Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 1760.
 1. A {^{212}Pb} generator for model experiments on aqueous chemistry of element 114 / Z. Szeglowski, B. KUBICA, Din Thi Lien, S. Timokhin, M. Tuteja-Krysa, H. Godunowa, R. Misiak, S. Stobiński // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. — 2005 vol. 265 no. 3 s. 367–370. — Bibliogr. s. 370. — Brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 2. A clustering based approach to adsorption modeling / Jan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. P28. — Bibliogr. s. P28

  top page [top page]

 3. A method for the utilization of the organic waste materials / Minkina M., ŻMUDA W. // W: Tenth International Conference on Coal Science ICCS'99 : prospect for coal science in the 21st century : September 12–17, 1999 China : programme and registration. — [S. l. : s. n., 1999]. — S. 157

  top page [top page]

 4. A method for utilisation of organic waste materials / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA // W: 5th Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — Ostrava : VSB–TU FMG, 2000. — S. 693–699. — Bibliogr. s. 699, Abstr.

  top page [top page]

 5. A method of transmutation trajectories analysis in accelerator driven systems / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 27–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.

  top page [top page]

 6. A model for multilayer adsorption of small molecules in microporous materials / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA, Grzegorz JODŁOWSKI, Mirosław KWIATKOWSKI // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2000 vol. 16 no. 18 s. 7294–7303

  IF

  top page [top page]

 7. A new model for heterogeneous adsorption on microporous adsorbents / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n, 2001]. — Opis część. wg okł. — S. 127–128. — Bibliogr. s. 128

  top page [top page]

 8. A new state equation for sorptives in near-critical and overcritical temperature regions / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan DUDA, Grzegorz JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2000 vol. 16 no. 16 s. 6601–6612

  IF

  top page [top page]

 9. A non-BET adsorption and its LgBET model / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2002 vol. 208 s. 71–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 10. A non-BET adsorption and its LBET model / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: “Current trends in interface chemistry” = ,,Aktualne trendy badawcze w fizykochemii zjawisk międzyfazowych” : Polish–Israeli symposium = polsko-izraelskie sympozjum : Lublin–Kraków, 3–7 July 2000. — [Lublin : s. n., 2000]. — Opis część. wg okł. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

  top page [top page]

 11. A XANES and NMR study of {Li_{x}Mn_{2}O_{4}} spinels / Cz. KAPUSTA, M. SIKORA, D. ZAJĄC, K. Attenkofer, P. Fischer, G. Schütz, J. MOLENDA, P. C. Riedi // W: Synchrotron radiation studies of materials : proceedings of 5th National Symposium of Synchrotron Radation Users 31 May–1 June, 1999, Warsaw / Uniwersytet Warszawski. Wydział Fizyki. Instytut Fizyki Doświadczalnej. — Warszawa : Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. — S. 65–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

  top page [top page]

 12. Absorbed and effective doses in tissues evaluated for human phantom irradiated with heavy charged ion beams / I. Gudowska, M. KOPEĆ // Radiotherapy and Oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology ; ISSN 0167-8140. — 2006 vol. 81 suppl. 1 s. S356–S357, 880 poster. — ESTRO 25 : Germany, Leipzig, October 8–12, 2006 / European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. — Amsterdam : Elsevier, 2006 + CD-ROM

  IF

  top page [top page]

 13. Absorption and adsorption of methane and carbon dioxide in hard coal and active carbon / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan DUDA, Adam NODZEŃSKI, Janos Lakatos // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2000 vol. 16 no. 12 s. 5458–5466

  IF

  top page [top page]

 14. Accelerator driven system based on plutonium subcritical reactor and 660 MeV phasotron / V. A. Arkhipov [et al.], J. JANCZYSZYN, A. A. Maltsev [et al.], S. TACZANOWSKI // W: Experimental Nuclear Physics in Europe, ENPE 99  : facing the next millennium : Sevilla, Spain, 21–26 June 1999 / eds. Berta Rubio [et al.]. — USA : American Institute of Physics, 1999. — (AIP Conference Proceedings ; vol. 495 iss. 1). — S. 478–481. — Oprac. na podstawie: wysiwyg://12/http://proceedings.aip.org

  top page [top page]

 15. Accumulation of dissolved form metals in sediments from the drinking water reservoir / M. MACHERZYŃSKI, A. Parker, J. GOŁAŚ // W: Bioaccumulation of radionuclides and heavy metals – as a marker of environmental contamination : conference : Kazimierz Dolny upon Vistula, September 26–28 : book of abstracts. — [Warsaw : CEMERA Centre of Excellence established at the Warsaw University, Faculty of Biology, 2004]. — European Union. Fifth Framework Programme. — S. [1]

  top page [top page]

 16. Activation of coal with plasma / S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, K. Musioł, A. Czernichowski // Journal of Technical Physics ; ISSN 0324-8313. — 1999 vol. 40 spec. iss.. no. 2 s. 97–102. — Bibliogr. s. 102, Summ.. — First French-Polish Seminar on Thermal Plasma in Space and in Laboratories : Warsaw, December 8–10, 1997 / eds. Z. Kłos, Z. Peradzyński, M. Dudeck. — Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, 1999

  top page [top page]

 17. Address of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Institute : The role of energy from renewable sources in sustainable development of power industry / Roman NEY // W: International geothermal days POLAND 2004 : International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy : International course on Low-enthalpy geothermal resources – exploitation and development ; Technical field trip to the Podhale region ; International workshop on Geothermal energy resources in Central and Eastern European Countries: state-of-the-art and possibilities for development : Zakopane from 13 to 17. 09. 2004 : proceedings / eds. Beata Kepinska, Kiril Popovski ; UNESCO under the auspice of the Division of Earth Sciences [etc.]. — Skopje ; Krakow : ISS DAGE in Skopje (Macedonia) ; PAS Mineral and Energy Economy Research Institute in Krakow (Poland), 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 10–16. — Bibliogr. s. 16

  top page [top page]

 18. Adsorbate-adsorbate interactions in a hard coal – heptane, heptene-1 system / A. NODZEŃSKI, S. HOŁDA, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 Pt. 3 s. 1140–1143. — Bibliogr. s. 1143. — Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15–18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. — Warszawa : PCS, 2003

  top page [top page]

 19. Adsorbenty węglowe – surowce, otrzymywanie, zastosowanieCarbonaceous adsorbents – raw materials, manufacture, application / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 2 s. 29–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 20. Adsorbenty węglowe dla rozdzielania i magazynowania gazówCarbonaceous adsorbents for separation and storage of gases / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 8–9 s. 305–308. — Bibliogr. s. 308. — Summ., Rez., Rés.

  top page [top page]

 21. Adsorbenty węglowe dla rozdzielania i magazynowania gazówCarbonaceous adsorbents in separation and storage of gases / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. R.16–1–R.16–2

  top page [top page]

 22. Adsorbenty węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie[Carbonaceous adsorbents: preparation, characterization, application] / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 14

  top page [top page]

 23. Adsorbenty z węgla kamiennego i ciekłych węglopochodnych[Adsorbents based on hard coal and liquid coal chemicals] / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9–13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. — [Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001] . — Na okł. dodatkowo: Pierwszy w nowym tysiącleciu XLIV Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. — S. S12–P34

  top page [top page]

 24. Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków na pyle koksowymAdsorption of polynuclear aromatic hydrocarbons from the waste water on the coke dust / Piotr BURMISTRZ, Mariusz Drygaś, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 291–294. — Bibliogr. s. 294, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 25. Adsorpcja wodoru na materiałach węglowychHydrogen adsorption on carbonaceous materials / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 338–343. — Bibliogr. s. 342–343

  top page [top page]

 26. Adsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczychAdsorption treatment of coking sewage / Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Aleksander Sobolewski, Marek Ściążko // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 2 s. 70–74. — Bibliogr. s. 74. — Streszcz., Summ., Rez., Reś.

  top page [top page]

 27. Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowychMethane recovery from waste gases by adsorption method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 28. Adsorpcyjne usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z roztworów wodnych[Adsorption removal of polynuclear aromatic hydrocarbon's (PAH's) from water solutions] / Piotr BURMISTRZ // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska : prace VIII [ósmego] Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 1 grudnia 2000 / ed. Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, 2000. — S. 108–109. — Streszcz.

  top page [top page]

 29. Adsorpcyjne usuwanie związków organicznych i metali ciężkich z roztworów wodnychAn adsorption method for the remowal of organic compounds and heavy metal ions from aqueous solutions / Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.7. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 30. Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnychSorption of non-polar substances by montmorillonite modified with silica gel / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 431–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 31. Adsorpcyjny proces osuszania gazów w złożu fluidalno-stałymThe adsorption process of gases drying in fluidal-solid bed / Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.21

  top page [top page]

 32. Adsorption characteristics of powders of nanometric gallium nitride and aluminum nitride / L. CZEPIRSKI, J. F. JANIK, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, R. L. Wells // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 36

  top page [top page]

 33. Adsorption characteristics of powders of nanometric gallium nitride and aluminium nitride / L. CZEPIRSKI, J. F. JANIK, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, R. L. Wells // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2002 vol. 20 no. 8 s. 723–728. — Bibliogr. s. 728, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 34. Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics-oxidized activated carbon samples obtained by successive abrasion of granules / A. Derylo-Marczewska, J. Goworek, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: Carbon' 02 : an international conference on Carbon : 15–19 September 2002 Beijing, China : program and short abstract / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research ; Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry ; Tsinghua University. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

  top page [top page]

 35. Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics-oxidized activated carbon samples obtained by successive abrasion of granules / A. Derylo-Marczewska, J. Goworek, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.

  top page [top page]

 36. Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics–oxidized activated carbon samples obtained from different parts of granules / A. Derylo-Marczewska, A. Swiatkowski, B. BUCZEK, S. Biniak // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2006 vol. 85 s. 410–417. — Bibliogr. s. 417, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 37. Adsorption of methanol vapours on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 13

  top page [top page]

 38. Adsorption of methanol vapours on modified active carbon / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 732

  top page [top page]

 39. Adsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons / G. S. Szymański, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 145–146. — Bibliogr. s. 146

  top page [top page]

 40. Adsorption of water vapour on carbonaceous materials / Małgorzata RUMIAN, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // W: 4th International conference of PhD students : economics I. : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 377–380. — Bibliogr. s. 380

  top page [top page]

 41. Adsorption of water vapours on active carbon / Małgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 49

  top page [top page]

 42. Adsorption properties and porous structure within granules of activated carbons with different burn-off / B. BUCZEK, A. Świątkowski, S. Ziętek, B. J. Trznadel // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2000 vol. 79 nr 10 s. 1247–1253. — Bibliogr. s. 1253, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 43. Adsorptive properties of biobased adsorbents / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska // W: FOA8 : 8th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 188. — Bibliogr. s. 188

  top page [top page]

 44. Adsorptive properties of modified clays / E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 100

  top page [top page]

 45. Adsorptive purification of frying oil for production of biodiesel / B. BUCZEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4 s. 21–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 46. Aerosol synthesis of inorganometallic nitrides / Robert T. Paine, G. Lynn Wood, Jerzy F. JANIK // W: 224th American Chemical Society national meeting : Boston, August 18–22, 2002. — [Dokument elektroniczny]. — [S. l.] : ACS Publications, 2002. — {http://pubs.acs.org/meetings/} [13.02.2003]. — Ekran [1]

  top page [top page]

 47. Aerosol synthesis of spherical morphology boron nitride powders from organoborate precursors / Gary L. Wood, Jerzy F. JANIK, Eugene A. Pruss [et al.] // Chemistry of Materials ; ISSN 0897-4756. — 2006 vol. 18 s. 1434–1442

  IF

  top page [top page]

 48. Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Robert T. Paine // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 131

  top page [top page]

 49. Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Robert T. Paine, Jerzy F. JANIK // Materials Research Bulletin ; ISSN 0025-5408. — 2005 vol. 40 s. 1136–1142. — Bibliogr. s. 1142, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 50. AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy CETNAR ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — VI, [różna numeracja stron]. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 51. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Masayuki Kaneda, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 : 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — S. 87

  top page [top page]

 52. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, [et al.], Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 [Dokument elektroniczny] : XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod. : International Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [2], Summ.

  top page [top page]

 53. Air convection in vertical cylinder due to magnetizing force without and with gravitation / Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz SZMYD // W: Okinawa 2002 : proceedings of Thermal engineering conference'02. — [Japan : s. n., 2002]. — Na okł. tyt. ang.-japoński oraz no. 02-22. — S. 227–228

  top page [top page]

 54. Air quality modelling in the greater – Kraków area / C. Cuvelier [et al.], A. WYRWA, D. Quelo, B. ŚLIŻ, J. ZYŚK, J. Burzyński // W: Krakow Integrated Project : particulate matter: from emissions to health effects : Institute for Environment and Sustainability 2006 : [May 15th–16th] / ed. José María Jiménez, Joanna Niedzialek. — [S.\,l. : s.\,n.], cop. 2006. — (EUR ; ISSN 1018-5593 ; 22293 EN). — ISBN 92-79-02414-0. — S. 58–61

  top page [top page]

 55. Aktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych[Recent trends in production of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1340

  top page [top page]

 56. Aktualny stan wystarczalności zasobów oraz perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w PolscePresent recoverable reserves and perspectives for hydrocarbon exploration in Poland / Roman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne s. 17–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 57. Aktywacja powierzchni węgli za pomocą plazmy niskotemperaturowej[Activation of coal surface with nonthermal plasma] / S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, L. Derpińska // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 905. — Bibliogr. s. 905

  top page [top page]

 58. Alkalies in coke and their influence on its properties : [summ.]Alkálie v koksu a jejich vliv na jeho vlasnosti / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference = 30th International cokemaking conference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — S. 59–62. — Tekst eng.-che.

  top page [top page]

 59. Alkalies in coke and their influence on its properties / BURMISTRZ Piotr, BYTNAR Krzysztof, STRUGAŁA Andrzej // W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Bibliogr. s. 12. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 60. Alternative fuels as unconventional sources of energy / Alicja Uliasz-Bochenczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Sharjah solar energy conference : incorporating The 7th Arab international solar energy conference & Regional world renewable energy congress : Sharjah, UAE, 19–22 February 2001 : book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. 438

  top page [top page]

 61. Alternative fuels as unconventional sources of energy / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Sharjah solar energy conference : incorporating The 7th Arab international solar energy conference & Regional world renewable energy congress : Sharjah, UAE, 19–22 February 2001 : book of proceedings. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. 1–5, 169-RTPG10. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.

  top page [top page]

 62. Alternative fuels for the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 s. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 63. Alternative fuels in the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 32

  top page [top page]

 64. Ammonia and water sorption properties of the mineral-layered nanomaterials used as the catalysts for {NO_{\chi}} removal from exhaust gases / D. OLSZEWSKA // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2006 vol. 114 s. 326–332. — Bibliogr. s. 332, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 65. Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibres / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // W: 9th International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [S. l. : s. n., 2004]. — Druk materiałów konferencyjnych z 9th International seminar on Catalytic DENOX w Polish Journal of Environmental Studies. — S. 37–38

  top page [top page]

 66. Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibers / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. V s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — 9th International seminar on Catalytic DENOX : October 1–4, 2004 Lublin, Poland. — [Olsztyn : HARD Publishing Company, 2004]

  IF

  top page [top page]

 67. An analysis of natural convection with radiation from the free surface of the fluid in a vertical cylinder / Janusz S. SZMYD, Marek JASZCZUR, Hiroyuki Ozoe, Koichi Kakimoto // JSME International Journal. Series B, Fluids and Thermal Engineering ; ISSN 1340-8054. — 2000 vol. 43 no. 4: special issue on Innovative thermal and fluid technology on energy and environment s. 679–685. — Bibliogr. s. 685

  top page [top page]

 68. An analysis of magnetic convection in a cubic enclosureAnaliza konwekcji magnetycznej w naczyniu sześciennym / FORNALIK Elżbieta, Bednarz Tomasz, Ozoe Hiroyuki, SZMYD Janusz S., KOLENDA Zygmunt // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 167–168. — Bibliogr. s. 178, Abstr. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

  top page [top page]

 69. An analysis of mixing process in a static mixer / Marek JASZCZUR, Janusz SZMYD, Marcus Petermann // W: ICTAM04 : 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — S. 172

  top page [top page]

 70. An analysis of mixing process in a static mixer / Marek JASZCZUR, Janusz SZMYD, Marcus Petermann // W: ICTAM04 [Dokument elektroniczny] : XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod. : International Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM. — S. [1–2]]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [2]

  top page [top page]

 71. An application of the numerical modelling to control transport phenomena during growth of superconducting materials by Czochralski methodZastosowanie modelowania numerycznego do kontroli procesu wytwarzania nadprzewodników metodą Czochralskiego / J. SZMYD, K. Suzuki // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 119–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz.

  top page [top page]

 72. An attempt of generalization of Langmuir adsorption isotherm / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, B. ŁACIAK // W: “Current trends in interface chemistry” = ,,Aktualne trendy badawcze w fizykochemii zjawisk międzyfazowych” : Polish–Israeli symposium = polsko-izraelskie sympozjum : Lublin–Kraków, 3–7 July 2000. — [Lublin : s. n., 2000]. — Opis część. wg okł. — S. 93–94

  top page [top page]

 73. An experimental analysis of turbulent heat transfer in a confined jet / Elżbieta FORNALIK, Janusz S. SZMYD // W: Heat transfer 2002 : proceedings of the twelfth international heat transfer conference : Grenoble, France, August 18–23. Vol. 2 : Single phase heat transfer ; Heat transfer in nonhomogeneous media (Part 1) / ed. Jean Taine. — Paris [etc.] : Elsevier, 2002. — ISBN 2-84299-308-X. — S. 321–326. — Abstr.

  top page [top page]

 74. An influence of microwave energy on the surface properties of adsorbents / Małgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI // W: 4th International conference of PhD students : economics I. : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 373–375. — Bibliogr. s. 375

  top page [top page]

 75. An influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study / J. FIJAŁ, A. GONET, S. STRYCZEK, L. CZEKAJ, K. BYTNAR, K. ŁOPACIŃSKA // W: Razvoj i primjena novih tehnologija u cilju pove\'{c}anja proizvodnje i konačnog iscrpka ugljikovodika iz lezišta = Development and implementation of new technologies for the enhancement of oil and gas production and its final recovery from the reservoir : medunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu = international oil and gas conference : Zadar, Croatia 2.–5. listopad 2001 = October 2–5, 2001. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows 95. — Dane tekstowe. — [S.l : Eastman Kodak Co., 2001]. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Ekran 1/7–7/7. — Bibliogr. ekran 7/7, Abstr.

  top page [top page]

 76. An overview of selected electroanalytical topics in Polish research centers / J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 27

  top page [top page]

 77. Analiza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem[Analysis of the ecological effects connected with complex municipal waste management and its recycling] / Mirosław KWIATKOWSKI, Michał Tomczuk // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1063

  top page [top page]

 78. Analiza eksperymentalna konwekcji mieszanej w procesie wytwarzania kryształów metodą CzochralskiegoExperimental analysis of mixed convection in the process of single crystal growth by Czochralski method / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Zygmunt KOLENDA, Tomasz A. Kowalewski // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 79. Analiza eksperymentalna turbulentnych strumieni ciepła w strugach koncentrycznych z przestrzenią wirowąExperimental analysis of the turbulent heat flux in the recirculation zone of the coaxial jets / Elżbieta FORNALIK, Janusz S. SZMYD // W: XI Sympozjum wymiany ciepła i masy połączone z jubileuszem XXX-lecia Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach : Gliwice, Szczyrk, 3–6 września 2001, T 1 / Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej ; Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. — [Gliwice : s. n., 2001]. — ISBN 83-909797-3-X. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 101, Summ.

  top page [top page]

 80. Analiza eksperymentalna wpływu strug uderzających pod działaniem przepływu krzyżowego na wymianę ciepłaExperimental analysis of heat transfer enhancement caused by the interaction of inclined impinging jets into the crossflow / Elżbieta FORNALIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 117. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2000 no. 117 t. II s. 195–200. — Bibliogr. s. 200. — XIV Krajowa konferencja mechaniki płynów : Łódź-Anturówek, 18–22 wrzesień 2000

  top page [top page]

 81. Analiza fazowa spineli manganowych otrzymywanych metodami nisko- i wysokotemperaturowymi[Phase transformation of nanocrystalline lithium manganese spinels produced by low and high temperature methods] / D. Lisovytskiy, Z. Kaszkur, N. V. Baumer, J. Pielaszek, M. Molenda, R. Dziembaj, J. MARZEC, J. MOLENDA, J. Dygas, F. Krok // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej . — Gdańsk : [PG], 2002. — S. P7

  top page [top page]

 82. Analiza ilościowa struktury i właściwości energetycznych węgli kamiennych w oprciu o dane sorpcyjne[Quantitative analysis of structure and energetic properties of hard coals on the sorption data basis] / Janina MILEWSKA-DUDA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł. — S. 53–151. — Bibliogr. s. 147–151

  top page [top page]

 83. Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapour isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2002 t. 5 nr 2 s. 107–115. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 84. Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapours isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 46). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 85. Analiza możliwości kształtowania jakości koksu przeznaczonego dla procesu wielkopiecowegoAn analysis of the possibilities of quality improvement of blast-furnace coke / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // W: XII konferencja naukowo-techniczna. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Seria Metalurgia ; nr 40). — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

  top page [top page]

 86. Analiza możliwości poprawy efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Koksochemicznym Huty im. Tadeusza SendzimiraAnalysis a possibility to improve effectiveness of biological treatment plant at Coking Chemical Plant of Tadeusz Sendzimir Steelworks / Zbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Zbigniew Figiel, Ryszard Opyrchał // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R 45 nr 2 s. 58–63. — Bibliogr. s. 63. — Streszcz., Summ., Rez., Reś.

  top page [top page]

 87. Analiza możliwości utylizacji termicznej pozostałości po segregacji odpadów komunalnychThe analysis of the possibilities of thermal utilization of the residue after municipal waste segregation / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 7–18. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 88. Analiza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych : [abstrakt][The analyze of possibility of polymers solutions using for porous structure of carbonaceous adsorbents evaluation] / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 230, S8-P140. — Bibliogr. s. 230

  top page [top page]

 89. Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznychNumerical analysis and verification of the thermodynamical adsorption models on heterogeneous surfaces / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 209–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 90. Analiza numeryczna procesu mieszania płynów newtonowskich w mikserze statycznym[Numerical analysis of mixing process for Newtonian fluids in the static mixer] / Marek JASZCZUR, Janusz S. SZMYD // W: XV KKMP : XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów : Augustów, 23–26 września 2002 : streszczenia referatów / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechaniki Płynów, Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Zakład Aerodynamiki. — [Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002]. — S. 43

  top page [top page]

 91. Analiza numeryczna wpływu kształtu naczynia na proces formowania się wirówNumerical analysis of the crucible shape influence for vortex generation process / Marek JASZCZUR, Adrian Banach, Janusz SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 385–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz.

  top page [top page]

 92. Analiza porównawcza danych teoretycznych i empirycznych w procesie sorpcji gazów na węglu kamiennymComparative analyses of theoretical and empirical data in the process of gases sorption on hard coal / Janina MILEWSKA-DUDA, Justyna ROKITA, Jan DUDA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 7 s. 218–222. — Bibliogr. s. 222.— Summ., Streszcz., Rez., Reś

  top page [top page]

 93. Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych[Comparative analysis of selected mathematical methods for description of adsorption on heterogenous surfaces] / M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1: Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n., 2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 392. — Bibliogr. s. 392

  top page [top page]

 94. Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych[Comparative analysis of selected thermodynamic models describing of microporous carbons] / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 800. — Bibliogr. s. 800

  top page [top page]

 95. Analiza pracy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnieniaAnalysis of the medium pressure distributing gas networks / Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 96. Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiejAnalysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development / Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2004 R. 60 nr 1 s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 97. Analiza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiej[Analysis of gas distribution network operations with regard to municipal infrastructure development] / Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT // W: VII [Siódme] targi inżynierii sanitarnej ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa TERMO 2003 : IV [Czwarte] targi gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2003 : II [Drugie] targi urządzeń energii odnawialnej i ochrony środowiska ENECO 2003 : 19–21 marca 2003. — Kraków : Wydawnictwo Cracovia Transfer, 2003. — S. 11

  top page [top page]

 98. Analiza procesu formowania się porowatej struktury koksu[Analysis of the coke pore structure formation] / Andrzej STRUGAŁA // W: Nové poznatky z oblasti uhlí a koksu : sborník přednášek z I. česko-polského uhelného sympozía : 17.–18. 9. 2001 Ostrava / Vysoká Skola Bánská–Technická Univerzita Ostrava. — [Ostrava : TU, 2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

  top page [top page]

 99. Analiza procesu formowania się porowatej struktury koksuAnalysis of the coke pore structure formation / Andrzej STRUGAŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.11. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 100. Analiza procesu mieszania płynów newtonowskich w mikserze statycznym[Analysis of flow-mixing process in a static mixer] / Marek JASZCZUR, Tomasz Bednarz, Janusz SZMYD, Zygmunt KOLENDA // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 147–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 101. Analiza procesu oddziaływania {SO_2} z sorbentami i katalizatorami w warunkach dynamicznychThe analysis of the process of interaction of {SO_2} with adsorbents and catalysts under dynamic conditions / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Janusz SMARZOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.23

  top page [top page]

