energy audit results] / Aleksander D. Panek, Jan NORWISZ // W: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska : poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Jana Norwisza. — Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S. A., 2004. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — S. 129–142. — Bibliogr. s. 142

  top page [top page]

 85. Analiza wybranego cyklu procesu PSA w ujęciu równowagowymEquilibrium theory analysis of a chosen cycle of a PSA process / Mieczysław Ryszard BAŁYS // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej. T. 1, Inżynieria chemiczna – procesy i aparaty : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN 978-83-7199-451-7. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 49

  top page [top page]

 86. Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych[Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Tomasz Gągor // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P23. — Bibliogr. s. S5–P23

  top page [top page]

 87. Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika DobczyckiegoAnalysis of metals concentrations in water, porous water and sediment samples of the Dobczyce Water Reservoir / Witold RECZYŃSKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Barbara Kubica, Janusz GOŁAŚ, Agnieszka Kosiba, Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 253, S7.7-PS1-28

  top page [top page]

 88. Analiza zmian składu atmosfery pomieszczeń z urządzeniami gazowymi za pomocą modelu symulacyjnego opartego na bilansie masowymAn analysis of the changes in the atmosphere of rooms equipped with gas appliances by means of a simulation model based on mass balance / Grzegorz CZERSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 6 s. 248–256. — Bibliogr. s. 256

  top page [top page]

 89. Analysis for radiotoxicity assessment of the target module / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 15-1–15-60 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 15-13

  top page [top page]

 90. Analysis for radiotoxicity assessment of the target module : PDS-XADS work package 4.3 deliverable 60.2 / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 177–206. — Bibliogr. s. 187, Abstr.

  top page [top page]

 91. Analysis of benzene and its derivatives sorption in hard coals in the light of multiple sorption model / M. WÓJCIK, G. S. JODŁOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 172–173. — Bibliogr. s. 173

  top page [top page]

 92. Analysis of gas adsorption on heterogeneous surfaces using modified langmuir isotherm / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 733

  top page [top page]

 93. Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1 s. 591–594. — Bibliogr. s. 594. — Preliminary reports presented during XLVIII annual meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : Poznań, Poland September 18–22, 2005 / eds. Bogdan Skalski, Jerzy Konarski, Stefan Lis. — Warszawa : The Polish Chemical Society, 2005

  top page [top page]

 94. Analytical aspects of spectrophotometric studies of ruthenium (IV) complexes with xylenol orange / O. Solovey, J. GOŁAŚ, T. Vrublevska // Voprosy Himii i Himičeskoi Tehnologii : naučno-tehničeskii zurnal ; ISSN 0321-4095. — 2003 Vyp. 2 s. 9–12. — Bibliogr. s. 12

  top page [top page]

 95. Anemometr cieplny skompensowany temperaturowoSingle hot-wire anemometr with temperature compensation / Jan KIEŁBASA // Mechanika (Kraków) / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 4 s. 261–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 96. Anemometr wykrywający zwrot prędkości przepływuSingle hot-wire detector of flow direction / Jan KIEŁBASA // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2004 R. 42 nr 1 s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 97. Anemometr z grzanym włóknem : różne rozwiązaniaHot-wire anemometer in various operation systems / Jan KIEŁBASA // Mechanika (Kraków) / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 1 s. 33–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 98. Ankiety – na papierze czy elektronicznie?[Student sampling survey – in paper or electronic form?] / Paweł BARAN // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 132/133 s. 20–21

  top page [top page]

 99. Applicability of the molecular probe method for the evaluation of carbonaceous adsorbents microporous texture / E. VOGT, B. BUCZEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4 s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 100. Applicability of used rapaseed oil for production of biodiesel / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Inform. — 2004 vol. 15 [no.] 3 s. 186–188

  top page [top page]

 101. Application of carbon molecular sieves for separation of methane-nitrogen mixture by adsorption technique / M. BAŁYS, B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.161 s. 372–373

  top page [top page]

 102. Application of DESONOX catalysts doped with cobalt and nickel ions for decrease of gaseous pollutions in combusted gases / A. Marcewicz-Kuba, D. OLSZEWSKA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 93. — Bibliogr. s. 93

  top page [top page]

 103. Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch containing various silicon-bearing additives / C. CZOSNEK, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK // W: SEMINANO2005 : Proceedings of the First international workshop on semiconductor nanocrystals : September 10–12, 2005 Budapest, Hungary. Vol. 1, Semiconductor nanocrystals / eds. B. P\H{o}dör, Zs. J. Horváth, P. Basa. — [S. l. : s. n., 2005]. — S. 135–138. — Bibliogr. s. 138

  top page [top page]

 104. Application of modified montmorillonite as DESONOX catalyst / D. OLSZEWSKA, A. Marcewicz-Kuba, D. Nazimek // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 104. — Bibliogr. s. 104

  top page [top page]

 105. Application of nickel and copper ions as active material introduced on modified montmorillonite / D. OLSZEWSKA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 103. — Bibliogr. s. 103

  top page [top page]

 106. Application of recycled natural aluminasilicate doped with vanadium for the decontamination of the air / Agnieszka Marcewicz-Kuba, Danuta OLSZEWSKA // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2007 vol. 9 no. 2 s. 65–67. — Bibliogr. s. 66–67

  top page [top page]

 107. Application of the {CaZrO_{3}} electrolyte in the solid-state galvanic cells / Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Magdalena DUDEK // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 108. Application of the fast stage, according to Fick's II law for the description of the sorption process of simple gases on highly metamorphized coal in ambient conditions / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. \'{A}ngel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 132

  top page [top page]

 109. Application of the LBET class mathematical models to describe of the active carbon microporous structure on the basis of the argon adsorption isotherm / M. KWIATKOWSKI // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 106–108, P-5. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 110. Application of the Lbet class mathematical models to describe of the active carbon microporous structure on the basis of the argon adsorption isotherm / M. KWIATKOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A s. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

  IF

  top page [top page]

 111. Application of the LBET class models to analysis of the influence of production process conditions on obtained microporous structure parameters / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 74. — Bibliogr. s. 74

  top page [top page]

 112. Application of the new LBET class models to the characterisation of microporous structure / M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 184–186. — Bibliogr. s. 186

  top page [top page]

 113. Applied mineralogy in remediation of post-industrial area polluted with alkaline solutions / Jerzy FIJAŁ, Krzysztof BYTNAR // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 32–34. — Bibliogr. s. 34

  top page [top page]

 114. Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej[Articles prize winner's session of the XLIII Session of Students Scientific Circles of the Metallurgy Section at AGH – University of Sciences and Technology] / pod red. Leszka KURCZA ; współpr.: Jadwiga OREWCZYK, Andrzej GOŁDASZ. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — 219 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 11). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 115. Artykuły laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej[Articles prize winner's session of the XLIV Session of Students Scientific Circles of the Metallurgy Section at AGH – University of Sciences and Technology] / pod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2007. — 199 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 13). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 116. Aspekty analityczne badań sedymentów i gleb w wybranych ekosystemach (zbiornik w Dobczycach, rzeka Ebro, Tatrzański Park Narodowy)[Analytical aspects of the sediment and soil studies in selected ecosystems (Dobczyce Reservoir, the Ebro River, Tatra National Park)] / Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN 978-83-7464-127-2. — S. 27–28, R 10

  top page [top page]

 117. Assessment of the possibility to adopt special assemblies with MA and LLFP in the gas-cooled XADS core / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 8-1–8-7 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 8-7

  top page [top page]

 118. Assessment of the possibility to adopt neutron absorbing elements oriented to {Po} reduction / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 2-1–2-4 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 2-4

  top page [top page]

 119. Assessment of the possibility to adopt neutron absorbing/reflecting elements at core periphery (oriented to DPA reduction) / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 3-1–3-9 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 3-9

  top page [top page]

 120. Assessment of heterogeneity of coals for gas sorption and its effect on coal and gas outburst in coal mines: an overview / K. ZARĘBSKA, J. Cygankiewicz, M. ŻYŁA // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 118–119. — Bibliogr. s. 119

  top page [top page]

 121. Audyt energetyczny – cele, zadania i strategia realizacji[Energy audit – goals, aims and strategy of implementation] / Jan NORWISZ // W: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska : poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Jana Norwisza. — Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S. A., 2004. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — S. 83–101. — Bibliogr. s. 100–101

  top page [top page]

 122. Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH[Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

  top page [top page]

 123. Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymiThe asbestos – occurrence, using and the way of dealing with asbestic waste material / Justyna PYSSA, Grażyna Maria Rokita // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1 s. 49–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

  LF

  top page [top page]

 124. Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych oponChromatography investigations over wasted tyres granulate pyrolysis products / Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1 s. 375–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 125. Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczychExaminations of pressure generated by plastic layer during carbonization of coals with various coking properties / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1 s. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 126. Badania ciśnienia koksowania wybranych węgliCoking pressure examination for selected coals / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1 s. 24–30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 127. Badania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowejOperation examination of gas systems using closed combustion chamber provided for preparation of usable hot water / Grzegorz CZRESKI, Zdzisław Gebhardt // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11 s. 13–16. — Bibliogr. s. 16

  top page [top page]

 128. Badania entalpii sorpcji wybranych węglowodorów na węglach kamiennych metodą izosterycznąInvestigations enthalphy of sorption of selected hydrocarbons on hard coals by isosteric method / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 273–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 129. Badania fizykochemicznych właściwości układu {CO_{2}}-skały w aspekcie podziemnego magazynowania {CO_{2}}[Investigations of physicochemical properties of {CO_{2}}-rocks system in the aspect of underground storage of {CO_{2}}] / Adam NODZEŃSKI // W: Podziemne składowanie {CO_{2}} w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 113–128

  top page [top page]

 130. Badania izoterm sorpcji {CO_{2}} i {CH_{4}} przy podwyższonych ciśnieniach[Investigations of sorption isotherms of {CO_{2}} and {CH_{4}} at high pressure] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K7. — Bibliogr. s. S5–K7

  top page [top page]

 131. Badania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym[Investigations of sorption isotherms of heptane and heptene-1 on hard coal] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K3. — Bibliogr. s. S5–K3

  top page [top page]

 132. Badania kwasowości modyfikowanych materiałów warstwowych jako katalizatorów DeNOxA comparison of acidity of modified montmorillonites / Danuta OLSZEWSKA, Tomasz Obrochta // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.

  top page [top page]

 133. Badania laboratoryjne wybranych biomateriałów jako paliw energetycznych w mieszaninach z węglem kamiennym i brunatnymLaboratory investigations on selected biomaterials for use as energetic fuels in mixtures with bituminous coal and lignite / Zbigniew BĘBENEK, Jacek Żelkowski // W: Energetyka 2002 : Wrocław, 6–8 listopada 2002 : konferencja naukowo-techniczna. — Wrocław : PWr. ITCiMP, 2002. — ISBN 83–917323-0-4. — S. 3–11. — Bibliogr. s. 10

  top page [top page]

 134. Badania nad spiekalnością popiołów lotnych EZ energetyki stałopaliwowej[Studies on sintering of dusty cinders from solid fuel power industry] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — [Ostrava : VSB–TU, 2006]. — S. 219–221. — Bibliogr. s. 221, Streszcz.

  top page [top page]

 135. Badania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadów[Investigations on the degree of consumption active coke used in the end stage of purification waste gases at incineration plant] / Andrzej Świątkowski, Stanisław Biniak, Grzegorz Trykowski, Bronisław BUCZEK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 2 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : PP WTCh, 2006. — S. 140

  top page [top page]

 136. Badania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – {CO_{2}}[A study of the low – pressure sorption in the system: hard coal – {CO_{2}}] / A. MARECKA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 906. — Bibliogr. s. 906

  top page [top page]

 137. Badania produkcji radionuklidów w otoczeniu spalacyjnego źródła neutronówExperimental assessment of radionuclide production in materials irradiated near to the spallation target / Władysław POHORECKI, Jerzy JANCZYSZYN, Stefan TACZANOWSKI, Grażyna DOMAŃSKA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa. T. 1 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; nr 1/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 156–164. — Bibliogr. s. 163–164, Abstr.

  top page [top page]

 138. Badania regulatorów przepływu dla systemów wentylacji i klimatyzacjiThe research on air volume controllers for ventilation and air – conditioning systems / Czopor Magdalena, Poznański Jakub, KURCZ Leszek // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3 s. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

  top page [top page]

 139. Badania sorpcji {CO_{2}} oraz wybranych węglowodorów na węglach kamiennychInvestigations of sorption {CO_{2}} and selected hydrocarbons on hard coals / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 269–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 140. Badania sorpcji i desorpcji ditlenku węgla na węglu kamiennym metodą izosteryczną[Investigations of sorption and desorption of carbon dioxide on hard coal by isosteric method] / A. NODZEŃSKI, S. HOŁDA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 739. — Bibliogr. s. 739

  top page [top page]

 141. Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowymTextural and sorption investigations of montmorillonite modified with carbonaceous deposit / Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2002 t. 9 nr 5–6 s. 585–588. — Bibliogr. s. 588, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 142. Badania TGA/DTA/MS w obojętnej i utleniającej atmosferze gazowej dla gamy nanoproszków azotku galu {GaN}[TGA/DTA/MS studies of a range of {GaN} nanopowders in neutral and oxidizing gas atmospheres] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Swietłana Stelmakh, Stanisław Gierlotka, Robert T. Paine // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 236

  top page [top page]

 143. Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji {CO_{2}}Investigations of the system coal-gas in the aspect of methane recovery and the {CO_{2}} sequestration / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 144. Badania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej[Investigations of sorption properties of carbon materials expose action of low-temperature plasma] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P64. — Bibliogr. s. S5–P64

  top page [top page]

 145. Badania właściwości termicznych wybranych budynków AGH i miasteczka studenckiegoInvestigation of thermal properties of the selected university campus buildings / K. Chachaj, A. Raźniak, M. FILIPOWICZ, W. ŁOZIAK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 146. Badania XPS nanokompozytów {GaN/TiN} wytworzonych z użyciem metody anaerobowej i metody aerozolowej[XPS studies of nanocomposites {GaN/TiN} prepared by the anaerobic and aerosol methods] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 260

  top page [top page]

 147. Badania zawartości metanu w węglach brunatnychInvestigations of methane content in lignite coals / Paweł BARAN, Stanisław HOŁDA, Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 21–28. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 148. Badanie chłonności sorpcyjnej metanu na próbkach węgli aktywnych z odpadów roślinnychInvestigation of methane adsorption on active carbons from agricultural wastes / Krystyna Bratek, Wiesław Bratek, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 59). — S. 373–380. — Bibliogr. s. 379–380

  top page [top page]

 149. Badanie mechanizmu sorpcji i desorpcji izotopu {^{137}Cs} w próbkach profili glebowych pobranych z terenów górskichInvestigation of mechanizm sorption and desorption isotope {^{137}Cs} in the profiles of the mountain's regions soils / B. KUBICA, M. Stobiński, R. Misiak, S. Skiba, J. GOŁAŚ // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 250, S7.7-PS1-17

  top page [top page]

 150. Badanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza[PSA equilibrium process for air separation] / M. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: VIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n., 2006]. — S. [1–20]

  top page [top page]

 151. Badanie paliwa z osadów ściekowych[Investigation of fuel from sludges] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Ryszard Gogulski // W: \'{U}prava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u přílezitosti zivotního jubilea Doc. Dr. Inz. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — Ostrava : Ediční středisko VSB–TU, 2006. — S. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz.

  top page [top page]

 152. Badanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnegoThe pyrolysis examinations for blends of bituminous coal and soft brown coal / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 6 s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 153. Badanie procesów akumulacji {^{137}Cs} i {^{40}K} w osadach dennych Zbiornika DobczyckiegoInvestigations on {^{137}Cs} and {^{40}K} acumulation processes in sediments from the Dobczyce Reservoir / B. KUBICA, J. GOŁAŚ, W. M. Kwiatek, M. Skiba, W. RECZYŃSKI, M. Stobiński // W: IV Krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Kraków–Przegorzały, 9–11 maj 2005 : streszczenia / [red. Leon Fuks]. — [Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. P-22

  top page [top page]

 154. Badanie procesu pirolizy biomasy oraz ich mieszanin z węglemExamination of the pyrolisis process of biomass and its blends with coal / Stanisław PORADA, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 155. Badanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrzaPSA equilibrium process for air separation / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 6s spec. s. 16–17. — Bibliogr. s. 17, Summ.

  top page [top page]

 156. Badanie sedymentu i wody przydennej w zbiorniku wody pitnej pod kątem obserwacji wymiany jonowej[Investigation of sorption and accumulation processes in bottom-water and sediments from the drinking water reservoir] / M. MACHERZYŃSKI, M. Skiba, J. GÓRECKI, A. Parker, J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 196

  top page [top page]

 157. Badanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami {Zr} i promowanego depozytem węglowymThe investigation of the structure of {Zr}-pillared montmorillonite promoted with carbon deposits / Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 473–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 158. Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiemThe investigation of active carbon modified with nitrogen and manganese compounds in the reaction of reduction of nitric oxide with ammonia / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 159. Badanie właściwości odpadów w aspekcie wykorzystania ich jako składników mieszanek energetycznych[The investigation on waste characteristic as a energetic coal blend component] / Janusz Iwaniec, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Recyklace odpadů XI : 6.–7.12.2007, Košice, II / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — Ostrava : [VSB–TU], 2007. — ISBN 978-80-248-1676-0. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

  top page [top page]

 160. Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatówInvestigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties and reactivity of the produced chars / Zbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1 s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 161. Balancing coal supplies to the power and heat generation / Wojciech SUWAŁA // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 183

  top page [top page]

 162. Baza podziemnych magazynów gazu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich – stan obecny i perspektywy rozwojuThe base of underground gas storage in Poland on background of selected European countries – present condition and the scope of development / Adam Szurlej, Mirosław KWIATKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2002 nr 1 s. 46–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XXXIX [trzydziestej dziewiątej] Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego / zred. przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Orewczyk ; Stowarzyszenie – STN afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2002

  top page [top page]

 163. Benchmarking elektryczny : czyli jak efektywnie wykorzystywać energię elektryczną[Electrical benchmarking] / Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ, Ryszard Jaśkiewicz // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2005 nr 11 s. 71–75

  top page [top page]

 164. Benchmarking energetyczny i ekologiczny na przykładzie szkół powiatu nowosądeckiego[Energy and ecological benchmarking – the example of Nowy Sącz county's schools] / Andrzej RAŹNIAK, Magdalena Rynduch, Mariusz FILIPOWICZ // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego ; ISSN 1428-7412. — 2004 nr 11 s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 165. Benefit analysis of development of cogeneration systems in Polish big cities – case study for Kraków / Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH, 2007]. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.

  top page [top page]

 166. Bentonit jako nośnik katalizatorów odsiarczania : [poster][Bentonite as a carrier of desulphurization catalysts] / Agnieszka Marcewicz-Kuba, Danuta OLSZEWSKA // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 217, PI-91

  top page [top page]

 167. Benzene adsorption isotherms on MCM-41 and their use for pore size analysis / Jerzy Choma, Marcin Kloske, Mietek Jaroniec, Jerzy KLINIK // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2004 vol. 10 no. 3 s. 195–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 168. Bezpieczeństwo energetyczne państw – energetyka polska w Unii EuropejskiejEnergy security of individual countries versus Polish energy system in the European Union / Zygmunt KOLENDA, Jakub SIEMEK // W: Prawo, zarządzanie, marketing / pod red. Jerzego Białkiewicza. 2003/2 : Integracja europejska w biznesowej przestrzeni badawczej. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. — S. 95–119, 189, 201. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 169. Bezpieczne gazociągi, bezpieczna EuropaSafe pipelines mean a safer Europe / Krzysztof KOGUT // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 7/8 s. 98

  top page [top page]

 170. Bilansowanie dostaw węgla na potrzeby długoterminowego planowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepłaBalancing coal supplies for long term planning of power generation / Jacek Kamiński, Mariusz Kudełko, Mieczysław Kwiatkowski, Wojciech SUWAŁA, Marek Wawrzyszczuk // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 371–386. — Bibliogr. s. 385, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 171. Binarny charakter powierzchni węgla kamiennegoBinary character of surface of coal / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2 s. 19–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 172. Biomass as the basic source of renewable energy sources in Poland / Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis częśc. wg programu konf.S. 1526–1529. — Bibliogr. s. 1529, Abstr.

  top page [top page]

 173. BISON-C one-dimensional transport and burnup calculation code with consideration of actinides and fission products / Jerzy CETNAR, Piotr GRONEK // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

  top page [top page]

 174. Blue luminescent {Si}-based nanoparticles / A. Dmytruk, B. MACHERZYŃSKA, M. MACHERZYŃSKI, A. Kasuya, S. Mamykin, Y.-S. Park, A. Watanabe, N. Ohuchi // W: ISMANAM 2005 : 12th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM) : 3 – 7 July 2005, Paris, France : book of abstracts = livre des résumés. — [Grenoble : LTPCM – Institut National Polytechnique de Grenoble, 2005]. — S. [1], PI-28

  top page [top page]

 175. Bombowy obiad : bezpieczeństwo instalacji gazowychA bomb for dinner? : safety of gas installations / Krzysztof KOGUT // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6 s. 12–14

  top page [top page]

 176. Borates as solid state materials precursors / G. L. Wood, J. F. JANIK, R. T. Paine, D. M. Schubert, M. Z. Visi // W: Boron Americas IX : Boron in the Americas IX workshop : May 19–22, 2004, San Marcos, TX, U. S. A. : program and abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 64

  top page [top page]

 177. Budowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych[The structure of mineral-carbonaceous nanocomposites elucidated from sorption studies] / T. GRZYBEK, A. KRZYŻANOWSKI, M. MOTAK // W: Materiały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 154. — Bibliogr. s. 154

  top page [top page]