 102. Analiza produkcji ciepła scentralizowanego w PolsceAnalysis of centralised heat production in Poland / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec. s. 483–492. — Bibliogr. s. 492, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 103. Analiza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowychThe analysis of suitability of pycnometric fluids for carbonaceous adsorbents microporous structure evaluation / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 59). — S. 94–104. — Bibliogr. s. 104

  top page [top page]

 104. Analiza przydatności mikroporowatych adsorbentów węglowych dla magazynowania wodoruApplicability of microporous carbon materials for hydrogen storage / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: ECOpole'05 [Dokument elektroniczny] : XIV środkowoeuropejska konferencja : Jamrozowa Polana 19–22 października 2005 r. : streszczenia wystąpień = summaries of contributions : program konferencji = conference programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.S. 2–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 105. Analiza składu gazów z wysypisk w aspekcie ochrony środowiska i pozyskiwania surowców energetycznych[Analysis of landfill gases in aspect of environmental protection and gaining of energetical resources] / M. BAŁYS, J. Bednarski // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 932

  top page [top page]

 106. Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET[Analysis of microporous material structures with new adsorption models of LBET class] / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 298

  top page [top page]

 107. Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych[Evaluation of structure of carbonaceous adsorbents using the pycnometric method] / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 909. — Bibliogr. s. 909

  top page [top page]

 108. Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnychEvaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2002. — [9] s. — Bibliogr. s. [9]

  top page [top page]

 109. Analiza termodynamiczna możliwości wykorzystania produktu instalacji odsiarczania gazów w procesie konwertorowania kamienia miedziowego[Thermodynamics analysis of the product utilization obtained from the installation of the gases desulfurization for the cooper matte converting process] / Robert KACZMARCZYK, Jerzy Garbacki // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 142–163. — Bibliogr. s. 163

  top page [top page]

 110. Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec. s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 111. Analiza wrażliwości wyników audytu na zmianę wartości parametrów technicznych i ekonomicznych obiektu i otoczenia[Sensibility analysis of energy audit results] / Aleksander D. Panek, Jan NORWISZ // W: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska : poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Jana Norwisza. — Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S. A., 2004. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — S. 129–142. — Bibliogr. s. 142

  top page [top page]

 112. Analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych zintegrowanego systemu zapewnienia komfortu cieplnegoAnalysis of technical- economic rates for integrated system of thermal comfort assurance / Rafał Rejszek, Leszek KURCZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2001 spec. ed. s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.. — XXXVIII [Thirtieth eighth] session of Students Scientific Circles in the Metallurgy Section at University of Mining and Metallurgy = XXXVIII [trzydziesta ósma] sesja Studenckich Kół Naukowych Piony Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej : selected works of a Prize-winners' = wybrane referaty Laureatów. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001

  top page [top page]

 113. Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych[Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Tomasz Gągor // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P23. — Bibliogr. s. S5–P23

  top page [top page]

 114. Analiza wykorzystania mikroporowatych adsorbentów w procesach magazynowania energiiAnalysis of using of microporous adsorbents in energy storage systems / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 295–299. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 115. Analiza zmian składu atmosfery pomieszczeń z urządzeniami gazowymi za pomocą modelu symulacyjnego opartego na bilansie masowymAn analysis of the changes in the atmosphere of rooms equipped with gas appliances by means of a simulation model based on mass balance / Grzegorz CZERSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 6 s. 248–256. — Bibliogr. s. 256

  top page [top page]

 116. Analizator AWP 2/3 do ciągłego pomiaru ilości węgla w energetycznych popiołach lotnych – przykłady i perspektywy zastosowań[APW 2/3 analysing system for in-line measurements of carbon-in-ash level – examples and perspectives of applications in industry] / Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna, Antoni Skiba, Stanisław Szczęśniak, Wojciech Szkutnik, Zbigniew SZKUTNIK, Ryszarda Wartak, Cezary WOREK // W: Monitoring zawartości węgla w popiele jako element systemu nadzoru pracy kotła : seminarium naukowo-techniczne : Ostrołęka 16–17 listopada 2000 r. / KWANT Zakład Aparatury Pomiarowej. — [S.l. : s. n., 2000]. — S. 1–16. — Bibliogr. s. 16

  top page [top page]

 117. Analysis for radiotoxicity assessment of the target module / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 15-1–15-60 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 15-13

  top page [top page]

 118. Analysis for radiotoxicity assessment of the target module : PDS-XADS work package 4.3 deliverable 60.2 / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 177–206. — Bibliogr. s. 187, Abstr.

  top page [top page]

 119. Analysis of benzene and its derivatives sorption in hard coals in the light of multiple sorption model / M. WÓJCIK, G. S. JODŁOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 172–173. — Bibliogr. s. 173

  top page [top page]

 120. Analysis of gas adsorption on heterogeneous surfaces using modified langmuir isotherm / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 733

  top page [top page]

 121. Analysis of methane adsorption isotherms on active carbons / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA: Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2001 vol. 56 s. 165–170. — Bibliogr. s. 169

  top page [top page]

 122. Analysis of methane adsorption isotherms on active carbons / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n, 2001]. — Opis część. wg okł. — S. 109

  top page [top page]

 123. Analysis of nuclear transmutations in an accelerator-driven Th-Pu-Pb system / Jerzy CETNAR, Jerzy JANCZYSZYN, Piotr GRONEK, Muftah O. Hussein, Stefan TACZANOWSKI // W: On the selected problems of accelerator-driven systems for transmutation / ed. S. Taczanowski ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques. — Cracow : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques, 1999. — S. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47. — Abstr.

  top page [top page]

 124. Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1 s. 591–594. — Bibliogr. s. 594. — Preliminary reports presented during XLVIII annual meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : Poznań, Poland September 18–22, 2005 / eds. Bogdan Skalski, Jerzy Konarski, Stefan Lis. — Warszawa : The Polish Chemical Society, 2005

  top page [top page]

 125. Analysis of supercritical adsorption equilibrium data for active carbons / L. CZEPIRSKI, B. ŁACIAK // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 37

  top page [top page]

 126. Analysis of water vapour sorption isotherms on starch products / L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, [et al.] // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish symposium ; 9–13 September, 2001 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2001. — S. 42

  top page [top page]

 127. Analytical aspects of spectrophotometric studies of ruthenium (IV) complexes with xylenol orange / O. Solovey, J. GOŁAŚ, T. Vrublevska // Voprosy Himii i Himičeskoi Tehnologii : naučno-tehničeskii zurnal ; ISSN 0321-4095. — 2003 Vyp. 2 s. 9–12. — Bibliogr. s. 12

  top page [top page]

 128. Anemometr cieplny skompensowany temperaturowoSingle hot-wire anemometr with temperature compensation / Jan KIEŁBASA // Mechanika (Kraków) / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 4 s. 261–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 129. Anemometr wykrywający zwrot prędkości przepływuSingle hot-wire detector of flow direction / Jan KIEŁBASA // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2004 R. 42 nr 1 s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 130. Anemometr z grzanym włóknem : różne rozwiązaniaHot-wire anemometer in various operation systems / Jan KIEŁBASA // Mechanika (Kraków) / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 1 s. 33–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 131. Angle-dependent characteristics of thermal detector of flow reversalCharakterystyki kątowe cieplnego indykatora zwrotu przepływu / Jan KIEŁBASA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 1 s. 85–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 132. Ankiety – na papierze czy elektronicznie?[Student sampling survey – in paper or electronic form?] / Paweł BARAN // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 132/133 s. 20–21

  top page [top page]

 133. Applicability of the molecular probe method for the evaluation of carbonaceous adsorbents microporous texture / E. VOGT, B. BUCZEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4 s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 134. Applicability of used rapaseed oil for production of biodiesel / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Inform. — 2004 vol. 15 [no.] 3 s. 186–188

  top page [top page]

 135. Application of carbon molecular sieves for separation of methane-nitrogen mixture by adsorption technique / M. BAŁYS, B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.161 s. 372–373

  top page [top page]

 136. Application of carbonaceous adsorbents in energy storage systems / L. CZEPIRSKI, B. BUCZEK // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish symposium ; 9–13 September, 2001 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2001. — S. 43–44

  top page [top page]

 137. Application of double hot-wire anemometer for the detection of the flow reversal / Jan KIEŁBASA // W: Optoelectronic and electronic sensors IV : 13–16 June 2000, Gliwice / ed. Jerzy Frączek. — Washington : SPIE, 2000. — (Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering ; vol. 4516). — S. 66–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

  top page [top page]

 138. Application of lower grades of hard coal for coke production / A. Sobolewski, A. KARCZ // W: 28. Mezinárodn\'{i} koksárenská konference 2000 : 8.–9. listopadu 2000 : Malenovice, Česká Republika : sbornik přednášek / Česká Koksárenská Společnost. — [S.l. : s. n., 2000]. — S. 57–62. — Summ.

  top page [top page]

 139. Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch containing various silicon-bearing additives / C. CZOSNEK, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK // W: SEMINANO2005 : Proceedings of the First international workshop on semiconductor nanocrystals : September 10–12, 2005 Budapest, Hungary. Vol. 1, Semiconductor nanocrystals / eds. B. P\H{o}dör, Zs. J. Horváth, P. Basa. — [S. l. : s. n., 2005]. — S. 135–138. — Bibliogr. s. 138

  top page [top page]

 140. Application of the {CaZrO_{3}} electrolyte in the solid-state galvanic cells / Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Magdalena DUDEK // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 141. Application of the fast stage, according to Fick's II law for the description of the sorption process of simple gases on highly metamorphized coal in ambient conditions / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. \'{A}ngel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 132

  top page [top page]

 142. Application of the LBET class mathematical models to describe of the active carbon microporous structure on the basis of the argon adsorption isotherm / M. KWIATKOWSKI // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 106–108, P-5. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 143. Application of the Lbet class mathematical models to describe of the active carbon microporous structure on the basis of the argon adsorption isotherm / M. KWIATKOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A s. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

  IF

  top page [top page]

 144. Application of the new LBET class models to the characterisation of microporous structure / M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 184–186. — Bibliogr. s. 186

  top page [top page]

 145. Application of various transient kinetics methods for the study of DENOX catalysts / L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA, A. Węgrzyn // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 supl. 1 s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.. — 5th International Seminar on Catalytic DENOX : Lublin–Kazimierz, 8–10 October, 1999. — Olsztyn : ,,HARD”, 2000

  top page [top page]

 146. Applied mineralogy in remediation of post-industrial area polluted with alkaline solutions / Jerzy FIJAŁ, Krzysztof BYTNAR // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 32–34. — Bibliogr. s. 34

  top page [top page]

 147. Are nanocrystalline powders two-phase materials: predictions and experimental evidence / B. Pałosz [et al.], J. F. JANIK, W. Palosz, U. Bismayer // W: ECM 20 : 20th European crystallographic meeting : Crystallography in natural sciences and technology : Kraków, August 25–31 2001 : book of abstracts / eds. K. Stadnicka, W. Nitek. — [Kraków : s. n., 2001]. — Opis częśc. wg okł.S. 186

  top page [top page]

 148. Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej[Articles prize winner's session of the XLIII Session of Students Scientific Circles of the Metallurgy Section at AGH – University of Sciences and Technology] / pod red. Leszka KURCZA ; współpr.: Jadwiga OREWCZYK, Andrzej GOŁDASZ. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — 219 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 11). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 149. Assessment of the possibility to adopt special assemblies with MA and LLFP in the gas-cooled XADS core / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 8-1–8-7 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 8-7

  top page [top page]

 150. Assessment of the possibility to adopt neutron absorbing elements oriented to {Po} reduction / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 2-1–2-4 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 2-4

  top page [top page]

 151. Assessment of the possibility to adopt neutron absorbing/reflecting elements at core periphery (oriented to DPA reduction) / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 3-1–3-9 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 3-9

  top page [top page]

 152. Assessment of heterogeneity of coals for gas sorption and its effect on coal and gas outburst in coal mines: an overview / K. ZARĘBSKA, J. Cygankiewicz, M. ŻYŁA // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 118–119. — Bibliogr. s. 119

  top page [top page]

 153. Astrofizičeskij S-faktor v dd-vzaimodejstvijach pri ul'tranizkich energijachThe astrophysical S-factor for the dd-reaction at ultralow energies / V. M. Bystrickij [et al.], J. WOŹNIAK, M. FILIPOWICZ, E. Gula. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 14, [2] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–99–163). — Bibliogr. s. 13–14

  top page [top page]

 154. Astrophysical S factor for dd interaction at ultralow energies / Vit. M. Bystritski\u{\i}, V. M. Bystritsky, S. A. Chaikovsky, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK // Physics of Atomic Nuclei (Print) / American Institute of Physics. — Inna wersja językowa: Âdernaâ Fizika. — 2001 vol. 64 no. 5 s. 855–860. — Bibliogr. s. 859–860, Abstr. — Przedr. z Jadernaja Fizika 2001 vol. 64 no. 5 s. 920–925

  IF

  top page [top page]

 155. Atomic structure of nanocrystals and in situ synthesis X-ray studies of nanocomposites / B. Palosz [et al.], J. F. JANIK, R. L. Wells, W. Palosz // W: “Materials and crystal growth seminar” : 21 March 2001, Huntsville, Ala, USA. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. [1]

  top page [top page]

 156. Audyt energetyczny : materiały pomocnicze : praca zbiorowa[Energy audit] / pod red. Jana NORWISZA. — Gliwice : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 1999. — 410 s. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 157. Audyt energetyczny – cele i zadania[Energy audit – aims and tasks] / Jan NORWISZ // W: Audyt energetyczny : materiały pomocnicze : praca zbiorowa / pod red. Jana Norwisza. — Gliwice : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 1999. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — S. 13–32. — Bibliogr. s. 31–32

  top page [top page]

 158. Audyt energetyczny – cele, zadania i strategia realizacji[Energy audit – goals, aims and strategy of implementation] / Jan NORWISZ // W: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska : poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Jana Norwisza. — Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S. A., 2004. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — S. 83–101. — Bibliogr. s. 100–101

  top page [top page]

 159. Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH[Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

  top page [top page]

 160. Badania akumulacji metali ciężkich w liściach wierzby z gatunku {\em Salix viminalis} zastosowanej do unieszkodliwiania osadów ściekowychStudies of heavy metals accumulation in leaves of willow {\it Salix viminalis} used for neutralisation of sewage sludge / Maciej MICHAŁOWSKI, Janusz GOŁAŚ // W: Kształtowanie środowiska : uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych : Olsztyn 26–28 czerwca 2001 r. Cz. 2 / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa [etc.]. — Olsztyn : UWM. WKŚiR. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, 2001. — S. 518–519

  top page [top page]

 161. Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennychThe investigation of chemical character of coal surface / Krystyna KREINER, Teresa GRZYBEK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.14. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 162. Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych oponChromatography investigations over wasted tyres granulate pyrolysis products / Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1 s. 375–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 163. Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczychExaminations of pressure generated by plastic layer during carbonization of coals with various coking properties / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 1 s. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 164. Badania ciśnienia koksowania wybranych węgliCoking pressure examination for selected coals / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1 s. 24–30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 165. Badania dotyczące efektywnego wykorzystania energii : sprawozdanie z prac statutowych Katedry Wykorzystania Energii : numer umowy 11.11.210.64[Effectiveness application of energy] / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Mirosław KWIATKOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Paliw i Energii. Katedra Wykorzystania Energii. — Kraków : AGH WPiE. KWE, 2001. — [20] s. — Bibliogr. s. [19]

  top page [top page]

 166. Badania entalpii sorpcji wybranych węglowodorów na węglach kamiennych metodą izosterycznąInvestigations enthalphy of sorption of selected hydrocarbons on hard coals by isosteric method / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 273–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 167. Badania fizykochemicznych właściwości układu {CO_{2}}-skały w aspekcie podziemnego magazynowania {CO_{2}}[Investigations of physicochemical properties of {CO_{2}}-rocks system in the aspect of underground storage of {CO_{2}}] / Adam NODZEŃSKI // W: Podziemne składowanie {CO_{2}} w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 113–128

  top page [top page]

 168. Badania izoterm sorpcji {CO_{2}} i {CH_{4}} przy podwyższonych ciśnieniach[Investigations of sorption isotherms of {CO_{2}} and {CH_{4}} at high pressure] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K7. — Bibliogr. s. S5–K7

  top page [top page]

 169. Badania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym[Investigations of sorption isotherms of heptane and heptene-1 on hard coal] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K3. — Bibliogr. s. S5–K3

  top page [top page]

 170. Badania kwasowości modyfikowanych materiałów warstwowych jako katalizatorów DeNOxA comparison of acidity of modified montmorillonites / Danuta OLSZEWSKA, Tomasz Obrochta // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.

  top page [top page]

 171. Badania laboratoryjne wybranych biomateriałów jako paliw energetycznych w mieszaninach z węglem kamiennym i brunatnymLaboratory investigations on selected biomaterials for use as energetic fuels in mixtures with bituminous coal and lignite / Zbigniew BĘBENEK, Jacek Żelkowski // W: Energetyka 2002 : Wrocław, 6–8 listopada 2002 : konferencja naukowo-techniczna. — Wrocław : PWr. ITCiMP, 2002. — ISBN 83–917323-0-4. — S. 3–11. — Bibliogr. s. 10

  top page [top page]

 172. Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD materiałów węglowych otrzymanych na drodze pirolizy paku modyfikowanego różnymi dodatkami krzemowymiXRD study of carbon materials obtained from pyrolyses of a coal tar pitch modified with various silicon bearing additives / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Wiktoria RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 201–204. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 173. Badania nad czujnikiem elektrochemicznym do oznaczania tlenku azotu[Studies of nitric oxide (NO) electrochemical sensor] / J. GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : seminarium : 6–7 czerwca 1997 / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ; Komisja Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa : UW, 1997]. — na okł. także: Seminarium jest połączone z obchodami 75-tej rocznicy urodzin profesorów Zenona Kublika i Stanisława Rubla. — S. [3]. — Tylko program seminarium, bez tekstu

  top page [top page]

 174. Badania nad pozyskiwaniem energii geotermalnejGeothermal energy investigation / Roman NEY // W: Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk] w 15–letnim okresie : wydanie jubileuszowe z okazji 15–lecia działalności naukowej IGSMiE : praca zbiorowa / pod red. Janusza Dziewańskiego ; PAN. Kraków. IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — (Studia, Rozprawy, Monografie ; 91). — Opis częśc. wg okł. — S. 99–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.

  top page [top page]

 175. Badania nad spiekalnością popiołów lotnych EZ energetyki stałopaliwowej[Studies on sintering of dusty cinders from solid fuel power industry] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — [Ostrava : VSB–TU, 2006]. — S. 219–221. — Bibliogr. s. 221, Streszcz.

  top page [top page]

 176. Badania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadów[Investigations on the degree of consumption active coke used in the end stage of purification waste gases at incineration plant] / Andrzej Świątkowski, Stanisław Biniak, Grzegorz Trykowski, Bronisław BUCZEK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 2 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : PP WTCh, 2006. — S. 140

  top page [top page]

 177. Badania nad wykorzystaniem węglowych sit molekularnych do wzbogacania gazów kopalnianych metodą PSAStudies of application of carbon molecular sieves in the enrichment of mine gases using PSA method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.19

  top page [top page]

 178. Badania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – {CO_{2}}[A study of the low – pressure sorption in the system: hard coal – {CO_{2}}] / A. MARECKA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 906. — Bibliogr. s. 906

  top page [top page]

 179. Badania potencjału i możliwości obniżenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznejStudies potential and possibilities of lowering energy use in private and public buildings / Adam GUŁA, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.18. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 180. Badania produkcji radionuklidów w otoczeniu spalacyjnego źródła neutronówExperimental assessment of radionuclide production in materials irradiated near to the spallation target / Władysław POHORECKI, Jerzy JANCZYSZYN, Stefan TACZANOWSKI, Grażyna DOMAŃSKA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa. T. 1 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; nr 1/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 156–164. — Bibliogr. s. 163–164, Abstr.

  top page [top page]

 181. Badania regulatorów przepływu dla systemów wentylacji i klimatyzacjiThe research on air volume controllers for ventilation and air – conditioning systems / Czopor Magdalena, Poznański Jakub, KURCZ Leszek // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3 s. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

  top page [top page]

 182. Badania sorpcji {CO_{2}} oraz wybranych węglowodorów na węglach kamiennychInvestigations of sorption {CO_{2}} and selected hydrocarbons on hard coals / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 269–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 183. Badania sorpcji i desorpcji ditlenku węgla na węglu kamiennym metodą izosteryczną[Investigations of sorption and desorption of carbon dioxide on hard coal by isosteric method] / A. NODZEŃSKI, S. HOŁDA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 739. — Bibliogr. s. 739

  top page [top page]

 184. Badania struktury i właściwości katalitycznych katalizatorów DeNOxThe investigations of structure and catalytic properties of DeNOx catalysts / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Danuta OLSZEWSKA, Maria Rogóż, Janusz SMARZOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P. 22

  top page [top page]

 185. Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowymTextural and sorption investigations of montmorillonite modified with carbonaceous deposit / Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2002 t. 9 nr 5–6 s. 585–588. — Bibliogr. s. 588, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 186. Badania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej[Investigations of sorption properties of carbon materials expose action of low-temperature plasma] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P64. — Bibliogr. s. S5–P64

  top page [top page]

 187. Badania właściwości termicznych wybranych budynków AGH i miasteczka studenckiegoInvestigation of thermal properties of the selected university campus buildings / K. Chachaj, A. Raźniak, M. FILIPOWICZ, W. ŁOZIAK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 188. Badania XPS nanokompozytów {GaN/TiN} wytworzonych z użyciem metody anaerobowej i metody aerozolowej[XPS studies of nanocomposites {GaN/TiN} prepared by the anaerobic and aerosol methods] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 260

  top page [top page]

 189. Badania zestalonych pyłów stalowniczych[Studies of solidified furnace dust] / Jacek Grabowski, Janusz GOŁAŚ // Ekoinżynieria. — 1997 nr 7 s. 27–31. — Bibliogr. s. 31

  top page [top page]

 190. Badanie chłonności sorpcyjnej metanu na próbkach węgli aktywnych z odpadów roślinnychInvestigation of methane adsorption on active carbons from agricultural wastes / Krystyna Bratek, Wiesław Bratek, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 59). — S. 373–380. — Bibliogr. s. 379–380

  top page [top page]

 191. Badanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza[PSA equilibrium process for air separation] / M. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: VIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n., 2006]. — S. [1–20]

  top page [top page]

 192. Badanie paliwa z osadów ściekowych[Investigation of fuel from sludges] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Ryszard Gogulski // W: \'{U}prava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u přílezitosti zivotního jubilea Doc. Dr. Inz. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — Ostrava : Ediční středisko VSB–TU, 2006. — S. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz.

  top page [top page]

 193. Badanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnegoThe pyrolysis examinations for blends of bituminous coal and soft brown coal / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 6 s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 194. Badanie procesów akumulacji {^{137}Cs} i {^{40}K} w osadach dennych Zbiornika DobczyckiegoInvestigations on {^{137}Cs} and {^{40}K} acumulation processes in sediments from the Dobczyce Reservoir / B. KUBICA, J. GOŁAŚ, W. M. Kwiatek, M. Skiba, W. RECZYŃSKI, M. Stobiński // W: IV Krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Kraków–Przegorzały, 9–11 maj 2005 : streszczenia / [red. Leon Fuks]. — [Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. P-22

  top page [top page]

 195. Badanie procesu pirolizy biomasy oraz ich mieszanin z węglemExamination of the pyrolisis process of biomass and its blends with coal / Stanisław PORADA, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 196. Badanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrzaPSA equilibrium process for air separation / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 6s spec. s. 16–17. — Bibliogr. s. 17, Summ.

  top page [top page]

 197. Badanie sedymentu i wody przydennej w zbiorniku wody pitnej pod kątem obserwacji wymiany jonowej[Investigation of sorption and accumulation processes in bottom-water and sediments from the drinking water reservoir] / M. MACHERZYŃSKI, M. Skiba, J. GÓRECKI, A. Parker, J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 196

  top page [top page]

 198. Badanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami {Zr} i promowanego depozytem węglowymThe investigation of the structure of {Zr}-pillared montmorillonite promoted with carbon deposits / Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 473–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 199. Badanie zjawiska ekspansji ziaren węgla w okresie ich termicznego uplastycznienia[Examination of the swelling phenomenon of coal grains within the temperature rage of coal plasticity] / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Andrzej STRUGAŁA // W: Konferencja naukowo-techniczna ,,Koksownictwo' 2001” : uwarunkowania surowcowo-technologiczne produkcji koksu w perspektywie 2010 roku : Szczyrk 26–28 września 2001 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [S. l. : SIiTPH, 2001]. — S. [1]

  top page [top page]

 200. Balancing coal supplies to the power and heat generation / Wojciech SUWAŁA // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 183

  top page [top page]

 201. Baza podziemnych magazynów gazu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich – stan obecny i perspektywy rozwojuThe base of underground gas storage in Poland on background of selected European countries – present condition and the scope of development / Adam Szurlej, Mirosław KWIATKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2002 nr 1 s. 46–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XXXIX [trzydziestej dziewiątej] Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego / zred. przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Orewczyk ; Stowarzyszenie – STN afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2002

  top page [top page]

 202. Benchmarking elektryczny : czyli jak efektywnie wykorzystywać energię elektryczną[Electrical benchmarking] / Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ, Ryszard Jaśkiewicz // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2005 nr 11 s. 71–75

  top page [top page]

 203. Benchmarking energetyczny i ekologiczny na przykładzie szkół powiatu nowosądeckiego[Energy and ecological benchmarking – the example of Nowy Sącz county's schools] / Andrzej RAŹNIAK, Magdalena Rynduch, Mariusz FILIPOWICZ // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego ; ISSN 1428-7412. — 2004 nr 11 s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 204. Benzene adsorption isotherms on MCM-41 and their use for pore size analysis / Jerzy Choma, Marcin Kloske, Mietek Jaroniec, Jerzy KLINIK // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2004 vol. 10 no. 3 s. 195–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 205. Bezpieczeństwo energetyczne państwEnergy – security of countries / Zygmunt KOLENDA, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 2 s. 163–182. — Bibliogr.

  top page [top page]

 206. Bezpieczeństwo energetyczne państw – energetyka polska w Unii EuropejskiejEnergy security of individual countries versus Polish energy system in the European Union / Zygmunt KOLENDA, Jakub SIEMEK // W: Prawo, zarządzanie, marketing / pod red. Jerzego Białkiewicza. 2003/2 : Integracja europejska w biznesowej przestrzeni badawczej. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. — S. 95–119, 189, 201. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 207. Bezpieczeństwo energetyczne PolskiEnergy security of Poland / Piotr ŻABIŃSKI, Jan NORWISZ // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2000 R. 48 nr 6 s. 2–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 208. Bezpieczne gazociągi, bezpieczna EuropaSafe pipelines mean a safer Europe / Krzysztof KOGUT // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 7/8 s. 98

  top page [top page]

 209. Bilansowanie dostaw węgla na potrzeby długoterminowego planowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepłaBalancing coal supplies for long term planning of power generation / Jacek Kamiński, Mariusz Kudełko, Mieczysław Kwiatkowski, Wojciech SUWAŁA, Marek Wawrzyszczuk // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 371–386. — Bibliogr. s. 385, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 210. Binarny charakter powierzchni węgla kamiennegoBinary character of surface of coal / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2 s. 19–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 211. Biomass as the basic source of renewable energy sources in Poland / Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis częśc. wg programu konf.S. 1526–1529. — Bibliogr. s. 1529, Abstr.

  top page [top page]

 212. BISON-C one-dimensional transport and burnup calculation code with consideration of actinides and fission products / Jerzy CETNAR, Piotr GRONEK // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

  top page [top page]

 213. BISON-C upgraded UNIX system code for one-dimensional transport and burnup calculations of actinides and fission products / Jerzy CETNAR, Piotr GRONEK // W: On the selected problems of accelerator-driven systems for transmutation / ed. S. Taczanowski ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques. — Cracow : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques, 1999. — S. 48–50. — Bibliogr. s. 50

  top page [top page]

 214. Blue luminescent {Si}-based nanoparticles / A. Dmytruk, B. MACHERZYŃSKA, M. MACHERZYŃSKI, A. Kasuya, S. Mamykin, Y.-S. Park, A. Watanabe, N. Ohuchi // W: ISMANAM 2005 : 12th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM) : 3 – 7 July 2005, Paris, France : book of abstracts = livre des résumés. — [Grenoble : LTPCM – Institut National Polytechnique de Grenoble, 2005]. — S. [1], PI-28

  top page [top page]

 215. Bombowy obiad : bezpieczeństwo instalacji gazowychA bomb for dinner? : safety of gas installations / Krzysztof KOGUT // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6 s. 12–14

  top page [top page]

 216. Borates as solid state materials precursors / G. L. Wood, J. F. JANIK, R. T. Paine, D. M. Schubert, M. Z. Visi // W: Boron Americas IX : Boron in the Americas IX workshop : May 19–22, 2004, San Marcos, TX, U. S. A. : program and abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 64

  top page [top page]

 217. Budowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych[The structure of mineral-carbonaceous nanocomposites elucidated from sorption studies] / T. GRZYBEK, A. KRZYŻANOWSKI, M. MOTAK // W: Materiały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 154. — Bibliogr. s. 154

  top page [top page]

 218. Budowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu[The structure of mineral - carbonaceous nanocomposites based on montmorillonite pillared with aquahydroxocations] / M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 303

  top page [top page]

 219. Budowa terminalu LNG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiConstruction of LNG's terminal as a guarantee of energy security of Poland / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Baníctvo, geológia a zivotné prostredie na Slovensku a v Európskej únii = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 220. Burnup modelling with MCB for XADS with SNR300 fuel / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 1-1–1-10 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 1-10

  top page [top page]

 221. Burnup modelling with MCB for XADS with SNR300 fuel / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 89–98. — Bibliogr. s. 98

  top page [top page]

 222. Calcium zirconate as a solid electrolyte for electrochemical devices applied in metallurgy / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO, Ł. ZYCH // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 253–260. — Bibliogr. s. 260

  IF

  top page [top page]

 223. Calcium zirconate: preparation, properties and application to the solid oxide galvanic cells / G. RÓG, M. DUDEK, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2002 vol. 47 no. 28 s. 4523–4529. — Bibliogr. s. 4529, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 224. Calculation of induced radioactivity in the SAD spallation target / Władysław POHORECKI // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2006 vol. 562 s. 1001–1004. — Bibliogr. s. 1004, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 225. Calculation of induced radioactivity in the SAD spallation target / POHORECKI W. P. // W: AccApp 05 : international conference on Accelerator Applications : 28 August – 1 September 2005, San Servolo Island, Venice, Italy : abstract book / eds. Flavio Carsughi [et al.] ; under the auspices of the American Nuclear Society. — [USA : ANS, 2005]. — S. 110–111, P 18

  top page [top page]

 226. Calculation of radiation hazard connected with SAD spallation target replacement / W. C. POHORECKI // W: ISRP-10 : 10th International Symposium on Radiation Physics : 17th–20nd September 2006, Coimbra, Portugal : book of abstracts / International Radiation Physics Society. — [Portugal : IRPS, 2006]. — S. B-69. — Bibliogr. s. B-69

  top page [top page]

 227. Carbon covered clays as catalytic supports : the influence of sulphur dioxide on manganese promoted {DeNOx} catalysts / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3 s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

  IF

  top page [top page]

 228. Carbon covered pillared montmorillonites in SCR of NO with {NH_{3}} / L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA // W: EUROP CAT- IV : 4th [fourth] European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [S. l. : s. n., 1999]. — S. 803

  top page [top page]

 229. Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROP CAT- IV : 4th [fourth] European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [S. l. : s. n., 1999]. — S. 296

  top page [top page]

 230. Carbon-covered clays as catalytic supports. 1. Iron-promoted samples as denox catalysts / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp // Catalysis Letters ; ISSN 1011-372X. — 2002 vol. 81 no. 3–4 s. 193–197. — Bibliogr. s. 197

  IF

  top page [top page]

 231. Carbonaceous materials in {NO_{x}} removal from stack gases / T. GRZYBEK // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 36, K-6

  top page [top page]

 232. Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system {GaN/Mn} / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Maria Kamińska, Maria Palczewska, Robert T. Paine // W: ISIC 12 : 12th International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 80

  top page [top page]

 233. Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system {GaN/Mn} / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Maria Kamińska, Maria Palczewska, Robert T. Paine // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2004 vol. 65 s. 639–645. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 234. Catalytic behavior of modified activated carbons in the {NO_{x}} removal reaction – the effect of surface chemistry / G. S. Szymański, T. GRZYBEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3 s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

  IF

  top page [top page]

 235. Catalytic properties of iron in {C_{1}-C_{3}} hydrocarbon formation during hydrogasification of coal / A. KARCZ, S. PORADA // Acta Montana. Series B : Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 2001 no. 11 s.15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

  top page [top page]

 236. Catalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — S. 90–91

  top page [top page]

 237. Cele i zadania podatków ,,ekologicznych” jako metody wspierania zasad racjonalnego użytkowania nieodnawialnych zasobów energetycznychEcological duties as a tools to support rational usage of non-renewable natural resources / BORYCZKO Bożena, NORWISZ Jan // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 133–135. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

  top page [top page]

 238. Centra zasadowe katalizatorów ketonizacji alkoholi pierwszorzędowych[Basic sites of catalysts for ketonization of primary alcohols] / M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, H. Teterycz, R. Klimkiewicz // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 312. — Bibliogr. s. 312

  top page [top page]

 239. Ceny węgla energetycznego oferowanego w latach 1990–1999 w portach głównych eksporterówPrices of steam coal offered in ports of main coal exporters in 1990–1999 / Eugeniusz MOKRZYCKI. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 164, [8] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 87). — Bibliogr. s. 155–158, Summ.

  top page [top page]

 240. Ceny węgla kamiennego na rynku światowym w latach 1990–1999Hard coal prices in the world market in the years 1990–1999 / Eugeniusz MOKRZYCKI, Stanisław A. Blaschke // Czasopismo Techniczne ; ISSN 0011-4561. — 2000 R. 119 nr 51–53 s. 19–31. — Bibliogr. s 24. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 241. Ceny węgla koksowego oferowanego w latach 1990–1999 w portach głównych eksporterówPrices of coking coal offered in ports of main coal exporters in 1990–1999 / Eugeniusz MOKRZYCKI. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 133, [9] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 94). — Bibliogr. s. 128–131, Abstr.

  top page [top page]

 242. Ceramic electrolytes based on {CaZrO_{3}} / Mirosław M. BUĆKO, Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826 ; ISSN (online) 1662-9795. — 2002 vol. 206–213 s. 1337–1340. — Bibliogr. s. 1340, Abstr.. — ECerS 7th : Euro Ceramics VII : proceedings of the 7th conference & exhibition of the European Ceramic Society : Brugge, Belgium, September 9–13, 2001. Pt. 2 : Sessions G2, G3, G4, M1, M2. — Switzerland : Trans Tech Publications, 2002

  IF

  top page [top page]

 243. Ceria-yttria-based solid electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell / M. DUDEK, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 45–52. — Bibliogr. s. 52

  IF

  top page [top page]

 244. Certyfikacja i aprobaty techniczne urządzeń chłodniczychRefrigerating industry products certification and approbation system / Leszek KURCZ // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 1997 nr 2 s. 54–59. — Bibliogr. s. 59

  top page [top page]

 245. Certyfikacja kompetencji przedsiębiorcy prowadzącego działalność, w której wykorzystywane są czynniki ziębnicze, w tym substancje kontrolowane[The certification of competence of undertakings which use refrigerants including controlled substances] / Leszek KURCZ, Marek Steindel // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2003 t. 38 nr 4 s. 10–14. — Bibliogr. s. 14

  top page [top page]

 246. Certyfikacja kompetencji w chłodnictwie[The certification of competence in refrigeration] / Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs // Maszyny Dodatki Opakowania : magazyn przemysłu spożywczego. — 2000 nr 8 s. 19–21. — Na okł. numer czasopisma: 4(8)

  top page [top page]

 247. Changes of porosity during carbonization of bituminous coals: effects due to pores with radii less than 2500 nm / A. STRUGAŁA // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2002 vol. 81 no. 9 s. 1119–1130. — Bibliogr. s. 1130, Abstr.

  top page [top page]

 248. Changes of porous structure and surface nature of active carbon after oxidation process / B. BUCZEK // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish symposium ; 9–13 September, 2001 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2001. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34

  top page [top page]

 249. Changes of the porous structure throughout oxidized activated carbon granule / Bronisław BUCZEK, Andrzej Świątkowski // W: COPS V : 5th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids : May 30–June 2, 1999 Heidelberg, Germany : book of abstracts. — Frankfurt am Main : DECHEMA, [1999]. — S. P322

  top page [top page]

 250. Characterisation of mineral support-montmorillonite and catalysts doped with copper and nickel / D. OLSZEWSKA // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 26–28, K-3. — Bibliogr. s. 28

  top page [top page]

 251. Characterization of fine porous particles using different techniquesOcena struktury materiałów drobnodyspersyjnych różnymi metodami / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2002 vol. 23 s. 269–276. — Bibliogr. s. 275, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 252. Characterization of microporous active carbons by high-pressure adsorption / Leszek CZEPIRSKI, Barbara ŁACIAK // W: COPS V : 5th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids : May 30–June 2, 1999 Heidelberg, Germany : book of abstracts. — Frankfurt am Main : DECHEMA, [1999]. — S. P308

  top page [top page]

 253. Characterization of nanostructured manganese spinel – a cathode material obtained by a sol-gel method / J. MOLENDA, J. MARZEC, P. WILK, M. Molenda, R. Dziembaj // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 254. Characterization of the coal fly ash for the purpose of improvement of industrial on-line measurement of unburned carbon content / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Stanisław KOZIŃSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2004 vol. 83 s. 1847–1853. — Bibliogr. s. 1853, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 255. Charakterystyka energetyczna ,,balastu” z segregacji odpadówEnergetic characteristics of comunal waste segregation “balast” / Wiesław A. ŻMUDA, Paweł Pytlowski, Stanisław BUDZYŃ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 256. Charakterystyka jakości pyłów koksowych powstających w procesie suchego chłodzenia koksu oraz kierunki ich wykorzystaniaCharacteristics and prospective utilization of coke dust originated from dry-quenching of coke / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 4 s. 219–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 257. Charakterystyka mikroporowatej struktury węglowych sit cząsteczkowych określona metodą sond molekularnychCharacterization microporous structure of carbon molecular sieves using molecular probe method / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2005 R. 50 nr 1 s. 20–23. — Bibliogr. s. 23

  top page [top page]

 258. Charakterystyka paliw rzepakowych i analiza ich wpływu na pracę i trwałość silników wysokoprężnychProfile of rape fuels and analysis of their influence on work and durability of high-pressure engines / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Babiarz // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 11 s. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza ; współpr.: Jadwiga Orewczyk, Andrzej Gołdasz ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 259. Charakterystyka strukturalna złoża materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziarenStructural characteristics of the bed of porous materials with micrometric size of particles / Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 vol. 27 s. 421–430. — Bibliogr. s. 429–430

  IF

  top page [top page]

 260. Charakterystyka syntetycznych węgli aktywnych na podstawie adsorpcji azotu i pary wodnejCharacteristics of synthetic active carbons on the basis of nitrogen and water vapour / Jerzy Choma, Mieczysław Jarowiec, Jerzy KLINIK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 3 s. 94–98. — Bibliogr. s. 97–98, Summ., Streszcz., Rez., Rés.

  top page [top page]

 261. Charakterystyka układu montmorillonit-żel kwasu krzemowego[Characteristics of montmorillonite-silicon acid gel system] / A. KRZYŻANOWSKI // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 368

  top page [top page]

 262. Charakterystyka własności strukturalno-sorpcyjnych węgli kamiennych[The characterization of structural and sorption properties of coal] / Mieczysław ŻYŁA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł. — S. 11–33. — Bibliogr. s. 32–33

  top page [top page]

 263. Charakterystyka wytwarzania ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowychCharacteristic of heat generation in power plants and heat and power generation plants / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec. s. 621–631. — Bibliogr. s. 630, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk , Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 264. Charakteryzowanie struktury porowatej adsorbentów węglowych na podstawie wysokociśnieniowych izoterm adsorpcji metanuUsing of high pressure methane adsorption isotherms for the characterization of porous structure of carbonaceous adsorbents / Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 34–42. — Bibliogr. s. 41

  top page [top page]

 265. Charakterystyka fizykochemiczna montmorylonitu modyfikowanego kwasem siarkowym(VI)[Physicochemical characterization of montmorillonite modified with sulphuric (VI) acid] / D. OLSZEWSKA, M. Skupień // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 308

  top page [top page]

 266. Charge transport mechanism in {LiCo_{y}Mn_{2-y}O_{4}} cathode material / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, R. S. Liu // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 267. Chemical reactivity in the LSCFN-CGO system – a composite electrolyte / cathode interface in IT-SOFC / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-31. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Posters”). — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 268. Chemical reactivity in the LSCFN-CGO system a composite electrode – electrolyte interface in IT-SOFC / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2], P-31. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster flash presentations”)

  top page [top page]

 269. Chemiczna dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych[Chemical interdiffusion in multi-component systems] / R. FILIPEK, M. DANIELEWSKI, A. MILEWSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1: Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n., 2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 341. — Bibliogr. s. 341

  top page [top page]

 270. Chemiczne i termomechaniczne właściwości interfejsu katoda–elektrolit w ogniwach IT-SOFC (katoda = {ABO_{3}}, A=La, Sr; B=Co, Fe, Ni, elektrolit {Ce_{1-x}R_{x}O_{2}}, R=Y, Nd, Sm, Gd, Dy)[Thermochemical compatibility between selected (La,Sr)(Co,Fe,Ni){O_{3}} cathodes and rare earth doped ceria electrolytes for IT-SOFC] / Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 51

  top page [top page]

 271. Chemometric analysis of sediments from Dobczyce water reservoir / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Donabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. — Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. — S. 131–139. — Bibliogr. s. 139

  top page [top page]

 272. Chemometric analysis of sediments from the Dobczyce water reservoir : [abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Dinabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19–22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 39

  top page [top page]

 273. Chłodnictwo a ekologia[Refrigeration and ecology. Pt. 2] / Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs // Magazyn Producentów Żywności. — 2001 nr 4–5 s. 37–39. — Bibliogr. s. 39

  top page [top page]

 274. Chłodnictwo a ekologia[Refrigeration and ecology. Pt. 1] / Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs // Magazyn Producentów Żywności. — 2001 nr 3 s. 30–31

  top page [top page]

 275. Ciągły pomiar węgla w popiele lotnymConstant measurement of carbon in fly ash / Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna, Zbigniew SZKUTNIK, Cezary WOREK // W: Energetyka 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 8–10 listopada 2000, T. 1 / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 56. Seria: Konferencje ; ISSN 0324-9395 ; nr 10). — S. 279–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 276. Cieplny indykator zwrotu przepływuThe therminal indicator for flow direction inversion / Jan KIEŁBASA // Mechanika (Kraków) / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 2 s. 187–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 277. Ciepła sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglach kamiennych i węglu aktywnym : [abstrakt][Heats of heptane and heptene-1 sorption in hard and activ coals] / Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Adam NODZEŃSKI, Paweł BARAN, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Erwin Lalik // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 303, S14-P1. — Bibliogr. s. 303

  top page [top page]

 278. Ciśnienie rozprężania. Cz. 1 : Metody pomiaru ciśnienia rozprężania oraz ciśnienia gazu wewnątrz wsaduCoking pressure. Pt. 1 : Methods for the measurement of coking pressure and internal gas pressure / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 5 s. 163–168. — Bibliogr. s. 167–168, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 279. Ciśnienie rozprężania. Cz. 2 : Wpływ czynników technologicznych na ciśnienie rozprężaniaCoking pressure. Pt. 2 : The impact of technological factors on the coking pressure / Aleksander KARCZ, Grażyna Winnicka // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 6 s. 204–208. — Bibliogr. s. 208, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 280. Ciśnienie rozprężania. Cz. 3 : Oddziaływanie ciśnienia rozprężania na ściany komór koksowniczychCoking pressure Pt. 3 : The effect of coking pressure on coke-oven walls / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8 s. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 281. Ciśnienie rozprężania. Cz. 4 : Mechanizm powstawania ciśnienia rozprężaniaCoking pressure. Pt. 4 : The mechanism of coking pressure phenomenon / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8 s. 265–273. — Bibliogr. s. 273, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 282. Co-combustion of coal and biomass – Polish experiences in environment protection aspect / Tomasz MIROWSKI, Justyna PYSSA, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis częśc. wg programu konf.S. 1495–1498. — Bibliogr. s. 1498, Abstr.

  top page [top page]

 283. {CO_{2}} and {CH_{4}} displacement sorption in medium rank grade coal under low gas pressureWymienna sorpcja {CO_{2}} i {CH_{4}} na węglu kamiennym o średnim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 1 s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 284. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4 s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 285. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

  top page [top page]

 286. Coke oven gas cleaning in “Zdzieszowice” coking plant / A. KARCZ, C. Sikorski, W. Kaczmarek, T. Węglarz, R. Cieślar, S. Tomal // W: 4th European coke and ironmaking congress : Paris, June 19–21, 2000 : proceedings. Vol. 1. — [S.l. : s. n., 2000]. — S. [1–5]

  top page [top page]

 287. Combustion of deposits from liquid wastes of sewage – treatment plant / S. SŁUPEK, A. BUCZEK, L. KURCZ, R. SEKUŁA // W: 16th international symposium on combustion processes : Kazimierz Dolny, 1–5 August 1999 : abstracts / Polish Academy of Sciences. Thermodynamics and Combustion Committee ; Radom Technical University. — Radom : Technical University, 1999. — S. 147

  top page [top page]

 288. Comparative studies of ENDF/B-6.8, JEF-2.2 and JENDL-3.2 data libraries by Monte Carlo modeling of high temperature reactors on plutonium based fuel cycles / Alberto Talamo, Waclaw Gudowski, Jerzy CETNAR // Journal of Nuclear Science and Technology. — 2004 vol. 41 no. 12 s. 1228–1236. — Bibliogr. s. 1236

  IF

  top page [top page]

 289. Comparison of acidity of {ZrO_{2}}-pillared clay with {MnO_{x}} as DeNOx catalysts / Danuta OLSZEWSKA // W: 3rd School on Catalysis : EFCATS European Federation of CATalysis Societies : 21–26.IX.2004 Ustroń, Poland : book of abstracts / PAN, COMODEC, CATCOLL. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

  top page [top page]

 290. Comparison of evaluation and experiment for nuclear cascade induced by 650 MeV protons in thick lead target of a subcritical assemblySravnenie rasčetov s \`{e}ksperimental'nymi dannymi po razvitiû âdernogo kaskada, inducirovannogo protonami s \`{e}nergiej 650 M\`{e}V, v tolstoj svincovoj mišeni podkritičeskoj sborki / V. P. Bamblevski [et al.], J. JANCZYSZYN. — Dubna : Izdatel'skij otdel Ob”edinennogo instituta âdernyh issledovanij, 2002. — 13, [1] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; E3-2002-273). — Bibliogr. s. 13–[14]

  top page [top page]

 291. Comparison of experiment and calculations for a Pb-Th ADS blanket model / Jerzy JANCZYSZYN, Władysław POHORECKI, Grażyna DOMAŃSKA, Stefan TACZANOWSKI, Ludwik LOSKA // W: ADTTA'99 : 3rd international conference on Accelerator Driven Transmutation Technologies and Applications : June 7–11, 1999 Praha, Czech Republic : proceedings. [Dokument elektroniczny]. — Dane tekstowe. — [S.l. : s. n., 1999]. — Wymagania systemowe : napęd CD-ROM. — S. [1–10]

  top page [top page]

 292. Comparison of MCB and MONTEBURNS Monte Carlo burnup codes on a one-pass deep burn / Alberto Talamo, Wei Ji, Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2006 vol. 33 s. 1176–1188. — Bibliogr. s. 1187–1188, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 293. Comparison of montmorillonite and synthetic zeolite used as supports of DESONOX type catalyst / A. Marcewicz-Kuba, D. OLSZEWSKA, D. Nazimek // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications = Materìali X Ukraïns'ko-Pol's'kogo simpozìumu z teoretičnih ì eksperimental'nih doslìdzen' mìzfaznih âvis ta ïh tehnologìčnogo zastosuvannâ : X Ukrainian-Polish symposium : September 26–30, 2006, Lviv – Uzlissia, Ukraine : proceedings. Pt. 1 / sci. eds. Yu. I Tarasevich, R. Leboda, M. M. Soltys. — L'vìv : L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, 2006. — (Zbìrnik naukovih prac'). — S. 234–236. — Bibliogr. s. 236

  top page [top page]

 294. Comparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost methodPorównanie technologii produkcji miedzi metodą kosztu termoekologicznego / Bożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu = Modern methods and techniques in management / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 295. Comparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost method / Bożena BORYCZKO, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA, Jan NORWISZ // W: ECOS 2006 : proceedings of the 19th international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and environmental impact of energy systems : Aghia Pelagia, Crete, Greece, 12–14 July 2006, Vol. 2 / eds. Christos A. Frangopoulos, Constantine D. Rakopoulos, George Tsatsaronis. — [Athens : National Technical University], cop. 2006. — ISBN 960-87584-1-6. — S. 663–668. — Bibliogr. s. 668, Abstr.

  top page [top page]

 296. Compensation law – again / Jan NORWISZ, Tomasz MUSIELAK // W: ESTAC 9 : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.S. 187. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 297. Competitive sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} on hard coal / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: Proceedings of the 11th [eleventh] international conference on Coal science : exploring the horizons of coal : September 30 – October 5, 2001, San Francisco. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [2–3]

  top page [top page]

 298. Complementary study of microporous adsorbents with LBET and DFT / J. T. DUDA, L. JAGIEŁŁO, J. Jagiełło, J. MILEWSKA-DUDA // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 150–151. — Bibliogr. s. 151

  top page [top page]

 299. Computer analysis of microporous adsorbents with adsorption models of LBET class / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA: Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2005 vol. 60 s. 196–217. — Bibliogr. s. 214–215

  top page [top page]