 178. Budowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu[The structure of mineral - carbonaceous nanocomposites based on montmorillonite pillared with aquahydroxocations] / M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 303

  top page [top page]

 179. Budowa terminalu LNG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiConstruction of LNG's terminal as a guarantee of energy security of Poland / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Baníctvo, geológia a zivotné prostredie na Slovensku a v Európskej únii = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 180. Burnup modelling with MCB for XADS with SNR300 fuel / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 1-1–1-10 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 1-10

  top page [top page]

 181. Burnup modelling with MCB for XADS with SNR300 fuel / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 89–98. — Bibliogr. s. 98

  top page [top page]

 182. Calcium zirconate as a solid electrolyte for electrochemical devices applied in metallurgy / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO, Ł. ZYCH // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 253–260. — Bibliogr. s. 260

  IF

  top page [top page]

 183. Calcium zirconate: preparation, properties and application to the solid oxide galvanic cells / G. RÓG, M. DUDEK, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2002 vol. 47 no. 28 s. 4523–4529. — Bibliogr. s. 4529, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 184. Calculation of induced radioactivity in the SAD spallation target / Władysław POHORECKI // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2006 vol. 562 s. 1001–1004. — Bibliogr. s. 1004, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 185. Calculation of induced radioactivity in the SAD spallation target / POHORECKI W. P. // W: AccApp 05 : international conference on Accelerator Applications : 28 August – 1 September 2005, San Servolo Island, Venice, Italy : abstract book / eds. Flavio Carsughi [et al.] ; under the auspices of the American Nuclear Society. — [USA : ANS, 2005]. — S. 110–111, P 18

  top page [top page]

 186. Calculation of radiation hazard connected with SAD spallation target replacement / W. C. POHORECKI // W: ISRP-10 : 10th International Symposium on Radiation Physics : 17th–20nd September 2006, Coimbra, Portugal : book of abstracts / International Radiation Physics Society. — [Portugal : IRPS, 2006]. — S. B-69. — Bibliogr. s. B-69

  top page [top page]

 187. Calculation of radiation hazard connected with the SAD spallation target replacement / Władysław POHORECKI // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2007 vol. 580 iss. 1 s. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.. — ISRP-10 : proceedings of the 10th International Symposium on Radiation Physics : Coimbra, Portugal, September 17–22, 2006 / eds. M. I. Lopes [et al.]. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2007

  IF

  top page [top page]

 188. Carbon covered clays as catalytic supports : the influence of sulphur dioxide on manganese promoted {DeNOx} catalysts / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3 s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

  IF

  top page [top page]

 189. Carbon-covered clays as catalytic supports. 1. Iron-promoted samples as denox catalysts / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp // Catalysis Letters ; ISSN 1011-372X. — 2002 vol. 81 no. 3–4 s. 193–197. — Bibliogr. s. 197

  IF

  top page [top page]

 190. Carbonaceous adsorbents in adsorptive storage of gaseous fuels / L. CZEPIRSKI // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2nd international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — ISBN 978-83-89541-95-6. — S. 135

  top page [top page]

 191. Carbonaceous materials in {NO_{x}} removal from stack gases / T. GRZYBEK // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 36, K-6

  top page [top page]

 192. Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system {GaN/Mn} / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Maria Kamińska, Maria Palczewska, Robert T. Paine // W: ISIC 12 : 12th International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 80

  top page [top page]

 193. Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system {GaN/Mn} / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Maria Kamińska, Maria Palczewska, Robert T. Paine // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2004 vol. 65 s. 639–645. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 194. Catalytic behavior of modified activated carbons in the {NO_{x}} removal reaction – the effect of surface chemistry / G. S. Szymański, T. GRZYBEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3 s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

  IF

  top page [top page]

 195. Cele i zadania podatków ,,ekologicznych” jako metody wspierania zasad racjonalnego użytkowania nieodnawialnych zasobów energetycznychEcological duties as a tools to support rational usage of non-renewable natural resources / BORYCZKO Bożena, NORWISZ Jan // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 133–135. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

  top page [top page]

 196. Centra zasadowe katalizatorów ketonizacji alkoholi pierwszorzędowych[Basic sites of catalysts for ketonization of primary alcohols] / M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, H. Teterycz, R. Klimkiewicz // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 312. — Bibliogr. s. 312

  top page [top page]

 197. Ceramic electrolytes based on {CaZrO_{3}} / Mirosław M. BUĆKO, Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826 ; ISSN (online) 1662-9795. — 2002 vol. 206–213 s. 1337–1340. — Bibliogr. s. 1340, Abstr.. — ECerS 7th : Euro Ceramics VII : proceedings of the 7th conference & exhibition of the European Ceramic Society : Brugge, Belgium, September 9–13, 2001. Pt. 2 : Sessions G2, G3, G4, M1, M2. — Switzerland : Trans Tech Publications, 2002

  IF

  top page [top page]

 198. Ceramiczne elektrolity tlenkowe w układzie {GeO_{2}-Gd_{2}O_{3}-Me_{2}O_{3}(Me=Sm,Pr)}Ceramic solid oxide electrolytes in the {GeO_{2}-Gd_{2}O_{3}-Me_{2}O_{3}(Me=Sm,Pr)} / Magdalena DUDEK // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 284, S8-PS1-4

  top page [top page]

 199. Ceria-yttria-based solid electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell / M. DUDEK, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 45–52. — Bibliogr. s. 52

  IF

  top page [top page]

 200. Certyfikacja kompetencji przedsiębiorcy prowadzącego działalność, w której wykorzystywane są czynniki ziębnicze, w tym substancje kontrolowane[The certification of competence of undertakings which use refrigerants including controlled substances] / Leszek KURCZ, Marek Steindel // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2003 t. 38 nr 4 s. 10–14. — Bibliogr. s. 14

  top page [top page]

 201. Changes of porosity during carbonization of bituminous coals: effects due to pores with radii less than 2500 nm / A. STRUGAŁA // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2002 vol. 81 no. 9 s. 1119–1130. — Bibliogr. s. 1130, Abstr.

  top page [top page]

 202. Characterisation of mineral support-montmorillonite and catalysts doped with copper and nickel / D. OLSZEWSKA // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 26–28, K-3. — Bibliogr. s. 28

  top page [top page]

 203. Characteristics of the oxygen electrode reaction for various solid electrolytes / P. TOMCZYK, A. RAŹNIAK // W: Fuel cells and hydrogen technologies : first Polish forum : Zakopane 5–7 September 2007 : programme : book of abstracts / Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, AGH University of Technology, Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform. — [Poland : s. n., 2007]. — S. 9

  top page [top page]

 204. Characteristics of water, methanol and benzene vapours sorption properties of selected metamorphic types of hard coalCharakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych, metamorficznych odmian węgla kamiennego w odniesieniu do par wody, metanolu i benzenu / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4 s. 139–147. — Bibliogr. s. 146–147, Abstr., Streszcz.

  LF

  top page [top page]

 205. Characterization of carbonaceous adsorbents by carbon dioxide adsorption / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, J. ZIĘTKIEWICZ // W: FOA9 : 9th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 20–25, 2007, Giardini Naxos, Sicily – Italy : book of abstracts / IAS. — Milano : AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, [2007]. — S. [1]

  top page [top page]

 206. Characterization of fine porous particles using different techniquesOcena struktury materiałów drobnodyspersyjnych różnymi metodami / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2002 vol. 23 s. 269–276. — Bibliogr. s. 275, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 207. Characterization of nanostructured manganese spinel – a cathode material obtained by a sol-gel method / J. MOLENDA, J. MARZEC, P. WILK, M. Molenda, R. Dziembaj // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 208. Characterization of the coal fly ash for the purpose of improvement of industrial on-line measurement of unburned carbon content / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Stanisław KOZIŃSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2004 vol. 83 s. 1847–1853. — Bibliogr. s. 1853, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 209. Charakterystyka energetyczna ,,balastu” z segregacji odpadówEnergetic characteristics of comunal waste segregation “balast” / Wiesław A. ŻMUDA, Paweł Pytlowski, Stanisław BUDZYŃ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 210. Charakterystyka fizykochemiczna układu {H_{3}PMo_{12}O_{40}}-montmoryllonit : [poster][The physicochemical characterization of {H_{3}PMo_{12}O_{40}}-montmorillonite] / Danuta OLSZEWSKA // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 329–330, PII-52. — Bibliogr. s. 330

  top page [top page]

 211. Charakterystyka jakości pyłów koksowych powstających w procesie suchego chłodzenia koksu oraz kierunki ich wykorzystaniaCharacteristics and prospective utilization of coke dust originated from dry-quenching of coke / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 4 s. 219–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 212. Charakterystyka mikroporowatej struktury węglowych sit cząsteczkowych określona metodą sond molekularnychCharacterization microporous structure of carbon molecular sieves using molecular probe method / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1 s. 20–23. — Bibliogr. s. 23

  top page [top page]

 213. Charakterystyka paliw rzepakowych i analiza ich wpływu na pracę i trwałość silników wysokoprężnychProfile of rape fuels and analysis of their influence on work and durability of high-pressure engines / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Babiarz // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 11 s. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza ; współpr.: Jadwiga Orewczyk, Andrzej Gołdasz ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 214. Charakterystyka strukturalna złoża materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziarenStructural characteristics of the bed of porous materials with micrometric size of particles / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 vol. 27 s. 421–430. — Bibliogr. s. 429–430

  IF

  top page [top page]

 215. Charakterystyka układu montmorillonit-żel kwasu krzemowego[Characteristics of montmorillonite-silicon acid gel system] / A. KRZYŻANOWSKI // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 368

  top page [top page]

 216. Charakterystyka wytwarzania ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowychCharacteristic of heat generation in power plants and heat and power generation plants / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec. s. 621–631. — Bibliogr. s. 630, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk , Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 217. Charakteryzowanie struktury porowatej adsorbentów węglowych na podstawie wysokociśnieniowych izoterm adsorpcji metanuUsing of high pressure methane adsorption isotherms for the characterization of porous structure of carbonaceous adsorbents / Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 34–42. — Bibliogr. s. 41

  top page [top page]

 218. Charakterystyka fizykochemiczna montmorylonitu modyfikowanego kwasem siarkowym(VI)[Physicochemical characterization of montmorillonite modified with sulphuric (VI) acid] / D. OLSZEWSKA, M. Skupień // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 308

  top page [top page]

 219. Charge transport mechanism in {LiCo_{y}Mn_{2-y}O_{4}} cathode material / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, R. S. Liu // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 220. Chemia AnalitycznaChemical Analysis ; ISSN 0009-2223 / guest eds. J. GOŁAŚ, J. Barek. — Warszawa : Polish Academy od Sciences. Committee on Analytical Chemistry : Polish Chemical Society, 2007. — 2007 vol. 52 no. 6 spec. iss.: 85 years of polarography. — Brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 221. Chemical diffusion in molybdenum disulphide / M. POTOCZEK, K. PRZYBYLSKI, M. RĘKAS // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2007 vol. 68 s. 564–569. — Bibliogr. s. 568–569, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 222. Chemical reactivity in the LSCFN-CGO system – a composite electrolyte / cathode interface in IT-SOFC / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-31. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Posters”). — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 223. Chemical reactivity in the LSCFN-CGO system a composite electrode – electrolyte interface in IT-SOFC / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2], P-31. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster flash presentations”)

  top page [top page]

 224. Chemical treatment of active carbon for adsorptive refrigeration machines / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN 978-83-7199-452-4. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38

  top page [top page]

 225. Chemical treatment of commercial active carbon for adsorptive refrigeration machinesObróbka chemiczna handlowego węgla aktywnego przeznaczonego do zastosowania w systemach adsorpcyjnego chłodzenia / Bronisław BUCZEK, Eliza WOLAK // Chemical and Process Engineering. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa; ISSN 0208-6425. — 2007 vol. 28 s. 891–898. — Bibliogr. s. 897

  IF

  top page [top page]

 226. Chemiczna dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych[Chemical interdiffusion in multi-component systems] / R. FILIPEK, M. DANIELEWSKI, A. MILEWSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1: Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n., 2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 341. — Bibliogr. s. 341

  top page [top page]

 227. Chemiczne i termomechaniczne właściwości interfejsu katoda–elektrolit w ogniwach IT-SOFC (katoda = {ABO_{3}}, A=La, Sr; B=Co, Fe, Ni, elektrolit {Ce_{1-x}R_{x}O_{2}}, R=Y, Nd, Sm, Gd, Dy)[Thermochemical compatibility between selected (La,Sr)(Co,Fe,Ni){O_{3}} cathodes and rare earth doped ceria electrolytes for IT-SOFC] / Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 51

  top page [top page]

 228. Chemometric analysis of sediments from Dobczyce water reservoir / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Donabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. — Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. — S. 131–139. — Bibliogr. s. 139

  top page [top page]

 229. Chemometric analysis of sediments from the Dobczyce water reservoir : [abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Dinabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19–22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 39

  top page [top page]

 230. Ciepła sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglach kamiennych i węglu aktywnym : [abstrakt][Heats of heptane and heptene-1 sorption in hard and activ coals] / Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Adam NODZEŃSKI, Paweł BARAN, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Erwin Lalik // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 303, S14-P1. — Bibliogr. s. 303

  top page [top page]

 231. Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizyThe coking pressure of coal blends prepared from components differing markedly in the rheological properties of the plastic mass during pyrolysis / Andrzej ROZWADOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2 s. 49–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

  LF

  top page [top page]

 232. Co-combustion of coal and biomass – Polish experiences in environment protection aspect / Tomasz MIROWSKI, Justyna PYSSA, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis częśc. wg programu konf.S. 1495–1498. — Bibliogr. s. 1498, Abstr.

  top page [top page]

 233. Co-doped ceria solid solutions as solid oxide electrolytes for electrochemical devices / Magdalena DUDEK // W: Engineering Ceramics 2007 : from engineering to functionality : advanced research workshop : Smolenice, May 6–10 : abstract book / Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Science & Slovak Silicate Society. — [Slovakia : IIC SAS, 2007]. — Na okł. dod.: EngCer 2007. — S. 49

  top page [top page]

 234. Coal – {CO_{2}} system in the aspect of underground storage of carbon dioxide / Aleksandra MARECKA // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 163, S5-CL-2

  top page [top page]

 235. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4 s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 236. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

  top page [top page]

 237. Comparative studies of ENDF/B-6.8, JEF-2.2 and JENDL-3.2 data libraries by Monte Carlo modeling of high temperature reactors on plutonium based fuel cycles / Alberto Talamo, Waclaw Gudowski, Jerzy CETNAR // Journal of Nuclear Science and Technology. — 2004 vol. 41 no. 12 s. 1228–1236. — Bibliogr. s. 1236

  IF

  top page [top page]

 238. Comparison of acidity of {ZrO_{2}}-pillared clay with {MnO_{x}} as DeNOx catalysts / Danuta OLSZEWSKA // W: 3rd School on Catalysis : EFCATS European Federation of CATalysis Societies : 21–26.IX.2004 Ustroń, Poland : book of abstracts / PAN, COMODEC, CATCOLL. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

  top page [top page]

 239. Comparison of evaluation and experiment for nuclear cascade induced by 650 MeV protons in thick lead target of a subcritical assemblySravnenie rasčetov s \`{e}ksperimental'nymi dannymi po razvitiû âdernogo kaskada, inducirovannogo protonami s \`{e}nergiej 650 M\`{e}V, v tolstoj svincovoj mišeni podkritičeskoj sborki / V. P. Bamblevski [et al.], J. JANCZYSZYN. — Dubna : Izdatel'skij otdel Ob”edinennogo instituta âdernyh issledovanij, 2002. — 13, [1] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; E3-2002-273). — Bibliogr. s. 13–[14]

  top page [top page]

 240. Comparison of MCB and MONTEBURNS Monte Carlo burnup codes on a one-pass deep burn / Alberto Talamo, Wei Ji, Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2006 vol. 33 s. 1176–1188. — Bibliogr. s. 1187–1188, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 241. Comparison of montmorillonite and synthetic zeolite used as supports of DESONOX type catalyst / A. Marcewicz-Kuba, D. OLSZEWSKA, D. Nazimek // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications = Materìali X Ukraïns'ko-Pol's'kogo simpozìumu z teoretičnih ì eksperimental'nih doslìdzen' mìzfaznih âvis ta ïh tehnologìčnogo zastosuvannâ : X Ukrainian-Polish symposium : September 26–30, 2006, Lviv – Uzlissia, Ukraine : proceedings. Pt. 1 / sci. eds. Yu. I Tarasevich, R. Leboda, M. M. Soltys. — L'vìv : L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, 2006. — (Zbìrnik naukovih prac'). — S. 234–236. — Bibliogr. s. 236

  top page [top page]

 242. Comparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost methodPorównanie technologii produkcji miedzi metodą kosztu termoekologicznego / Bożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu = Modern methods and techniques in management / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 243. Comparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost method / Bożena BORYCZKO, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA, Jan NORWISZ // W: ECOS 2006 : proceedings of the 19th international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and environmental impact of energy systems : Aghia Pelagia, Crete, Greece, 12–14 July 2006, Vol. 2 / eds. Christos A. Frangopoulos, Constantine D. Rakopoulos, George Tsatsaronis. — [Athens : National Technical University], cop. 2006. — ISBN 960-87584-1-6. — S. 663–668. — Bibliogr. s. 668, Abstr.

  top page [top page]

 244. Comparison of sorption capacity of selected saturated and non-saturated hydrocarbons on coal samples: a laboratory study / K. ZARĘBSKA, A. KRZYŻANOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 187. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 245. Comparison of the evaluation reliability of microporous structure parameters by employing single and double adsorption isotherms / Mirosław KWIATKOWSKI // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2007 vol. 294 s. 92–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 246. Compensation law – again / Jan NORWISZ, Tomasz MUSIELAK // W: ESTAC 9 : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.S. 187. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 247. Complementary study of microporous adsorbents with DFT and LBET / Jan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Jacek Jagiełło, Janina MILEWSKA-DUDA // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2007 vol. 253 s. 5616–5621. — Bibliogr. s 5621, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 248. Complementary study of microporous adsorbents with LBET and DFT / J. T. DUDA, L. JAGIEŁŁO, J. Jagiełło, J. MILEWSKA-DUDA // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 150–151. — Bibliogr. s. 151

  top page [top page]

 249. Composite solid electrolytes in the {CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}} system : preparation, properties, and application to the solid galvanic cells / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Roczniki Polskiego Towarzystwa Chemicznego = Annals of Polish Chemical Society. — 2007 s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr. — ISBN-978-83-922424-7-5. — XLIX Zjazd PTChem i SITPChem : Gdańsk, 18–22 wrzesień 2006 / kom. red. Tadeusz Ossowski [et al.] ; PTChem, SITPChem. — [Warszawa : PTChem, 2007]

  top page [top page]

 250. Computer analysis of activated carbon fibres microporous structure by employing the new numerical adsorption models with multivariant fitting technique / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 75. — Bibliogr. s. 75

  top page [top page]

 251. Computer analysis of microporous adsorbents with adsorption models of LBET class / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA: Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2005 vol. 60 s. 196–217. — Bibliogr. s. 214–215

  top page [top page]

 252. Computer analysis of microporous structure by employing the LBET class models with various variants of the adsorption energy distribution in comparison to the classical equations / Mirosław KWIATKOWSKI // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2007 vol. 23 s. 2569–2581

  IF

  top page [top page]

 253. Computer analysis of nitrogen adsorption isotherms on active carbons by an employment of the new LBET class models / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. P29. — Bibliogr. s. P29

  top page [top page]

 254. Computer analysis of the carbonaceous adsorbents by employing the new thermodynamic adsorption models of LBET class / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 pt. 3 s. 1397–1400. — Bibliogr. s. 1400. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 255. Computer analysis of the properties of the new numerical adsorption models with original graphical visualization of the obtained results / M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 181–183. — Bibliogr. s. 183

  top page [top page]

 256. Computer modeling and analysis of heterogeneous structures of microporous carbonaceous materials / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // Journal of Molecular Modeling ; ISSN 1610-2940. — 2005 vol. 11 no. 4–5 s. 416–430. — Bibliogr. s. 429–430, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 257. Computer support for installations in intelligent buildings – integrated energy management systems / Rak B., KURCZ L. // W: Engineering achievements across the global village / ed. Janusz Szpytko. — Cracow–Glasgow–Radom : The International Journal of INGENIUM, 2005. — (Monographic series of the Library of Maintenance Problems = Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Praca zawiera artykuły z: The International Journal of INGENIUM 2005 (1–2–3–4). — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

  top page [top page]

 258. Concentration of {^{137}Cs}, {^{40}K}, {^{238}Pu} and {^{239+240}Pu} radionuclides and some heavy metals in soil samples from two main valleys from Tatra National Park / B. Kubica, J. W. Mietelski, J. GOŁAŚ, S. Skiba [et al.] // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 no. 5 s. 537–545. — Bibliogr. s. 545, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 259. Concentrations of {^{137}Cs}, {^{40}K} radionuclides and some heavy metals in soil samples of Chochołowska Valley from Tatra National Park / B. KUBICA, W. M. Kwiatek, M. Stobiński, S. Skiba, M. Skiba, J. GOŁAŚ, M. Kubica, M. Tuteja-Krysa, A. Wrona, R. Misiak, Z. Krzan // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 5 s. 723–729. — Bibliogr. s. 728–729, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 260. Concentrations of radionuclides {^{137}Cs}, {^{238}Pu}, {^{239+240}Pu} and {^{40}K} and some heavy metals in soil and plant samples from Tatras / B. Kubica, J. W. Mietelski, J. GOŁAŚ, S. Skiba [et al.] // W: Proceedings 3rd SENSPOL Workshop: monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : Kraków, Poland, June 3–6, 2003 / ed. Susan Alcock. — Silsoe : Cranfield University, 2004. — S. 217–218

  top page [top page]