 300. Computer analysis of nitrogen adsorption isotherms on active carbons by an employment of the new LBET class models / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. P29. — Bibliogr. s. P29

  top page [top page]

 301. Computer analysis of the carbonaceous adsorbents by employing the new thermodynamic adsorption models of LBET class / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 pt. 3 s. 1397–1400. — Bibliogr. s. 1400. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 302. Computer analysis of the properties of the new numerical adsorption models with original graphical visualization of the obtained results / M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 181–183. — Bibliogr. s. 183

  top page [top page]

 303. Computer modeling and analysis of heterogeneous structures of microporous carbonaceous materials / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // Journal of Molecular Modeling ; ISSN 1610-2940. — 2005 vol. 11 no. 4–5 s. 416–430. — Bibliogr. s. 429–430, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 304. Computer support for installations in intelligent buildings – integrated energy management systems / Rak B., KURCZ L. // W: Engineering achievements across the global village / ed. Janusz Szpytko. — Cracow–Glasgow–Radom : The International Journal of INGENIUM, 2005. — (Monographic series of the Library of Maintenance Problems = Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Praca zawiera artykuły z: The International Journal of INGENIUM 2005 (1–2–3–4). — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

  top page [top page]

 305. Computer–aided cooling curve analysis applied to {Co-Cr-Mo} systemAnaliza numeryczna krzywej studzenia w zastosowaniu do badania krzepnięcia stopu {Co-Cr-Mo} / Jose C. Escobedo Bocardo, Marco A. Ramirez A., Janusz DONIZAK, Zygmunt KOLENDA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2 s. 185–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 306. Concentration of radionuclides {Cs137} and {K40} and some heavy metals in soil and lichen samples from Tatra's National Park – preliminary investigation / B. Kubica, J. W. Mietelski, J. GOŁAŚ, E. Tomankiewicz [et al.] // W: EUROECO 2001 : co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration = współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej : Kraków (Cracow), 18.–19.06.2001 : book of abstracts / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2001]. — S. 37

  top page [top page]

 307. Concentration of {^{137}Cs}, {^{40}K}, {^{238}Pu} and {^{239+240}Pu} radionuclides and some heavy metals in soil samples from two main valleys from Tatra National Park / B. Kubica, J. W. Mietelski, J. GOŁAŚ, S. Skiba [et al.] // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 no. 5 s. 537–545. — Bibliogr. s. 545, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 308. Concentrations of radionuclides {^{137}Cs}, {^{238}Pu}, {^{239+240}Pu} and {^{40}K} and some heavy metals in soil and plant samples from Tatras / B. Kubica, J. W. Mietelski, J. GOŁAŚ, S. Skiba [et al.] // W: Proceedings 3rd SENSPOL Workshop: monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : Kraków, Poland, June 3–6, 2003 / ed. Susan Alcock. — Silsoe : Cranfield University, 2004. — S. 217–218

  top page [top page]

 309. Conduction mechanism in operating a {LiMn_{2}O_{4}} cathode / J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, J. RZEWOŹNIK, J. MOLENDA, D. R. Simon, E. M. Kelder, J. Schoonman // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2002 vol. 146 iss. 3–4 s. 225–237. — Bibliogr. s. 237, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 310. Contribution to the design and experimental program of the SAD accelerator-driven system (Subcritical Assembly in Dubna) / S. TACZANOWSKI, G. DOMAŃSKA, M. KOPEĆ, J. JANCZYSZYN // W: Proceedings of the international workshop on P & T and ADS development 2003 : Belgium, October 6–8 2003 / W. Haeck [et al.] ; SCK CEN [The Belgian Nuclear Research Centre]. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Belgium : SCK CEN, 2003. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–12. — Bibliogr. ekran 12, Abstr.

  top page [top page]

 311. Convection of a paramagnetic fluid in a cubic enclosure under the strong magnetic field – visualization / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: TFEC 6 [Dokument elektroniczny] : the sixth KSME-JSME thermal and fluids engineering conference : Jeju City, Korea, March 20–23, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jeju : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 312. Convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from side walls and placed below a superconducting magnet – comparison between experiment and numerical computations / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Thermal Science and Engineering ; ISSN 0918-9963. — 2006 vol. 14 no. 4 s. 107–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr.

  top page [top page]

 313. Correlation between electronic and electrochemical properties of carbon / Janina MOLENDA // Bulletin of the Polish Academy od Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 1997 vol. 45 no. 4 s. 449–458, [4] k. złoż.. — Bibliogr. s. 458, Summ.

  IF

  top page [top page]

 314. Correlation between electronic and electrochemical properties of transition metal compounds / Janina MOLENDA // W: ACEC 2005 : the 5th Asian Conference on Electrochemistry : ”Electrochemistry in high tech era” : May 09–12, 2005, Shanghai : proceedings. — [S. l. : s. n., 2005]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [2]

  top page [top page]

 315. Correlation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin : [summ.]Závislost mezi rozpínavým tlakem stanoveným v laboratorních podmínkách a vybranými koksovacími vlastnostmi uhlí z Hornoslezské uhelné pánve / Aleksander KARCZ, Grażyna Winnicka // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference = 30th International cokemaking conference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — S. 93–96. — Tekst eng.-che.

  top page [top page]

 316. Correlation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin / KARCZ Aleksander, Winnicka Grażyna // W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reder 5.0 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 317. Creating a wood-waste market for small scattered suppliers – a GEF project in Poland / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Grzegorz Moorthi // W: Konferencja naukowo-techniczna pn. Rozproszone źródła energii : źródła finansowania inwestycji energooszczędnych : Szczyrk, 24–26 października 2001 r. / Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “\'{E}nergie Cités” ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Paliw i Energii ; Biuro Wystaw i Konferencji ,,Tech-Expo” Bielsko-Biała. — [S. l. : s. n, 2001]. — S. [1–12]. — Bibliogr. s. [12]

  top page [top page]

 318. Crystallographic and electronic properties of {Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} spinels prepared by HT synthesis / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, M. Marzec, J. MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 319. Crystallographic structure of {Li_{x}Mn_{2}O_{4}} / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, Jacek MARZEC, Janusz PRZEWOŹNIK, Czesław KAPUSTA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2000 vol. 27 s. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

  top page [top page]

 320. Crystals growth by Czochralski method – Jan Czochralski Polish scientistWytwarzanie monokryształów metodą Czochralskiego – Jan Czochralski polski wynalazca... / Janusz S. SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

  top page [top page]

 321. XLI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu HutniczegoXLI Session of Students Scientific Circles of Metallurgy Section AGH University of Science and Technology / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4 s. 39–40. — Tekst pol.-ang.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 322. XL Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH-USTXL Session of Students Scientific Circles of the Metallurgy Section AGH University of Science and Technology / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2003 nr 2 s. 39–42. — Tekst pol.-ang.. — Referaty laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2003

  top page [top page]

 323. Czujniki elektrochemiczne do oznaczania biologicznie aktywnego tlenku azotu[Electrochemical sensors for determination of biologically active nitric oxide (NO)] / Aleksander Ciszewski, Grzegorz Milczarek, Mariusz MACHERZYŃSKI. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003. — 98 s.. — Bibliogr. s. 93–98. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 324. Czy energetyka jądrowa jest przyjazna środowisku?Is nuclear power environment friendly? / NIEWODNICZAŃSKI Jerzy // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3 s. 123–128. — Bibliogr. s. 128. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

  top page [top page]

 325. Czy modelowanie matematyczne jest przydatne w technologii metalurgicznej?[Is the mathematical modelling useful in metallurgical processes?] / Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 151–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

  top page [top page]

 326. Czy ogniwa paliwowe będą generatorami energii elektrycznej w XXI wieku? Cz. 1[Will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 1] / Piotr TOMCZYK, Adam GUŁA // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 6 s. 14–16. — Streszcz.

  top page [top page]

 327. Czy ogniwa paliwowe będą generatorami energii elektrycznej w XXI wieku? Cz. 2[Will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 2] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 7–8 s. 12–13

  top page [top page]

 328. Czy prawo wzrostu entropii jest nieuchronne? Tak, ale... [Is the law of entropy increase inevitable? Yes, but...] / KOLENDA Zygmunt, DONIZAK Janusz // W: Energia–Ekologia–Etyka : I konferencja : Kraków, 10–11 maja 2002 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Koło Naukowe Energetyków ,,Caloria”. — [Kraków : s. n., 2002]. — S. 63–66

  top page [top page]

 329. Czystsza produkcja jako istotny element zarządzania środowiskowego[The cleaner production as an important element of environment management] / Leszek KURCZ, Elżbieta KUPIEC, Andrzej GOŁDASZ // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych : IV konferencja : Ustroń, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne / zespół red. Jan Konieczyński [et al.] ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza. — [Gliwice : Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 2001]. — S. 175–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz.

  top page [top page]

 330. Defect structure and electrical properties of molybdenum disulphide / M. POTOCZEK, K. PRZYBYLSKI, M. RĘKAS // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2006 vol. 67 s. 2528–2535. — Bibliogr. s. 2535, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 331. Definiowanie polskiej polityki rozwoju odnawialnych źródeł energiiFormulations of Polish of renewable energy sources / Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA, Aleksander D. Panek, Tomasz Miernik // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2003 nr 5–6 s. 5–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.. — ,,Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska” : dziesiąta jubileuszowa konferencja : 14–16 października 2002 Dobieszków k. Łodzi. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o. o., 2003. — Opis częśc. wg wstępu

  top page [top page]

 332. Deformacja sorpcyjna węgli kamiennych w procesie selektywnej sorpcji gazów {CO_2} i {CH_4}The sorptive deformation of coals in the gases ({CO_2} and {CH_4}) sorption selective process / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.12. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 333. Degradation and transformation of clays and other silicate minerals in post-industrial areas polluted with alkaline solutions / J. FIJAŁ, K. BYTNAR, J. Stoch // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — S. 83

  top page [top page]

 334. Degradation of clay minerals and soils in the Soda Works: a post-industrial area polluted with alkaline solutions / BYTNAR K., FIJAŁ J. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica . — 2000 t. 41 suppl. B s. 14. — Praca zawiera: abstracts of symposia on Environmental mineralogy (Budapest, May 18–19, 2000) and Biogenic iron minerals (Tihany, May 21–23, 2000)

  top page [top page]

 335. Delithiation of olivine – structured {LiFe_{x}Mn_{1-x}PO_{4}} cathode materials : Mössbauer studies / J. MARZEC, W. OJCZYK, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 69–74. — Bibliogr. s. 74

  IF

  top page [top page]

 336. Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Białystok : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD[Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków. — Kraków : [AGH], 2000. — 82, [4] s.

  top page [top page]

 337. Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Krapkowice : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD[Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków. — Kraków : [AGH], 2000. — 79, [3] s.

  top page [top page]

 338. Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Lubań : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD[Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków. — Kraków : [AGH], 2000. — 79, [4] s.

  top page [top page]

 339. Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Nowy Sącz : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD[Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków. — Kraków : [AGH], 2000. — 87, [5] s.

  top page [top page]

 340. Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Olsztynek : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD[Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków. — Kraków : [AGH], 2000. — 68, [4] s.

  top page [top page]

 341. Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Trzcianka : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD[Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków. — Kraków : [AGH], 2000. — 78, [5] s.

  top page [top page]

 342. Description of activation process using random pore model / B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 23–24. — Bibliogr. s. 24

  top page [top page]

 343. Description of gas adsorption isotherm on active carbon with Langmuir\-type equation / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: VII Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : simultaneously with the XLVI congress of the Polish Chemical Society : Lublin, Poland, September 15–18, 2003 : program and proceedings / eds. Roman Leboda, Yuri I. Tarasevich. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2003]. — Opis częśc. wg okł.S. 39. — Bibliogr. s. 39

  top page [top page]

 344. Design and experimental objectives considerations of the SAD accelerator-driven system / S. TACZANOWSKI, G. DOMAŃSKA, M. KOPEĆ, J. JANCZYSZYN // W: ICRS–10 / RPS 2004 : Funchal, Madeira Island (Portugal), 9–14 May 2004 : programme and book of abstracts. — [S. l.] : Luísa Oliveira, ITN., cop. 2004. — S. 59, 12-3 – O.1

  top page [top page]

 345. Designing cathode materials for IT-SOFC's: relations among structure, nonstoichiometry, electrical and catalytic properties / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 – June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. — Kraków : PAS ICSC, 2006. — S. 107, P-9

  top page [top page]

 346. Desorpcja mieszaniny gazów {(CH_{4}+CO_{2})} na węglach kamiennych[Desorption of mixture of gases {(CH_{4}+CO_{2})} on hard coals] / Adam NODZEŃSKI, Wiesław CHUDZIK, Stanisław HOŁDA // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / PTChem ; SITPChem. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł. — S. 203. — Bibliogr. s. 203

  top page [top page]

 347. Desorpcja mieszaniny gazów {(CO_{2} i CH_{4})} w świetle badań dylatometrycznych[Desorption of the mixture of gases {(CO_{2} + CH_{4})} in relation with dilatometric studies] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 892. — Bibliogr. s. 892

  top page [top page]

 348. Desorption of {CH_{4}} from coals in correlation to the selective sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — S. 367

  top page [top page]

 349. Determination of a two-phase structure of nanocrystals: {GaN}, {SiC}, Diamond / B. Palosz [et al.], J. F. JANIK, R. L. Wells, W. Palosz // W: NanoSpace 2001 – Exploring Interdisciplinary Frontiers : the international conference on Integrated Nano/Microtechnology for Space and microbiological applications : March 13–16, 2001, Galvestone, Texas, USA. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. [1]

  top page [top page]

 350. Determination of nitric oxide (NO) in presence of nitrites by using electrochemically modified sensor : [poster] / M. MACHERZYŃSKI, H. Machelska, J. GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : seminarium : 6–7 czerwca 1997 / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ; Komisja Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa : UW, 1997]. — na okł. także: Seminarium jest połączone z obchodami 75-tej rocznicy urodzin profesorów Zenona Kublika i Stanisława Rubla. — S. [5]. — Tylko program seminarium, bez tekstu

  top page [top page]

 351. Determination of the standard molar Gibbs energy of formation of calcium zirconate by a galvanic cell involving calcium-ion conducting solid electrolyte / G. RÓG, M. POTOCZEK-DUDEK // Journal of Chemical Thermodynamics ; ISSN 0021-9614. — 2001 vol. 33 no. 1 s. 77–82. — Bibliogr. s. 81–82

  IF

  top page [top page]

 352. Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy CETNAR ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — 216 s.. — Bibliogr. przy rodz.

  top page [top page]

 353. Development of \underline{M}onte-Carlo \underline{C}ontinuous Energy \underline{B}urnup system (MCB) / Jerzy CETNAR // W: On the selected problems of accelerator-driven systems for transmutation / ed. S. Taczanowski ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques. — Cracow : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques, 1999. — S. 51–65. — Bibliogr. s. 65. — Abstr.

  top page [top page]

 354. Development of city-wide energy efficiency investment plans for partner cities, demonstrations, and professional strengthening of local SMEs towards offering thermorenovation services : final report on the project : (USAID contract 181-G-00-97-00323) : for the period October 1997–August 2000 / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski. — Kraków : [s. n.], 2000. — 54 s.

  top page [top page]

 355. Development of city-wide energy efficiency investments plants for cities, demonstrations of low-cost energy saving measures and professional strenghtening of local SMEs towards offering thermal modernization services / Adam GUŁA // W: Best practice in climate technology and energy efficiency in Central and Eastern Europe : climate technology initiative : capacity building seminar : Ostritz, Germany, 6–10 December 1999 : seminar proceedings : texte. — Berlin : Umweltbundesamt, 2000. — S. 303–304. — Abstr.

  top page [top page]

 356. Development of texture of carbonaceous sorbent for use in methane recovery from gaseous mixtures / Bronisław BUCZEK // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2000 t. 21 z. 3 s. 385–392. — Bibliogr. s. 392

  IF

  top page [top page]

 357. Development with sustainable use of electricity / J\o rgen S. N\o rg\aa rd, Adam GUŁA, An\'{i}bal T. de Almeida. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. — 315 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 0-7923-5217-3

  top page [top page]

 358. ,,Diamenty AGH” – VI edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową“Diamonds of AGH” – the 6th edition of the competition for the best diploma work (thesis) / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 6 s. 5–8. — Tekst pol.-ang.. — Laureaci VI edycji konkursu ,,Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2003/2004 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005

  top page [top page]

 359. Differentiation of adsorption capacity towards selected heavy metal ions throughout oxidised activated carbon granule / B. BUCZEK, S. Biniak, A. Świątkowski // W: Adsorption science and technology : proceedings of the second Pacific Basin conference : Brisbane, 14–18 May 2000 / ed. Duong D Do. — Singapore [ect.] : World Scientific, 2000. — S. 101–105. — Bibliogr. s. 105

  top page [top page]

 360. Differentiation of the {Cr-Cu-Ag} catalyst content throughout the activated carbon carrier granules / S. Ziętek, B. BUCZEK, A. Świątkowski, B. J. Trznadel // W: EUROCARBON 2000 : 1st World Conference on Carbon 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 2 : Abstracts and programme poster presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 707–708. — Bibliogr. s. 708

  top page [top page]

 361. Diffusion paths in ternary systems – comparison of onsager and darken models / M. DANIELEWSKI, R. BACHORCZYK, A. MILEWSKA, Y. Ugaste // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2001 vols. 194–199 s. 223–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.. — DIMAT 2000 : the fifth international conference on Diffusion in materials : Paris France July 17–21, 2000 : proceedings. Pt. 1 / eds. Y. Limoge, J. L. Bocquet. — Switzerland : Scitec Publications Ltd., 2001

  IF

  top page [top page]

 362. Diffusional mechanism of deintercalation in {LiFe_{1-y}Mn_{y}PO_{4}} cathode material / J. MOLENDA, W. OJCZYK, K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC, F. Krok, J. Dygas, Ru-Shi Liu // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2006 vol. 177 s. 2617–2624. — Bibliogr. s. 2624, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 363. Dislocation induced polytype transformation of {GaN} nanocrystals under extreme pressures / E. Grzanka [et al.], J. F. JANIK // W: Jahresbericht 2001 : annual report : in addition: Annual report 2000, 1999, 1998. Pt. 1, 2 / eds. Pt. 1: R. Gehrke, U. Krell, J. R. Schneider ; Pt. 2: H. Bartunik [et al.]. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader for Windows. — Dane tekstowe. — Hamburg : Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, 2001. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader for Windows ; napęd CD-ROM. — [Ekran] 481–482. — Bibliogr. [ekran] 482

  top page [top page]

 364. Dislocation of the {^{137}Cs} and {^{40}K} radionuclides in the podsol profiles of the Tatra Mountain soils (South Poland) / B. KUBICA, M. Skiba, S. Skiba, J. GOŁAŚ, M. Kubica, M. Stobiński, M. Tuteja-Krysa // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. — 2005 vol. 266 no. 1 s. 3–9. — Bibliogr. s. 9. — Kubica B. – brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 365. Displacement sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} on low rank hard coal, within a low gas pressure range Wymienna sorpcja {CO_{2}} i {CH_{4}} na węglu kamiennym o niskim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Kinga Aleksandrowicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2 s. 157–173. — Bibliogr. s. 173, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 366. Distribution of active phase and other properties inside active carbon granules / S. Zietek, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: Carbon 2001 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : July 14–19, 2001. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / American Carbon Society. — [USA : ACS, 2001]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

  top page [top page]

 367. Distribution of strain in {GaN} and {SiC} nanocrystals under extreme pressures / E. Grzanka [et al.], J. F. JANIK // W: Jahresbericht 2001 : annual report : in addition: Annual report 2000, 1999, 1998. Pt. 1, 2 / eds. Pt. 1: R. Gehrke, U. Krell, J. R. Schneider ; Pt. 2: H. Bartunik [et al.]. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader for Windows. — Dane tekstowe. — Hamburg : Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, 2001. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader for Windows ; napęd CD-ROM. — [Ekran] 483–484. — Bibliogr. [ekran] 484

  top page [top page]

 368. Distribution of strain in {GaN} and {SiC} nanocrystals under extreme pressures / B. Palosz [et al.], J. F. JANIK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2001 vols. 378–381 s. 735–740. — Bibliogr. s. 740, Abstr. Summ.

  IF

  top page [top page]

 369. Dlaczego ogniwa paliwowe będą generatorami energii w XXI wieku? Cz. 3[Why will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 3] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 9 s. 16–17

  top page [top page]

 370. Dlaczego ogniwa paliwowe będą generatorami energii w XXI wieku? Cz. 4[Why will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 4] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 10 s. 12–14. — Bibliogr. s. 14

  top page [top page]

 371. Dlaczego ogniwa paliwowe będą generatorami energii w XXI wieku? Cz. 5[Why will fuels cells become electricity generators of XXIst century? Pt. 5] / Piotr TOMCZYK // Czysta Energia ; ISSN 1643-126X. — 2003 nr 11 s. 12–13

  top page [top page]

 372. Dlaczego oszczędność energii jest tak ważna?[Why saving energy is so important?] / Adam GUŁA // Przegląd Komunalny : dodatek. — 2000 nr 10 s. 83

  top page [top page]

 373. Długoterminowa praca fotometru do zastosowań przemysłowych[Long-term work of optoelctronic photometer system for industrial purposes] / Henryk JANKOWSKI, Artur MIROCHA, Cezary WOREK, Janusz GOŁAŚ // W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki KKE '2002 : Kołobrzeg–Dźwirzyno 10–12.06.2002 : materiały konferencji. T. 2/2 / komitet red. Włodzimierz Janke [et al.]. — Koszalin : Wydział Elektroniki Poltechniki Koszalińskiej, 2002. — S. 855–860. — Bibliogr. s. 860, Streszcz.

  top page [top page]

 374. Dobór optymalnej grubości izolacji cieplnej budynków jako element audytu energetycznegoThe assortment of optimal thickness of heat insulation in buildings as an element of the energetic audit / Jan NORWISZ, Janusz Mikołajewski // Czasopismo Techniczne ; ISSN 0011-4561. — 1999 R. 119 nr 45-50 s. 11–17. — Streszcz.

  top page [top page]

 375. Dobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowychSelection of carbon molecular sieves for seperation of gas mixtures / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr 3–4 s. 305–316. — Bibliogr. s. 315

  top page [top page]

 376. Dostawy ciepła scentralizowanego do użytków końcowychCentralised heat supply to final users / Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2005 nr 1 s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 377. Doświadczenia AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] i IChPW [Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla] z wykorzytania aparatury do badań parametrów paliw produkcji Przemysłowego Instytutu Elektroniki w WarszawieThe experience of University of Mining and Metallurgy and IChPW in the application of equipment produced by PIE in the research of fuel parameters / Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Ilona Klama, Monika Kosewska // W: Pomiary parametrów paliw = The measurements of fuel parameters : I krajowa konferencja naukowo-techniczna = the 1th national scientific and technical conference : Warszawa, 30 października 2001 : materiały konferencyjne = conference proceedings / Przemysłowy Instytut Elektroniki. — Warszawa : PIE, [2001]. — S. 7–14. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 378. Drying of air by adsorption using confined fluidization technique / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.155 s. 368

  top page [top page]

 379. Drying of gases by adsorption in a confined fluidized bed / B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n, 2001]. — Opis część. wg okł. — S. 104

  top page [top page]

 380. 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej[25 years of conference 1979–2004 on Problems of energy resources in domestic economy] / red. nauk.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 590, [2] s. — (Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. ISSN 1429-6675 ; t. 7 z. spec.)Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 381. {^{238}Pu, ^{239+240}Pu, ^{241}Am} i {^{90}Sr} w próbkach gleby z Tatrzańskiego Parku Narodowego{^{238}Pu, ^{239+240}Pu, ^{241}Am} and {^{90}Sr} in soil samples from the Tatra National Park / J. W. Mietelski, P. Gaca, E. Tomankiewicz, S. Grabowska, B. KUBICA // W: IV Krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Kraków–Przegorzały, 9–11 maj 2005 : streszczenia / [red. Leon Fuks]. — [Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. P-29. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 382. XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006[XX Conference on Problems of energy resources in domestic economy “Fuel markets and energy”] / red. nauk. z. spec.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI, Urszula Lorenz, Lidia Gawlik ; PAN, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — 683, [5] s. — (Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. ISSN 1429-6675 ; t. 9 z. spec.)Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 383. Dwuetapowe wytwarzanie metalizowanych, porowatych struktur na powierzchni {n-Si} : zastosowanie uzyskanego materiału jako fotoanody w ogniwie z układem red-ox w fazie organicznej[Two steps preparation of the metallized, porous {n-Si} surface : application of the material as an anode in a photovoltaic cell with red-ox couple in organic solution] / Mariusz MACHERZYŃSKI, Grzegorz Milczarek, Atsuo Kasuya // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 34–35, K 12

  top page [top page]

 384. XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1[XII Symposium of heat and mass transfer. Vol. 1] / red.: Jan NORWISZ, Marek JASZCZUR ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — [14], 487 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 385. XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 2[XII Symposium of heat and mass transfer. Vol. 2] / red.: Jan NORWISZ, Marek JASZCZUR ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — [18], 507–990 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 386. Dylematy polskiej polityki energetycznej na początku XXI wiekuDilemmas of Polish energy policy at the beginning of XXI century / Roman NEY // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 59–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

  top page [top page]