 261. Conditions for efective heat and electricity production based on biomass in Poland / Arkadiusz FIGÓRSKI, Anna Barcik, Adam GUŁA // W: Vykurovanie 2007 : na tému: Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov : 26. februára–2. marca 2007, Tatranské Matliare : zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie : (SSTP 0715) / Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava. — [S. l. : s. n., 2007]. — ISBN 978-80-89216-13-0. — S. 196–199. — Bibliogr. s. 199

  top page [top page]

 262. Conduction mechanism in operating a {LiMn_{2}O_{4}} cathode / J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, J. RZEWOŹNIK, J. MOLENDA, D. R. Simon, E. M. Kelder, J. Schoonman // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2002 vol. 146 iss. 3–4 s. 225–237. — Bibliogr. s. 237, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 263. Contribution to the design and experimental program of the SAD accelerator-driven system (Subcritical Assembly in Dubna) / S. TACZANOWSKI, G. DOMAŃSKA, M. KOPEĆ, J. JANCZYSZYN // W: Proceedings of the international workshop on P & T and ADS development 2003 : Belgium, October 6–8 2003 / W. Haeck [et al.] ; SCK CEN [The Belgian Nuclear Research Centre]. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Belgium : SCK CEN, 2003. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–12. — Bibliogr. ekran 12, Abstr.

  top page [top page]

 264. Convection of a paramagnetic fluid in a cubic enclosure under the strong magnetic field – visualization / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: TFEC 6 [Dokument elektroniczny] : the sixth KSME-JSME thermal and fluids engineering conference : Jeju City, Korea, March 20–23, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jeju : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 265. Convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from side walls and placed below a superconducting magnet – comparison between experiment and numerical computations / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Thermal Science and Engineering ; ISSN 0918-9963. — 2006 vol. 14 no. 4 s. 107–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr.

  top page [top page]

 266. Correlation between electronic and electrochemical properties of transition metal compounds / Janina MOLENDA // W: ACEC 2005 : the 5th Asian Conference on Electrochemistry : ”Electrochemistry in high tech era” : May 09–12, 2005, Shanghai : proceedings. — [S. l. : s. n., 2005]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [2]

  top page [top page]

 267. Correlation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin : [summ.]Závislost mezi rozpínavým tlakem stanoveným v laboratorních podmínkách a vybranými koksovacími vlastnostmi uhlí z Hornoslezské uhelné pánve / Aleksander KARCZ, Grażyna Winnicka // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference = 30th International cokemaking conference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — S. 93–96. — Tekst eng.-che.

  top page [top page]

 268. Correlation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin / KARCZ Aleksander, Winnicka Grażyna // W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reder 5.0 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 269. Cost-benefit analysis of development of cogeneration systems in big cities : integrated assessment modelling / Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: EEM-07 : The European Electricity Market : challenge of the unification : 4th conference : May 23–25, 2007 Cracow, Poland / red. Andrzej Wędzik ; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Łódzki. — Łódź : IEPŁ, SEP, cop. 2007. — ISBN 978-83-924261-0-3. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr.

  top page [top page]

 270. Crystallographic and electronic properties of {Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} spinels prepared by HT synthesis / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, M. Marzec, J. MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 271. Crystals growth by Czochralski method – Jan Czochralski Polish scientistWytwarzanie monokryształów metodą Czochralskiego – Jan Czochralski polski wynalazca... / Janusz S. SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

  top page [top page]

 272. XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu HutniczegoXLI Session of Students Scientific Circles of Metallurgy Section AGH University of Science and Technology / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4 s. 39–40. — Tekst pol.-ang.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 273. XL Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH-USTXL Session of Students Scientific Circles of the Metallurgy Section AGH University of Science and Technology / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2003 nr 2 s. 39–42. — Tekst pol.-ang.. — Referaty laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2003

  top page [top page]

 274. Czujniki elektrochemiczne do oznaczania biologicznie aktywnego tlenku azotu[Electrochemical sensors for determination of biologically active nitric oxide (NO)] / Aleksander Ciszewski, Grzegorz Milczarek, Mariusz MACHERZYŃSKI. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003. — 98 s.. — Bibliogr. s. 93–98. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 275. Czy energetyka jądrowa jest przyjazna środowisku?Is nuclear power environment friendly? / NIEWODNICZAŃSKI Jerzy // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3 s. 123–128. — Bibliogr. s. 128. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

  top page [top page]

 276. Czy modelowanie matematyczne jest przydatne w technologii metalurgicznej?[Is the mathematical modelling useful in metallurgical processes?] / Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 151–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

  top page [top page]

 277. Czy ogniwa paliwowe będą generatorami energii elektrycznej w XXI wieku? Cz. 1[Will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 1] / Piotr TOMCZYK, Adam GUŁA // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 6 s. 14–16. — Streszcz.

  top page [top page]

 278. Czy ogniwa paliwowe będą generatorami energii elektrycznej w XXI wieku? Cz. 2[Will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 2] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 7–8 s. 12–13

  top page [top page]

 279. Czy prawo wzrostu entropii jest nieuchronne? Tak, ale... [Is the law of entropy increase inevitable? Yes, but...] / KOLENDA Zygmunt, DONIZAK Janusz // W: Energia–Ekologia–Etyka : I konferencja : Kraków, 10–11 maja 2002 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Koło Naukowe Energetyków ,,Caloria”. — [Kraków : s. n., 2002]. — S. 63–66

  top page [top page]

 280. Defect structure and electrical properties of molybdenum disulphide / M. POTOCZEK, K. PRZYBYLSKI, M. RĘKAS // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2006 vol. 67 s. 2528–2535. — Bibliogr. s. 2535, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 281. Definiowanie polskiej polityki rozwoju odnawialnych źródeł energiiFormulations of Polish of renewable energy sources / Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA, Aleksander D. Panek, Tomasz Miernik // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2003 nr 5–6 s. 5–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.. — ,,Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska” : dziesiąta jubileuszowa konferencja : 14–16 października 2002 Dobieszków k. Łodzi. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o. o., 2003. — Opis częśc. wg wstępu

  top page [top page]

 282. Delithiation of olivine – structured {LiFe_{x}Mn_{1-x}PO_{4}} cathode materials : Mössbauer studies / J. MARZEC, W. OJCZYK, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 69–74. — Bibliogr. s. 74

  IF

  top page [top page]

 283. Description of gas adsorption isotherm on active carbon with Langmuir\-type equation / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: VII Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : simultaneously with the XLVI congress of the Polish Chemical Society : Lublin, Poland, September 15–18, 2003 : program and proceedings / eds. Roman Leboda, Yuri I. Tarasevich. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2003]. — Opis częśc. wg okł.S. 39. — Bibliogr. s. 39

  top page [top page]

 284. Design and experimental objectives considerations of the SAD accelerator-driven system / S. TACZANOWSKI, G. DOMAŃSKA, M. KOPEĆ, J. JANCZYSZYN // W: ICRS–10 / RPS 2004 : Funchal, Madeira Island (Portugal), 9–14 May 2004 : programme and book of abstracts. — [S. l.] : Luísa Oliveira, ITN., cop. 2004. — S. 59, 12-3 – O.1

  top page [top page]

 285. Designing cathode materials for IT-SOFC's: relations among structure, nonstoichiometry, electrical and catalytic properties / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 – June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. — Kraków : PAS ICSC, 2006. — S. 107, P-9

  top page [top page]

 286. Desorpcja mieszaniny gazów {(CO_{2} i CH_{4})} w świetle badań dylatometrycznych[Desorption of the mixture of gases {(CO_{2} + CH_{4})} in relation with dilatometric studies] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 892. — Bibliogr. s. 892

  top page [top page]

 287. Desorption of {CH_{4}} from coals in correlation to the selective sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — S. 367

  top page [top page]

 288. Determination of mercury in sediment and fish samples from Ebro River (Spain) / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Piotr WOJTANOWICZ, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Damia Barcelo, Janusz GOŁAŚ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2007 vol. 36 suppl. 3 s. 107–115. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

  LF

  top page [top page]

 289. Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy CETNAR ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — 216 s.. — Bibliogr. przy rodz.

  top page [top page]

 290. ,,Diamenty AGH” – VI edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową“Diamonds of AGH” – the 6th edition of the competition for the best diploma work (thesis) / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 6 s. 5–8. — Tekst pol.-ang.. — Laureaci VI edycji konkursu ,,Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2003/2004 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005

  top page [top page]

 291. Diffusional mechanism of deintercalation in {LiFe_{1-y}Mn_{y}PO_{4}} cathode material / J. MOLENDA, W. OJCZYK, K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC, F. Krok, J. Dygas, Ru-Shi Liu // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2006 vol. 177 s. 2617–2624. — Bibliogr. s. 2624, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 292. Dislocation of the {^{137}Cs} and {^{40}K} radionuclides in the podsol profiles of the Tatra Mountain soils (South Poland) / B. KUBICA, M. Skiba, S. Skiba, J. GOŁAŚ, M. Kubica, M. Stobiński, M. Tuteja-Krysa // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. — 2005 vol. 266 no. 1 s. 3–9. — Bibliogr. s. 9. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 293. Displacement sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} on low rank hard coal, within a low gas pressure range Wymienna sorpcja {CO_{2}} i {CH_{4}} na węglu kamiennym o niskim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Kinga Aleksandrowicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2 s. 157–173. — Bibliogr. s. 173, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 294. Dlaczego ogniwa paliwowe będą generatorami energii w XXI wieku? Cz. 3[Why will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 3] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 9 s. 16–17

  top page [top page]

 295. Dlaczego ogniwa paliwowe będą generatorami energii w XXI wieku? Cz. 4[Why will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 4] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 10 s. 12–14. — Bibliogr. s. 14

  top page [top page]

 296. Dlaczego ogniwa paliwowe będą generatorami energii w XXI wieku? Cz. 5[Why will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 5] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 11 s. 12–13

  top page [top page]

 297. Długoterminowa praca fotometru do zastosowań przemysłowych[Long-term work of optoelctronic photometer system for industrial purposes] / Henryk JANKOWSKI, Artur MIROCHA, Cezary WOREK, Janusz GOŁAŚ // W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki KKE '2002 : Kołobrzeg–Dźwirzyno 10–12.06.2002 : materiały konferencji. T. 2/2 / komitet red. Włodzimierz Janke [et al.]. — Koszalin : Wydział Elektroniki Poltechniki Koszalińskiej, 2002. — S. 855–860. — Bibliogr. s. 860, Streszcz.

  top page [top page]

 298. Dobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowychSelection of carbon molecular sieves for seperation of gas mixtures / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr 3–4 s. 305–316. — Bibliogr. s. 315

  top page [top page]

 299. Dostawy ciepła scentralizowanego do użytków końcowychCentralised heat supply to final users / Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2005 nr 1 s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 300. Drying of air by adsorption using confined fluidization technique / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.155 s. 368

  top page [top page]

 301. 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej[25 years of conference 1979–2004 on Problems of energy resources in domestic economy] / red. nauk.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 590, [2] s. — (Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. ISSN 1429-6675 ; t. 7 z. spec.)Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 302. {^{238}Pu, ^{239+240}Pu, ^{241}Am} i {^{90}Sr} w próbkach gleby z Tatrzańskiego Parku Narodowego{^{238}Pu, ^{239+240}Pu, ^{241}Am} and {^{90}Sr} in soil samples from the Tatra National Park / J. W. Mietelski, P. Gaca, E. Tomankiewicz, S. Grabowska, B. KUBICA // W: IV Krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Kraków–Przegorzały, 9–11 maj 2005 : streszczenia / [red. Leon Fuks]. — [Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. P-29. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 303. XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006[XX Conference on Problems of energy resources in domestic economy “Fuel markets and energy”] / red. nauk. z. spec.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI, Urszula Lorenz, Lidia Gawlik ; PAN, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — 683, [5] s. — (Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. ISSN 1429-6675 ; t. 9 z. spec.)Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 304. Dwuetapowe wytwarzanie metalizowanych, porowatych struktur na powierzchni {n-Si} : zastosowanie uzyskanego materiału jako fotoanody w ogniwie z układem red-ox w fazie organicznej[Two steps preparation of the metallized, porous {n-Si} surface : application of the material as an anode in a photovoltaic cell with red-ox couple in organic solution] / Mariusz MACHERZYŃSKI, Grzegorz Milczarek, Atsuo Kasuya // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 34–35, K 12

  top page [top page]

 305. XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1[XII Symposium of heat and mass transfer. Vol. 1] / red.: Jan NORWISZ, Marek JASZCZUR ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — [14], 487 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 306. XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 2[XII Symposium of heat and mass transfer. Vol. 2] / red.: Jan NORWISZ, Marek JASZCZUR ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — [18], 507–990 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 307. Dystrybucja wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego[Distribution of chosen heavy metals in the Dobczyce Reservoir sediments] / W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, E. NIEWIARA, B. BAŚ, J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 205. — Bibliogr. s. 205

  top page [top page]

 308. Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Fluid and fine solid particles dystributor for apparatus with confined fluidised bed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZABIEROWSKI Piotr. — Int.Cl.: C10G 9/18 ^{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379850 A1. — Zgłosz. 2006-06-05 ; Opubl. 2007-12-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015. — 2007 nr 25 s. 14. — full text: PL379850A1.pdf.

  top page [top page]

 309. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego na przykładzie wybranych państw UEThe diversification of natural gas supply on the background of chosen European Union countries / Adam SZURLEJ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN 978-83-921755-9-9. — S. 239–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 310. Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006[Scientific activity of Mineral and Energy Economy Institute of PAN in the years 1986–2006] / Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman NEY // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

  top page [top page]

 311. Działanie plazmy niskotemperaturowej na powierzchnię materiałów węglowych[Effect of lowtemperature plasma activity on surface of carbon materials] / S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 740. — Bibliogr. s. 740

  top page [top page]

 312. EC Rzeszów ma prąd i ciepło z gazu : trzykrotny wzrost majątkuEC Rzeszów – heat and power from gas : tripling the assets / Zygmunt Rejman, Adam SZURLEJ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 12 s. 72–74

  top page [top page]

 313. Ecological aspects of solid waste incineration / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 Pt. 3 s. 1156–1159. — Bibliogr. s. 1159. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004

  top page [top page]

 314. Education and demonstration effort for promotion of biomass as fuel at the university level in Kraków / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–6]

  top page [top page]

 315. Efektywność wykorzystania energii – ważnym zadaniem polityki energetycznejEffectiveness of energy utilisation as an important task of energy policy / Roman NEY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec. s. 11–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 316. Effect of a magnetic field on the convection of paramagnetic fluid in unstable and stable thermosyphon-like configurations / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // International Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0017-9310. — 2006 vol. 49 s. 2642–2651. — Bibliogr. s. 2651, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 317. Effect of oxygen surface groups on adsorption of benzene derivatives from aqueous solutions on activated carbons / A. Deryło-Marczewska, A. Świątkowski, B. BUCZEK, J. Goworek // W: ISSHAC-5 : Surface Heterogeneity effects in Adsorption and Catalysis on Solids : fifth International Symposium : [Gdańsk, Poland August-September, 2004] : proceedings. — [S. l. : s. n., 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 108–109. — Bibliogr. s. 109

  top page [top page]

 318. Effect of small coal grains on coking process : [summ.]Vliv jemných podílů uhlí na koksovací proces / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Marek Sciazko // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference = 30th International cokemaking conference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — S. 39–42. — Tekst eng.-che. — CD-ROM nie zawiera pełnego tekstu

  top page [top page]

 319. Effect of solvent on adsorption of phenol derivatives on activated carbons with differentiated content of oxygen surface groups / A. Deryło-Marczewska, B. BUCZEK, A. Świątkowski // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 274–275. — Bibliogr. s. 275. — B. Buczek – afiliacja: University of Mining and Metallurgy

  top page [top page]

 320. Effect of the chemical state of the surface on the relaxation of the surface shell atoms in {SiC} and {GaN} nanocrystals / B. P. Palosz, E. Grzanka, S. Gierlotka, R. Pielaszek, U. Bismayer, H.-P. Weber, W. Palosz, J. F. JANIK // Acta Crystallographica Section A : Foundations of Crystallography ; ISSN 0108-7673. — 2002 vol. 58 Suppl., C162. — XIX Congress and general assembly of the International Union of Crystallography : Geneva, Switzerland, August 6–15, 2002 : abstracts / International Union of Crystallography. — [England : IUCr, 2002]

  IF

  top page [top page]

 321. Egzergia – próba przetłumaczenia[Exergy – attempt to translate] / Jan NORWISZ // W: XIII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Koszalin–Darłówko, 03–06 września 2007. T. 2 / red. Henryk Charun ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007. — ISBN 978-83-7365-128-9. — S. 737–744. — Bibliogr. s. 744, Streszcz.

  top page [top page]

 322. 85 years after the discovery of polarography : editorial / Janusz GOŁAŚ // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 2007 vol. 52 no. 6 spec. iss.: 85 years of polarography s. 865–867. — Brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 323. Ekologiczne aspekty spalania odpadów komunalnych[Ecological aspects of solid waste incineration] / Mirosław KWIATKOWSKI, Maciej Bożek // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1034

  top page [top page]

 324. Ekologiczne i energetyczne oraz ekonomiczne aspekty stosowania układów wykorzystujących gaz ziemnyEcological, energetic and economical aspects of using systems based on the natural gas / Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. s. 199–211. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 325. Ekologiczne systemy energetyczne małej skali: wiatr[Ecological energy systems of little scale: wind] / Arkadiusz FIGÓRSKI, Mariusz FILIPOWICZ // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego ; ISSN 1428-7412. — 2004 nr 9 s. 6–9

  top page [top page]

 326. Ekologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce[Ecological, technical and economic aspects of the municipal waste management in Poland] / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Jeż // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S8–P77. — Bibliogr. s. S8–P77

  top page [top page]

 327. Ekonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń : oleje odpadowe – i co dalej?Economic aspects of ecology threats : what about the waste oils? / Justyna PYSSA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 6/8 s. 44, 46–48. — Bibliogr. s. 48

  top page [top page]

 328. Ekonomiczne metody poprawy efektywności : porównajmy wynikiEfficiency improvement methods : let's compare the results / Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 111–114. — Bibliogr. s. 114

  top page [top page]

 329. Ekonomika procesu spalania : temperatura zapłonu karbonizatów węglowychEfficiency of the combustion process : temperature of carbonization / Aleksander KARCZ, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA, Andrzej ROZWADOWSKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6 s. 77–79

  top page [top page]

 330. Eksperymentalna chemia fizyczna : wybrane zagadnienia[Experimental physical chemistry : selected problems] / Adam NODZEŃSKI, Paweł BARAN, Krystyna KREINER, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 155 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0232). — Bibliogr. s. 155. — ISBN 978-83-7464-092-3

  top page [top page]

 331. Eksperymentalne badanie katalizy mionowej syntezy jądrowej w temperaturach kriogenicznychExperimental investigation of muon catalyzed fusion in cryogenic temperatures / Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 332. Electrical and electrochemical properties of the {LiNi_{x}Mn_{2-x}O_{4}} (0≤ x ≤0,5) cathode materials / M. ZIEMNICKI, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: LiBD 2003 : Lithium Battery Discussion ; Electrode materials : Bordeaux–Arcachon, France 14–19 September 2003 : programme ; extended abstracts. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. [1–2]. — Abstract No. 26 – Oral

  top page [top page]

 333. Electrical and electrochemical properties of the {Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} delta spinels as applied in lithium batteries / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, M. Marzec, J. MOLENDA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 54–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 334. Electrical and mechanical properties of {CeO_{2}}-based electrolytes / M. DUDEK, W. Bogusz, Ł. ZYCH, B. TRYBALSKA // W: 8th ISSFIT : 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 23–27 May 2007 Vilnius, Lithuania : book of abstracts / Vilniaus Universitetas. — [Lithuania : VU, 2007]. — S. 45

  top page [top page]

 335. Electrical conductivity and reaction with lithium of {LiFe_{1-x}Mn_{x}PO_{4}} olivine type cathode materials / J. MOLENDA, W. OJCZYK, J. MARZEC // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

  top page [top page]

 336. Electrical conductivity and reaction with lithium of {LiFe_{1-y}Mn_{y}PO{4}} olivine-type cathode materials : short communication / J. MOLENDA, W. OJCZYK, J. MARZEC // Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 174 s. 689–694. — Bibliogr. s. 694, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 337. Electrical conductivity of the {Sm_{2}O_{3}-CeO_{2}-Y_{2}O_{3}} system / M. DUDEK, J. MOLENDA // W: 7th ISSFIT : International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 5–9 May 2004 Bled, Slovenia : programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 67. — Bibliogr. s. 67

  top page [top page]

 338. Electrical properties of cathode materials based on {LiMPO_{4}(M=Fe,Mn)} for {Li-Ion} betteries / Magdalena DUDEK, Konrad ŚWIERCZEK, Janina MOLENDA // W: Impedance Spectroscopy for characterisation of Materials and Structures : IMSPEMAS : international workshop : 24–28 September 2003, Warszawa : extended abstracts / Centre of Photonics and Materials for Prospective Applications “CEPHOMA” at Faculty of Physics Warsaw University of Technology. — [Warszawa : WUT, 2003]. — S. P19. — Bibliogr. s. P19

  top page [top page]

 339. Electrical properties of non-stoichiometric calcium zirconate / W. Bogusz, M. DUDEK, F. Krok, G. RÓG // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 340. Electrical properties of stoichiometric and non-stoichiometric calcium zirconate / Magdalena DUDEK, Mirosław M. BUĆKO // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 s. 183–187. — Bibliogr. s. 187, Abstr., Summ.