 387. Dynamics of bridgeless constant temperature anemometers / J. KIEŁBASA // International Journal of Applied Mechanics and Engineering ; ISSN 1734-4492. — 2001 vol. 6 no. 2 s. 499–511. — Bibliogr. s. 511

  top page [top page]

 388. Dystrybucja wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego[Distribution of chosen heavy metals in the Dobczyce Reservoir sediments] / W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, E. NIEWIARA, B. BAŚ, J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 205. — Bibliogr. s. 205

  top page [top page]

 389. Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2001Scientific activity of Mineral and Energy Economy Institute of PAN (Polish Academy of Sciences) in the years 1986–2001 / Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 10 s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 390. Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006[Scientific activity of Mineral and Energy Economy Institute of PAN in the years 1986–2006] / Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman NEY // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

  top page [top page]

 391. Działanie plazmy niskotemperaturowej na powierzchnię materiałów węglowych[Effect of lowtemperature plasma activity on surface of carbon materials] / S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 740. — Bibliogr. s. 740

  top page [top page]

 392. EC Rzeszów ma prąd i ciepło z gazu : trzykrotny wzrost majątkuEC Rzeszów – heat and power from gas : tripling the assets / Zygmunt Rejman, Adam SZURLEJ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 12 s. 72–74

  top page [top page]

 393. Ecological aspects of solid waste incineration / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 Pt. 3 s. 1156–1159. — Bibliogr. s. 1159. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004

  top page [top page]

 394. Education and demonstration effort for promotion of biomass as fuel at the university level in Kraków / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–6]

  top page [top page]

 395. Efekt cieplarniany – i co dalej?Greenhouse effect – and what next? / Mirosław KWIATKOWSKI, Michał Bachniak, Krzysztof Chachaj, Joanna Lorens // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 243–245. — Bibliogr. s. 244–245, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 396. Efektywność wykorzystania energii – ważnym zadaniem polityki energetycznejEffectiveness of energy utilisation as an important task of energy policy / Roman NEY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec. s. 11–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 397. Effect of a magnetic field on the convection of paramagnetic fluid in unstable and stable thermosyphon-like configurations / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // International Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0017-9310. — 2006 vol. 49 s. 2642–2651. — Bibliogr. s. 2651, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 398. Effect of oxygen surface groups on adsorption of benzene derivatives from aqueous solutions on activated carbons / A. Deryło-Marczewska, A. Świątkowski, B. BUCZEK, J. Goworek // W: ISSHAC-5 : Surface Heterogeneity effects in Adsorption and Catalysis on Solids : fifth International Symposium : [Gdańsk, Poland August-September, 2004] : proceedings. — [S. l. : s. n., 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 108–109. — Bibliogr. s. 109

  top page [top page]

 399. Effect of small coal grains on coking process : [summ.]Vliv jemných podílů uhlí na koksovací proces / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Marek Sciazko // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference = 30th International cokemaking conference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — S. 39–42. — Tekst eng.-che. — CD-ROM nie zawiera pełnego tekstu

  top page [top page]

 400. Effect of solvent on adsorption of phenol derivatives on activated carbons with differentiated content of oxygen surface groups / A. Deryło-Marczewska, B. BUCZEK, A. Świątkowski // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 274–275. — Bibliogr. s. 275. — B. Buczek – afiliacja: University of Mining and Metallurgy

  top page [top page]

 401. Effect of the chemical state of the surface on the relaxation of the surface shell atoms in {SiC} and {GaN} nanocrystals / B. P. Palosz, E. Grzanka, S. Gierlotka, R. Pielaszek, U. Bismayer, H.-P. Weber, W. Palosz, J. F. JANIK // Acta Crystallographica Section A : Foundations of Crystallography ; ISSN 0108-7673. — 2002 vol. 58 Suppl., C162. — XIX Congress and general assembly of the International Union of Crystallography : Geneva, Switzerland, August 6–15, 2002 : abstracts / International Union of Crystallography. — [England : IUCr, 2002]

  IF

  top page [top page]

 402. Effect of water vapour and {SO_{2}} addition on stability of zirconia-pillared montmorillonites in selective catalytic reduction of {NO} with ammonia / L. Chmielarz [et al.], T. GRZYBEK, J. KLINIK, D. OLSZEWSKA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2001 vols. 141–142 s. 715–719. — Bibliogr. s. 719, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 403. Efficiency of a {^{252}Cf} source in normal or in B-10 enriched lymphocytes evaluated by SCGE assay, classical cytogenetics and FISH technique / Antonina Cebulska-Wasilewska, Wojciech Niedźwiedź, Dorota Florjan, Anna Wierzewska, Krystyna Schneider, Mariusz KOPEĆ, Andrzej KREFT // Nukleonika : The International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2001 vol. 46 no. 2 s. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 404. Ekologiczne aspekty spalania odpadów komunalnych[Ecological aspects of solid waste incineration] / Mirosław KWIATKOWSKI, Maciej Bożek // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1034

  top page [top page]

 405. Ekologiczne i energetyczne oraz ekonomiczne aspekty stosowania układów wykorzystujących gaz ziemnyEcological, energetic and economical aspects of using systems based on the natural gas / Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. s. 199–211. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 406. Ekologiczne systemy energetyczne małej skali: wiatr[Ecological energy systems of little scale: wind] / Arkadiusz FIGÓRSKI, Mariusz FILIPOWICZ // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego ; ISSN 1428-7412. — 2004 nr 9 s. 6–9

  top page [top page]

 407. Ekologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce[Ecological, technical and economic aspects of the municipal waste management in Poland] / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Jeż // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S8–P77. — Bibliogr. s. S8–P77

  top page [top page]

 408. Ekonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń : oleje odpadowe – i co dalej?Economic aspects of ecology threats : what about the waste oils? / Justyna PYSSA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 6/8 s. 44, 46–48. — Bibliogr. s. 48

  top page [top page]

 409. Ekonomiczne metody poprawy efektywności : porównajmy wynikiEfficiency improvement methods : let's compare the results / Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 111–114. — Bibliogr. s. 114

  top page [top page]

 410. Ekonomika procesu spalania : temperatura zapłonu karbonizatów węglowychEfficiency of the combustion process : temperature of carbonization / Aleksander KARCZ, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA, Andrzej ROZWADOWSKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6 s. 77–79

  top page [top page]

 411. Ekonomika technologii wykorzystywania energii odnawialnych w warunkach AustraliiThe economics of renewable energy technologies in the contex of Australia / Jan NORWISZ // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2001 R. 49 nr 9 s. 19–20

  top page [top page]

 412. Eksperymentalne badanie katalizy mionowej syntezy jądrowej w temperaturach kriogenicznychExperimental investigation of muon catalyzed fusion in cryogenic temperatures / Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 413. Electrical and electrochemical properties of {Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8+δ}} superconductor / J. MOLENDA, I. NOWAK, M. Paleczny, J. MARZEC // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 1999 vol. 119 iss. 1–4 s. 61–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 414. Electrical and electrochemical properties of the {LiNi_{x}Mn_{2-x}O_{4}} (0≤ x ≤0,5) cathode materials / M. ZIEMNICKI, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: LiBD 2003 : Lithium Battery Discussion ; Electrode materials : Bordeaux–Arcachon, France 14–19 September 2003 : programme ; extended abstracts. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. [1–2]. — Abstract No. 26 – Oral

  top page [top page]

 415. Electrical and electrochemical properties of {Li_{x}WO_{3-y}} (0\xleq x \xleq1) / Janina MOLENDA, Artur KUBIK, Andrzej Stokłosa // Bulletin of the Polish Academy od Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 1997 vol. 45 no. 4 s. 431–447, [1] złoż.. — Bibliogr. s. 446–447, Summ.

  IF

  top page [top page]

 416. Electrical and electrochemical properties of the {Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} delta spinels as applied in lithium batteries / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, M. Marzec, J. MOLENDA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 54–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 417. Electrical conductivity and reaction with lithium of {LiFe_{1-x}Mn_{x}PO_{4}} olivine type cathode materials / J. MOLENDA, W. OJCZYK, J. MARZEC // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

  top page [top page]

 418. Electrical conductivity of the {Sm_{2}O_{3}-CeO_{2}-Y_{2}O_{3}} system / M. DUDEK, J. MOLENDA // W: 7th ISSFIT : International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 5–9 May 2004 Bled, Slovenia : programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 67. — Bibliogr. s. 67

  top page [top page]

 419. Electrical properties of cathode materials based on {LiMPO_{4}(M=Fe,Mn)} for {Li-Ion} betteries / Magdalena DUDEK, Konrad ŚWIERCZEK, Janina MOLENDA // W: Impedance Spectroscopy for characterisation of Materials and Structures : IMSPEMAS : international workshop : 24–28 September 2003, Warszawa : extended abstracts / Centre of Photonics and Materials for Prospective Applications “CEPHOMA” at Faculty of Physics Warsaw University of Technology. — [Warszawa : WUT, 2003]. — S. P19. — Bibliogr. s. P19

  top page [top page]

 420. Electrical properties of {LiMn_{2}O_{4-δ}} at temperatures 220-1100K / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, W. KUCZA, J. MARZEC, A. Stokłosa // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 1999 vol. 123 iss. 1–4 s. 155–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 421. Electrical properties of non-stoichiometric calcium zirconate / W. Bogusz, M. DUDEK, F. Krok, G. RÓG // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 422. Electrical properties of stoichiometric and non-stoichiometric calcium zirconate / Magdalena DUDEK, Mirosław M. BUĆKO // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 s. 183–187. — Bibliogr. s. 187, Abstr., Summ.

  IF

  top page [top page]

 423. Electricity saving by promotion of CFLs – a DSM experiment in Poland / Zbigniew HANZELKA, Adam GUŁA, Marc R. Ledbetter, Robert G. Pratt, Paweł Rudzki // W: 24th [Twenty fourth] session of the CIE [Commission Internationale de L\'eclairage] : Warsaw – June 24–30 1999 : proceedings. Vol.1 – P.2. — Warszawa : CIE Poland, 1999. — (Publication / CIE ; no. 133). — S. 341–343. — Bibliogr. s. 343, Abstr.

  top page [top page]

 424. Electrochemical and chemical deintercalation of {LiMn_{2}O_{4}} / J. MOLENDA, W. OJCZYK, M. Marzec, J. MARZEC, J. PRZEWOŹNIK, R. Dziembaj, M. Molenda // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 425. Electrochemical and high temperature physiochemical properties of orthorhombic {LiMnO_{2}} / J. MOLENDA, M. ZIEMNICKI, W. ZAJĄC, M. Molenda, M. BUĆKO // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 73

  top page [top page]

 426. Electrochemical and UV–Vis spectroscopic measurements of nitric oxide in fibroblasts and astrocytes / Mariusz MACHERZYŃSKI, Wiktor Bilecki, Jerzy GÓRECKI, Ryszard Przewłocki, Janusz GOŁAŚ // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2000 vol. 12 no. 13 s. 1046–1050. — Bibliogr. s. 1049–1050. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 427. Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy . Pt. 1 : Nasicon as a solid electrolyte / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, R. GAJERSKI, S. KOZIŃSKI, P. TOMCZYK, M. RĘKAS // Journal of Electroceramics ; ISSN 1385-3449. — 2002 vol. 8 s. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 428. Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy. Pt. 2 : Reference electrode and solid electrolyte/electrode system / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, R. GAJERSKI, S. KOZIŃSKI, P. TOMCZYK, M. RĘKAS // Journal of Electroceramics ; ISSN 1385-3449. — 2002 vol. 8 s. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 429. Electrochemical procedure for determination of mercury in waste soils samples / Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2001 vol. 13 no. 8–9 s. 719–722. — Bibliogr. s. 722, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 430. Electrochemical procedure for determination of merucry in waste soil samples / Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // W: Electroanalysis : abstracts of the 8th international conference : 11–15 June 2000 Bonn / eds. Hendrik Emons, Peter Ostapczuk ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry (ESEAC) ; Society for ElectroAnalytical Chemistry (SEAC) ; AGEF. — Jülich : Forschungszentrum Jülich, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Umwelt. Environment ; vol. 22). — S. E 07

  top page [top page]

 431. Electrolytes and cathode materials for solid oxide fuel cells. 1, Synthesis using soft chemistry methods, characterization of physicochemical properties / Konrad ŚWIERCZEK, Dorota PAŁUBIAK, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 102

  top page [top page]

 432. Electrolytes and cathode materials for solid oxide fuel cells. 2, High temperature stability of the cathode – electrolyte interface / Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK, Jacek MARZEC, Janina MOLENDA // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 114

  top page [top page]

 433. Electronic and catalytic properties of {La_{1-x}Sr_{x}Co_{1-y-z}Fe_{y}Ni_{z}O_{3}} perovskites : cathode materials for SOFC / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC // W: MH 2004 : international symposium on Metal-Hydrogen systems : fundamentals & applications : 5–10 September 2004 Cracow, Poland : abstracts / eds. H. Figiel, P. Mietniowski, A. Paja ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. Department of Solid State Physics. — [Kraków : AGH UST, 2004]. — S. 40, Poster Mo-015

  top page [top page]

 434. Electronic and electrochemical properties of {Li_{x}Ni_{1-y}Co_{y}O_{2}} cathode material / J. MOLENDA, P. WILK, J. MARZEC // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2003 vol. 157 iss. 1–4 s. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr. — Volumen zawiera materiały z: 6th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : Cracow, May 9–12, 2001

  IF

  top page [top page]

 435. Electronic aspect of intercalation in layered, spinel and olivine type cathode materials / J. MOLENDA // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 s. 1413–1421. — Bibliogr. s. 1421

  IF

  top page [top page]

 436. Electronic conduction and reaction with lithium of {LiFe_{1-x}Mn_{x}PO_{4}} olivine type cathode materials / J. MOLENDA, W. OJCZYK // W: IMLB 2006 : International Meeting on Lithium Batteries : June 18–23, 2006 Biarritz, France : meeting abstracts. — [S. l. : s. n., 2006]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 437. Electronic criterion for the effectiveness of lithium intercalation in transition metal compounds / J. MOLENDA // W: Supermaterials : [proceeding of the NATO advanced research workshop : Giens, Hyeres, France, September 19–23, 1999] / eds. R. Cloots [et al.]. — Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000. — ISBN 0-7923-6808-8. — S. 137–151. — Bibliogr. s. 151

  top page [top page]

 438. Electronic limitations of lithium diffusibility : from layered and spinel toward novel olivine type cathode materials / Janina MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2005 vol. 176 s. 1687–1694. — Bibliogr. s. 1694, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 439. Electronic properties and reactivity of intercalation compounds / J. MOLENDA // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A, Molecular Crystals and Liquid Crystals ; ISSN 1058-725X. — 1998 vol. 311 iss. 1 s. 15–21. — Bibliogr. s. 21

  IF

  top page [top page]

 440. Electronic structure and reactivity of {Li_{1-x}Mn_{2}O_{4}} cathode / J. MOLENDA, K. ŚWIERCZEK, M. Molenda, J. MARZEC // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2000 vol. 135, iss. 1–4 s. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 441. Electronic structure modification of {Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8}} superconductor / J. MOLENDA, I. NOWAK, I. Jedynak, J. MARZEC // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2000 vol. 27 s. 73–80

  top page [top page]

 442. Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16–17 czerwca 2003[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 54 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 443. Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006[Electroanalysis in theory and practice] / red. Janusz GOŁAŚ ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 69, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko

  top page [top page]

 444. Elektrochemiczne oznaczanie rtęci w próbkach gleb : poster[Electrochemical determination of mercury in soil samples] / J. GÓRECKI, J. GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : seminarium : 6–7 czerwca 1997 / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ; Komisja Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa : UW, 1997]. — na okł. także: Seminarium jest połączone z obchodami 75-tej rocznicy urodzin profesorów Zenona Kublika i Stanisława Rubla. — S. [4]. — Tylko program, bez tekstu

  top page [top page]

 445. Elektroenergetyka polska a normy emisjiPolish electricity sector and emission standards / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2000 t. 3 z. 1 s. 101–[125]. — Bibliogr. s. 123–[124], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 446. Elektrolity ceramiczne na bazie {CaZrO_{3}} jako elementy elektrochemicznych sond tlenowych stosowanych w metalurgii[Ceramic {CaZrO_{3}} based electrolytes as elements for oxygen electrochemical probes using in metallurgy] / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. M. BUĆKO, Ł. ZYCH // W: Przewodniki szybkich jonów : IX krajowe sympozjum : Wrocław–Borowice 9–12 grudnia 2004 : program i streszczenia. — [Polska : INTiBS PAN, 2004]. — S. [1], W12

  top page [top page]

 447. Elektrolity stałe na bazie {CaZrO_{3}}[{CaZrO_{3}} based solid electrolytes] / Mirosław M. BUĆKO, Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2001. — S. 74

  top page [top page]

 448. Elektrolity stałe na bazie {CaZrO_{3}}{CaZrO_{3}} based solid electrolytes / Mirosław M. BUĆKO, Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference] : Zakopane 20–23 września 2001. [T. 2] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — S. 555–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.

  top page [top page]

 449. Elektrolity stałe w układzie {CaO-ZrO_{2}} jako elementy sond tlenowych stosowanych w metalurgiiSolid electrolyes in the system {CaO-ZrO_{2}} as components of electrochemical oxygen probes applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz // W: V Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 58

  top page [top page]

 450. Elektrolity stałe z układu {CaO-ZrO_{2}} jako elementy sond elektrochemicznych stosowanych w metalurgiiSolid electrolytes in the {CaO-ZrO_{2}} as components of electrochemical oxygen probes applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały V konferencji ceramicznej = proceedings of the 5th ceramic conference : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

  top page [top page]

 451. Elektrotermiczna regeneracja węgla aktywnegoElectrothermal regeneration of active carbon / Marek Kochel, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 59). — S. 189–195. — Bibliogr. s. 195

  top page [top page]

 452. Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowymCarbon dioxide emission in the cement industry / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. s. 367–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 453. Emisja zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji krakowskiejThe emission of air pollution in Cracow's agglomeration / Justyna ROKITA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 239–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 454. Empirical relationships for the determination of true density of coal chars / A. STRUGAŁA // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2000 vol. 79 s. 743–753. — Bibliogr. s. 753, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 455. Empiryczne zależności dla prognozowania uzysku i gęstości rzeczywistej karbonizatów powstających w przedziale temperatur uplastycznienia węglaEmpirical relationships for the determination of yield and true density of chars produced within the temperature range of coal plasticity / Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 2 s. 37–62. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 456. Energetic effects of low-pressure sorption kinetics of simple gases in coal / Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. \'{A}ngel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 133

  top page [top page]

 457. Energetická nezávislost' štátovThe country independent energy / Jakub SIEMEK, Zygmund KOLENDA // W: Nové poznatky v mechanizácii, doprave a hlbinnom vrtaní / editori Eduard Stroffek, Jana Lokajová. — [Košice : Fakulta BERG Technickej univerzity, 1999]. — (Acta Montanistica Slovaca ; R. 4 1/1999. Monografia). — S. 83–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 458. Energetická nezaávislost štátovEnergy – security of countries / Jakub SIEMEK, Zygmunt KOLENDA // W: Nové poznatky v obslati vrtania, tazby, dopravy a uskladnovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = 10th International Scientific and Technical Conference : October 5th–7th, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inzinierstva a Vyuzitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 178–188. — Bibliogr. s. 182–183.

  top page [top page]

 459. Energetyczne wykorzystanie biomasy w Polsce[Energy utilization of biomass for Poland] / Paweł Drobnik, Adam SZURLEJ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 463–472. — Bibliogr. s. 471–472, Streszcz.

  top page [top page]

 460. Energetyka a konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony środowiskaEnergy sector and international environmental conventions / Tadeusz OLKUSKI // W: XV [Piętnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002–2030 : Zakopane, 14–17 października 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2001. — (Sympozja i Konferencje ; nr 52). — Opis częśc. wg okł. — S. 225–233. — Bibliogr. s. 233, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 461. Energetyka desorpcji metanu z węgli kamiennychThe energetics of methane desorption on hard coals / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.28. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 462. Energetyka i kinetyka sorpcji gazów w węglach kamiennych[Energetics and sorption kinetics of gases in coals] / A. MARECKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 736

  top page [top page]

 463. Energetyka jądrowa (świat–Polska–środowisko naturalne)Nuclear energy (world–Poland–natural environment) / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ ,,Geosfera”, 2001. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 464. Energetyka jądrowa dla Polski : korzyści i zagrożeniaNuclear energy for Poland : benefits and threats / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Małopolska innowacyjna : rola inżynierów w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski : [10 października 2005 r. Kraków] : [materiały konferencji]. Z. 1 / oprac. ed. Andrzej Kielski, Stanisław Pytko ; AIP Akademia Inżynierska w Polsce. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 465. Energetyka jądrowa w świecie i w Polsce[Nuclear power engineering in world and in Poland] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Fizyka i jej zastosowania = Physics and its applications : konferencja = conference : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencyjne / red. Krzysztof Wierzbanowski ; Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. — Kraków : Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, 1999. — S. 127

  top page [top page]

 466. Energetyka jądrowa w świecie i w Polsce[Nuclear power engineering in world and in Poland] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Fizyka i jej zastosowania 24–25 czerwca 1999 = Physics and its applications 24–25 June 1999 : konferencja : Kraków : streszczenia = abstracts. — [Kraków : AGH, 1999]. — Na obwol. także: 80 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. — S. 42

  top page [top page]

 467. Energetyka procesu sorpcji w węglu kamiennymEnergetics of sorption process in hard coal / Jan T. DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 269–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 468. Energetyka w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju[Power industry in the light of balanced development requirements] / Roman NEY // W: Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Artura Pawłowskiego, Marzeny R.  Dudzińskiej. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2001. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN ,,Człowiek i Środowisko” ; 29). — S. 17–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 469. Energetyka wodna jako podstawowe odnawialne źródło energii elektrycznejHydroelectricity as the basic renewable source of electricity / Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam SZURLEJ, Artur SKOCZEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 s. spec. s. 463–481. — Bibliogr. s. 479–480, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

  top page [top page]

 470. Energetyka wodna w Polsce i na świecie : nowe źródło zielonej energii w MałopolsceHydropower in Poland and worldwide : new source of green energy in Malopolska / Stefan Sawicki, Adam SZURLEJ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 96–99. — Bibliogr. s. 99

  top page [top page]

 471. energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow : plenary papers / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 241 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 472. energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow : abstracts / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 209 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 473. Energex'2002 : proceedings of the 9th international energy conference : Cracow, Poland, May 2002 / red. Roman NEY, Lidia Gawlik ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE, 2003. — 119, [3] s. — (Polityka Energetyczna ; t. 6 z. 1). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 474. ,,Energia dla przyszłych pokoleń – odnawialne źródła energii”,,Energy for the future generations – renewable sources of energy” / Mirosław KWIATKOWSKI, Krzysztof Altman, Wiesław Acela, Urszula Babiarz, Rafał Brotkiewicz, Grzegorz Ćwikłak, Katarzyna Dreja, Tomasz Laszczyk, Marcin Miska, Arkadiusz Rymarz, Rafał Zając // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.29. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 475. Energia jądrowa – kaprys czy konieczność?[Nuclear energy – caprice or necessity?] / TACZANOWSKI Stefan // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 8 s. 191–201. — Bibliogr. s. 201. — Energia–Ekologia–Etyka : III konferencja : Kraków, 17–19 maja 2006 : materiały konferencyjne / eds. mater. konf.: Agnieszka Cebo, Andrzej Gołdasz ; Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006

  top page [top page]

 476. Energia odnawialna – moda czy koniecznośćRenewable energy – fashion or necessity / Roman NEY // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 477. Energia z orbity : Kosmiczna Elektrownia Słoneczna[Energy with orbit] / Aleksander Kopydłowski, Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 1/2 s. 12–14, 16–17. — Bibliogr. s. 17. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 478. Energochemiczne przetwórstwo węgla – szansa dla górnictwa węglowego?Energo-chemical coal processing – a challenge for mining industry? / Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 67–76. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 479. Energooszczędne świetlówki kompaktowe : polski eksperyment DSM[Energy efficient lamps : Polish DSM experiment] / Zbigniew HANZELKA, Adam GUŁA, Marc R. Ledbetter, Robert G. Pratt, Paweł Rudzki // Elektroinstalator ; ISSN 1231-2355. — 2000 R. 7 nr 1–2 s. 102–104. — Bibliogr. s. 104

  top page [top page]

 480. Energy – security of countriesBezpieczeństwo energetyczne państw / Zygmunt KOLENDA, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 2 s. 163–182. — Bibliogr. s. 182. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 481. Energy and renewables in Poland / Adam GUŁA // W: Renewable energies and protection of the environment : Danish-Polish training seminar : Skarrildhus, Denmark 21.11.1999–24.12.1999. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]

  top page [top page]

 482. Energy distributions of excited muonic atoms in deuterium-tritium gas mixtures / M. FILIPOWICZ, W. CZAPLIŃSKI, E. Guła, A. Kravtsov, A. Mikhailov, N. Popov // Il Nuovo Cimento. — 1998 vol. 20D no. 2 s. 155–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.

  top page [top page]

 483. Energy plantations / Magdalena Kubicka, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [3–4]

  top page [top page]

 484. Energy recovery from liquid wastes of a sewage-treatment plant / Stanisław SŁUPEK, Andrzej BUCZEK, Leszek KURCZ, Robert SEKUŁA // Energy Sources : Journal of Extraction, Conversion, and the Environment ; ISSN 0090-8312. — 2000 vol. 22 no. 7 s. 641–648. — Bibliogr. s. 648

  IF

  top page [top page]

 485. Enhanced elimination of coal by wood waste by integration of end-use efficiency into fuel conversion / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Grzegorz Moorthi // W: Proceedings of the 7th [seventh] Polish–Danish Workshop on Biomass for Energy : Starbienino, Poland 7–10 December 2000. — Gdańsk : Technical University of Gdańsk, 2000. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.

  top page [top page]

 486. Enrichment of methane containing gases on carbon molecular sieves / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA: Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2001 vol. 56 s. 263–270. — Bibliogr. s. 269

  top page [top page]

 487. Enrichment of methane containing gases on carbon molecular sieves / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n, 2001]. — Opis część. wg okł. — S. 105

  top page [top page]

 488. Environmental policy in Poland – current state and perspectives of development / Mariusz Kudelko, Wojciech SUWAŁA // Energy & Environment ; ISSN 0958-305X. — 2003 vol. 14 no. 5 spec. iss. s. 737–750. — Bibliogr. s. 749–750, Abstr.. — “Evoking business responses to climate change” : selection of papers from ENER forum 4 : Tallinn, Estonia, April 2003 / ed. Ole Langni\ss ; Multi-Science Publishing Co. Ltd. — Brentwood ; Essex : Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2003

  top page [top page]

 489. ESCO jako metoda wspierania działań termomodernizacyjnych[ESCO as a method of supporting thermo-modernization activities] / Bożena BORYCZKO, Jan NORWISZ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo : ISSN 0137-2971. — 2003 nr 1 s. 86–88

  top page [top page]

 490. ESEAC 2002 : 9-th international conference on Electroanalysis : 9–13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz GOŁAŚ, Andrzej LEWENSTAM, Zbigniew Stojek, Andrzej BOBROWSKI ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. — Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. — 279 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 491. Estimation of reference state parameters for sorption modeling of gaseous substances / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, G. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2002 vol. 208 s. 303–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 492. Estimation of the hard coals sorption capacity at different temperature and pressure / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław HOŁDA, Adam NODZEŃSKI // W: Netradiční metody vyuzití lozisek : II. mezinárodni konference; Ostrava 17.–18. listopad 1999 / Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava Hornicko–Geologická Fakulta. — Ostrava : VSB, 1999. — S. 6–14. — Bibliogr. s. 11

  top page [top page]

 493. Estimation of the kinetic parameters based on Fick's II law for sorption of methane in coal / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. \'{A}ngel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 231

  top page [top page]

 494. Evaluation of accelerator-driven subcritical systems for transmutations of nuclear waste / Stefan TACZANOWSKI // International Journal of Energy Research. — 2000 vol. 24 s. 935–951. — Bibliogr. s. 951, Summ.

  IF

  top page [top page]

 495. Evaluation of adsorption energy distribution by a multivariant identification / J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA // W: ISSHAC-5 : Surface Heterogeneity effects in Adsorption and Catalysis on Solids : fifth International Symposium : [Gdańsk, Poland August-September, 2004] : proceedings. — [S. l. : s. n., 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 154–156. — Bibliogr. s. 155–156

  top page [top page]

 496. Evaluation of adsorption energy distribution of microporous materials by a multivariant identification / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2005 vol. 252 s. 570–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 497. Evaluation of an ADS lead target activation : comparison of computations and measurements / POHORECKI W., JANCZYSZYN J., TACZANOWSKI S., Mirokhin I. V., Molokanov A. G., DOMAŃSKA G. // W: AccApp 05 : international conference on Accelerator Applications : 28 August – 1 September 2005, San Servolo Island, Venice, Italy : abstract book / eds. Flavio Carsughi [et al.] ; under the auspices of the American Nuclear Society. — [USA : ANS, 2005]. — S. 78–79, NDE 16

  top page [top page]

 498. Evaluation of an ADS lead target activation: comparison of computations and measurements / Władysław POHORECKI, Jerzy JANCZYSZYN, Stefan TACZANOWSKI, Igor V. Mirokhin, Aleksander G. Molokanov, Grażyna DOMAŃSKA, Tomasz HORWACIK // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2006 vol. 562 s. 750–754. — Bibliogr. s. 754, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 499. Evaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 713. — Bibliogr. s. 713

  top page [top page]

 500. Evaluation of circuit activation and radiotoxicity in the LBE-cooled XADS using Monte Carlo method MCB / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 14-1–14-19 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 14-18

  top page [top page]

 501. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieve using the pycnometric method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P9 s. 50

  top page [top page]

 502. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the densymetric methods / E. VOGT, B. BUCZEK // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 Pt. 1 s. 407–411. — Bibliogr. s. 411. — Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15–18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. — Warszawa : PCS, 2003

  top page [top page]

 503. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / M. BAŁYS, B. BUCZEK, E. VOGT // Studies in Surface Science and Catalysis. — 2002 vol. 144 s. 225–230. — Bibliogr. s. 230. — COPS VI : proceedings of the 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-VI) : Alicante, Spain, May 8–11, 2002 / eds. Rodríguez-Reinoso [et al.]. — Amsterdam [etc] : ELSEVIER, 2002

  IF

  top page [top page]

 504. Evaluation of pair carbonaceous material – methanol for adsorption cooling system / E. WOLAK, B. BUCZEK // W: CESEP 2005 : the 1st international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : October 2–6, 2005 Orléans, France / GFEC. — [France : s. n., 2005]. — S. 121, P1-35. — Bibliogr. s. 121

  top page [top page]

 505. Evaluation of radiation damage and circuit activation of the gas-cooled XADS / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 13-1–13-28 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 13-28

  top page [top page]

 506. Evaluation of the contents of selected heavy metals in organs of willow {\em(salix viminalis)} as a measure of its potential use for sewage sludge utilization / B. Różanowski, M. MICHAŁOWSKI // W: Effects on organisms and environment : III [third] conference on Trace metals : Sopot, 6–8 June 2000 : book of abstracts / Institute of Oceanology PAS ; University of Gdańsk. — [Gdańsk : s. n.], 2000. — S. 223/P2-50

  top page [top page]

 507. Evaluation of the delay neutron factor by using Monte Carlo neutron transport method / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 6-1–6-4 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 6-4

  top page [top page]

 508. Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites {C/SiC} prepared {\em via} aerosol-assisted vapor phase synthesis / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: NANOMAT 2006 : international workshop on Nanostructured Materials : June 21–23, 2006 Antalya/Turkey : book of abstracts / METU-CENTER [for Biotechnology and Nanotechnology], European Nanotechnology Gateway. — [Ankara : METU-CENTER, 2006]. — S. 201

  top page [top page]

 509. Examination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisationVýzkum rozpínavého tlaku vznikajícího při koksování uhelné vsázky / A. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference = 29th International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 80–89. — Bibliogr. s. 84, Summ.

  top page [top page]

 510. Examinations of physical and chemical properties of sediments towards adsorption of selected antiphlogistic drugs : [poster] / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Andrew Parker, Janusz GOŁAŚ, Artur STRZELECKI, Agnieszka IWANICHA, Jerzy GÓRECKI // W: Chemical analysis of emerging pollutants : 1st thematic workshop of the EU project NORMAN : November 27–28. 2006, Maó, Menorca (Balearic island), Spain / CSIC [etc.]. — [Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 92

  top page [top page]

 511. Expansion and contraction of coal at various metamorphism under influence of {CH_{4}} and mixture {CH_{4}} and {CO_{2}} sorption/desorption process / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, S. HOŁDA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 25–26

  top page [top page]

 512. Expansion and contraction of variable rank coals during the exchange sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2002 vol. 20 no. 1 s. 49–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 513. Experimental analyses of magnetic convection in a vertical cylinder / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: IFHT 2004 : proceedings of the First International Forum on Heat Transfer : November 24–26, 2004, Kyoto, Japan. — [Kyoto: The Heat Transfer Society of Japan, 2004]. — S. 161–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

  top page [top page]

 514. Experimental analysis of fluid flow in a cylinder under the strong magnetic field / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD, Zygmunt KOLENDA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 263–270. — Bibliogr. s. 269–270, Abstr.

  top page [top page]

 515. Experimental analysis of magnetic convection in a cubical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ExHFT-6 : sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics 2005 : extended abstracts of the sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Matsushima, Miyagi, Japan, April 17–21, 2005 / eds: N. Kasagi, S. Maruyama, H. Yoshida, T. Inoue. — [Matsushima, Miyagi : s. n., 2005]. — Opis częśc. wg. okł.S. 476–477. — Bibliogr. s. 477. — Pełny tekst W: ExHFT-6 [Dokument elektroniczny] : sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Matsushima, Miyagi, Japan, April 17–21, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds: N. Kasagi, S. Maruyama, H. Yoshida, T. Inoue. — [Matsushima, Miyagi : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s.[4], Abstr.

  top page [top page]

 516. Experimental and numerical analyses of magnetic convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from opposing verticals walls / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // International Journal of Thermal Sciences ; ISSN 1290-0729. — 2005 vol. 44 s. 933–943. — Bibliogr. s. 943, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 517. Experimental assessment of radionuclide production in materials near to the spallation target / Jerzy JANCZYSZYN, Władysław POHORECKI, Stefan TACZANOWSKI, Grażyna DOMAŃSKA, Valery Shvetsov, Ganbol Gerbysh // W: AccApp/ADTTA '01 [Dokument elektroniczny] : ANS topical meeting on Accelerator Applications/Accelerator Driven Transmutation Technology Applications '01 : Reno, Nevada, November 11–15, 2001. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ANS. — USA : Omnipress, 2002. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

  top page [top page]

 518. Experimental investigation of {\it dd} reaction in range of ultralow energies using {Z}-pinch / V. M. Bystritsky [et al.], M. FILIPOWICZ, J. WOŹNIAK, E. Guła // Laser and Particle Beams. — 2000 vol. 18 s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 519. Experimental research of the radiative capture of thermal neutrons in {^{3}He}\`{E}ksperimental'noe issledovanie processa radiacionnogo zahvata teplovyh nejtronov v {^{3}He} / V. M. Bystritsky, Vit. M. Bystritskii, T. L. Enik, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK, N. I. Zamyatin. — Dubna : Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij, 2006. — 15, [1] s. — (Soobseniâ Ob”edinennogo instituta âdernyh issledovanij ; D15-2006-23). — Bibliogr. s. [16]

  top page [top page]

 520. Experimental search for μd {^{3}He} fusion / P. E. Knowles, V. M. Boreiko, V. M. Bystritsky, M. FILIPOWICZ, [et al.], J. WOŹNIAK // Hyperfine Interactions ; ISSN 0304-3843. — 2002 vol. 138 no. 1–4 spec. iss. s. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.. — International RIKEN conference on Muon Catalyzed Fusion and related exotic atoms (MuCF01) : Shimoda, Japan, 22–26 April 2001 / eds. K. Ishida, K. Nagamine. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002

  IF

  top page [top page]

 521. Experimental simulation of mixed convection / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Tomasz A. Kowalewski // W: Advanced in heat transfer engineering : proceedings of the fourth Baltic heat transfer conference : August 25–27, 2003 / eds. Bengt Sundén, Jurgis Vilemas. — New York; Kaunas : Begell House, Inc.; Lithuanian Energy Institute, cop. 2003. — ISBN 1-56700-198-1 ; ISBN 9986-492-78-5. — S. 339–346. — Bibliogr. s. 345–346, Summ.

  top page [top page]

 522. Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, W. CZAPLIŃSKI, M. FILIPOWICZ, V. V. Gerasimov [et al.], J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2003. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0312018 [2004-11-02]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0312018). — Bibliogr. ekran 14–15, Abstr.

  top page [top page]

 523. Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures : [abstract] / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, W. CZAPLIŃSKI, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK // Physical Review A : Atomic, Molecular, and Optical Physics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 71 ekran 032723. — Tryb dostępu: http://pra.aps.org [2004-04-25]. — Pełny tekst tylko dla autorów

  IF

  top page [top page]

 524. Experimental study on the magnetic convection in a vertical cylinder / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Experimental Thermal and Fluid Science ; ISSN 0894-1777. — 2005 vol. 29 s. 971–980. — Bibliogr. s. 980, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 525. Experimental testing of accelerator driven system for nonproliferating transmutation of radwaste and W-Pu / Stefan TACZANOWSKI, Jerzy JANCZYSZYN // W: On the selected problems of accelerator-driven systems for transmutation / ed. S. Taczanowski ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques. — Cracow : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques, 1999. — S. 4–22. — Bibliogr. s. 21–22. — Abstr.

  top page [top page]

 526. Experimental validation of calculations of radionuclide production in the vicinity of a spallation neutron source / J. JANCZYSZYN, W. POHORECKI, S. TACZANOWSKI, V. Shvetsov, G. Gerbish, G. DOMAŃSKA // W: Sotrudničestvo OIÂI s institutami i universitetami Pol'ši : materialy kruglogo stola i Koordinacionnogo sovesaniâ “Pol'ša v OIÂI” : 18 i 20 ânvarâ 2001 g. / pod obs. red. V. G. Kadyševskogo, A. N. Sisakâna, A. Hrynkeviča ; Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij. — Dubna : OIÂI, 2001. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 35

  top page [top page]

 527. Experimental verification of the theoretical model of the thermal detector of flow reversalWeryfikacja doświadczalna teorii cieplnego indykatora odwrócenia przepływu / Jan KIEŁBASA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 4 s. 489–500. — Bibliogr. s. 500, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 528. Externalities of energy production – the hot issue / Anna STĘŻAŁY, Artur WYRWA, Marcin PLUTA, Janusz ZYŚK, Beata ŚLIŻ // W: Via Futuri : fenntartható fejlödés a gyakorlatban = sustainable development in practice : konferencia / szerk. Kiss Tibor, Somogyvári Márta. — Pécs : Kiadja az Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület, [2006]. — ISBN 978-963-06-2005-5. — S. 196–206. — Bibliogr. s. 206. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 529. Fast channel-type accelerator-driven subcritical systems for transmutations / Stefan TACZANOWSKI, Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: ICENES 2000 : the tenth International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems : Petten, The Netherlands, September 24 – September 28, 2000 / eds. Hugo van Dam, Jim C. Kuijper. — [S. l. : s. n., 2000]. — S. 398–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr.

  top page [top page]

 530. Final recommendations derived from the project Invert : investing in RES & RUE technologies ; models for saving public money : a research project within the Altener Program of the European Commission, DG TREN : report of work phase 7 of the project / authors: Lukas Kranzl [et al.], Adam GUŁA, Beata ŚLIŻ, Elżbieta Gula [et al.] ; Energy Economics Group (EEG) [etc.]. — Vienna, Austria : EEG ; Vienna University of Technology. Institute of Power Systems and Energy Economics, 2005. — II, 42 s.. — Bibliogr. s. 42, Summ.

  top page [top page]

 531. Finansowanie inwestycji energooszczędnych : system ,,PICO”[Financing energy efficiency investments : internal performance contracting PICO] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI // EkoFinanse. — 2004 nr 7–8 s. 17–23. — Bibliogr. s. 23

  top page [top page]

 532. Fitting of different models for water vapour sorption on potato starch granules / L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, J. Szymońska // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2002 vol. 196 s. 150–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 533. Fizyka : encyklopedia szkolna[Physics] / autorzy haseł: Ewa Batóg, Artur Błachowski, Tomasz Dobrowolski, Monika Marzec, Jacek MARZEC, Jerzy Wojciech Mietelski, Barbara Winiarska, Krzysztof Włodarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. — 776, [16] s.. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 534. Fizykochemia powierzchni modyfikowanych montmorylonitów promowanych jonami miedzi, niklu i manganu[Surface physicochemistry of modified montmorillonite introduced {Cu}, {Ni} and {Mn} ions] / Danuta OLSZEWSKA, Agnieszka Marcewicz-Kuba // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 180

  top page [top page]

 535. Fizykochemiczne czynniki wpływające na procesy sorpcji/desorpcji {CH_{4}} z węgli kamiennych[The influence physico-chemistry factors on the sorption/desorption processes of methane on coals] / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł. — S. 179–200. — Bibliogr. s. 198–200

  top page [top page]

 536. Flow visualization in the region of mixed convection / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Tomasz A. Kowalewski, Hiroyuki Ozoe // W: Trans-discipline and innovation of approach to turbulent phenomena : reports of RIAM symposium No. 15 ME–S5 : proceedings of a symposium held at Research Institute for Applied mechanics, Kyushu University, Kasuga, Fukuoka, Japan, December 3–5, 2003 / ed. Yoshiyuki Tsuji. — [Kyushu : Research Institute for Applied Mechanics. Kyushu University, 2004]. — S. 68–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr.

  top page [top page]

 537. Fly ashes from Polish power plants and combined heat and power plants and conditions of their application for carbon dioxide utilization / A. Uliasz-Bochenczyk, E. MOKRZYCKI // Chemical Engineering Research and Design. — 2006 vol. 84 no. A9 spec. iss. s. 837–842. — Bibliogr. s. 842. — Praca bez afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 538. Fotometryczny pomiar zawartości węgla w popiołach emitowanych podczas procesu produkcyjnego w elektrowni[A photometric measurement of unburned carbon in fly ash emitted in power plant production process] / Janusz GOŁAŚ, Henryk JANKOWSKI, Bogdan Niewczas, Janusz Piechna, Antoni Skiba, Zbigniew SZKUTNIK, Cezary WOREK // Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki ; ISSN 0138-0826. — 2000 nr 9 s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

  top page [top page]

 539. Front sorpcji w warstwie z ograniczoną fluidyzacjąAdsorption zone in confined fluidized bed / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 291–294. — Biblioghr. s. 294, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 540. Fundamental aspects of the hydrogen economy / Piotr TOMCZYK // W: Via Futuri : fenntartható fejlödés a gyakorlatban = sustainable development in practice : konferencia / szerk. Kiss Tibor, Somogyvári Márta. — Pécs : Kiadja az Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület, [2006]. — ISBN 978-963-06-2005-5. — S. 236–245. — Bibliogr. s. 245

  top page [top page]

 541. Fusion-driven transmutations of nuclear waste – a misconception or an incentive for promotion of fusion energy? / Stefan TACZANOWSKI, Grażyna DOMAŃSKA, Jerzy CETNAR // Fusion Engineering and Design ; ISSN 0920-3796. — Tyt. poprz.: Nuclear Engineering and Design. Fusion. — 1998 vol. 41 s. 455–460. — Bibliogr. s. 459–460, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 542. Galwaniczne ogniwa stałe z elektrolitem {CaZrO_{3}}[Galvanic solid cell with {CaZrO_{3}} electrolyte] / A. KOZŁOWSKA-RÓG, G. RÓG, M. DUDEK // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 684. — Bibliogr. s. 684

  top page [top page]

 543. Gas-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 12-1–12-20 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 12-20

  top page [top page]

 544. Gas-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 139–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 545. Gaz ziemny jako paliwo w sektorze wytwarzania energii elektrycznejNatural gas as a fuel in electricity generation sector / Adam SZURLEJ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 546. Gaz ziemny w polskiej energetyce  : (perspektywy i warunki)Natural gas in Polish power engineering / Roman NEY // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 1999 t. 73 nr 12 s. 440–448. — Biliogr. s. 448, Summ., Rez., Zsfassung, Rés.

  top page [top page]

 547. Gaz ziemny w polskiej gospodarce a dywersyfikacja dostawNatural gas in Polish economy and diversification of supplies / Roman NEY, Jakub SIEMEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 9 s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

  top page [top page]

 548. Gaz ziemny w strukturze energetycznej PolskiNatural gas in energy structure of Poland / Roman NEY, Józef Raczkowski, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 12 s. 745–759. — Bibliogr. s. 758–759. — Summ., Rez.

  top page [top page]

 549. Gel electrophoresis at high fields / P. PAŚCIAK, M. J. KRAWCZYK, M. KOPEĆ, J. Dulak, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2003 vol. 34 no. 7 s. 3533–3539. — Bibliogr. s. 3539, Abstr.. — XV [Fifteenth] Marian Smoluchowski symposium on Statistical physics : Zakopane, Poland, September 7–12, 2002 / Polish Academy of Arts and Sciences [etc.]. — Cracow : Jagiellonian University, 2003

  IF

  top page [top page]

 550. General solution of Bateman equations for nuclear transmutations / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

  top page [top page]

 551. General solution of Bateman equations for nuclear transmutations / Jerzy CETNAR // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2006 vol. 33 s. 640–645. — Bibliogr. s. 645, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 552. Generalized adsorption formula of BET-type / Linda JAGIEŁŁO, Janina MILEWSKA-DUDA // W: 5th International conference of PhD students : engineering sciences I. : oral presentations : Miskolc, Hungary 14–20 August 2005 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2005. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 553. Generalized uniBET model of multilayer adsorption / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 pt. 3 s. 1401–1404. — Bibliogr. s. 1404. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 554. Generation and relaxation of microstrains in {GaN} nanocrystals under extreme pressures / E. Grzanka [et al.], J. F. JANIK, J. R. Wells, W. Palosz, F. Porsch // Acta Physica Polonica A / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki, Warszawa ; ISSN 0587-4246. — 2002 vol. 102 no. 2 s. 167–174. — Bibliogr. s. 174. — Proceedings of the IV [fourth] International School and Symposium on Physics in Materials Science : nanomaterials and nanostructures – fabrication, properties, physical models : Jaszowice, Poland, September 23–29, 2001. Pt. 2 / ed. Andrzej Czachor. — Warszawa : IF PAN, 2002

  IF

  top page [top page]

 555. Generation and relaxation of strain in {GaN} and {SiC} nanocrystals under extreme pressures / E. Grzanka [et al.], J. JANIK // Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0044-2968. — 2001 suppl. no. 18 s. 179. — Bibliogr. s. 179. — 9. [Neunte] Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kristallographie : Bayreuth, 12.–15. März 2001 : Referate. — [S. l. : s. n., 2001]

  IF

  top page [top page]

 556. Generation of strain in {GaN} nanocrystals under extreme pressures / B. Palosz [et al.], J. JANIK // W: Jahresbericht 2001 : annual report : in addition: Annual report 2000, 1999, 1998. Pt. 1, 2 / eds. Pt. 1: R. Gehrke, U. Krell, J. R. Schneider ; Pt. 2: H. Bartunik [et al.]. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader for Windows. — Dane tekstowe. — Hamburg : Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, 2001. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader for Windows ; napęd CD-ROM. — [Ekran] 531–532. — Bibliogr. [ekran] 532

  top page [top page]

 557. Generation of the utracold muonic hydrogen flux / V. M. Bystritsky, A. Adamczak, G. A. Beer, M. FILIPOWICZ, [et al.], J. WOŹNIAK, J. Zmeskal // Hyperfine Interactions ; ISSN 0304-3843. — 2002 vol. 138 s. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — International RIKEN conference on Muon Catalyzed Fusion and related exotic atoms (MuCF01) : Shimoda, Japan, 22–26 April 2001 / eds. K. Ishida, K. Nagamine. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002

  IF

  top page [top page]

 558. Generatory magnetohydrodynamiczne : wyższa wydajność MHDMagnetohydrodynamic generators : better efficiency of MHD / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 9 s. 86–89. — Bibliogr. s. 89

  top page [top page]

 559. Geothermal heating plant work analysis exemplified by the geothermal laboratory in Bańska NiżnaAnaliza pracy ciepłowni geotermalnej na przykładzie laboratorium geotrmalnego w Bańskiej Niżnej / Michał Bojdo, Leszek KURCZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2001 spec. ed. s. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Summ., Streszcz.. — XXXVIII [Thirtieth eighth] session of Students Scientific Circles in the Metallurgy Section at University of Mining and Metallurgy = XXXVIII [trzydziesta ósma] sesja Studenckich Kół Naukowych Piony Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej : selected works of a Prize-winners' = wybrane referaty Laureatów. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001

  top page [top page]

 560. Gęstość pozorna a stopień przereagowania porowatego materiału węglowegoThe apparent density and the conversion of the porous carbonaceous material / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 3 s. 101–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 561. Global climate initiatives and countries in transition : case study for Poland / Bolesław Jankowski, Wojciech SUWAŁA, Henryk Gaj, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński ; Polish Academy of Sciences. Mineral and Energy Economy Research Institute ; Systems Research “EnergySys”. — Cracow : PAS MEERI, 2002. — 69 [2] s. — Bibliogr. s. 69, Summ.

  top page [top page]

 562. Główne założenia polityki energetycznej Polski do 2025 roku i ich konsekwencjeNew energy policy of Poland until 2025 and its consequences / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam SZURLEJ // W: Baníctvo, geológia a zivotné prostredia v Európskej \'{U}nii = Mining, geology and environment in the European Union : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 13. – 14. október 2005 / Slovenská banícka spoločnost'. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 563. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Polsce w świetle uwarunkowań prawnych krajów Unii EuropejskiejThe management of dangerous wastes in Poland referring to the legal requirements of the European Union / Maciej MICHAŁOWSKI, Paweł Szota // Inżynieria Środowiska. — 2000 T. 5 z. 2 s. 311–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 564. Gospodarka odpadami przemysłowymi : oleje odpadowe – ekologiczna bomba?Industry waste management : waste oils – an environmental bomb? / Justyna PYSSA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 48, 50. — Bibliogr. s. 50

  top page [top page]