  IF

  top page [top page]

 341. Electrochemical and chemical deintercalation of {LiMn_{2}O_{4}} / J. MOLENDA, W. OJCZYK, M. Marzec, J. MARZEC, J. PRZEWOŹNIK, R. Dziembaj, M. Molenda // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 342. Electrochemical and high temperature physiochemical properties of orthorhombic {LiMnO_{2}} / J. MOLENDA, M. ZIEMNICKI, W. ZAJĄC, M. Molenda, M. BUĆKO // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 73

  top page [top page]

 343. Electrochemical and high temperature physiocochemical properties of orthorhombic {LiMnO_{2}} / Janina MOLENDA, Mariusz ZIEMNICKI, Jacek MARZEC, Wojciech ZAJĄC, Marcin Molenda, Mirosław BUĆKO // Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 173 s. 707–711. — Bibliogr. s. 711, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 344. Electrochemical devices involving {CaZrO_{3}} as a solid electrolyte / M. DUDEK // W: 8th ISSFIT : 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 23–27 May 2007 Vilnius, Lithuania : book of abstracts / Vilniaus Universitetas. — [Lithuania : VU, 2007]. — S. 46

  top page [top page]

 345. Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy . Pt. 1 : Nasicon as a solid electrolyte / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, R. GAJERSKI, S. KOZIŃSKI, P. TOMCZYK, M. RĘKAS // Journal of Electroceramics ; ISSN 1385-3449. — 2002 vol. 8 s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 346. Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy. Pt. 2 : Reference electrode and solid electrolyte/electrode system / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, R. GAJERSKI, S. KOZIŃSKI, P. TOMCZYK, M. RĘKAS // Journal of Electroceramics ; ISSN 1385-3449. — 2002 vol. 8 s. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 347. Electrolytes and cathode materials for solid oxide fuel cells. 1, Synthesis using soft chemistry methods, characterization of physicochemical properties / Konrad ŚWIERCZEK, Dorota PAŁUBIAK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 102

  top page [top page]

 348. Electrolytes and cathode materials for solid oxide fuel cells. 2, High temperature stability of the cathode – electrolyte interface / Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK, Jacek MARZEC, Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 114

  top page [top page]

 349. Electronic and catalytic properties of {La_{1-x}Sr_{x}Co_{1-y-z}Fe_{y}Ni_{z}O_{3}} perovskites : cathode materials for SOFC / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC // W: MH 2004 : international symposium on Metal-Hydrogen systems : fundamentals & applications : 5–10 September 2004 Cracow, Poland : abstracts / eds. H. Figiel, P. Mietniowski, A. Paja ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. Department of Solid State Physics. — [Kraków : AGH UST, 2004]. — S. 40, Poster Mo-015

  top page [top page]

 350. Electronic and electrochemical properties of {Li_{x}Ni_{1-y}Co_{y}O_{2}} cathode material / J. MOLENDA, P. WILK, J. MARZEC // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 351. Electronic aspect of intercalation in layered, spinel and olivine type cathode materials / J. MOLENDA // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 s. 1413–1421. — Bibliogr. s. 1421

  IF

  top page [top page]

 352. Electronic conduction and reaction with lithium of {LiFe_{1-x}Mn_{x}PO_{4}} olivine type cathode materials / J. MOLENDA, W. OJCZYK // W: IMLB 2006 : International Meeting on Lithium Batteries : June 18–23, 2006 Biarritz, France : meeting abstracts. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 353. Electronic limitations of lithium diffusibility : from layered and spinel toward novel olivine type cathode materials / Janina MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2005 vol. 176 s. 1687–1694. — Bibliogr. s. 1694, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 354. Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16–17 czerwca 2003[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 54 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 355. Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 69, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko

  top page [top page]

 356. Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 77, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN 978-83-7464-127-2

  top page [top page]

 357. Elektrolity ceramiczne na bazie {CaZrO_{3}} jako elementy elektrochemicznych sond tlenowych stosowanych w metalurgii[Ceramic {CaZrO_{3}} based electrolytes as elements for oxygen electrochemical probes using in metallurgy] / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. M. BUĆKO, Ł. ZYCH // W: Przewodniki szybkich jonów : IX krajowe sympozjum : Wrocław–Borowice 9–12 grudnia 2004 : program i streszczenia. — [Polska : INTiBS PAN, 2004]. — S. [1], W12

  top page [top page]

 358. Elektrolity stałe w układzie {CaO-ZrO_{2}} jako elementy sond tlenowych stosowanych w metalurgiiSolid electrolyes in the system {CaO-ZrO_{2}} as components of electrochemical oxygen probes applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz // W: V Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 58

  top page [top page]

 359. Elektrolity stałe z układu {CaO-ZrO_{2}} jako elementy sond elektrochemicznych stosowanych w metalurgiiSolid electrolytes in the {CaO-ZrO_{2}} as components of electrochemical oxygen probes applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały V konferencji ceramicznej = proceedings of the 5th ceramic conference : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

  top page [top page]

 360. Elektrotermiczna regeneracja węgla aktywnegoElectrothermal regeneration of active carbon / Marek Kochel, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 59). — S. 189–195. — Bibliogr. s. 195

  top page [top page]

 361. Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowymCarbon dioxide emission in the cement industry / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. s. 367–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 362. Empiryczne zależności dla prognozowania uzysku i gęstości rzeczywistej karbonizatów powstających w przedziale temperatur uplastycznienia węglaEmpirical relationships for the determination of yield and true density of chars produced within the temperature range of coal plasticity / Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 2 s. 37–62. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 363. Employing the new computer LBET class models with multivariant fitting to the analysis of single and double adsorption isotherms generated by the selected classical equations in different relative pressures / Mirosław KWIATKOWSKI // Journal of Mathematical Chemistry ; ISSN 0259-9791. — 2007 vol. 42 no. 4 s. 815–835. — Bibliogr. s. 835

  IF

  top page [top page]

 364. Energetic effects of low-pressure sorption kinetics of simple gases in coal / Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. \'{A}ngel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 133

  top page [top page]

 365. Energetyczne wykorzystanie biomasy w Polsce[Energy utilization of biomass for Poland] / Paweł Drobnik, Adam SZURLEJ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 463–472. — Bibliogr. s. 471–472, Streszcz.

  top page [top page]

 366. Energetyka i kinetyka sorpcji gazów w węglach kamiennych[Energetics and sorption kinetics of gases in coals] / A. MARECKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 736

  top page [top page]

 367. Energetyka jądrowa dla Polski : korzyści i zagrożeniaNuclear energy for Poland : benefits and threats / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Małopolska innowacyjna : rola inżynierów w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski : [10 października 2005 r. Kraków] : [materiały konferencji]. Z. 1 / oprac. ed. Andrzej Kielski, Stanisław Pytko ; AIP Akademia Inżynierska w Polsce. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 368. Energetyka w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju[Power industry in the light of balanced development requirements] / Roman NEY // W: Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Artura Pawłowskiego, Marzeny R.  Dudzińskiej. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2001. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN ,,Człowiek i Środowisko” ; 29). — S. 17–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 369. Energetyka wodna jako podstawowe odnawialne źródło energii elektrycznejHydroelectricity as the basic renewable source of electricity / Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam SZURLEJ, Artur SKOCZEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 s. spec. s. 463–481. — Bibliogr. s. 479–480, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 370. Energetyka wodna w Polsce i na świecie : nowe źródło zielonej energii w MałopolsceHydropower in Poland and worldwide : new source of green energy in Malopolska / Stefan Sawicki, Adam SZURLEJ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 96–99. — Bibliogr. s. 99

  top page [top page]

 371. Energetyka wodorowa – technologie i perspektywy[Hydrogen power engineering – technologies and perspectives] / Janina MOLENDA // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2007 t. 108 nr 4–6 s. 116–120

  top page [top page]

 372. Energetyka wodorowa i ogniwa paliwowe[Hydrogen power engineering and fuel cells] / Piotr TOMCZYK // W: Automatyka, elektryka, zakłócenia : konferencja – 2007 : [Jurata 2007] / red. Zbigniew R. Kwiatkowski ; INFOTECH. — Gdańsk : INFOTECH, cop. 2007. — ISBN 97883921711-4-0. — S. 169–180. — Bibliogr. s. 180

  top page [top page]

 373. energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow : plenary papers / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 241 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 374. energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow : abstracts / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 209 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 375. Energex'2002 : proceedings of the 9th international energy conference : Cracow, Poland, May 2002 / red. Roman NEY, Lidia Gawlik ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE, 2003. — 119, [3] s. — (Polityka Energetyczna ; t. 6 z. 1). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 376. Energia jądrowa – kaprys czy konieczność?[Nuclear energy – caprice or necessity?] / TACZANOWSKI Stefan // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 8 s. 191–201. — Bibliogr. s. 201. — Energia–Ekologia–Etyka : III konferencja : Kraków, 17–19 maja 2006 : materiały konferencyjne / eds. mater. konf.: Agnieszka Cebo, Andrzej Gołdasz ; Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006

  top page [top page]

 377. Energia odnawialna – moda czy koniecznośćRenewable energy – fashion or necessity / Roman NEY // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 378. Energia z orbity : Kosmiczna Elektrownia Słoneczna[Energy with orbit] / Aleksander Kopydłowski, Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 1/2 s. 12–14, 16–17. — Bibliogr. s. 17. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 379. Energochemiczne przetwórstwo węgla – szansa dla górnictwa węglowego?Energo-chemical coal processing – a challenge for mining industry? / Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 67–76. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 380. Energooszczędne sterowanie układami pneumatycznymiEnergy saving control of pneumatic system / Ryszard DINDORF // Pneumatyka (Wrocław) ; ISSN 1426-6644. — 2007 nr 2 s. 16–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

  top page [top page]

 381. Energy plantations / Magdalena Kubicka, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [3–4]

  top page [top page]

 382. Entropy generation minimization in steady state conjugated heat transfer processesMinimalizacja źródła entropii w stacjonarnych skoniugowanych procesach przepływu ciepła i prądu elektrycznego / Jacek Łatkowski, Zygmunt KOLENDA, Adam HOŁDA, Bożena BORYCZKO // W: XIII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Koszalin–Darłówko, 03–06 września 2007. T. 2 / red. Henryk Charun ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007. — ISBN 978-83-7365-128-9. — S. 691–698. — Bibliogr. s. 698, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 383. Environmental policy in Poland – current state and perspectives of development / Mariusz Kudelko, Wojciech SUWAŁA // Energy & Environment ; ISSN 0958-305X. — 2003 vol. 14 no. 5 spec. iss. s. 737–750. — Bibliogr. s. 749–750, Abstr.. — “Evoking business responses to climate change” : selection of papers from ENER forum 4 : Tallinn, Estonia, April 2003 / ed. Ole Langni\ss ; Multi-Science Publishing Co. Ltd. — Brentwood ; Essex : Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2003

  top page [top page]

 384. ESCO jako metoda wspierania działań termomodernizacyjnych[ESCO as a method of supporting thermo-modernization activities] / Bożena BORYCZKO, Jan NORWISZ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo : ISSN 0137-2971. — 2003 nr 1 s. 86–88

  top page [top page]

 385. ESEAC 2002 : 9-th international conference on Electroanalysis : 9–13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz GOŁAŚ, Andrzej LEWENSTAM, Zbigniew Stojek, Andrzej BOBROWSKI ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. — Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. — 279 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 386. Estimation of reference state parameters for sorption modeling of gaseous substances / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, G. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2002 vol. 208 s. 303–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 387. Estimation of the kinetic parameters based on Fick's II law for sorption of methane in coal / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. \'{A}ngel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 231

  top page [top page]

 388. Evaluation of adsorption energy distribution by a multivariant identification / J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA // W: ISSHAC-5 : Surface Heterogeneity effects in Adsorption and Catalysis on Solids : fifth International Symposium : [Gdańsk, Poland August-September, 2004] : proceedings. — [S. l. : s. n., 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 154–156. — Bibliogr. s. 155–156

  top page [top page]

 389. Evaluation of adsorption energy distribution of microporous materials by a multivariant identification / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2005 vol. 252 s. 570–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 390. Evaluation of an ADS lead target activation : comparison of computations and measurements / POHORECKI W., JANCZYSZYN J., TACZANOWSKI S., Mirokhin I. V., Molokanov A. G., DOMAŃSKA G. // W: AccApp 05 : international conference on Accelerator Applications : 28 August – 1 September 2005, San Servolo Island, Venice, Italy : abstract book / eds. Flavio Carsughi [et al.] ; under the auspices of the American Nuclear Society. — [USA : ANS, 2005]. — S. 78–79, NDE 16

  top page [top page]

 391. Evaluation of an ADS lead target activation: comparison of computations and measurements / Władysław POHORECKI, Jerzy JANCZYSZYN, Stefan TACZANOWSKI, Igor V. Mirokhin, Aleksander G. Molokanov, Grażyna DOMAŃSKA, Tomasz HORWACIK // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2006 vol. 562 s. 750–754. — Bibliogr. s. 754, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 392. Evaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 713. — Bibliogr. s. 713

  top page [top page]

 393. Evaluation of circuit activation and radiotoxicity in the LBE-cooled XADS using Monte Carlo method MCB / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 14-1–14-19 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 14-18

  top page [top page]

 394. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieve using the pycnometric method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P9 s. 50

  top page [top page]

 395. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the densymetric methods / E. VOGT, B. BUCZEK // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 Pt. 1 s. 407–411. — Bibliogr. s. 411. — Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15–18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. — Warszawa : PCS, 2003

  top page [top page]

 396. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / M. BAŁYS, B. BUCZEK, E. VOGT // Studies in Surface Science and Catalysis. — 2002 vol. 144 s. 225–230. — Bibliogr. s. 230. — COPS VI : proceedings of the 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-VI) : Alicante, Spain, May 8–11, 2002 / eds. Rodríguez-Reinoso [et al.]. — Amsterdam [etc] : ELSEVIER, 2002

  IF

  top page [top page]

 397. Evaluation of pair carbonaceous material – methanol for adsorption cooling system / E. WOLAK, B. BUCZEK // W: CESEP 2005 : the 1st international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : October 2–6, 2005 Orléans, France / GFEC. — [France : s. n., 2005]. — S. 121, P1-35. — Bibliogr. s. 121

  top page [top page]

 398. Evaluation of radiation damage and circuit activation of the gas-cooled XADS / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 13-1–13-28 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 13-28

  top page [top page]

 399. Evaluation of the delay neutron factor by using Monte Carlo neutron transport method / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 6-1–6-4 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 6-4

  top page [top page]

 400. Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites {C/SiC} prepared {\em via} aerosol-assisted vapor phase synthesis / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: NANOMAT 2006 : international workshop on Nanostructured Materials : June 21–23, 2006 Antalya/Turkey : book of abstracts / METU-CENTER [for Biotechnology and Nanotechnology], European Nanotechnology Gateway. — [Ankara : METU-CENTER, 2006]. — S. 201

  top page [top page]

 401. Examination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisationVýzkum rozpínavého tlaku vznikajícího při koksování uhelné vsázky / A. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference = 29th International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 80–89. — Bibliogr. s. 84, Summ.

  top page [top page]

 402. Examinations of physical and chemical properties of sediments towards adsorption of selected antiphlogistic drugs : [poster] / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Andrew Parker, Janusz GOŁAŚ, Artur STRZELECKI, Agnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI // W: Chemical analysis of emerging pollutants : 1st thematic workshop of the EU project NORMAN : November 27–28. 2006, Maó, Menorca (Balearic island), Spain / CSIC [etc.]. — [Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 92

  top page [top page]

 403. Expansion and contraction of variable rank coals during the exchange sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2002 vol. 20 no. 1 s. 49–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 404. Experimental analyses of magnetic convection in a vertical cylinder / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: IFHT 2004 : proceedings of the First International Forum on Heat Transfer : November 24–26, 2004, Kyoto, Japan. — [Kyoto: The Heat Transfer Society of Japan, 2004]. — S. 161–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

  top page [top page]

 405. Experimental analysis of fluid flow in a cylinder under the strong magnetic field / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD, Zygmunt KOLENDA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 263–270. — Bibliogr. s. 269–270, Abstr.

  top page [top page]

 406. Experimental analysis of magnetic convection in a cubical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ExHFT-6 : sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics 2005 : extended abstracts of the sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Matsushima, Miyagi, Japan, April 17–21, 2005 / eds: N. Kasagi, S. Maruyama, H. Yoshida, T. Inoue. — [Matsushima, Miyagi : s. n., 2005]. — Opis częśc. wg. okł.S. 476–477. — Bibliogr. s. 477. — Pełny tekst W: ExHFT-6 [Dokument elektroniczny] : sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Matsushima, Miyagi, Japan, April 17–21, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds: N. Kasagi, S. Maruyama, H. Yoshida, T. Inoue. — [Matsushima, Miyagi : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s.[4], Abstr.

  top page [top page]

 407. Experimental and numerical analyses of magnetic convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from opposing verticals walls / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // International Journal of Thermal Sciences ; ISSN 1290-0729. — 2005 vol. 44 s. 933–943. — Bibliogr. s. 943, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 408. Experimental assessment of radionuclide production in materials near to the spallation target / Jerzy JANCZYSZYN, Władysław POHORECKI, Stefan TACZANOWSKI, Grażyna DOMAŃSKA, Valery Shvetsov, Ganbol Gerbysh // W: AccApp/ADTTA '01 [Dokument elektroniczny] : ANS topical meeting on Accelerator Applications/Accelerator Driven Transmutation Technology Applications '01 : Reno, Nevada, November 11–15, 2001. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ANS. — USA : Omnipress, 2002. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

  top page [top page]

 409. Experimental investigations of jet flowsBadania eksperymentalne przepływów strumieniowych / Elżbieta FORNALIK, Janusz S. SZMYD // Journal of the Theoretical and Applied Mechanics (Warsaw) ; ISSN 1429-2955. — 2007 vol. 45 no. 3 s. 569–586. — Bibliogr. s. 584–585, Streszcz.

  top page [top page]

 410. Experimental research of the radiative capture of thermal neutrons in {^{3}He}\`{E}ksperimental'noe issledovanie processa radiacionnogo zahvata teplovyh nejtronov v {^{3}He} / V. M. Bystritsky, Vit. M. Bystritskii, T. L. Enik, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK, N. I. Zamyatin. — Dubna : Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij, 2006. — 15, [1] s. — (Soobseniâ Ob”edinennogo instituta âdernyh issledovanij ; D15-2006-23). — Bibliogr. s. [16]

  top page [top page]

 411. Experimental search for μd {^{3}He} fusion / P. E. Knowles, V. M. Boreiko, V. M. Bystritsky, M. FILIPOWICZ, [et al.], J. WOŹNIAK // Hyperfine Interactions ; ISSN 0304-3843. — 2002 vol. 138 no. 1–4 spec. iss. s. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.. — International RIKEN conference on Muon Catalyzed Fusion and related exotic atoms (MuCF01) : Shimoda, Japan, 22–26 April 2001 / eds. K. Ishida, K. Nagamine. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002

  IF

  top page [top page]

 412. Experimental simulation of mixed convection / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Tomasz A. Kowalewski // W: Advanced in heat transfer engineering : proceedings of the fourth Baltic heat transfer conference : August 25–27, 2003 / eds. Bengt Sundén, Jurgis Vilemas. — New York; Kaunas : Begell House, Inc.; Lithuanian Energy Institute, cop. 2003. — ISBN 1-56700-198-1 ; ISBN 9986-492-78-5. — S. 339–346. — Bibliogr. s. 345–346, Summ.

  top page [top page]

 413. Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, W. CZAPLIŃSKI, M. FILIPOWICZ, V. V. Gerasimov [et al.], J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2003. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0312018 [2004-11-02]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0312018). — Bibliogr. ekran 14–15, Abstr.

  top page [top page]

 414. Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures : [abstract] / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, W. CZAPLIŃSKI, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK // Physical Review A : Atomic, Molecular, and Optical Physics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 71 ekran 032723. — Tryb dostępu: http://pra.aps.org [2004-04-25]. — Pełny tekst tylko dla autorów

  IF

  top page [top page]

 415. Experimental study of the MCF processes in solid H/D and H/T mixtures and in gaseous D/{^{3}He} mixture / V. M. Bystritsky, M. FILIPOWICZ, P. Knowles, F. Mulhauser, J. WOŹNIAK // W: International conference on Muon Catalyzed Fusion and related topics (MCF-07) = Mezdunarodnaâ konferenciâ ,,Mûonnyj kataliz i smeznye oblasti fiziki” (MCF-07) : Dubna, June 18–21, 2007 : program and abstracts = programma i annotacii dokladov / Joint Institute for Nuclear Research. — Dubna : JINR, 2007. — ISBN 5-9530-0153-3. — S. 17

  top page [top page]

 416. Experimental study on the magnetic convection in a vertical cylinder / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Experimental Thermal and Fluid Science ; ISSN 0894-1777. — 2005 vol. 29 s. 971–980. — Bibliogr. s. 980, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 417. External costs of power plants in Poland – modelling approach / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH, 2007]. — S. 71–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

  top page [top page]