 565. Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorówThe industrial waste management on the example of the recycled lead from accumulators / Justyna PYSSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2 s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 566. Górnictwo złóż surowców płynnych – gaz ziemny i ropa naftowa[The mining of liquid mineral resources – natural gas and oil] / Zygmunt KOLENDA, Jakub SIEMEK, Stanisław STRYCZEK // W: Prace Komisji Nauk Technicznych. T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 183–202. — Bibliogr. s. 202

  top page [top page]

 567. Górnictwo złóż surowców płynnych - ropa naftowa, gaz ziemny, wody geotermalne; stan aktualny i perspektywyMining of fluid raw materials deposits - crude oil, natural gas, geothermal waters - present state and future prospects / Roman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Jerzy Stosur // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 12 s. 8–17. — Bibliogr. s. 17, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

  top page [top page]

 568. Granice poziomu rynkowych cen węgla kamiennegoBoundaries of domestic coal market prices / Wojciech SUWAŁA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001 = Proceedings of the School of Underground Mining 2001 : Szczyrk 19–23 lutego 2001 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — (Sympozja i Konferencje ; nr 48). — S. 107–122. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 569. Handling of a non-BET adsorption with the LBET model / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA // Langmuir / American Chemical Society ; ISSN 0743-7463. — 2001 vol. 17 nr 15 s. 4548–4555. — Bibliogr. s. 4548–4549, 4553

  IF

  top page [top page]

 570. Hard coal in the world economy in 2000. (Parte I) / Eugeniusz MOKRZYCKI // Ideas. — 2003 núm. 20 s. 29–35. — Bibliogr. s. 35

  top page [top page]

 571. Hard coal in the world economy in 2000 / Eugeniusz MOKRZYCKI // Ideas. — 2003 núm. 21 s. 2–13. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

  top page [top page]

 572. Hard coals of different ranks in sorption/desorption {CO_{2}+CH_{4}} processes / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA, Wiesław CHUDZIK // Annals of the Polish Chemical Society. — year 2001 s. 93. — Bibliogr. s. 93. — XLIV [Fortieth fourth] scientific conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : preliminary reports presented during annual meeting of the Polish Chemical Society : Katowice, September 9–13, 2001 / Polskie Towarzystwo Chemiczne. — Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 573. Heat transfer in particle-laden wall-bounded turbulent flows / Marek JASZCZUR, Luis M. Portela // W: ECCOMAS CFD 2006 [Dokument elektroniczny] : European Conference on Computational Fluid Dynamics : Egmond aan Zee, The Netherlands : September 5–8, 2006 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. P. Wesseling, E. Oñate, J. Périaux. — Delft, The Netherlands : TU Delft, [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

  top page [top page]

 574. Heat-saving jobs and companies / Adam GUŁA // Sustainable Energy News. — 2000 no. 30 s. 10

  top page [top page]

 575. High-pressure hydrogen adsorption on active carbon / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI // W: VII Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : simultaneously with the XLVI congress of the Polish Chemical Society : Lublin, Poland, September 15–18, 2003 : program and proceedings / eds. Roman Leboda, Yuri I. Tarasevich. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2003]. — Opis częśc. wg okł.S. 28–30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 576. High-temperature solid-oxide fuel cells : new trends in materials research / Janina MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 5–11. — Bibliogr. s. 10–11

  IF

  top page [top page]

 577. Homogenizacja w fazie ciekłej paku z dodatkiem {TiO_{2}}Homogeneity of mixtures of a molten coal tar pitch with powdered {TiO_{2}} / Janina WOLSZCZAK // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 578. Hot wire anemometer with sine modulation of wire temperatureAnemometr cieplny z sinusoidalną modulacją temperatury włókna / Jan KIEŁBASA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 2 s. 277–285. — Bibliogr. s. 285

  top page [top page]

 579. Hybrydowy system energetyczny wiatr-słońce : koncepcja na przykładzie Krakowa[Hybrid energy system of wind-sun] / Janusz ZYŚK, Mariusz FILIPOWICZ // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2006 R. 14 [nr] 11 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64

  top page [top page]

 580. Hydrofilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnejHydrophilic character of a hard coal surface on a base of sorption of water steam investigation / Józef STACHURSKI, Mieczysław ŻYŁA, Barbara TORA, Krzysztof Stachurski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1 s. 91–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 581. Hydrofobizacja pyłów dla potrzeb górnictwa węglowego : [abstrakt][Hydrophobization of limestone powder for coal mining needs] / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 301, S14-W3. — Bibliogr. s. 301

  top page [top page]

 582. Hydrofobizacja pyłu wapiennego na potrzeby górnictwa węglowegoHydrophobization of limestone powder for coal mining needs / Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2006 t. 13 nr S4 s. 391–398. — Bibliogr. s. 397–398, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 583. Hydrogen storage by adsorption on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: Energy and environment : proceedings of the international conference on Energy and the environment : December 11–13, 2003, Shanghai, China. Vol. 2 / eds. Kangmin Chen, Timothy W. Tong, Gerard Sarlos. — Shanghai : Shanghai Scientific and Technical Publishers, 2003. — S. 1042–1046. — Bibliogr. s. 1046, Abstr.

  top page [top page]

 584. Hydrogen storage using microporous carbon materials / B. BUCZEK, E. WOLAK // W: CESEP 2005 : the 1st international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : October 2–6, 2005 Orléans, France / GFEC. — [France : s. n., 2005]. — S. 167, P2-34. — Bibliogr. s. 167

  top page [top page]

 585. Hydrogen storage using porous materials : new challenges for adsorption technology / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 87–95. — Bibliogr. s. 94–95

  top page [top page]

 586. Hyperfine interactions in LFN and LSCFN perovskites / Jacek MARZEC // W: Przewodniki szybkich jonów = Fast ions conductors : X krajowe sympozjum = Xth symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 61

  top page [top page]

 587. Idea zrównoważonego rozwojuIdea of sustanable development / Ewa RUDNIK, Jan NORWISZ // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2000 R. 48 nr 7 s. 2–7. — Bibliogr. s. 7

  top page [top page]

 588. Identyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężaniaDetermination of the factors influencing the migration behaviour of the plasticized coal matter beyond the plastic layer zone in respect of the value of the generated coking pressure / Andrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 3 s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Summ., Streszcz., Rez.

  top page [top page]

 589. Identyfikacja kosztów wydobycia i przeróbki węgla kamiennegoProduction and preparation costs identification of hard coal / Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej '99 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — S. 241–249. — Bibliogr. s. 241–249. — Abstr.

  top page [top page]

 590. Identyfikacja układów adsorpcyjnych na podstawie wielowariantowego dopasowania modeli klasy {\em LBET}The identification of adsorption systems based on multivariant fitting of the {\it LBET} class models / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 223–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 591. Impact of accelerator-based technologies on nuclear fission safety : IABAT project : final report / ed. W. Gudowski, IABAT collaborators: G. Ritter [et al.], associated institutes: G. Youinou, J. CETNAR, Y. Shubin ; European Commission. — [Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities], 2000. — XIV, 239 s. — (Nuclear Science and Technology ; EUR 19608 EN). — Bibliogr. s. 225–239

  top page [top page]

 592. Improvement of commercial active carbon for use in an adsorption cooling system / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // Adsorption Science & Technology ; ISSN 0263-6174. — 2003 vol. 21 no. 1 s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 593. Improvement of commercial active carbon for energy storage system / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P11 s. 52

  top page [top page]

 594. Improvement of hydrogen storage capacity for active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: FOA8 : 8th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

  top page [top page]

 595. Improvement of hydrogen storage capacity for active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2005 vol. 11 s. 877–880. — Bibliogr. s. 880, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 596. {\em In situ} X-ray diffraction studies of distribution of strain during simultaneous sintering of nanocrystalline {GaN} powders under high-pressure high-temperature conditions / E. Grzanka [et al.], M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: EPDIC 10 [Dokument elektroniczny] : European Powder Diffraction Conference : Geneva, September 1–4, 2006. — Dane tekstowe / Université de Gen\`{e}ve. — [Geneva : s. n., 2006]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.sgk-sscr.ch/EPDIC10 [2006-09-26]

  top page [top page]

 597. In-situ characterization of interaction of {N_{2}O} with Al-pillared montmorillonite surface in {H_{2}} atmosphere / M. MOTAK, J. Zawadzki, T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 261–262

  top page [top page]

 598. Influence of active carbon modification on its porous structure and heat effects of methanol vapours adsorption / B. BUCZEK. L. CZEPIRSKI // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2003 vol. 77 no. 9 s. 1191–1198. — Bibliogr. s. 1198, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 599. Influence of {CO_{2}} presorption on coal sorption capacity with regard to {CH_{4}} and sorption deformation / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA // W: Challenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — (Progress in Mining and Oilfield Chemistry ; vol. 1). — S. 293–300. — Bibliogr. s. 300, Abstr.

  top page [top page]

 600. Influence of differences in porous structure within granule of activated carbon on adsorption of aromatics from aqueous solutions / J. Goworek, A. Derylo-Marczewska, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P21 s. 62. — Bibliogr. P21 s. 62

  top page [top page]

 601. Influence of differences in porous structure within granules of activated carbon on adsorption of aromatics from aqueous solutions / Anna Deryło-Marczewska, Jacek Goworek, Andrzej Świątkowski, Bronisław BUCZEK // Carbon ; ISSN 0008-6223. — 2004 vol. 42 s. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 602. Influence of host electronic structure on lithium intercalation process / Janina MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2004 vol. 175 s. 203–213. — Bibliogr. s. 213, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 603. Influence of host electronic structure on lithium intercalation process / Janina MOLENDA // W: 14th international conference on Solid state ionics : June 22–27, 2003, Monterey : extended abstracts. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 93. — Bibliogr. s. 93

  top page [top page]

 604. Influence of nitrogen surface functionalities on the catalytic activity of activated carbon in low temperature {SCR} of {NO_{x}} with {NH_{3}} / Grzegorz S. Szymański, Teresa GRZYBEK, Helmut Papp // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2004 vol. 90 s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 605. Influence of surface chemistry and porous structure within activated carbon granule on adsorption from liquid mixtures / A. Deryło-Marczewska, B. BUCZEK, J. Goworek, A. Świątkowski // W: Fundamentals of adsorption 7 / eds. K. Kanenko, H. Kanoh, Y. Hanzawa ; IAS International Adsorption Society. — [S. l. : IK International, 2002]. — S. 1015–1022. — Bibliogr. s. 1021–1022, Abstr.

  top page [top page]

 606. Influence of surface chemistry and porous structure within activated carbon granule on adsorption from liquid mixtures / B. BUCZEK, A. Deryło-Marczewska, J. Gaworek, A. Świątkowski // W: FOA7 : 7th international conference on fundamentals of adsorption : Nagasaki, Japan May 20–25, 2001 : book of abstracts. — [s. l. : s. n., 2001]. — S. 132. — Bibliogr. s. 132

  top page [top page]

 607. Influence of the strong magnetic field on a stability of the paramagnetic fluid in the thermosyphon-like enclosure / P. Filar, E. FORNALIK, H. Ozoe, J. S. SZMYD, Z. KOLENDA // W: EUROTHERM Seminar 82 : numerical heat transfer 2005 : September 13–16, 2005 Gliwice–Cracow, Poland / eds. A. J. Nowak, R. A. Białecki, G. Węcel. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, cop. 2005. — ISBN 83-922381-2-5. — S. 761–769. — Bibliogr. s. 768–769, Abstr.

  top page [top page]

 608. Influence of the transport conditions on determination of trace arsenic by cathodic stripping voltammetry / R. PIECH, W. W. KUBIAK, J. GOŁAŚ // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15th–18th September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa ,,SIGMA”, 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 151. — Bibliogr. s. 151

  top page [top page]

 609. Influence of the transport conditions on determination of trace arsenic by cathodic stripping voltammetry / R. PIECH, W. W. KUBIAK, J. GOŁAŚ // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 no. 9 s. 1667–1678. — Bibliogr. s. 1677–1678

  IF

  top page [top page]

 610. Influence of UV radiation on oxidation rate rapeseed and the olive oils / Bronisław BUCZEK, Agnieszka Leśniak // W: Oils, fats and lipids for a healthier future [Dokument elektroniczny] : the need for interdisciplinary approaches : 4th Euro fed lipid congress : Madrid, Spain, 1–4 October 2006 : book of abstracts : list of participants. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University of Madrid. — [S. l. : s. n., 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 394, OXI-058. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 611. Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [81] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 612. Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2001. — [72] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 613. Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [44] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 614. Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2001. — [43] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 615. Infrared studies of {N_{2}O} reduction with hydrogen on montmorillonites promoted with iron oxides / M. MOTAK, T. GRZYBEK, J. Zawadzki // W: 1st International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n., 2006]. — S. 54–58, K-13. — Bibliogr. s. 57–58

  top page [top page]

 616. Initial analysis of sensitivity to cross sections for XADS as MA transmuter / Jerzy CETNAR // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 10-1–10-7 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 10-7

  top page [top page]

 617. Initial analysis of sensitivity to cross sections for XADS as MA transmuter / Jerzy CETNAR // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 131–137. — Bibliogr. s. 137

  top page [top page]

 618. Instrumentalne metody analizy chemicznej : dla studentów Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : [praca zbiorowa][Instrumental methods of chemical analysis] / pod red. Władysława W. KUBIAKA, Janusza GOŁASIA ; aut. Bogusław BAŚ, Teresa BŁAŻ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Jan MIGDALSKI, Ewa NIEWIARA, Robert PIECH, Witold RECZYŃSKI, Mieczysław RĘKAS, Jerzy ZARĘBSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2005. — 365 s.. — Bibliogr. s. 363–365

  top page [top page]

 619. Integral experiment and calculations of {Pb-Th} assembly for nuclear transmutations purposes / Jerzy JANCZYSZYN, Grażyna DOMAŃSKA, Ludwik LOSKA, Władysław POHORECKI, Stefan TACZANOWSKI, Jerzy CETNAR, Piotr GRONEK // W: ICENES'98 : the ninth International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems : Tel-Aviv, Israel, June 28–July 2, 1998. Vol. 2 / eds. Yigal Ronen, Louis Tepper, Ezra Elias. — [Israel : Dan Knassim Ltd., 1998]. — S. 769–776. — Bibliogr. s. 776

  top page [top page]

 620. Integrated approach to wood waste combustion for space heating / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–4]. — Abstr.

  top page [top page]

 621. Integrated approach to wood waste use for space heating in Poland – some political aspects / Adam GUŁA, Elżbieta Gula // W: Vykurovanie 2003 : na tému Legislat\'{/i}vne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do E\'{U} : 11 medzinárodnú konferenciu : Vysoké Tatry, [10. – 14. marca 2003] / Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Karedra TZB Stavebnej fakulty STU. — [S. l. : s, n., 2003]. — S. 140–146. — Presented at the international conference: Zdroje tepla na báze obnovitel'ných foriem energie – biomasy : Banska Bystrica, 11 March 2003

  top page [top page]

 622. Integrated approach to wood-waste combustion for heat production in Poland / Adam GUŁA // W: Best practice in climate technology and energy efficiency in Central and Eastern Europe : climate technology initiative : capacity building seminar : Ostritz, Germany, 6–10 December 1999 : seminar proceedings : texte. — Berlin : Umweltbundesamt, 2000. — S. 305–307. — Abstr.

  top page [top page]

 623. Interactions of longitudinal vortices generated by twin inclined jets and enhancement of impingement heat transfer / Kazuyoshi Nakabe, Elżbieta FORNALIK, Jens F. Eschenbacher, Yu Yamamoto, Tomoyasu Ohta, Kenjiro Suzuki // International Journal of Heat and Fluid Flow ; ISSN 0142-727X. — 2001 vol. 22 s. 287–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 624. Interactions of longitudinal vortices generated by twin inclined jets and enhancement of impingement heat transfer / Elżbieta FORNALIK, Yu Yamamoto, Tomoyasu Ohta, Jens F. Eschenbacher, Kazuyoshi Nakabe, Kenjiro Suzuki // W: Turbulence, heat and mass transfer 3 : proceedings of the third international symposium on Turbulence, heat and mass transfer : Nagoya, Japan, April 2–6, 2000 / Eds. Y. Nagano, K. Hanjalić, T. Tsuji. — Nagoya : Aichi Shuppan, 2000. — ISBN 4-87256-650-5. — S. 563–570. — Bibliogr. s. 570, Abstr.

  top page [top page]

 625. Intercalated electrode materials for lithium batteries / Janina MOLENDA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35 s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

  top page [top page]

 626. Intercalation reaction seen by Moessbauer spectroscopy / Jacek MARZEC // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Posters”)

  top page [top page]

 627. Intercalation reaction seen by Moessbauer spectroscopy / Jacek MARZEC, Wojciech OJCZYK, Janina MOLENDA // W: IRMM-35 [Dokument elektroniczny] : 35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting : Kraków, January 4th – 7th, 2006 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / RSC, Jagiellonian University. — [Kraków : JU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P-25. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster flash presentations”)

  top page [top page]

 628. Intercalation-induced phase separation in oxygen deficient {YBa_{2}Cu_{3}O_{6.51}} / M. Baran, J. MOLENDA, H. Szymczak, R. Szymczak // Physica. B, Condensed Matter (Print) ; ISSN 0921-4526. — 1997 vol. 230–232 s. 838–840. — Bibliogr. s. 840, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 629. Interdiffusion driven by the reactive diffusion, interdiffusion in oxidized alloy / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, T. WALEC, A. MILEWSKA // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii ; ISSN 0204-3580. — 1999 R. 21 no. 1 s. 96–100. — Bibliogr. s. 100, Rez., Summ.

  IF

  top page [top page]

 630. Interdiffusion in oxidized multicomponent alloys / M. DANIELEWSKI, Robert FILIPEK, A. MILEWSKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2000 vol. 72 s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — Diffusion and Reactions : proceedings of the 2nd International Conference : Zakopane, Poland, September 14–18, 1999 / ed. M. Danielewski. — Switzerland : Scitec Publications Ltd, 2000

  IF

  top page [top page]

 631. Interdiffusion in oxidized multicomponent alloys / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids : materiały XII [dwunastego] seminarium francusko-polskiego = proceedings of the 12th [twelfth] French-Polish seminar : Kraków 2000 / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 61). — S. 189–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

  top page [top page]

 632. Interdiffusion in oxidized ternary and higher alloys / M. DANIELEWSKI, R.  FILIPEK, M. Hetmańczyk, J. Łaskawiec, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik / Energy Technology ; vol. 10). — S. 181

  top page [top page]

 633. Interkalowane materiały elektrodowe dla baterii litowych : termodynamiczny i elektronowy aspekt interkalacji[Intercalated electrode materials for lithium batteries] / J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej . — Gdańsk : [PG], 2002. — S. W1

  top page [top page]

 634. Interlaboratory studies – important tool in the method validation : [abstract] / Marta Piechowska, Ewa KMIECIK, Piotr BURMISTRZ // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19–22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. — [S. l. : s. n., 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 49

  top page [top page]

 635. Interlaboratory studies – important tool in the method validation / Marta Piechowska, Ewa KMIECIK, Piotr BURMISTRZ // W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. — Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. — S. 389–395. — Bibliogr. s. 395, Abstr.

  top page [top page]

 636. Interpretacja izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymInterpretation of water vapour adsorption isotherms active carbon / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 637. Interpretacja izoterm sorpcji na węglach kamiennych z wykorzystaniem teorii adsorpcyjno-absorpcyjnychInterpretation of sorption isotherms on hard coals using adsorption-absorption theory / Marta WÓJCIK, Janina MILEWSKA-DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 112–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 638. Interpretation of high-pressure gas adsorption equilibrium and kinetic data for active carbons / L. CZEPIRSKI, B. ŁACIAK // W: Adsorption science and technology : proceedings of the second Pacific Basin conference : Brisbane, 14–18 May 2000 / ed. Duong D Do. — Singapore [ect.] : World Scientific, 2000. — S. 164–168. — Bibliogr. s. 168

  top page [top page]

 639. Inverse {Z}-pinch in fundamental investigations / V. M. Bystritsky [et al.], M. FILIPOWICZ, J. WOŹNIAK [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2000 vol. 455 s. 706–714. — Bibliogr. s. 714, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 640. Inverse Z-pinch in fundamental investigations / V. M. Bystritsky [et al.], M. FILIPOWICZ, J. WOŹNIAK, E. Gula [et al.]. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 15, [1] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–99–315). — Bibliogr. s. 15

  top page [top page]

 641. Investigation of processes occurring at {NiO} and {CoO} monocrystalline electrodes in basic molten carbonates using electrochemical impedance spectroscopy / P. TOMCZYK, M. Mosiałek, J. OBŁĄKOWSKI // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2001 vol. 47 no. 6 s. 945–954. — Bibliogr. s. 954, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 642. Investigation of surface heterogeneity of coals by ion and gas sorption experiment / J. Lakatos, G. S. JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK // W: ISSHAC-5 : Surface Heterogeneity effects in Adsorption and Catalysis on Solids : fifth International Symposium : [Gdańsk, Poland August-September, 2004] : proceedings. — [S. l. : s. n., 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 157–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 643. Investigation of the oxygen electrode reaction in basic molten carbonates using electrochemical impedance spectroscopy / P. TOMCZYK, M Mosiałek // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2001 vol. 46 no. 19 s. 3023–3032. — Bibliogr. s. 3031–3032, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 644. Investigation of the partial oxidation of methane at the interface metal (Pt, Au)| YSZ / S. Żurek, M. Mosiałek, P. Tomczyk, D. OBŁĄKOWSKA // Journal of Electroceramics ; ISSN 1385-3449. — 2005 vol. 15 s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 645. Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 4 s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.

  top page [top page]

 646. Investigations of neutronics of subcritical systems with the use of MCNP code / S. TACZANOWSKI, M. KOPEĆ // W: Emerging nuclear energy and transmutation systems: core physics and engineering aspects / IAEA International Atomic Energy Agency. — Vienna : IAEA, 2003. — (IAEA-TECDOC-1356). — S. 228–239. — Bibliogr. s. 238–239, Abstr.

  top page [top page]

 647. Investigations of radionuclide production in a spallation target carried out in the frame of MUSE and SAD projects / W. POHORECKI, T. HORWACIK, J. JANCZYSZYN, S. TACZANOWSKI, I. V. Mirokhin, A. G. Molokanov, A. Polanki // W: Euradwaste'04 : 'radioactive waste management – community policy and research initiatives' : proceedings of the sixth European Commission conference on the Management and disposal of radioactive waste : Luxembourg, 29–31 March 2004 : conference proceedings / ed. C. Davies ; European Commission. Community Research – Directorate-General for Research. — Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. — (Nuclear Science and Technology ; EUR 21027). — Opis częśc. wg okł.S. 369–373. — Bibliogr. s. 373, Summ. — Horwacik T. – brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 648. Investigations of sorption properties of coal materials treatment by nonthermal plasma / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1 s. 621–625. — Bibliogr. s. 625, Summ.. — Preliminary reports presented during XLVIII annual meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : Poznań, Poland September 18–22, 2005 / eds. Bogdan Skalski, Jerzy Konarski, Stefan Lis. — Warszawa : The Polish Chemical Society, 2005

  top page [top page]

 649. Investigations of the SAD design parameters for optimum experimental performance / G. DOMAŃSKA, S. TACZANOWSKI, J. JANCZYSZYN, W. POHORECKI, V. S. Shvetsov // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2004 vol. 31 s. 2127–2138. — Bibliogr. s. 2138, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 650. Ionic and electronic processes in {Li}-ion batteries / J. MOLENDA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2000 vol. 27 s. 66–72

  top page [top page]

 651. IR spectroscopy of adsorption of {NH_{3}} on pillared montmorillonite surface / M. MOTAK, J. Zawadzki, T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 259–260

  top page [top page]

 652. Isosteric heats of methane sorption on hard coals of different ranks at elevated pressuresIzosteryczne ciepła sorpcji metanu na weglach kamiennych o różnym stopniu uwęglenia w szerokim zakresie ciśnień / Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 4 s. 481–490. — Bibliogr. s. 490, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 653. Izosteryczne entalpie sorpcji heptanu i heptenu-1 na węglach kamiennych[Isosteric heats of heptane and 1-heptene sorption on hard coals] / P. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1312. — Bibliogr. s. 1312

  top page [top page]

 654. Jak oszczędzać energię przy ograniczonych środkach finansowych? : projekt demonstracyjny Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD oraz Światowego Funduszu na Rzecz Środowiska GEF[Saving energy with limited financial resources : a demonstration project of USAiD and GEF] / oprac. zespół Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Łukasz Pytliński [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Paliw i Energii ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków FEWE ; Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”. Kraków. — Kraków : [AGH WPiE], 2000. — 21, [3] s.

  top page [top page]

 655. Jakość odwzorowania sorpcji w węglu kamiennym przy pomocy modeli adsorpcyjno-absorpcyjnychQuality of sorption in hard coal representation by adsorption-absorption models / Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.26. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 656. Jaśniej nad Krakowem[Brightly over Cracow] / Adam GUŁA // Ekoprofit (Katowice). — 2000 nr 11 s. 18–20

  top page [top page]