 418. Externalities of energy production – the hot issue / Anna STĘŻAŁY, Artur WYRWA, Marcin PLUTA, Janusz ZYŚK, Beata ŚLIŻ // W: Via Futuri : fenntartható fejlödés a gyakorlatban = sustainable development in practice : konferencia / szerk. Kiss Tibor, Somogyvári Márta. — Pécs : Kiadja az Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület, [2006]. — ISBN 978-963-06-2005-5. — S. 196–206. — Bibliogr. s. 206. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 419. Final recommendations derived from the project Invert : investing in RES & RUE technologies ; models for saving public money : a research project within the Altener Program of the European Commission, DG TREN : report of work phase 7 of the project / authors: Lukas Kranzl [et al.], Adam GUŁA, Beata ŚLIŻ, Elżbieta Gula [et al.] ; Energy Economics Group (EEG) [etc.]. — Vienna, Austria : EEG ; Vienna University of Technology. Institute of Power Systems and Energy Economics, 2005. — II, 42 s.. — Bibliogr. s. 42, Summ.

  top page [top page]

 420. Finansowanie inwestycji energooszczędnych : system ,,PICO”[Financing energy efficiency investments : internal performance contracting PICO] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI // EkoFinanse. — 2004 nr 7–8 s. 17–23. — Bibliogr. s. 23

  top page [top page]

 421. Fitting of different models for water vapour sorption on potato starch granules / L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, J. Szymońska // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2002 vol. 196 s. 150–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 422. Fizyka : encyklopedia szkolna[Physics] / autorzy haseł: Ewa Batóg, Artur Błachowski, Tomasz Dobrowolski, Monika Marzec, Jacek MARZEC, Jerzy Wojciech Mietelski, Barbara Winiarska, Krzysztof Włodarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. — 776, [16] s.. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 423. Fizykochemia powierzchni modyfikowanych montmorylonitów promowanych jonami miedzi, niklu i manganu[Surface physicochemistry of modified montmorillonite introduced {Cu}, {Ni} and {Mn} ions] / Danuta OLSZEWSKA, Agnieszka Marcewicz-Kuba // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 180

  top page [top page]

 424. Flow patterns generated by a strong magnetic fieldWpływ silnego pola magnetycznego na strukturę przepływu / Elżbieta FORNALIK // Journal of the Theoretical and Applied Mechanics (Warsaw) ; ISSN 1429-2955. — 2007 vol. 45 no. 3 s. 557–568. — Bibliogr. s. 566–568, Streszcz.

  top page [top page]

 425. Flow visualization in the region of mixed convection / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Tomasz A. Kowalewski, Hiroyuki Ozoe // W: Trans-discipline and innovation of approach to turbulent phenomena : reports of RIAM symposium No. 15 ME–S5 : proceedings of a symposium held at Research Institute for Applied mechanics, Kyushu University, Kasuga, Fukuoka, Japan, December 3–5, 2003 / ed. Yoshiyuki Tsuji. — [Kyushu : Research Institute for Applied Mechanics. Kyushu University, 2004]. — S. 68–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr.

  top page [top page]

 426. Fluid flow patterns in Bridgman and Czochralski configurations / J. S. SZMYD, M. JASZCZUR, H. Ozoe, N. Imaishi // W: Studies on flow instabilities in bulk crystal growth / ed. Alexander Gelfgat. — Trivandrum : Transworld Research Network, 2007. — ISBN 81-7895-277-7. — S. 179–206. — Bibliogr. s. 204–206, Abstr.

  top page [top page]

 427. Fly ashes from Polish power plants and combined heat and power plants and conditions of their application for carbon dioxide utilization / A. Uliasz-Bochenczyk, E. MOKRZYCKI // Chemical Engineering Research and Design. — 2006 vol. 84 no. A9 spec. iss. s. 837–842. — Bibliogr. s. 842. — Praca bez afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 428. Front sorpcji w warstwie z ograniczoną fluidyzacjąAdsorption zone in confined fluidized bed / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 291–294. — Biblioghr. s. 294, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 429. Functional cathode materials for solid oxide fuel cells / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, W. ZAJĄC // W: EFC 2007 : proceedings of the 2nd European Fuel Cell technology and applications conference : December 11–14, 2007 Rome, Italy : material and fabrication processes cell, stack and system modeling, fuel processing, non-conventional fuels, lab and field tests: real applications, system design and optimization, general issues on fuel cells. — New York : ASME, 2007. — S. 205–206

  top page [top page]

 430. Functional materials for the IT-SOFC / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC // Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 173 s. 657–670. — Bibliogr. s. 669–670, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 431. Fundamental aspects of the hydrogen economy / Piotr TOMCZYK // W: Via Futuri : fenntartható fejlödés a gyakorlatban = sustainable development in practice : konferencia / szerk. Kiss Tibor, Somogyvári Márta. — Pécs : Kiadja az Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület, [2006]. — ISBN 978-963-06-2005-5. — S. 236–245. — Bibliogr. s. 245

  top page [top page]

 432. Galwaniczne ogniwa stałe z elektrolitem {CaZrO_{3}}[Galvanic solid cell with {CaZrO_{3}} electrolyte] / A. KOZŁOWSKA-RÓG, G. RÓG, M. DUDEK // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 684. — Bibliogr. s. 684

  top page [top page]

 433. Gas-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 12-1–12-20 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 12-20

  top page [top page]

 434. Gas-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 139–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 435. Gaz ziemny jako paliwo w sektorze wytwarzania energii elektrycznejNatural gas as a fuel in electricity generation sector / Adam SZURLEJ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 436. Gel electrophoresis at high fields / P. PAŚCIAK, M. J. KRAWCZYK, M. KOPEĆ, J. Dulak, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2003 vol. 34 no. 7 s. 3533–3539. — Bibliogr. s. 3539, Abstr.. — XV [Fifteenth] Marian Smoluchowski symposium on Statistical physics : Zakopane, Poland, September 7–12, 2002 / Polish Academy of Arts and Sciences [etc.]. — Cracow : Jagiellonian University, 2003

  IF

  top page [top page]

 437. General solution of Bateman equations for nuclear transmutations / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

  top page [top page]

 438. General solution of Bateman equations for nuclear transmutations / Jerzy CETNAR // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2006 vol. 33 s. 640–645. — Bibliogr. s. 645, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 439. Generalized adsorption formula of BET-type / Linda JAGIEŁŁO, Janina MILEWSKA-DUDA // W: 5th International conference of PhD students : engineering sciences I. : oral presentations : Miskolc, Hungary 14–20 August 2005 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2005. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 440. Generalized uniBET model of multilayer adsorption / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 pt. 3 s. 1401–1404. — Bibliogr. s. 1404. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 441. Generation and relaxation of microstrains in {GaN} nanocrystals under extreme pressures / E. Grzanka [et al.], J. F. JANIK, J. R. Wells, W. Palosz, F. Porsch // Acta Physica Polonica A / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki, Warszawa ; ISSN 0587-4246. — 2002 vol. 102 no. 2 s. 167–174. — Bibliogr. s. 174. — Proceedings of the IV [fourth] International School and Symposium on Physics in Materials Science : nanomaterials and nanostructures – fabrication, properties, physical models : Jaszowice, Poland, September 23–29, 2001. Pt. 2 / ed. Andrzej Czachor. — Warszawa : IF PAN, 2002

  IF

  top page [top page]

 442. Generation of the utracold muonic hydrogen flux / V. M. Bystritsky, A. Adamczak, G. A. Beer, M. FILIPOWICZ, [et al.], J. WOŹNIAK, J. Zmeskal // Hyperfine Interactions ; ISSN 0304-3843. — 2002 vol. 138 s. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — International RIKEN conference on Muon Catalyzed Fusion and related exotic atoms (MuCF01) : Shimoda, Japan, 22–26 April 2001 / eds. K. Ishida, K. Nagamine. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002

  IF

  top page [top page]

 443. Generatory magnetohydrodynamiczne : wyższa wydajność MHDMagnetohydrodynamic generators : better efficiency of MHD / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 9 s. 86–89. — Bibliogr. s. 89

  top page [top page]

 444. Gęstość pozorna a stopień przereagowania porowatego materiału węglowegoThe apparent density and the conversion of the porous carbonaceous material / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 3 s. 101–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 445. Global climate initiatives and countries in transition : case study for Poland / Bolesław Jankowski, Wojciech SUWAŁA, Henryk Gaj, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński ; Polish Academy of Sciences. Mineral and Energy Economy Research Institute ; Systems Research “EnergySys”. — Cracow : PAS MEERI, 2002. — 69 [2] s. — Bibliogr. s. 69, Summ.

  top page [top page]

 446. Główne założenia polityki energetycznej Polski do 2025 roku i ich konsekwencjeNew energy policy of Poland until 2025 and its consequences / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam SZURLEJ // W: Baníctvo, geológia a zivotné prostredia v Európskej \'{U}nii = Mining, geology and environment in the European Union : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 13. – 14. október 2005 / Slovenská banícka spoločnost'. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 447. Gospodarka odpadami przemysłowymi : oleje odpadowe – ekologiczna bomba?Industry waste management : waste oils – an environmental bomb? / Justyna PYSSA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 48, 50. — Bibliogr. s. 50

  top page [top page]

 448. Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorówThe industrial waste management on the example of the recycled lead from accumulators / Justyna PYSSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2 s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 449. Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953 : Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007Mineral Resources Management / red. z. spec. Krystyna KREINER, Paweł BARAN ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 2007 t. 23 z. spec. 3. — Bibliogr. przy rozdz. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 450. Górnictwo złóż surowców płynnych – gaz ziemny i ropa naftowa[The mining of liquid mineral resources – natural gas and oil] / Zygmunt KOLENDA, Jakub SIEMEK, Stanisław STRYCZEK // W: Prace Komisji Nauk Technicznych. T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 183–202. — Bibliogr. s. 202

  top page [top page]

 451. Gradientowe materiały tlenkowe dla ogniw paliwowych typu SOFC[Gradient oxide materials for Solid Oxide Fuel Cells] / Janina MOLENDA // W: Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych / Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : PAN IMiIM, 2007. — Dodatkowo na s. tytułowej: PBZ-KBN-100/T08/2003. — ISBN 978-83-60768-00-6. — S. 27–33. — Bibliogr. s. 33

  top page [top page]

 452. Growth of {GaN} layers on silicon and sintered {GaN} nano-ceramic substrates – TEM investigations / Jolanta Borysiuk [et al.], Jerzy F. JANIK // W: Joint fifth International Conference on Solid State Crystals and Eight Polish Conference on Crystal Growth ; Polish-Japanese-German Crystal Growth Meeting [Dokument elektroniczny] : book of abstracts : [ICSSC-5 & PCCG-8 : Zakopane, 20–24 May 2007]. — Dane tekstowe / [Polish Society for Crystal Growth]. — [Warszawa : pielaszek research, cop. 2007]. — Ekran 47 [s. 43], P202. — Tryb dostępu: http://www.science24.com/event/icssc2007/journal/ [2007-06-15]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. ekran 47

  top page [top page]

 453. Hard coal in the world economy in 2000. (Parte I) / Eugeniusz MOKRZYCKI // Ideas. — 2003 núm. 20 s. 29–35. — Bibliogr. s. 35

  top page [top page]

 454. Hard coal in the world economy in 2000 / Eugeniusz MOKRZYCKI // Ideas. — 2003 núm. 21 s. 2–13. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

  top page [top page]

 455. Hard coal substance structure and sorption of small molecule substances: theoretical analysis / Grzegorz S. JODŁOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 46. — Bibliogr. s. 46

  top page [top page]

 456. Heat transfer in an annular enclosure influenced by a strong magnetic field / Witold WRÓBEL, Elżbieta FORNALIK, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ICMS 2007 : International Conference on Magneto-Science. Magnetic field effects in chemistry, physics, biology and related phenomena : Hiroshima, Japan November 11–15, 2007. — [Hiroshima : s. n., 2007]. — S. 140. — Bibliogr. s. 140

  top page [top page]

 457. Heat transfer in particle-laden wall-bounded turbulent flows / Marek JASZCZUR, Luis M. Portela // W: ECCOMAS CFD 2006 [Dokument elektroniczny] : European Conference on Computational Fluid Dynamics : Egmond aan Zee, The Netherlands : September 5–8, 2006 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. P. Wesseling, E. Oñate, J. Périaux. — Delft, The Netherlands : TU Delft, [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

  top page [top page]

 458. Heat transfer phenomena in a cubic and thermosyphon – like enclosures placed in a strong magnetic field / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Tomasz Bednarz, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: Advances in heat transfer : proceedings of the Baltic heat transfer conference : September 19–21, 2007 Saint-Petersburg, Russia, vol. 2 / eds.: E. Fedorovich, B. Sudén. — St. Petersburg : Publishing house of Polytechnical University, 2007. — ISBN 5-7422-1592-4. — S. 143–151. — Bibliogr. s. 151, Summ.

  top page [top page]

 459. High-pressure hydrogen adsorption on active carbon / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI // W: VII Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : simultaneously with the XLVI congress of the Polish Chemical Society : Lublin, Poland, September 15–18, 2003 : program and proceedings / eds. Roman Leboda, Yuri I. Tarasevich. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2003]. — Opis częśc. wg okł.S. 28–30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 460. High-temperature solid-oxide fuel cells : new trends in materials research / Janina MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 5–11. — Bibliogr. s. 10–11

  IF

  top page [top page]

 461. High-accuracy PVT relationship for compressed fluids and their application to BET-like modelling of {CO_{2}} and {CH_{4}} adsorption / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan Tadeusz DUDA // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2007 vol. 27 no. 8 s. 543–559. — Bibliogr. s. 558–559, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 462. Hot wire anemometer with sine modulation of wire temperatureAnemometr cieplny z sinusoidalną modulacją temperatury włókna / Jan KIEŁBASA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 2 s. 277–285. — Bibliogr. s. 285

  top page [top page]

 463. Hybrydowy system energetyczny wiatr-słońce : koncepcja na przykładzie Krakowa[Hybrid energy system of wind-sun] / Janusz ZYŚK, Mariusz FILIPOWICZ // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2006 R. 14 [nr] 11 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64

  top page [top page]

 464. Hydrofilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnejHydrophilic character of a hard coal surface on a base of sorption of water steam investigation / Józef STACHURSKI, Mieczysław ŻYŁA, Barbara TORA, Krzysztof Stachurski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1 s. 91–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 465. Hydrofobizacja pyłów dla potrzeb górnictwa węglowego : [abstrakt][Hydrophobization of limestone powder for coal mining needs] / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 301, S14-W3. — Bibliogr. s. 301

  top page [top page]

 466. Hydrofobizacja pyłu wapiennego na potrzeby górnictwa węglowegoHydrophobization of limestone powder for coal mining needs / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2006 t. 13 nr S4 s. 391–398. — Bibliogr. s. 397–398, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 467. Hydrogen storage by adsorption on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: Energy and environment : proceedings of the international conference on Energy and the environment : December 11–13, 2003, Shanghai, China. Vol. 2 / eds. Kangmin Chen, Timothy W. Tong, Gerard Sarlos. — Shanghai : Shanghai Scientific and Technical Publishers, 2003. — S. 1042–1046. — Bibliogr. s. 1046, Abstr.

  top page [top page]

 468. Hydrogen storage using microporous carbon materials / B. BUCZEK, E. WOLAK // W: CESEP 2005 : the 1st international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : October 2–6, 2005 Orléans, France / GFEC. — [France : s. n., 2005]. — S. 167, P2-34. — Bibliogr. s. 167

  top page [top page]

 469. Hydrogen storage using porous materials : new challenges for adsorption technology / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 87–95. — Bibliogr. s. 94–95

  top page [top page]

 470. Hydrophobization of fine solids illustrated on the example of limestone powder / Elżbieta VOGT // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej. T. 1, Inżynieria chemiczna – procesy i aparaty : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN 978-83-7199-451-7. — S. 473–476. — Bibliogr. s. 476

  top page [top page]

 471. Hyperfine interactions in {LaFe_{1-x}Ni_{3-d}, La_{0.4}Sr_{0.6}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-d}} and {La_{1-x}Sr_{x}Co_{1-y-z}Fe_{y}Ni_{z}O_{3-d}} perovskites / Jacek MARZEC // Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. — 2007 vol. 173 s. 671–674. — Bibliogr. s. 674, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 472. Hyperfine interactions in LFN and LSCFN perovskites / Jacek MARZEC // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 61

  top page [top page]

 473. Identyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężaniaDetermination of the factors influencing the migration behaviour of the plasticized coal matter beyond the plastic layer zone in respect of the value of the generated coking pressure / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 3 s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Summ., Streszcz., Rez.

  top page [top page]

 474. Identyfikacja układów adsorpcyjnych na podstawie wielowariantowego dopasowania modeli klasy {\em LBET}The identification of adsorption systems based on multivariant fitting of the {\it LBET} class models / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 223–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 475. Improvement of commercial active carbon for use in an adsorption cooling system / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2003 vol. 21 no. 1 s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 476. Improvement of commercial active carbon for energy storage system / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P11 s. 52

  top page [top page]

 477. Improvement of hydrogen storage capacity for active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: FOA8 : 8th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

  top page [top page]

 478. Improvement of hydrogen storage capacity for active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2005 vol. 11 s. 877–880. — Bibliogr. s. 880, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 479. {\em In situ} X-ray diffraction studies of distribution of strain during simultaneous sintering of nanocrystalline {GaN} powders under high-pressure high-temperature conditions / E. Grzanka [et al.], M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: EPDIC 10 [Dokument elektroniczny] : European Powder Diffraction Conference : Geneva, September 1–4, 2006. — Dane tekstowe / Université de Gen\`{e}ve. — [Geneva : s. n., 2006]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.sgk-sscr.ch/EPDIC10 [2006-09-26]

  top page [top page]

 480. In-situ characterization of interaction of {N_{2}O} with Al-pillared montmorillonite surface in {H_{2}} atmosphere / M. MOTAK, J. Zawadzki, T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 261–262

  top page [top page]

 481. Influence of active carbon modification on its porous structure and heat effects of methanol vapours adsorption / B. BUCZEK. L. CZEPIRSKI // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2003 vol. 77 no. 9 s. 1191–1198. — Bibliogr. s. 1198, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 482. Influence of differences in porous structure within granule of activated carbon on adsorption of aromatics from aqueous solutions / J. Goworek, A. Derylo-Marczewska, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P21 s. 62. — Bibliogr. P21 s. 62

  top page [top page]

 483. Influence of differences in porous structure within granules of activated carbon on adsorption of aromatics from aqueous solutions / Anna Deryło-Marczewska, Jacek Goworek, Andrzej Świątkowski, Bronisław BUCZEK // Carbon ; ISSN 0008-6223. — 2004 vol. 42 s. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 484. Influence of host electronic structure on lithium intercalation process / Janina MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2004 vol. 175 s. 203–213. — Bibliogr. s. 213, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 485. Influence of host electronic structure on lithium intercalation process / Janina MOLENDA // W: 14th international conference on Solid state ionics : June 22–27, 2003, Monterey : extended abstracts. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 93. — Bibliogr. s. 93

  top page [top page]

 486. Influence of nickel doped montmorillonite catalysts on NOx emission from combusted gases / D. OLSZEWSKA, A. Marcewicz-Kuba // W: AWPA 2007 : international symposium on Air and Water Pollution Abatement : 21–23 June 2007, Zakopane, Poland : book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2007]. — S. 87–88, D-16. — Bibliogr. s. 88

  top page [top page]

 487. Influence of nitrogen surface functionalities on the catalytic activity of activated carbon in low temperature {SCR} of {NO_{x}} with {NH_{3}} / Grzegorz S. Szymański, Teresa GRZYBEK, Helmut Papp // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2004 vol. 90 s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 488. Influence of surface chemistry and porous structure within activated carbon granule on adsorption from liquid mixtures / A. Deryło-Marczewska, B. BUCZEK, J. Goworek, A. Świątkowski // W: Fundamentals of adsorption 7 / eds. K. Kanenko, H. Kanoh, Y. Hanzawa ; IAS International Adsorption Society. — [S. l. : IK International, 2002]. — S. 1015–1022. — Bibliogr. s. 1021–1022, Abstr.

  top page [top page]

 489. Influence of the strong magnetic field on a stability of the paramagnetic fluid in the thermosyphon-like enclosure / P. Filar, E. FORNALIK, H. Ozoe, J. S. SZMYD, Z. KOLENDA // W: EUROTHERM Seminar 82 : numerical heat transfer 2005 : September 13–16, 2005 Gliwice–Cracow, Poland / eds. A. J. Nowak, R. A. Białecki, G. Węcel. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, cop. 2005. — ISBN 83-922381-2-5. — S. 761–769. — Bibliogr. s. 768–769, Abstr.

  top page [top page]

 490. Influence of the transport conditions on determination of trace arsenic by cathodic stripping voltammetry / R. PIECH, W. W. KUBIAK, J. GOŁAŚ // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15th–18th September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa ,,SIGMA”, 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 151. — Bibliogr. s. 151

  top page [top page]

 491. Influence of the transport conditions on determination of trace arsenic by cathodic stripping voltammetry / R. PIECH, W. W. KUBIAK, J. GOŁAŚ // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 no. 9 s. 1667–1678. — Bibliogr. s. 1677–1678

  IF

  top page [top page]

 492. Influence of UV radiation on oxidation rate rapeseed and the olive oils / Bronisław BUCZEK, Agnieszka Leśniak // W: Oils, fats and lipids for a healthier future [Dokument elektroniczny] : the need for interdisciplinary approaches : 4th Euro fed lipid congress : Madrid, Spain, 1–4 October 2006 : book of abstracts : list of participants. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University of Madrid. — [S. l. : s. n., 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 394, OXI-058. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 493. Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [81] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 494. Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [44] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 495. Infrared studies of {N_{2}O} reduction with hydrogen on montmorillonites promoted with iron oxides / M. MOTAK, T. GRZYBEK, J. Zawadzki // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 54–58, K-13. — Bibliogr. s. 57–58

  top page [top page]

 496. Initial analysis of sensitivity to cross sections for XADS as MA transmuter / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 10-1–10-7 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 10-7

  top page [top page]

 497. Initial analysis of sensitivity to cross sections for XADS as MA transmuter / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 131–137. — Bibliogr. s. 137

  top page [top page]

 498. Instrumentalne metody analizy chemicznej : dla studentów Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : [praca zbiorowa][Instrumental methods of chemical analysis] / pod red. Władysława W. KUBIAKA, Janusza GOŁASIA ; aut. Bogusław BAŚ, Teresa BŁAŻ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Jan MIGDALSKI, Ewa NIEWIARA, Robert PIECH, Witold RECZYŃSKI, Mieczysław RĘKAS, Jerzy ZARĘBSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2005. — 365 s.. — Bibliogr. s. 363–365

  top page [top page]

 499. Integrated approach to wood waste combustion for space heating / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–4]. — Abstr.

  top page [top page]

 500. Integrated approach to wood waste use for space heating in Poland – some political aspects / Adam GUŁA, Elżbieta Gula // W: Vykurovanie 2003 : na tému Legislat\'{/i}vne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do E\'{U} : 11 medzinárodnú konferenciu : Vysoké Tatry, [10. – 14. marca 2003] / Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Karedra TZB Stavebnej fakulty STU. — [S. l. : s, n., 2003]. — S. 140–146. — Presented at the international conference: Zdroje tepla na báze obnovitel'ných foriem energie – biomasy : Banska Bystrica, 11 March 2003

  top page [top page]

 501. Intercalated electrode materials for lithium batteries / Janina MOLENDA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 502. Intercalation reaction seen by Moessbauer spectroscopy / Jacek MARZEC // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Posters”)

  top page [top page]

 503. Intercalation reaction seen by Moessbauer spectroscopy / Jacek MARZEC, Wojciech OJCZYK, Janina MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-25. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster flash presentations”)

  top page [top page]

 504. Interkalowane materiały elektrodowe dla baterii litowych : termodynamiczny i elektronowy aspekt interkalacji[Intercalated electrode materials for lithium batteries] / J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej . — Gdańsk : [PG], 2002. — S. W1

  top page [top page]

 505. Interlaboratory studies – important tool in the method validation : [abstract] / Marta Piechowska, Ewa KMIECIK, Piotr BURMISTRZ // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19–22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 49

  top page [top page]

 506. Interlaboratory studies – important tool in the method validation / Marta Piechowska, Ewa KMIECIK, Piotr BURMISTRZ // W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. — Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. — S. 389–395. — Bibliogr. s. 395, Abstr.

  top page [top page]

 507. Interlaboratory studies as an element in validation of analytical methodsBadania międzylaboratoryjne jako element walidacji metod badawczych / Marta Piechowska, Piotr BURMISTRZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2007 nr 12 s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — Laureaci VIII edycji konkursu DIAMENTY AGH : publikacje laureatów VIII edycji konkursu ,,Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2005/2006 / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2007

  top page [top page]

 508. Interpretacja izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymInterpretation of water vapour adsorption isotherms active carbon / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 509. Investigation of {CO2}-rocks system in aspect of carbon dioxide geological sequestrationBadania układu {CO2}-skały w aspekcie geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla / Paweł BARAN, Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA, Katarzyna ZARĘBSKA, Andrzej KRZYŻANOWSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 19, P1–1. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 510. Investigation of {CO_{2}}-rocks system in aspect of carbon dioxide geological sequestration / P. BARAN, A. NODZEŃSKI, S. HOŁDA, K. ZARĘBSKA, A. KRZYŻANOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B s. 20–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 511. Investigation of surface heterogeneity of coals by ion and gas sorption experiment / J. Lakatos, G. S. JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK // W: ISSHAC-5 : Surface Heterogeneity effects in Adsorption and Catalysis on Solids : fifth International Symposium : [Gdańsk, Poland August-September, 2004] : proceedings. — [S. l. : s. n., 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 157–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 512. Investigation of the partial oxidation of methane at the interface metal (Pt, Au)| YSZ / S. Żurek, M. Mosiałek, P. Tomczyk, D. OBŁĄKOWSKA // Journal of Electroceramics ; ISSN 1385-3449. — 2005 vol. 15 s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 513. Investigation of the reactions between light nuclei using the hall accelerator / V. M. Bystritsky, Vit. M. Bystritskii, G. N. Dudkin, V. V. Gerasimov, M. FILIPOWICZ, A. P. Kobzev, B. A. Nechaev, V. N. Padalko, S. S. Parzhitsky, A. V. Petrov, N. M. Polkovnikova, J. WOŹNIAK // W: «Nucleus 2007» : fundamental problems of nuclear physics, atomic power engineering and nuclear technologies : 57 international conference on nuclear physics : June 25–29, 2007 : Voronezh, Russia : book of abstracts / ed. A. K. Vlasnikov ; Russian Academy of Sciences, [etc.]. — Saint-Petersburg : [s. n.], 2007. — ISBN 598340052-5. — S. 149

  top page [top page]

 514. Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 4 s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.

  top page [top page]

 515. Investigations of heptane and heptene-1 adsorption on hard and activated carbon / A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA, A. NODZEŃSKI, P. BARAN // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007]. — Opis częsć. wg okł. — ISBN 978-83-227-2717-1. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

  top page [top page]

 516. Investigations of neutronics of subcritical systems with the use of MCNP code / S. TACZANOWSKI, M. KOPEĆ // W: Emerging nuclear energy and transmutation systems: core physics and engineering aspects / IAEA International Atomic Energy Agency. — Vienna : IAEA, 2003. — (IAEA-TECDOC-1356). — S. 228–239. — Bibliogr. s. 238–239, Abstr.

  top page [top page]

 517. Investigations of radionuclide production in a spallation target carried out in the frame of MUSE and SAD projects / W. POHORECKI, T. HORWACIK, J. JANCZYSZYN, S. TACZANOWSKI, I. V. Mirokhin, A. G. Molokanov, A. Polanki // W: Euradwaste'04 : 'radioactive waste management – community policy and research initiatives' : proceedings of the sixth European Commission conference on the Management and disposal of radioactive waste : Luxembourg, 29–31 March 2004 : conference proceedings / ed. C. Davies ; European Commission. Community Research – Directorate-General for Research. — Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. — (Nuclear Science and Technology ; EUR 21027). — Opis częśc. wg okł.S. 369–373. — Bibliogr. s. 373, Summ. — Horwacik T. – brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 518. Investigations of sorption properties of coal materials treatment by nonthermal plasma / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1 s. 621–625. — Bibliogr. s. 625, Summ.. — Preliminary reports presented during XLVIII annual meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : Poznań, Poland September 18–22, 2005 / eds. Bogdan Skalski, Jerzy Konarski, Stefan Lis. — Warszawa : The Polish Chemical Society, 2005

  top page [top page]

 519. Investigations of the equilibria and adsorption kinetics of gas in synthetic and natural zeolites / Aleksandra MARECKA // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 169, S5-PS1-13

  top page [top page]

 520. Investigations of the SAD design parameters for optimum experimental performance / G. DOMAŃSKA, S. TACZANOWSKI, J. JANCZYSZYN, W. POHORECKI, V. S. Shvetsov // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2004 vol. 31 s. 2127–2138. — Bibliogr. s. 2138, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 521. IR spectroscopy of adsorption of {NH_{3}} on pillared montmorillonite surface / M. MOTAK, J. Zawadzki, T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 259–260

  top page [top page]

 522. Issledovanie reakcii {d(d, n)^{3}He} v oblasti \`{e}nergij dejtronov 4–12 k\`{e}V[Investigation of the {d(d, n)^{3}He} reaction in deutron energy region 4–12 keV] / G. N. Dudkin, V. L. Kaminskij, B. A. Nečaev, V. N. Padalko, A. V. Petrov, N. M. Polkovnikova, E. N. Suvalov, Vâč. M. Bystrickij, V. V. Gerasimov, A. R. Krylov, S. S. Parzickij, Vit.  M. Bystrickij, J. WOŹNIAK, M. FILIPOWICZ // Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij / Tomskij universitet. Fizika ; ISSN 0021-3411. — 2007 t. 50 No. 10/2 s. 96–102. — Bibliogr. s. 101–102. — “Fiziko-tehničeskie problemy polučeniâ i ispol'zovaniâ pučkov zarâzennyh častic, nejtronov, plazmy i \`{e}lektromagnitnogo izlučeniâ” (z mezdunarodnym učastiem) : trudy rossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii : g. Tomsk, 26–30 noâbrâ 2007 g. Čast' 1 / pod red. A. I. Râbčikova ; Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii. Federal'noe Agentstvo po Obrazovaniû, Tomskij gosuniversitet. — Tomsk : Izdatel'stvo Tomskogo universiteta, 2007

  top page [top page]

 523. Izosteryczne entalpie sorpcji heptanu i heptenu-1 na węglach kamiennych[Isosteric heats of heptane and 1-heptene sorption on hard coals] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1312. — Bibliogr. s. 1312

  top page [top page]

 524. Jednorodność koksu na podstawie badań stopnia zgrafitowaniaHomogeneity of coke derived from its degree of graphitization / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 303–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 525. Karbonizacja paku węglowego domieszkowanego ciekłym polimerem siloksanowym (olejem silikonowym)Carbonization of a coal tar pitch admixed with a liquid poly(dimethylsiloxane) additive (silicone oil) / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 526. Katalizatory odsiarczania spalin na bazie montmorillonituCatalysts based on montomorillonite for desulphurization of coal combustion gases / Danuta OLSZEWSKA, Agnieszka Marcewicz-Kuba, Dobiesław Nazimek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 155–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 527. Katalizatory typu DESONOX – właściwości i zastosowanieDESONOX type catalysts – properties and application / Agnieszka Marcewicz-Kuba, Danuta OLSZEWSKA // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 164, S5-CL-7. — Bibliogr. s. 164

  top page [top page]

 528. Key physical parameters and temperature reactivity coefficients of the deep burn modular helium reactor fueled with LWRs waste / Alberto Talamo, Waclaw Gudowski, Jerzy CETNAR, Francesco Venneri // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2004 vol. 31 s. 1913–1937. — Bibliogr. s. 1935–1937, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 529. Kierunki badań i praktycznych zastosowań układu węgiel aktywny-metanolResearch and practical usage of the methanol-activated carbon system / Eliza WOLAK, Bronisław BUCZEK // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2005 R. 44 nr 6 s. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16

  top page [top page]

 530. Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w PolsceEnergetic utilization of biomass in Poland / Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. 2 s. 55–75. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 531. Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennegoUtilisation of fine-grained wastes from hard coal production and preparation in power generation sector / Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz OLKUSKI, Stanisław A. Blaschke // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Seria: Inżynieria Środowiska / Politechnika Koszalińska. — 2005 nr 22 s. 639–650. — Bibliogr. s. 648–649, Streszcz., Abstr.. — VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VII National Polish Scientific Conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Ustronie Morskie – 2005 / Politechnika Koszalińska.Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów ; Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005

  top page [top page]

 532. Kierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksuRecent trends in the development of the coke dry quenching technology / Aleksander KARCZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 3 s. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 533. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla[Safety improvement directions in construction aimed at the elimination of carbon monoxide poisoning threat] / Zbigniew A. Tałach, Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // W: EKO KOMIN 2006 : nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kraków 06 – 08 kwietnia 2006 : zbiór referatów / Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. — Kraków : INiG, 2006. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94. — toż. W: II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna EKO-KOM 2006 nt. Nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 6–8 kwietnia 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : INiG], 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 87–94. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 534. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla[Safety improvement directions in construction aimed at the elimination of carbon monoxide poisoning threat] / Zbigniew A. Tałach, Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna nt.: Paliwa gazowe alternatywą energetyczną w Polsce [Dokument elektroniczny] : Kraków 09. 03. 2006 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Nafty i Gazu. Kraków. — [Kraków : INiG, 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg obwoluty. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14

  top page [top page]

 535. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla[Safety improvement directions in construction aimed at the elimination of carbon monoxide poisoning threat] / Zbigniew A. Tałach, Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // W: Forum Technik Instalacyjnych 2006 [Dokument elektroniczny] : Instalacje : Poznań, 28. 03. 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Izba Inżynierów Budownictwa [etc.]. — [Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, 2006]. — 1 dysk optyczny. — (Rynek Instalacyjny). — S. 1–10. — Bibliogr. s. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji ,,Wentylacja i klimatyzacja”)

  top page [top page]

 536. Kinetic sorption and surface thermodynamics for {CO_{2}} and {CH_{4}} sorption in coals / Aleksandra MARECKA // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3rd international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. [1], P. II. 1

  top page [top page]

 537. Kinetyka sorpcji w układzie węgiel kamienny – {CO_{2}/CH_{4}}[Sorption kinetics in coal – {CO_{2}/CH_{4}} system] / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Konferencja naukowo-techniczna ,,Koksownictwo' 2003” : Lądek Zdrój 1–3 października 2003 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. [1]

  top page [top page]

 538. Kinetyki sorpcji mieszanin gazów {CO_{2}} i {CH_{4}} w świetle możliwości sekwestracji {CO_{2}} w pokładach węglowychThe kinetics of sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} mixtures with regard to possibility of {CO_{2}} sequestration in the coal seams / Katarzyna ZARĘBSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 301–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 539. Klimatyzacja miejscowa w nowoczesnych obiektach dydaktycznych i konferencyjnych – wymagania projektoweLocal air conditioning in modern didactic and conference buildings – requirements / Michał Łukasik, Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2007 nr 13 s. 107–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2007

  top page [top page]

 540. Klucze do sukcesu : prywatyzacja i deregulacja energetyki w Unii EuropejskiejThe key to success : privatisation and deregulation of the EU power sector : the key to success / Eugeniusz MOKRZYCKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 7/8 s. 14–16

  top page [top page]

 541. KOH-modified active carbon for adsorptive refrigerators / B. BUCZEK, E. WOLAK // W: FOA9 : 9th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 20–25, 2007, Giardini Naxos, Sicily – Italy : book of abstracts / IAS. — Milano : AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, [2007]. — S. 423. — Bibliogr. s. 423

  top page [top page]

 542. Koks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalneCoke produced from blends of high volatile bituminous coal and soft brown coal as a prospective domestic fuel / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 9 s. 256–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 543. Kolektor słoneczny jako alternatywne źródło ciepłej wody użytkowejSolar collector as the alternative source of an usable hot water / Marcin Broda, Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2003 nr 2 s. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2003

  top page [top page]

 544. Koła naukowe Pionu Hutniczego w 85-letniej historii AGH[Scientific circles of the Metallurgy Section in the anniversary of 85 years of the AGH University of Science and Technology history] / Jadwiga OREWCZYK, Leszek KURCZ // W: Sesje Studenckich Kół Naukowych. T. 1/2004, Materiały XLI Sesji Pionu Hutniczego : Kraków 13 maja 2004 r. : streszczenia referatów, program Sesji, informacje o kołach naukowych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 5–8

  top page [top page]

 545. Komfort cieplny w pomieszczeniach z klimatyzacją[Thermal comfort in air-conditioning rooms] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 12 s. 84–88. — Bibliogr. s. 88

  top page [top page]

 546. Kompetencje personelu – projekt normy prEN 13313[The competence of personnel – the draft of standard EN 13313] / Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2002 t. 37 nr 1 s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

  top page [top page]

 547. Kompozytowe elektrolity stałe zawierające {CaZrO_{3}} jako elementy ogniw elektrochemicznych stosowanych w metalurgiiComposite solid electrolytes based on {CaZrO_{3}} as components for electrochemical devices applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 nr 4 s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

  top page [top page]

 548. Kompozytowe elektrolity stałe jako elementy do budowy urządzeń elektrochemicznych i tlenkowych ogniw galwanicznychComposite solid electrolytes as elements for constructing electrochemical devices and solid oxide galvanic cell / Magdalena DUDEK // Szkło i Ceramika. — Tyt. poprz.: Przemysł Szklarski ; ISSN 0039-8144. — 2007 R. 58 nr 2 s. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 549. Kompozytowy magnetyczny wymieniacz jonowy[Composite-type magnetic ion exchanger] / Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław Szeglowski, Barbara KUBICA [et al.]. — Int.Cl.: B01J 20/26 ^{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy; PL 196361 B1. — Zgłosz. nr 350468 z dn. 2001-10-31 ; Opubl. 2007-12-31. — Brak afiliacji AGH. — full text: PL196361B1.pdf.

  top page [top page]

 550. Komputerowa analiza adsorbentów węglowych z wykorzystaniem nowych termodynamicznych modeli adsorpcji klasy LBET[Computer analysis carbonaceous materials with new thermodynamic adsorption models of LBET type] / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1314. — Bibliogr. s. 1314

  top page [top page]

 551. Komputerowa analiza struktur heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowych za pomocą numerycznych modeli adsorpcji klasy uLBET i  LBET z wykorzystaniem metody wielowariantowego dopasowywania[Computer analysis of heterogeneous structures of microporous carbonaceous materials by means of the numerical adsorption models of the uLBET and LBET class with an application of the multivariant fitting method] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 304–305. — Bibliogr. s. 305

  top page [top page]

 552. Komputerowa analiza struktury mikroporowatych materiałów węglowych z wykorzystaniem modelu adsorpcji wielowarstwowej – LBETh[Computer analysis of structure of microporous carbons with a multilayer LBETh adsorption model] / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 787

  top page [top page]

 553. Komputerowa analiza struktury porowatej monolitów węgli aktywnych i aktywowanych włókien węglowych : [poster][Computer analysis of porous structure of active carbons monoliths and activated carbon fibres] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 316, PII-44. — Bibliogr. s. 316

  top page [top page]

 554. Komputerowe kryterium zbieżności i stabilności schematu numerycznegoComputer criterion of convergence and stability of numerical scheme / Andrzej ZIEMBA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 2 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 921–933. — Bibliogr. s. 932–933

  top page [top page]

 555. Komputerowe metody symulacji sieci dystrybucyjnych : [prezentacja slajdów][The computer methods of distribution networks simulation] / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR // W: Konferencja naukowo-techniczna GAZ-TECHNIKA 2007 nt.: Dystrybucja gazu ziemnego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 14.03.2007 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Nafty i Gazu. — [Kraków : INiG, 2007]. — Opis wg CD-ROM-u. — Ekran [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 556. Komputerowe modele heterogenicznej adsorpcji na mikroporowatych materiałach węglowych – modele {\em uLhBET} i {\em uLBETh}The computer models of heterogeneous adsorption on microporous carbonaceous materials – the models {\it uLhBET} and {\it uLBETh} / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 230–231, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 557. Koncepcja modernizacji ogrzewania Opactwa Benedyktynów w TyńcuThe conception of heating modernization at the Benedictine Abbey in Tyniec / Paweł Piątek, Krzysztof Piszczek, Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7 s. 207–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 558. Koncepcja rachunku kosztów docelowych produkcji biomasy na cele energetyczneThe idea of Target Costing of biomass production for energy purposes / Tomasz MIROWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2007 t. 10 z. spec. 2 s. 343–353. — Bibliogr. s. 352, Streszcz., Abstr.. — XXI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Paliwa dla energetyki – rynki i technologie : Zakopane, 7–10 października 2007. — Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

  top page [top page]

 559. Konkurs ,,Diamenty AGH” – ważny element realizacji misji uczelni“Diamonds of AGH” contest – an important element in accomplishing the school's mission / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 9 s. 5–8. — Tekst pol.-ang.. — Laureaci VII edycji konkursu DIAMENTY AGH : [publikacje laureatów VII edycji konkursu ,,Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005] / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnicwo STN, 2006

  top page [top page]

 560. Konwekcja magnetyczna w naczyniu cylindrycznymMagnetic convection in a cylindrical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: XVII Krajowa konferencja mechaniki płynów : Bełchatów, 17–21 września 2006 r. : abstrakty / pod red. Henryka Kudeli i Pawła Reguckiego ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006 + CD-ROM. — ISBN 83-7085-969-0. — S. 48

  top page [top page]

 561. Korozja odlewnicza stopów jubilerskich[Foundry corrosion of jewellery alloy] / Robert KACZMARCZYK // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR, 2006]. — S. 34–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.

  top page [top page]

 562. Koszt termoekologiczny jako kryterium minimalizacji zużycia nieodnawialnych bogactw naturalnych[Thermoecological cost as a minimalization criterion of nonrenewable natural resources consumption] / Bożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem = Enterprise management : teoria i praktyka = theory and practice : IX międzynarodowa konferencja naukowa = IX international scientific conference : Kraków, 23–24 listopada 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN 83-7464-098-7. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 563. Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej[Hard coal output costs according to European Union standards] / Wiesław Blaschke, Lidia Gawlik, Tadeusz OLKUSKI // W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej : praca zbiorowa / pod red. Lidii Gawlik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 22–31. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 564. Koszty wytwarzania oraz ceny sprzedaży ciepła w województwie małopolskimHeat generation costs and prices in Malopolska province / Tadeusz OLKUSKI // W: Górnictwo w Małopolsce : konferencja naukowa : Kraków, 28 września 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 565. Krajowa energetyka wodna – zlewnia Górnej WisłyHydroelectricity – Poland and upper Vistula river basin / Adam SZURLEJ // W: Górnictwo w Małopolsce : konferencja naukowa : Kraków, 28 września 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 566. Krajowy rynek LPG na tle wybranych państwNational LPG market on the background of selected countries / Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. spec. s. 441–452. — Bibliogr. s. 451–452, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 567. Kronika Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego 2004–2006[Chronicle of the Students Scientific Circles of the Metallurgy Section] / pod red. Jadwigi OREWCZYK i Leszka KURCZA ; przy współpr. Agnieszki CEBO i Andrzeja GOŁDASZA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Studenckie Koła Naukowe AGH-UST. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 364 s., [8] k.. — Indeks osób

  top page [top page]

 568. Kryteria doboru dodatków stopowych (ligur) w cyklu technologicznym odlewania stopów Ag925 / Robert KACZMARCZYK // W: Metale szlachetne : V konferencja : Zakopane – Kościelisko, 16–18 września 2004 / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, 2004. — S. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz.

  top page [top page]

 569. Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów {C/SiC} otrzymanych z hexametylodisiloksanu metodą aerozolową[Evolution of spherical morphology of nanocomposites {C/SiC} prepared from hexamethyldisiloxane by the aerosol method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 261

  top page [top page]

 570. Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów {C/SiC} otrzymanych na drodze syntezy aerozolowej[Evolution of spherical morphology of nanocomposites {C/SiC} prepared by the aerosol synthesis method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 240

  top page [top page]

 571. Kształtowanie struktury porowatej adsorbentu pod kątem przydatności do wzbogacania gazów zaazotowanychFormation of porous structure of adsorbent for enrichment in methane nitrogenated natural gases / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2002 t. 9 nr 5–6 s. 545–549. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 572. {La_{1-x}Sr_{x}Co_{1-y-z}Fe_{y}Ni_{z}O_{3}} perovskites – possible new cathode materials for intermediate-temperature solid-oxide fuel cells / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 115–122. — Bibliogr. s. 122

  IF

  top page [top page]

 573. Laureaci V edycji konkursu ,,Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003[Prizewinners V edition of the competition “Diamonds University of Mining and Metallurgy”] / pod red. Leszka KURCZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — 119 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 5). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 574. Laureaci VI edycji konkursu ,,Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2003/2004 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych[Prize winners of VIth edition of the “Diamonds of AGH-UST” contest] / pod red. Leszka KURCZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — 117 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 6). — Tekst pol.-ang. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 575. Laureaci VII edycji konkursu DIAMENTY AGH : publikacje laureatów VII edycji konkursu ,,Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005[Prize winners of VIIth edition of the “Diamonds of AGH ” contest] / pod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — 139 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 9). — Tekst pol.-ang. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 576. Laureaci VIII edycji konkursu DIAMENTY AGH : publikacje laureatów VIII edycji konkursu ,,Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2005/2006[Prize winners of VIIIth edition of the “Diamonds of AGH ” contest] / pod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2007. — 97 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 12). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 577. Layered clays as SCR deNOx catalysts / Teresa GRZYBEK // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2007 vol. 119 iss. 1–4 s. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.. — Air Pollution Abatement Catalysis (APAC) symposium : Kraków, Poland, 21–24 September 2005 / guest ed. Mieczysława Najbar. — Amsterdam [etc.] : Elsevier B. V., cop. 2007

  IF

  top page [top page]

 578. Layered clays in DeNOx processes / T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 54–55

  top page [top page]

 579. LBE purification requirements due to radiotoxicity / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 16-1–16-10 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 16-9–16-10

  top page [top page]

 580. LBE purification requirements due to radiotoxicity / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 207–216. — Bibliogr. s. 215–216

  top page [top page]

 581. LBE-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method – MCB / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 11-1–11-18 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 11-18

  top page [top page]

 582. LBE-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method – MCB / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 159–176. — Bibliogr. s. 176

  top page [top page]

 583. Least squares evaluation of the global entropy generation in the aluminium electrolysis cellOszacowanie globalnego źródła entropii w procesie elektrolizy aluminium / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2 s. 183–199. — Bibliogr. s. 199

  IF

  top page [top page]

 584. Level and relationship of elements in scalp hair of males: effect of air pollution and smoking habits / R. Gryboś, P. Zagrodzki, M. Krośniak, Ł. Łagan, J. Szklarzewicz, J. GOŁAŚ, W. Przybylski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 no. 1 s. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 585. LFN and LSCFN perovskites – structure and transport properties / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, D. PAŁUBIAK, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2006 vol. 177 s. 1811–1817. — Bibliogr. s. 1816–1817, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 586. {Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} jako potencjalny materiał katodowy dla ogniw litowych[{Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} as a potential cathode material for lithium cells] / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, M. Marzec, J. MOLENDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 704. — Bibliogr. s. 704

  top page [top page]

 587. {LiMnPO_{4}/C} composite cathodes for {Li-ion} batteries / K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // W: 14th international conference on Solid state ionics : June 22–27, 2003, Monterey : extended abstracts. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 159. — Bibliogr. s. 159

  top page [top page]

 588. Liquid bio-fuels in Poland / L. Gawlik, T. MIROWSKI, E. MOKRZYCKI, T. OLKUSKI, A. SZURLEJ // W: energex 2004 [Dokument elektroniczny] : International Energy Forum : the 10th international conference Energy & Society : Lisbon, Portugal, 3rd–6th May, 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. L. Guimarães, R. Martins. — [Lisbon : s. n., 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tyt. z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 589. Liquid bio-fuels in Poland / L. Gawlik,  T. MIROWSKI, E. MOKRZYCKI, T. OLKUSKI, A. SZURLEJ // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3rd–6th May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

  top page [top page]

 590. Liquid biofuels in Poland / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 67

  top page [top page]

 591. Lithium diffusion in {LiMn_{y}Fe_{1-y}PO_{4}} cathode material / W. OJCZYK, J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240, Pt. 2 s. 1299–1305. — Bibliogr. s. 1305, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005

  IF

  top page [top page]

 592. Lithium-ion batteries – state of art Novel phospho-olivine cathode materials / J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 61–67. — Bibliogr. s. 67

  IF

  top page [top page]

 593. Losses of chemical energy in hard-coal energy utilization processes / Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 81

  top page [top page]

 594. Losses of chemical energy in hard-coal energy-utilization exothermic processes / Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 nos. 3–4 s. 289–295, spec. iss.: ENERGEX '2002 : proceedings of the 9th international energy conference / guest eds.: L. Gawlik, S. D. Probert. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 595. Low cost measures to save energy in space heating in Poland” : experience from a demonstration project of the United States Agency for International Development and the Global Environment FacilityNizkostoimostnye meropriâtiâ dlâ \`{e}nergosberezeniâ pri otoplenii, vnedrennye v Pol'še : opyt realizacii demonstracionnyh proektov agenstva mezdunarodnogo razvitiâ SSA i Vsemirnoj Sluzby Ohrany Okruzaûsej Sredy (GEF) / Adam GUŁA // W: II IEC : proceedings of the second International Energy Conference in Armenia = sbornik dokladov vtoroj mezdunarodnoj \`{e}nergetičeskoj konferencii v Armenii : energy for everybody for the third millennium = \`{e}nergiâ dlâ vseh v tret'em tysâčeletii : September, 24–28, 2001, Yerevan, Armenia = sentâbr' 24–28, 2001, Erevan, Armeniâ / Armenian Chapter of the Association of Energy Engineers. — [S. l. : s. n., 2002]. — Tyt. właśc. w j. ormiańskim. — Opis część. wg okł. — S. 268–276. — Abstr., Rez. — Streszcz. także w j. ormiańskim

  top page [top page]

 596. Magazynowanie ciepła a oszczędność energii : technologia TES w służbie nowoczesnej energetyki[Heat storage and energy saving] / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 12 s. 75–78. — Bibliogr. s. 78

  top page [top page]

 597. Magazynowanie energii elektrycznej przy użyciu sprężonego powietrza : pod ciśnieniemCompressed air energy storage : under pressure / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 6 s. 67–69. — Streszcz.

  top page [top page]

 598. Magazynowanie wodoru w porowatych materiałach węglowychHydrogen storage in porous carbon materials / Leszek CZEPIRSKI // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych ; ISSN 1896-7205. — 2007 nr 2 s. 36–40. — Bibliogr. s. 40. — Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe : pierwsze polskie forum : 5–7 wrzesień 2007, Zakopane. — Kraków : PSWiOP, 2007. — Numer zawiera: Wykłady z I Szkoły Letniej PSWiOP : Kraków, 6–8 wrzesień 2006 ; Wykłady z Technicznego Uniwersytetu Otwartego : Kraków, 2, 9 grudzień 2006

  top page [top page]

 599. Magnetic and gravitational convection of air with a coil inclined around the X axis / Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Masayuki Kaneda, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Numerical Heat Transfer. Part A : Applications. — 2004 vol. 46 no. 1 s. 99–113. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 600. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis / J. Gosk [et al.], M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: XXXII International School on the Physics of Semiconducting Compounds : Jaszowiec 2003 / Polish Academy of Sciences. Institute of Physics. — Warsaw : PAS, 2003. — S. [1]

  top page [top page]

 601. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis and imide route method / J. B. Gosk, M. DRYGAŚ, M. Palczewska, M. Kaminska, A. Twardowski, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: PASPS III [Dokument elektroniczny] : the 3rd international conference on Physics and Applications of Spin-related Phenomena in Semiconductors : 21–23 July 2004 – Santa Barbara, California USA. — Dane tekstowe. — Ekran 1–2, Poster 015. — Tryb dostępu: http://www.sainc.com/pasps3/agendaposterView.asp?paperID=65 [2004-09-15]. — Tyt. z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 602. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis and imide route method / J. Gosk, M. DRYGAŚ, M. Palczewska, M. Kamińska, A. Twardowski, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 103

  top page [top page]

 603. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by imide route method / J. B. Gosk, M. DRYGAŚ, M. Palczewska, M. Kamińska, A. Twardowski, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: XXXIII International School on the Physics of semiconducting compounds ,,Jaszowiec 2004” [Dokument elektroniczny] : May 28–June 4, 2004. — Dane tekstowe. — Tryb dostępu: {http://info.ifpan.edu.pl/conferences/J2004/Jaszowiec_2004.html} [2004-07-08]. — Tyt. z ekranu tytułowego. — Ekran 91. — Bibliogr. ekran 91

  top page [top page]

 604. Magnetic and optical properties of {(GaMn)N} nanocrystalline powders prepared by the aerosol-assisted vapour phase synthesis and anaerobic imide route methods / J. B. Gosk, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, M. Palczewska, R. T. Paine, A. Twardowski // Journal of Physics D : Applied Physics : ISSN 0022-3727. — 2006 vol. 39 s. 3717–3725. — Bibliogr. s. 3725, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 605. Magnetic convection in a cylindrical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 vol. 27 s. 633–642. — Bibliogr. s. 642

  IF

  top page [top page]

 606. Magnetic convection of air in a cubic enclosure with an electric coil laterally shifted and placed at various elevations / Tomasz Bednarz [et al.], Janusz S. SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 109–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

  top page [top page]

 607. Magnetically enhanced or suppresses convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from opposing side wall / E. FORNALIK, T. Bednarz, J. S. SZMYD, T. Tagawa, H. Ozoe // W: IHTC 13 : 13th International Heat Transfer Conference : 13–18 August 2006, Sydney, Australia : book of abstracts. — [Sydney : begell house, inc., 2006]. — ISBN 1-56700-232-3. — S. 62–63. — Pełny tekst W: 13th International Heat Transfer Conference [Dokument elektroniczny] : 13–18 August 2006, Sydney, Australia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Graham de Vahl Davis, Eddie Lednardi. — [Sydney] : begell house Inc., 2006 — 1 dysk optyczny. — ISBN 1-56700-226-9. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z  ekranu tyt. — Bibliogr. s. [9], Abstr.

  top page [top page]

 608. Magnetite mineralization in Janowa Góra (Lower Silesia) – preliminary reportOkruszczowanie magnetytem w Janowej Górze na Dolnym Śląsku (wstępny komunikat) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ, Jerzy JANCZYSZYN // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2 s. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 609. Małe turbiny wiatrowe : co na to Don Kichot?Small-sized wind turbines : what does Don Chichote say? / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 4 s. 62–64. — Streszcz.

  top page [top page]

 610. Manipulator hydrauliczny do naprowadzania młota na kruszarki szczękowe[Hydraulic manipulator to directing hammer on jaw crusher] / Ryszard DINDORF // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2007 R. 9 nr 5 s. 48–52. — Bibliogr. s. 52. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 611. Market transition and regional adjustments in the Polish coal industry / Wojciech SUWAŁA, Walter C. Labys // Energy Economics ; ISSN 0140-9883. — 2002 vol. 24 no. 3 s. 285–303. — Bibliogr. s. 302–303, Abstr.

  top page [top page]

 612. Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC. 1, Synteza metodami niskotemperaturowymi, charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznychElectrolyte and cathode materials for intermediate temperature Solid Oxide Fuel Cells. 1, Synthesis using soft chemistry methods, characterization of selected physicochemical properties / K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // W: Polska ceramika 2006 = Polish ceramics 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : proceedings of IV international scientific and technological conference : Kraków, 10-13 września 2006 r. / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 96). — S. 581–590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.

  top page [top page]

 613. Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC. 2, Stabilność wysokotemperaturowa złącza elektrolit - katodaElectrolyte and cathode materials for the Solid Oxide Fuel Cells. 2, High temperature stability of the cathode - electrolyte interface / W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: Polska ceramika 2006 = Polish ceramics 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : proceedings of IV international scientific and technological conference : Kraków, 10-13 września 2006 r. / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 96). — S. 627–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.

  top page [top page]

 614. Materiały elektrolityczne na bazie {CaZrO_{3}}[Solid electrolytes based on {CaZrO_{3}}] / M. DUDEK, M. BUĆKO, G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG // W: Polska Ceramika 2004 : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 12–15 września 2004 : streszczenia. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 68

  top page [top page]

 615. Materiały elektrolityczne na bazie {CaZrO_{3}}Solid electrolytes based on {CaZrO_{3}} / Magdalena DUDEK, Mirosław BUĆKO, Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: Polska Ceramika 2004 = Polish Ceramics 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej = proceedings of III international scientific and technological conference : Kraków, 12–15 września 2004 r. = Kraków, September 12–15, 2004 / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 84). — S. 171–176. — Bibliogr. s. 176

  top page [top page]

 616. Materiały funkcjonalne dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC[Functional materials for the IT-SOFC] / Janina MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 41

  top page [top page]

 617. Materiały węglowe jako katalizatory do usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych[Carbonaceous materials as catalysts for the removal of nitrogen oxides from stack gases] / Teresa GRZYBEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104–105

  top page [top page]

 618. Materiały węglowe modyfikowane nanokrystalicznym węglikiem krzemu {SiC}Nano-{SiC} modified carbon materials / Cezary CZOSNEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 619. Mathematical description of constrained BET-like adsorption and its approximation with LgBET and LcBET formulas / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2002 vol. 18 no. 20 s. 7503–7514

  IF

  top page [top page]

 620. MCB1C2 bug on thermal reactors : letter to the editor / Alberto Talamo, Waclaw Gudowski, Jerzy CETNAR // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2006 vol. 33 s. 653–654. — Bibliogr. s. 654

  IF

  top page [top page]

 621. MCFC versus other fuel cells – characteristics, technologies and prospects / Piotr TOMCZYK // Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. — 2006 vol. 160 s. 858–862. — Bibliogr. s. 861–862, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 622. MCFC vs. other fuel cells – critical analysis of characteristics, technologies and prospects / Piotr TOMCZYK // W: MS7 : 7th international symposium on Molten salt chemistry and technology : 29 August–2 Septembre 2005, Toulouse, France : proceedings. Vol. 1 / eds. Pierre Taxil [et al.]. — [S. l. : s. n., 2005]. — S. 467–470. — Bibliogr. s. 470, Abstr.

  top page [top page]

 623. Measurement and calculation of cross section for (p,x) reactions on natural {Fe} for 650 {MeV} protons / J. JANCZYSZYN, W. POHORECKI, G. DOMAŃSKA, L. LOSKA, S. TACZANOWSKI, V. Shvetsov // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2006 vol. 33 s. 633–639. — Bibliogr. s. 638–639, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 624. Measurement of cross section for (p,x) reactions on natural {Fe} for 650 MeV protons / Jerzy JANCZYSZYN, Władysław POHORECKI, Stefan TACZANOWSKI, Valery Shvetsov, Olga KACZMAREK // W: Semi-annual topical MUSE meeting at Grenoble (ISN) : Grenoble, October 18–19, 2001 / Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Grenoble : ISN, 2002. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran 180–200

  top page [top page]

 625. Measurement of the {\em pdμ} fusion cycle parameters in the solid H/D mixture / M. FILIPOWICZ, V. M. Bystritsky, V. V. Gerasimov, J. WOŹNIAK // W: International conference on Muon Catalyzed Fusion and related topics (MCF-07) = Mezdunarodnaâ konferenciâ ,,Mûonnyj kataliz i smeznye oblasti fiziki” (MCF-07) : Dubna, June 18–21, 2007 : program and abstracts = programma i annotacii dokladov / Joint Institute for Nuclear Research. — Dubna : JINR, 2007. — ISBN 5-9530-0153-3. — S. 16

  top page [top page]

 626. Measurements of production and distribution of radionuclides in the spallation target / Władysław POHORECKI, Jerzy JANCZYSZYN, Stefan TACZANOWSKI, Aleksander Polanski // W: Proceedings of the PHYSOR 2002 : international conference on the New frontiers of nuclear technology : reactor physics, safety and high-performance computing : the ANS [American Nuclear Society] 2002 RPD topical meeting : October 7–10, 2002 Seoul, Korea / Korean Nuclear Society. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Illinois : ANS, 2002. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–11. — Bibliogr. ekran 11, Abstr.

  top page [top page]

 627. Measurements of steady flow velocity using the thermal wave methodPomiar prędkości ustalonego przepływu metodą fal cieplnych / Jan KIEŁBASA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 2 s. 191–208. — Bibliogr. s. 208

  top page [top page]

 628. Mechanical properties of 1-D carbon/carbon composites / M. DWORAK, A. Jurkiewicz, D. MIKOCIAK, W. A. ŻMUDA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2nd international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — ISBN 978-83-89541-95-6. — S. 112

  top page [top page]

 629. Mechanical properties of 1-D composites / A. Jurkiewicz, W. A. ŻMUDA, M. DWORAK, D. MIKOCIAK // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2nd international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — ISBN 978-83-89541-95-6. — S. 111

  top page [top page]

 630. Mechanism of deintercalation in {Li_{x}Mn_{y}Fe_{1-y}PO_{4}} – a new cathode material for {Li}-ion batteries / Wojciech OJCZYK, Jacek MARZEC, Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 71

  top page [top page]

 631. Mechanism of internal pressure build-up within the heated coal grainMechanismus vzniku vnitřního tlaku při záhřevu uhelného zrna / M. Sciazko, A. KARCZ // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference = 29th International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 66–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

  top page [top page]

 632. Mechanism of internal pressure development within the heated coal grain / Marek Sciążko, Aleksander KARCZ // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2003 vol. 5 no. 3 s. 7–9. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 633. Mechanizm podstawiania manganu żelazem w układzie {LiFe_{x}Mn_{2-x}O_{4}}(0<x<0.5) i jego wpływ na właściwości elektryczne[The mechanism of manganese substitution by iron in {LiFe_{x}Mn_{2-x}O_{4}}(0<x<0.5) system and its influence on electrical properties] / M. ZIEMNICKI, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 709

  top page [top page]

 634. Mercury loadings in Ebro River : results from the 2004, 2005 and 2006 sampling campaigns : [pokaz slajdów] / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA // W: AquaTerra annual meeting with General Assembly : 23–24 April 2007, Menorca, Spain. — [Spain : s. n., 2007]. — S. 1–13

  top page [top page]

 635. Methane and carbon dioxide sorption processes measurements: the effect of heterogeneous structure of coals / Katarzyna ZARĘBSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 21, P1–8. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 636. Methane and carbon dioxide sorption processes measurements: the effect of heterogeneous structure of coals / K. ZARĘBSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B s. 516–519. — Bibliogr. s. 519, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 637. Method of Monte Carlo grid for data analysis / M. FILIPOWICZ, V. M. Bystritsky, P. E. Knowles, F. Mulhauser, J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2004. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0412055 [2005-02-19]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0412055). — Abstr.

  top page [top page]

 638. Method of Monte Carlo grid for data analysis / M. FILIPOWICZ, V. M. Bystritsky, P. E. Knowles, F. Mulhauser, J. WOŹNIAK // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 547 iss. 2–3 ekran 652–662. — Tryb dostępu: http://www.sciencedirect.com. — Bibliogr. ekran 661–662, Abstr. — Pełny tekst tylko dla autorów

  IF

  top page [top page]

 639. Metoda finansowania przedsięwzięć ekoenergetycznych dla wielu rozproszonych projektów realizowanych na szczeblu jednostki budżetowej[Financing schemes for many dispersed energy efficiency projects in public institutions] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 282–291. — Bibliogr. s. 291

  top page [top page]

 640. Metody opisu struktury mikroporowatych węgli aktywnych : przegląd i analiza porównawcza[Mathematical description of microporous structures of active carbons : overview and comparison of techniques] / M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1: Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n., 2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 393. — Bibliogr. s. 393

  top page [top page]

 641. Metody pomiarowe w badaniach adsorpcji gazów pod wysokim ciśnieniem[Experimental methods in high-pressure adsorption investigations] / Barabara ŁACIAK, Leszek CZEPIRSKI // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 41

  top page [top page]

 642. Metody pomiarowe w badaniach wysokociśnieniowej adsorpcji gazówExperimental techniques in high-pressure gas adsorption / Barbara ŁACIAK, Leszek CZEPIRSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 261–264. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 643. Metody zwiększenia efektywności energetycznej w jednostkach budżetowych – koncepcja PICO : Public Internal Performance Commitments[Methods for enhancing energy efficiency in public institutions – a PICO concept] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI. — Kraków : ZamKor, Spółka Jawna, 2005. — 46 s.. — Bibliogr. s. 46

  top page [top page]

 644. Microscopic studies of the GC/poly-{NiTMHPP}/Nafion electrochemical nitric oxide sensor / M. MACHERZYŃSKI, A. Kowal, B. MACHERZYŃSKA, J. GOŁAŚ // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2006 vol. 518 s. 277–282. — Bibliogr. s. 282, Abstr.. — Recent developments in advanced materials and processes : [YUCOMAT VII : the 7th conference of the Yugoslav Materials Research Society : Herceg Novi, Serbia and Montenegro, September 12–16, 2005 / eds. Dragan P. Uskokovic, Slobodan K. Milonjic, Dejan I. Rakovic]. — Aedermannsdorf ; Brookfield, Vt. : Trans Tech Publications, 2006

  LF

  top page [top page]

 645. Microstructure and mechanical properties of {GaN} nanoceramics sintered under high-pressure-high-temperature conditions / S. Stelmakh [et al.], M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: ICN+T 2006 : International Conference on Nanoscience and Technology : NANO9 meets STM'06 : Basel/Switzerland, July 30–August 4/2006 : abstract book. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. 369–370, P1399

  top page [top page]

 646. Miejsca powstawania strat energii chemicznej zawartej w węglu w procesach pozyskania węgla oraz wytwarzania energii elektrycznejPlaces of erasing of chemical energy losses existing in coal in processes of coal exploitation and electrical energy generation / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. s. 389–398. — Bibliogr. s. 397–398, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 647. Mieszanie płynów newtonowskich w mikserze statycznymMixing process in a static mixer / Marek JASZCZUR, Janusz SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 377–384. — Bibliogr. s. 384, Streszcz.

  top page [top page]

 648. Mineral support – modified montmorillonite introduced with copper, nickel and manganese oxides : the influence of active materials introduction on texture and acidity / D. OLSZEWSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A s. 148–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

  IF

  top page [top page]

 649. Mineralogical characteristics and textural properties of acid-activated glauconiteCharakterystyka mineralogiczna i właściwości teksturalne aktywowanego kwasowo glaukonitu / Wojciech Franus, Jerzy KLINIK, Małgorzata Franus // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2 s. 53–61, [2]. — Bibliogr. s. 60, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 650. Minimalizacja ciepła Joule'a oraz źródła entropii poprzez wykorzystanie anizotropii przewodnictwa cieplnego w ustalonych procesach równoczesnego przewodzenia ciepła i przepływu prądu elektrycznegoThe influence of the anisotropy of thermal conductivity on minization of Joule heat and entropy generation in simultaneous process of heat conducton and electric current / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz.

  top page [top page]

 651. Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego : praca zbiorowa[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138

  top page [top page]

 652. Model komputerowy dla sterowania jakością produkcji w Kopalni Węgla Brunatnego KoninModel for the scheduling coal supplies form lignite mine / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Zbigniew Kasztelewicz, Wiesław KOZIOŁ // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku = Lignite mining : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego = III [third] international brown coal mining congress : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 98. Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 447–454

  top page [top page]

 653. Model opisu struktur heterogenicznych adsorbentów mikroporowatych[A model describing structures of heterogenous microporous adsorbents] / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 40. — Bibliogr. s. 40

  top page [top page]

 654. Model przejścia fazowego i mechanizmu transportu ładunku w spinelu manganowym[The phase transition model and the charge transport mechanism in manganese spinel] / J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, J. PRZEWOŹNIK, J. MOLENDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 701

  top page [top page]

 655. Model zarządzania sprzedażą węgla w przedsiębiorstwie górniczymSales management in the coal mining company / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002. T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 77–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 656. Modeling of surface heterogeneity of microporous adsorbents with LBET approach / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2005 vol. 21 s. 7243–7256

  IF

  top page [top page]

 657. Modeling surface tension of incompressible fluids by means of a modified SPH method / Paweł WRÓBLEWSKI, Krzysztof BORYCZKO, Mariusz KOPEĆ // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN 83-916420-4-6. — S. 389–394. — Bibliogr. s. 394, Abstr.

  top page [top page]

 658. Modelowanie procesu selektywnego i konkurentnego utleniania stopów wieloskładnikowychModeling of selective and concurent oxidation of multi-component alloys / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, A. MILEWSKA, K. Szyszkiewicz // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec. s. 549–554. — Bibliogr. s. 554, Streszcz., Summ.. — KOROZJA 2002 : ,,problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

  top page [top page]

 659. Modelowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennegoModelling of coal mining restructuring / Wojciech SUWAŁA, Jacek Kamiński, Mariusz Kudełko // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. s. 467–490. — Bibliogr. s. 489, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 660. Modelowanie rozwoju i restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennegoModelling the development and restructuring of coal mining / Wojciech SUWAŁA, Jacek Kamiński, Mariusz Kudełko // W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego – koszty i efekty reformy : Ustroń, 13–14 czerwca 2002 r. / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania. Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 261–268. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 661. Modelowanie rozwoju technologii czystego węglaThe model for clean fossil fuels technologies deployment / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec. s. 505–518. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 662. Modelowanie właściwości termodynamicznych żużli rafinacyjnych[Modelling of thermodynamic properties of refining slags] / Robert KACZMARCZYK // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 159–166. — Bibliogr. s. 166

  top page [top page]

 663. Modelowanie właściwości węgla aktywnego do pracy w układzie adsorpcyjnego chłodzeniaModelling of active carbon properties for adsorption cooling system / Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2005 t. 12 nr S3 s. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 664. Modelowanie zapotrzebowania energetycznego budynków z wykorzystaniem programów symulacyjnych[Modelling building energy demand with the use of the simulation programms] / Rak Bartłomiej, Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 8 s. 153–161. — Bibliogr. s. 161. — Energia–Ekologia–Etyka : III konferencja : Kraków, 17–19 maja 2006 : materiały konferencyjne / eds. mater. konf.: Agnieszka Cebo, Andrzej Gołdasz ; Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006

  top page [top page]

 665. Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicyThe complex utilization and protection of balneological resources in the region of Cracow – a model study / red. nauk. Roman NEY ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  Energią. Zakład Sozologii. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — 166 s. — Bibliogr. s. 155–161, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 666. Moderating reflectors with burnable absorbers for reactivity swing reduction in small ADS / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski, Grażyna DOMAŃSKA // W: AccApp'03 : sixth international meeting on Nuclear Applications of Accelerator technology (AccApp'03) : accelerator applications in a nuclear renaissance : June 1–5, 2003, San Diego, California / American Nuclear Society. — [USA : ANS, 2003]. — S. 501–504. — Bibliogr. s. 504, Abstr.

  top page [top page]

 667. Modernizacja napędu płyt podawacza worków do paletyzatora[Modernization drive of catcher bag plates to palletizer] / Ryszard DINDORF // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2007 R. 9 nr 11 s. 46–50. — Bibliogr. s. 50

  top page [top page]

 668. Modernizacja układu sterowania robota przemysłowego PR-02 z napędem pneumatycznymControl system modernization of pneumatic manufacturing robot PR-02 / Ryszard DINDORF // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2007 R. 11 nr 12 s. 48–51. — Bibliogr. s. 51

  top page [top page]

 669. Modification procedures for carbonaceous materials influencing their denox properties / T. GRZYBEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A s. 28–31. — Bibliogr. s. 30, Abstr. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 — September 2, 2006

  IF

  top page [top page]

 670. Modifications of carbon matrix structure with boron carbide or titanium carbide by pyrolysis of simple coal tar pitch-based precursor systems / Janina WOLSZCZAK, Cezary CZOSNEK, Stanisław BUDZYŃ, Jerzy F. JANIK // W: ISIC 12 : 12th International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 82

  top page [top page]

 671. Modified carbonaceous materials and layered clays as DeNOx catalysts / T. GRZYBEK, M. MOTAK, J. KLINIK, B. SAMOJEDEN, H. Papp // W: Catalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : international annual meeting 2007 : Zakopane, 19–21 September 2007 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2007. — ISBN 978-83-916351-3-1. — S. 51–55

  top page [top page]

 672. Modified montmorillonite with {V_{2}O_{5}} as the DESONOX type catalysts. Pt. 1, The sorption of sulphur dioxide study / D. OLSZEWSKA, A. Marcewicz-Kuba // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A s. 153–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

  IF

  top page [top page]

 673. Modified montmorillonite with {V_{2}O_{5}} as the DESONOX type catalysts. Pt. 2, DESONOX catalytic activity / A. Marcewicz-Kuba, D. OLSZEWSKA, D. Nazimek // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A s. 133–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

  IF

  top page [top page]

 674. Modified montmorillonites as prospective materials for removal of nitrogen oxides from exhaust gases / D. OLSZEWSKA, T. GRZYBEK // W: 9th International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [S. l. : s. n., 2004]. — Druk materiałów konferencyjnych z 9th International seminar on Catalytic DENOX w Polish Journal of Environmental Studies. — S. 15–17. — Bibliogr. s. 17

  top page [top page]

 675. Modified montmorillonites as prospective materials for the removal of nitrogen oxides from exhaust gases / D. OLSZEWSKA, T. GRZYBEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. V s. 69–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.. — 9th International seminar on Catalytic DENOX : October 1–4, 2004 Lublin, Poland. — [Olsztyn : HARD Publishing Company, 2004]

  IF

  top page [top page]

 676. Modyfikacja centrami manganowymi powierzchni nanokrystalicznych proszków azotku galu wytworzonych metodą imidkowąModifications with manganese of the surface of nanocrystalline powders of gallium nitride prepared by the imide method / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 677. Modyfikacja elektrycznych i elektrochemicznych właściwości spinelu manganowego poprzez domieszkowanie miedzią[Modification of electrical and electrochemical properties of manganese spinel by dopping with copper] / J. MOLENDA, W. OJCZYK, J. MARZEC // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 1066

  top page [top page]

 678. Modyfikacja węgla aktywnego typu CWZ-22 dla układów adsorpcyjnego chłodzeniaModification of active carbon type CWZ-22 for adsorption cooling system / Eliza WOLAK // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN 978-83-7199-452-4. — S. 283–286. — Bibliogr. s. 286

  top page [top page]

 679. Modyfikacje właściwości węgla aktywnego dla procesu adsorpcyjnego chłodzeniaModification of active carbon properties for adsorption cooling systems / Eliza KLIMOWSKA, Bronisław BUCZEK // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr. 3–4 s. 317–325. — Bibliogr. s. 324–325

  top page [top page]

 680. Modyfikowane montmorylonity jako katalizatory selektywnej redukcji tlenków azotu[Modified montmorillonites as catalysts for the process of selective reduction of NO] / Danuta OLSZEWSKA, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 337–340. — Bibliogr. s. 340, Streszcz.

  top page [top page]

 681. Molten carbonate fuel cell – comparative characterization to other fuel cells / P. TOMCZYK // W: Euchem 2004 : molten salts conference proceedings : 20–25 June 2004, Piechowice, Poland / eds. Jerzy Kaźmierczak, Grażyna Żabińska-Olszak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — Na s. tyt. dod.: In honour of Professor Adolf Kisza on the occasion of his 70th birthday. — S. 74–83. — Bibliogr. s. 82–83

  top page [top page]

 682. Monitoring wybranych parametrów budynku a audyt energetyczny [Monitoring of selected building parameters and energy audit] / M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2003 nr 12 s. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

  top page [top page]

 683. Monitorowanie węzłów ciepłowniczych na przykładzie AGH[Monitoring of heating stations on AGH example] / Wojciech GREGA, Wojciech KREFT, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 9 s. 78–85. — Bibliogr. s. 85

  top page [top page]

 684. Monte Carlo evaluation of neutron contamination in high-energy photon therapy beams / Irena Gudowska, Waclaw Gudowski, Mariusz KOPEĆ // W: Radiation Serving Society [Dokument elektroniczny] : the Radiation Protection & Shielding Division of the American Nuclear Society : 12th biennial RPSD topical meeting : proceedings : April 14–18, 2002, Santa Fe, NM, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ANS, Los Alamos National Laboratory, ANS RPSD. — [S. l. : s. n., 2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6–7, Summ.

  top page [top page]

 685. Monte Carlo neutron transport calculations for core design of gas-cooled XADS / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 4-1–4-23 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 4-21

  top page [top page]

 686. Monte Carlo simulation of transmutation performance in special assemblies with MA and LLFP placed in the gas-cooled XADS core / Daniel Westlén, Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 9-1–9-14 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 9-14

  top page [top page]

 687. Monte Carlo simulation of transmutation performance in special assemblies with MA and LLFP placed in the gas-cooled XADS core / Daniel Westlén, Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 117–130. — Bibliogr. s. 130

  top page [top page]

 688. Monte-Carlo simulation of time-dependent processes in external-driven subcritical systems / S. TACZANOWSKI, M. KOPEĆ // W: Proceedings of the PHYSOR 2002 : international conference on the New frontiers of nuclear technology : reactor physics, safety and high-performance computing : the ANS [American Nuclear Society] 2002 RPD topical meeting : October 7–10, 2002 Seoul, Korea / Korean Nuclear Society. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Illinois : ANS, 2002. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–9. — Bibliogr. ekran 9, Abstr.

  top page [top page]

 689. Montmorillonite-carbon-copper oxide nanocomposites as DeNOx catalysts / M. MOTAK // W: AWPA 2007 : international symposium on Air and Water Pollution Abatement : 21–23 June 2007, Zakopane, Poland : book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2007]. — S. 95–96, D-20. — Bibliogr. s. 96

  top page [top page]

 690. Morfologia kompozytów {C/SiC} otrzymanych z paku węglowego modyfikowanego różnymi dodatkami krzemowymiMorphology of the {C/SiC} composites obtained from a coal tar pitch modified with various silicon bearing additives / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 691. Morfologia nanoproszków kompozytowych {GaN/TiN} uzyskanych metodą aerozolową i metodą anaerobową[Morphology of composite nanopowders of {GaN/TiN} prepared by the aerosol and anaerobic methods] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 240

  top page [top page]

 692. Morfologia proszków czystego {TiN} i kompozytów {GaN/TiN} uzyskanych metodą aerozolową z roztworów wodnych i metanolowych prekursorówMorphology of the powders of pure {TiN} and composites {GaN/TiN} made {\it via} aerosol-assisted synthesis from aqueous and methanol precursor solutions / Mariusz DRYGAŚ, Robert T. Paine, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 693. Morphology and surface properties of carbonizates ({C/SiC} nanocomposites) obtained {\em via} pyrolysis of a coal tar pitch modified with selected silicon-bearing precursors / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3rd international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. [1], P. II. 10

  top page [top page]

 694. Morphology and surface properties of carbonizates ({C/SiC} nanocomposites) obtained {\em via} pyrolysis of a coal tar pitch modified with selected silicon-bearing precursors / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // Composite Interfaces ; ISSN 0927-6440. — 2005 vol. 12 no. 5 s. 459–472. — Bibliogr. s. 471–472, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 695. Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski : budowa terminalu LNG – pierwszy krok we właściwym kierunkuPossibilities of diversification of gas supplies to Poland : LNG terminal under construction – first step in a good direction / Tadeusz OLKUSKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 60–62

  top page [top page]

 696. Możliwości ograniczenia emisji {CO_{2}} w przemyśle cementowymThe possibilities of limitation of {CO_{2}} emission from the cement industry / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec. s. 555–563. — Bibliogr. s. 562–563, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 697. Możliwości ograniczenia zawartości alkaliów i chloru w koksie wielkopiecowymThe possibilities of reducing the alkalis and chlorine content in blast furnace coke / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 10 s. 287–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 698. Możliwości poprawy akceptowalności węgla jako nośnika energiiPossibilities of acceptability improvement of coal as and energy carrier / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman Ney // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 105–118. — Bibliogr. s. 116–118, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 699. Możliwości stymulacyjne ustawy o biopaliwach – konieczne zmianyActual legal solution on Polish biofuels market – changes are needed / Jan NORWISZ, Przemysław FIMA, Piotr PALIMĄKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2006 nr 2 s. 2–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 700. Możliwości wykorzystania sieci neuronowych w przemyśle gazowniczym[The possibilities of the use of neural networks in gas industry] / Krzysztof KOGUT, Jan KUSIAK // W: Marketing w gazownictwie : Zakopane 16–18 czerwiec 2004 / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 4. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 68–76. — Bibliogr. s. 76

  top page [top page]

 701. Możliwości wykorzystania sieci neuronowych w analizie pracy sieci przesyłowej gazu ziemnego[The possibilities of the use of neural networks in analysis of high pressure natural gas pipeline] / Krzysztof KOGUT // Nowoczesne Gazownictwo. — 2004 nr 3 s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

  top page [top page]

 702. Możliwości zastosowania modyfikowanych materiałów węglowych w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnychThe possibilities of application of modified carbonaceous materials in the reaction of nitrogen oxides removal from outgases from stationary sources / Teresa GRZYBEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 119–132. — Bibliogr. s. 130–131, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 703. Muon capture by {^{3}He} nuclei followed by proton and deuteron production / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, M. FILIPOWICZ, V. V. Gerasimov [et al.], J. WOŹNIAK // Pysical Review A / American Physical Society, American Institute of Physics ; ISSN 1050-2947. — 2004 vol. 69 no. 1 s. 012712-1–012712-16. — Bibliogr. s. 012712-15–012712-16

  IF

  top page [top page]

 704. Muon capture by {^{3}He} nuclei followed by proton and deuteron production / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, M. FILIPOWICZ, V. V. Gerasimov [et al.], J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2003. — Ekran 1–17. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0307020 [2005-02-19]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0307020). — Bibliogr. ekran 16–17, Abstr.

  top page [top page]

 705. Nadprzewodzące magazyny energii elektrycznej : pokojowa rewolucja w pokojowej temperaturzeSuperconductive electric power storage : room-temperature superconductives / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 12 s. 76–78

  top page [top page]

 706. Najlepiej szanować energię : niskonakładowe sposoby oszczędzania energii cieplnej – niska emisja i tworzenie miejsc pracy[Best to save of energy] / Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA // Ekoprofit (Katowice). — 2003 nr 1 s. 14–20. — Bibliogr. s. 19–20

  top page [top page]

 707. Nano-{SiC} implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/polydimethylsiloxane / Cezary CZOSNEK, Janina WOLSZCZAK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: ISIC 12 : 12th International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 81

  top page [top page]

 708. Nano-{SiC} implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane) / Cezary CZOSNEK, Janina WOLSZCZAK, Mariusz DRYGAŚ, Marta GÓRA, Jerzy F. JANIK // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2004 vol. 65 s. 647–653. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 709. Nanodosimetry in a clinical neutron therapy beam using the variance-covariance method and Monte Carlo simulations / J. E. Lillhök, J-E. Grindborg, L. Lindborg, I. Gudowska, G Alm Carlsson, J. Söderberg, M. KOPEĆ, J. Medin // Physics in Medicine and Biology ; ISSN 0031-9155. — 2007 vol. 52 s. 4953–4966. — Bibliogr. s. 4964–4966, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 710. Nanokompozyty mineralno-węglowe na bazie modyfikowanego montmorylonituMineral-carbonaceous nanocomposites based on modified montmorillonite / Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 711. Nanokompozyty mineralno-węglowe w ochronie środowiska[Carbonaceous-mineral nanocomposites in environmental protection] / Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 267–275. — Bibliogr. s. 274–275

  top page [top page]

 712. Nanokrystaliczne proszki zawierające roztwory stałe {CeO_{2}}[Nanocrystalline powders based on {CeO_{2}}-solid solution] / Magdalena DUDEK, Marcin Mróz, Łukasz ZYCH, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 238

  top page [top page]

 713. Nanomateriały[Nanomaterials] / Jerzy F. JANIK // Przegląd Eureka : Serwis Informacji Naukowo-Technicznej. — 2003 nr 1 s. 23

  top page [top page]

 714. Nanomateriały na bazie montmorylonitu dotowanego tlenkami miedzi i niklu jako katalizatory DeSONOx[Nanomaterials based on montmorillonites doped of the {Cu} and {Ni} oxides as the DeSONOx catalysts] / Danuta OLSZEWSKA, Agnieszka Marcewicz-Kuba // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 319–320. — Bibliogr. s. 320

  top page [top page]

 715. Natura przejścia fazowego i mechanizm transportu ładunku w {LiMn_{2}O_{4}} – materiale katodowym dla odwracalnych ogniw litowych[Phase transition and charge transport mechanism in {LiMn_{2}O_{4}} – a cathode material for Li-ion batteries] / J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, J. PRZEWOŹNIK, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej . — Gdańsk : [PG], 2002. — S. W2

  top page [top page]

 716. Natural gas as the energy carrier in electricity generation sectors in Poland and in the European Union countries : the present situation and perspectives / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10, Session 46-5. — Bibliogr. s. 9–10, Summ. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

  top page [top page]

 717. Natural gas in Polish and European Union's energy sectorsGaz ziemny w energetyce polskiej i krajów Unii Europejskiej / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4 s. 89–100. — Bibliogr. s. 99–100, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 718. Neutron multiplication in stationary ADS by using Monte Carlo techniques / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 5-1–5-7 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 5-7

  top page [top page]

 719. Neutron multiplication in stationary ADS by using Monte Carlo techniques / Jerzy CETNAR, Wacław Gudowski // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88

  top page [top page]

 720. New BET-like models for heterogeneous adsorption in microporous adsorbents / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2002 vol. 196 s. 115–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 721. New borate precursors for boron nitride powder synthesis / G. Lynn Wood, Jerzy J. JANIK, Mandana Z. Visi, David M. Schubert, Robert T. Paine // Chemistry of Materials ; ISSN 0897-4756. — 2005 vol. 17 no. 7 s. 1855–1859

  IF

  top page [top page]

 722. New ceramic materials for solid oxide fuel cells / Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 69

  top page [top page]

 723. New models for vapour adsorption as a tool in technology and science / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4 s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.