 657. Jednorodność koksu na podstawie badań stopnia zgrafitowaniaHomogeneity of coke derived from its degree of graphitization / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 303–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 658. Karbonizacja paku węglowego domieszkowanego ciekłym polimerem siloksanowym (olejem silikonowym)Carbonization of a coal tar pitch admixed with a liquid poly(dimethylsiloxane) additive (silicone oil) / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 659. Katalizatory DeNo_{x} na bazie deaktywowanych sorbentów montmorylonitowych ; Wpływ {SO_{2}} na budowę i stopień redukcji NO[DeNo_{x} catalysts based on deactivated montmorillonite sorbents ; The influence of {SO_{2}} on the structure and NO conversion] / T. GRZYBEK, J. KLINIK, D. OLSZEWSKA, H. Papp // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska : prace VIII [ósmego] Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 1 grudnia 2000 / ed. Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, 2000. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

  top page [top page]

 660. Katalizatory odsiarczania spalin na bazie montmorillonituCatalysts based on montomorillonite for desulphurization of coal combustion gases / Danuta OLSZEWSKA, Agnieszka Marcewicz-Kuba, Dobiesław Nazimek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 155–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 661. Katalizatory SCR-NO_{x} amoniakiem otrzymywane na bazie montmorylonitów podpieranych kompleksami cyrkonu[Catalysts of NO reduction with ammonia on the basis of montmorillonites pillared with zirconium complexes] / I. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA // W: XLII [Czterdziesty drugi] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I [pierwsze] Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego, 1999]. — S. 81

  top page [top page]

 662. Key physical parameters and temperature reactivity coefficients of the deep burn modular helium reactor fueled with LWRs waste / Alberto Talamo, Waclaw Gudowski, Jerzy CETNAR, Francesco Venneri // Annals of Nuclear Energy ; ISSN 0306-4549. — 2004 vol. 31 s. 1913–1937. — Bibliogr. s. 1935–1937, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 663. Kierunki badań i praktycznych zastosowań układu węgiel aktywny-metanolResearch and practical usage of the methanol-activated carbon system / Eliza WOLAK, Bronisław BUCZEK // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2005 R. 44 nr 6 s. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16

  top page [top page]

 664. Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w PolsceEnergetic utilization of biomass in Poland / Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. 2 s. 55–75. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 665. Kierunki energetycznego wykorzystania drobnoziarnistych odpadów z wydobycia i wzbogacania węgla kamiennegoUtilisation of fine-grained wastes from hard coal production and preparation in power generation sector / Jan J. Hycnar, Roman Foltyn, Tadeusz OLKUSKI, Stanisław A. Blaschke // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Seria: Inżynieria Środowiska / Politechnika Koszalińska. — 2005 nr 22 s. 639–650. — Bibliogr. s. 648–649, Streszcz., Abstr.. — VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VII National Polish Scientific Conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Ustronie Morskie – 2005 / Politechnika Koszalińska.Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów ; Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005

  top page [top page]

 666. Kierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksuRecent trends in the development of the coke dry quenching technology / Aleksander KARCZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 3 s. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 667. Kierunki modyfikacji minerałów ilastychStudies on modification of clays / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.27. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 668. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla[Safety improvement directions in construction aimed at the elimination of carbon monoxide poisoning threat] / Zbigniew A. Tałach, Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // W: EKO KOMIN 2006 : nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kraków 06 – 08 kwietnia 2006 : zbiór referatów / Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. — Kraków : INiG, 2006. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94. — toż. W: II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna EKO-KOM 2006 nt. Nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 6–8 kwietnia 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : INiG], 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 87–94. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 669. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla[Safety improvement directions in construction aimed at the elimination of carbon monoxide poisoning threat] / Zbigniew A. Tałach, Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna nt.: Paliwa gazowe alternatywą energetyczną w Polsce [Dokument elektroniczny] : Kraków 09. 03. 2006 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Nafty i Gazu. Kraków. — [Kraków : INiG, 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg obwoluty. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14

  top page [top page]

 670. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla[Safety improvement directions in construction aimed at the elimination of carbon monoxide poisoning threat] / Zbigniew A. Tałach, Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // W: Forum Technik Instalacyjnych 2006 [Dokument elektroniczny] : Instalacje : Poznań, 28. 03. 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Izba Inżynierów Budownictwa [etc.]. — [Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, 2006]. — 1 dysk optyczny. — (Rynek Instalacyjny). — S. 1–10. — Bibliogr. s. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji ,,Wentylacja i klimatyzacja”)

  top page [top page]

 671. Kinetic sorption and surface thermodynamics for {CO_{2}} and {CH_{4}} sorption in coals / Aleksandra MARECKA // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3rd international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. [1], P. II. 1

  top page [top page]

 672. Kinetyka sorpcji w układzie węgiel kamienny – {CO_{2}/CH_{4}}[Sorption kinetics in coal – {CO_{2}/CH_{4}} system] / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Konferencja naukowo-techniczna ,,Koksownictwo' 2003” : Lądek Zdrój 1–3 października 2003 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. [1]

  top page [top page]

 673. Kinetyki sorpcji mieszanin gazów {CO_{2}} i {CH_{4}} w świetle możliwości sekwestracji {CO_{2}} w pokładach węglowychThe kinetics of sorption of {CO_{2}} and {CH_{4}} mixtures with regard to possibility of {CO_{2}} sequestration in the coal seams / Katarzyna ZARĘBSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 301–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 674. Klucze do sukcesu : prywatyzacja i deregulacja energetyki w Unii EuropejskiejThe key to success : privatisation and deregulation of the EU power sector : the key to success / Eugeniusz MOKRZYCKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 7/8 s. 14–16

  top page [top page]

 675. Koks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalneCoke produced from blends of high volatile bituminous coal and soft brown coal as a prospective domestic fuel / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 9 s. 256–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 676. Kolektor słoneczny jako alternatywne źródło ciepłej wody użytkowejSolar collector as the alternative source of an usable hot water / Marcin Broda, Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2003 nr 2 s. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2003

  top page [top page]

 677. Koła naukowe Pionu Hutniczego w 85-letniej historii AGH[Scientific circles of the Metallurgy Section in the anniversary of 85 years of the AGH University of Science and Technology history] / Jadwiga OREWCZYK, Leszek KURCZ // W: Sesje Studenckich Kół Naukowych. T. 1/2004, Materiały XLI Sesji Pionu Hutniczego : Kraków 13 maja 2004 r. : streszczenia referatów, program Sesji, informacje o kołach naukowych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 5–8

  top page [top page]

 678. Kompetencje personelu – projekt normy prEN 13313[The competence of personnel – the draft of standard EN 13313] / Leszek KURCZ, Małgorzata Wąs // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2002 t. 37 nr 1 s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

  top page [top page]

 679. Kompozytowe elektrolity stałe zawierające {CaZrO_{3}} jako elementy ogniw elektrochemicznych stosowanych w metalurgiiComposite solid electrolytes based on {CaZrO_{3}} as components for electrochemical devices applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 nr 4 s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

  top page [top page]

 680. Komputerowa analiza adsorbentów węglowych z wykorzystaniem nowych termodynamicznych modeli adsorpcji klasy LBET[Computer analysis carbonaceous materials with new thermodynamic adsorption models of LBET type] / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 1314. — Bibliogr. s. 1314

  top page [top page]

 681. Komputerowa analiza struktur heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowych za pomocą numerycznych modeli adsorpcji klasy uLBET i  LBET z wykorzystaniem metody wielowariantowego dopasowywania[Computer analysis of heterogeneous structures of microporous carbonaceous materials by means of the numerical adsorption models of the uLBET and LBET class with an application of the multivariant fitting method] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 304–305. — Bibliogr. s. 305

  top page [top page]

 682. Komputerowa analiza struktury mikroporowatych materiałów węglowych z wykorzystaniem modelu adsorpcji wielowarstwowej – LBETh[Computer analysis of structure of microporous carbons with a multilayer LBETh adsorption model] / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 787

  top page [top page]

 683. Komputerowe kryterium zbieżności i stabilności schematu numerycznegoComputer criterion of convergence and stability of numerical scheme / Andrzej ZIEMBA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 2 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 921–933. — Bibliogr. s. 932–933

  top page [top page]

 684. Komputerowe metody opisu struktur porowatych sorbentów węglowychThe computer methods of porous structures description of coal sorbents / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 142–143. — Bibliogr. s. 143. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 685. Komputerowe metody opisu struktury porowatych ciał stałych[Computer methods of description of porous solids structure] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / PTChem ; SITPChem. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

  top page [top page]

 686. Komputerowe modele heterogenicznej adsorpcji na mikroporowatych materiałach węglowych – modele {\em uLhBET} i {\em uLBETh}The computer models of heterogeneous adsorption on microporous carbonaceous materials – the models {\it uLhBET} and {\it uLBETh} / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 230–231, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 687. Koncepcja modernizacji ogrzewania Opactwa Benedyktynów w TyńcuThe conception of heating modernization at the Benedictine Abbey in Tyniec / Paweł Piątek, Krzysztof Piszczek, Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7 s. 207–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 688. Konkurs ,,Diamenty AGH” – ważny element realizacji misji uczelni“Diamonds of AGH” contest – an important element in accomplishing the school's mission / Leszek KURCZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 9 s. 5–8. — Tekst pol.-ang.. — Laureaci VII edycji konkursu DIAMENTY AGH : [publikacje laureatów VII edycji konkursu ,,Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005] / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnicwo STN, 2006

  top page [top page]

 689. Kontrowersje wokół globalnego cieplenia klimatu[Controversies on global warming] / Zygmunt KOLENDA // W: Zagrożenia cywilizacyjne. — Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 2000. — (Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych / PAU ; [t.] 3). — S. 125–148. — Bibliogr. s. 147–148

  top page [top page]

 690. Konwekcja magnetyczna w naczyniu cylindrycznymMagnetic convection in a cylindrical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: XVII Krajowa konferencja mechaniki płynów : Bełchatów, 17–21 września 2006 r. : abstrakty / pod red. Henryka Kudeli i Pawła Reguckiego ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006 + CD-ROM. — ISBN 83-7085-969-0. — S. 48

  top page [top page]

 691. Kopiroliza granulatu ,,syntetycznego węgla koksowego” z odpadów węglonośnych wraz z mieszanką węglową{Co}-pyrolysis of synthetic coking coal from waste materials with coal mixture / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 91–93. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 692. Korozja odlewnicza stopów jubilerskich[Foundry corrosion of jewellery alloy] / Robert KACZMARCZYK // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR, 2006]. — S. 34–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.

  top page [top page]

 693. Koszt termoekologiczny jako kryterium minimalizacji zużycia nieodnawialnych bogactw naturalnych[Thermoecological cost as a minimalization criterion of nonrenewable natural resources consumption] / Bożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem = Enterprise management : teoria i praktyka = theory and practice : IX międzynarodowa konferencja naukowa = IX international scientific conference : Kraków, 23–24 listopada 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN 83-7464-098-7. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 694. Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej[Hard coal output costs according to European Union standards] / Wiesław Blaschke, Lidia Gawlik, Tadeusz OLKUSKI // W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej : praca zbiorowa / pod red. Lidii Gawlik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 22–31. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 695. Koszty wytwarzania oraz ceny sprzedaży ciepła w województwie małopolskimHeat generation costs and prices in Malopolska province / Tadeusz OLKUSKI // W: Górnictwo w Małopolsce : konferencja naukowa : Kraków, 28 września 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 696. Krajowa energetyka wodna – zlewnia Górnej WisłyHydroelectricity – Poland and upper Vistula river basin / Adam SZURLEJ // W: Górnictwo w Małopolsce : konferencja naukowa : Kraków, 28 września 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 697. Krajowy i międzynarodowy rynek koksuInternational and domestic coke market / Marek Ściążko, Aleksander KARCZ // W: XIII [Trzynasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle Prawa Energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska : Zakopane, 17–20 października 1999 / PAN. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : PAN IGSMiE, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 39). — S. 39–48. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 698. Krajowy rynek LPG na tle wybranych państwNational LPG market on the background of selected countries / Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. spec. s. 441–452. — Bibliogr. s. 451–452, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 699. Kronika Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego 2004–2006[Chronicle of the Students Scientific Circles of the Metallurgy Section] / pod red. Jadwigi OREWCZYK i Leszka KURCZA ; przy współpr. Agnieszki CEBO i Andrzeja GOŁDASZA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Studenckie Koła Naukowe AGH-UST. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 364 s., [8] k.. — Indeks osób

  top page [top page]

 700. Kryteria doboru dodatków stopowych (ligur) w cyklu technologicznym odlewania stopów Ag925 / Robert KACZMARCZYK // W: Metale szlachetne : V konferencja : Zakopane – Kościelisko, 16–18 września 2004 / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, 2004. — S. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz.

  top page [top page]

 701. Kryteria doboru materiału stosowanego w mechanicznych zastawkach serca – aktualny stan wiedzySelection of material applied for mechanical heart valves – present state of knowledge / D. OBŁĄKOWSKA, S. BŁAŻEWICZ, J. Michałowski // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17,18,19 s. 39–41 . — Tekst pol.–ang.

  top page [top page]

 702. Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów {C/SiC} otrzymanych z hexametylodisiloksanu metodą aerozolową[Evolution of spherical morphology of nanocomposites {C/SiC} prepared from hexamethyldisiloxane by the aerosol method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 261

  top page [top page]

 703. Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów {C/SiC} otrzymanych na drodze syntezy aerozolowej[Evolution of spherical morphology of nanocomposites {C/SiC} prepared by the aerosol synthesis method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 240

  top page [top page]

 704. Kształtowanie struktury porowatej adsorbentu pod kątem przydatności do wzbogacania gazów zaazotowanychFormation of porous structure of adsorbent for enrichment in methane nitrogenated natural gases / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2002 t. 9 nr 5–6 s. 545–549. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 705. Kształtowanie właściwości węgla aktywnego pod kątem przydatności do magazynowania gazówModification of properties of active carbon used in gas storage systems / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2000 t. 3 nr 3–4 s. 299–306. — Bibliogr. s. 306

  top page [top page]

 706. {La_{1-x}Sr_{x}Co_{1-y-z}Fe_{y}Ni_{z}O_{3}} perovskites – possible new cathode materials for intermediate-temperature solid-oxide fuel cells / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 115–122. — Bibliogr. s. 122

  IF

  top page [top page]

 707. Laboratory preparation of carbonaceous adsorbents from waste materials / Wiesław Andrzej ŻMUDA, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // Acta Montana. Series B : Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 1999 no. 9 s. 81–85. — Bibliogr. s. 85

  top page [top page]

 708. Laureaci V edycji konkursu ,,Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003[Prizewinners V edition of the competition “Diamonds University of Mining and Metallurgy”] / pod red. Leszka KURCZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — 119 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 5). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 709. Laureaci VI edycji konkursu ,,Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2003/2004 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych[Prize winners of VIth edition of the “Diamonds of AGH-UST” contest] / pod red. Leszka KURCZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — 117 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 6). — Tekst pol.-ang. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 710. Laureaci VII edycji konkursu DIAMENTY AGH : publikacje laureatów VII edycji konkursu ,,Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005[Prize winners of VIIth edition of the “Diamonds of AGH ” contest] / pod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — 139 s. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 9). — Tekst pol.-ang. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 711. Layered clays in DeNOx processes / T. GRZYBEK // W: APAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — ISBN 83-916351-2-0. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 54–55

  top page [top page]

 712. LBE purification requirements due to radiotoxicity / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 16-1–16-10 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 16-9–16-10

  top page [top page]

 713. LBE purification requirements due to radiotoxicity / Jerzy CETNAR, Waclaw Gudowski // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 207–216. — Bibliogr. s. 215–216

  top page [top page]

 714. LBE-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method – MCB / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 11-1–11-18 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 11-18

  top page [top page]

 715. LBE-cooled XADS fuel cycle analysis by Monte Carlo method – MCB / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA // W: Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — S. 159–176. — Bibliogr. s. 176

  top page [top page]

 716. LBET – nowy model adsorpcji wielowarstwowej w adsorbentach sub- i mikroporowatych[LBET – new multilayer model of adsorption in sub- and microporous adsorbents] / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / PTChem ; SITPChem. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

  top page [top page]

 717. Least squares evaluation of the global entropy generation in the aluminium electrolysis cellOszacowanie globalnego źródła entropii w procesie elektrolizy aluminium / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2 s. 183–199. — Bibliogr. s. 199

  IF

  top page [top page]

 718. Least-squares adjustment of mathematical model of heat and mass transfer processes during solidification of binary alloys / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, J. C. Escobedo Bocardo // Metallurgical and Materials Transactions B : Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 1999 vol. 30B no. 3 s. 505–513. — Bibliogr. s. 512–513

  IF

  top page [top page]

 719. Level and relationship of elements in scalp hair of males: effect of air pollution and smoking habits / R. Gryboś, P. Zagrodzki, M. Krośniak, Ł. Łagan, J. Szklarzewicz, J. GOŁAŚ, W. Przybylski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 no. 1 s. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 720. LFN and LSCFN perovskites – structure and transport properties / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, D. PAŁUBIAK, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2006 vol. 177 s. 1811–1817. — Bibliogr. s. 1816–1817, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 721. {Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} jako potencjalny materiał katodowy dla ogniw litowych[{Li_{1+δ}Mn_{2-δ}O_{4}} as a potential cathode material for lithium cells] / K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, M. Marzec, J. MOLENDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 704. — Bibliogr. s. 704

  top page [top page]

 722. {LiMnPO_{4}/C} composite cathodes for {Li-ion} batteries / K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // W: 14th international conference on Solid state ionics : June 22–27, 2003, Monterey : extended abstracts. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 159. — Bibliogr. s. 159

  top page [top page]

 723. Liquid bio-fuels in Poland / L. Gawlik, T. MIROWSKI, E. MOKRZYCKI, T. OLKUSKI, A. SZURLEJ // W: energex 2004 [Dokument elektroniczny] : International Energy Forum : the 10th international conference Energy & Society : Lisbon, Portugal, 3rd–6th May, 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. L. Guimarães, R. Martins. — [Lisbon : s. n., 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tyt. z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 724. Liquid bio-fuels in Poland / L. Gawlik,  T. MIROWSKI, E. MOKRZYCKI, T. OLKUSKI, A. SZURLEJ // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3rd–6th May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

  top page [top page]

 725. Liquid biofuels in Poland / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 67

  top page [top page]

 726. Lithium diffusion in {LiMn_{y}Fe_{1-y}PO_{4}} cathode material / W. OJCZYK, J. MARZEC, K. ŚWIERCZEK, J. MOLENDA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240, Pt. 2 s. 1299–1305. — Bibliogr. s. 1305, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005

  IF

  top page [top page]

 727. Lithium-ion batteries – state of art Novel phospho-olivine cathode materials / J. MOLENDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1 s. 61–67. — Bibliogr. s. 67

  IF

  top page [top page]

 728. Losses of chemical energy in hard-coal energy utilization processes / Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 81

  top page [top page]

 729. Losses of chemical energy in hard-coal energy-utilization exothermic processes / Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 nos. 3–4 s. 289–295, spec. iss.: ENERGEX '2002 : proceedings of the 9th international energy conference / guest eds.: L. Gawlik, S. D. Probert. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 730. Low cost measures to save energy in space heating in Poland” : experience from a demonstration project of the United States Agency for International Development and the Global Environment FacilityNizkostoimostnye meropriâtiâ dlâ \`{e}nergosberezeniâ pri otoplenii, vnedrennye v Pol'še : opyt realizacii demonstracionnyh proektov agenstva mezdunarodnogo razvitiâ SSA i Vsemirnoj Sluzby Ohrany Okruzaûsej Sredy (GEF) / Adam GUŁA // W: II IEC : proceedings of the second International Energy Conference in Armenia = sbornik dokladov vtoroj mezdunarodnoj \`{e}nergetičeskoj konferencii v Armenii : energy for everybody for the third millennium = \`{e}nergiâ dlâ vseh v tret'em tysâčeletii : September, 24–28, 2001, Yerevan, Armenia = sentâbr' 24–28, 2001, Erevan, Armeniâ / Armenian Chapter of the Association of Energy Engineers. — [S. l. : s. n., 2002]. — Tyt. właśc. w j. ormiańskim. — Opis część. wg okł. — S. 268–276. — Abstr., Rez. — Streszcz. także w j. ormiańskim

  top page [top page]

 731. Magazynowanie ciepła a oszczędność energii : technologia TES w służbie nowoczesnej energetyki[Heat storage and energy saving] / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 12 s. 75–78. — Bibliogr. s. 78

  top page [top page]

 732. Magazynowanie energii elektrycznej przy użyciu sprężonego powietrza : pod ciśnieniemCompressed air energy storage : under pressure / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 6 s. 67–69. — Streszcz.

  top page [top page]

 733. Magnetic and gravitational convection of air with a coil inclined around the X axis / Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Masayuki Kaneda, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Numerical Heat Transfer. Part A : Applications. — 2004 vol. 46 no. 1 s. 99–113. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 734. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis / J. Gosk [et al.], M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: XXXII International School on the Physics of Semiconducting Compounds : Jaszowiec 2003 / Polish Academy of Sciences. Institute of Physics. — Warsaw : PAS, 2003. — S. [1]

  top page [top page]

 735. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis and imide route method / J. B. Gosk, M. DRYGAŚ, M. Palczewska, M. Kaminska, A. Twardowski, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: PASPS III [Dokument elektroniczny] : the 3rd international conference on Physics and Applications of Spin-related Phenomena in Semiconductors : 21–23 July 2004 – Santa Barbara, California USA. — Dane tekstowe. — Ekran 1–2, Poster 015. — Tryb dostępu: http://www.sainc.com/pasps3/agendaposterView.asp?paperID=65 [2004-09-15]. — Tyt. z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 736. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by vapor-assisted aerosol synthesis and imide route method / J. Gosk, M. DRYGAŚ, M. Palczewska, M. Kamińska, A. Twardowski, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 103

  top page [top page]

 737. Magnetic and optical properties of {GaMnN} nanocrystals obtained by imide route method / J. B. Gosk, M. DRYGAŚ, M. Palczewska, M. Kamińska, A. Twardowski, J. F. JANIK, R. T. Paine // W: XXXIII International School on the Physics of semiconducting compounds ,,Jaszowiec 2004” [Dokument elektroniczny] : May 28–June 4, 2004. — Dane tekstowe. — Tryb dostępu: {http://info.ifpan.edu.pl/conferences/J2004/Jaszowiec_2004.html} [2004-07-08]. — Tyt. z ekranu tytułowego. — Ekran 91. — Bibliogr. ekran 91

  top page [top page]

 738. Magnetic and optical properties of {(GaMn)N} nanocrystalline powders prepared by the aerosol-assisted vapour phase synthesis and anaerobic imide route methods / J. B. Gosk, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK, M. Palczewska, R. T. Paine, A. Twardowski // Journal of Physics D : Applied Physics : ISSN 0022-3727. — 2006 vol. 39 s. 3717–3725. — Bibliogr. s. 3725, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 739. Magnetic convection in a cylindrical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 vol. 27 s. 633–642. — Bibliogr. s. 642

  IF

  top page [top page]

 740. Magnetic convection of air in a cubic enclosure with an electric coil laterally shifted and placed at various elevations / Tomasz Bednarz [et al.], Janusz S. SZMYD // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 109–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

  top page [top page]

 741. Magnetically enhanced or suppresses convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from opposing side wall / E. FORNALIK, T. Bednarz, J. S. SZMYD, T. Tagawa, H. Ozoe // W: IHTC 13 : 13th International Heat Transfer Conference : 13–18 August 2006, Sydney, Australia : book of abstracts. — [Sydney : begell house, inc., 2006]. — ISBN 1-56700-232-3. — S. 62–63. — Pełny tekst W: 13th International Heat Transfer Conference [Dokument elektroniczny] : 13–18 August 2006, Sydney, Australia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Graham de Vahl Davis, Eddie Lednardi. — [Sydney] : begell house Inc., 2006 — 1 dysk optyczny. — ISBN 1-56700-226-9. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z  ekranu tyt. — Bibliogr. s. [9], Abstr.

  top page [top page]

 742. Magnetite mineralization in Janowa Góra (Lower Silesia) – preliminary reportOkruszczowanie magnetytem w Janowej Górze na Dolnym Śląsku (wstępny komunikat) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ, Jerzy JANCZYSZYN // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2 s. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 743. Małe turbiny wiatrowe : co na to Don Kichot?Small-sized wind turbines : what does Don Chichote say? / Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 4 s. 62–64. — Streszcz.

  top page [top page]

 744. Market transition and regional adjustments in the Polish coal industry / Wojciech SUWAŁA, Walter C. Labys // Energy Economics ; ISSN 0140-9883. — 2002 vol. 24 no. 3 s. 285–303. — Bibliogr. s. 302–303, Abstr.

  top page [top page]

 745. Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC. 1, Synteza metodami niskotemperaturowymi, charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznychElectrolyte and cathode materials for intermediate temperature Solid Oxide Fuel Cells. 1, Synthesis using soft chemistry methods, characterization of selected physicochemical properties / K. ŚWIERCZEK, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // W: Polska ceramika 2006 = Polish ceramics 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : proceedings of IV international scientific and technological conference : Kraków, 10-13 września 2006 r. / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 96). — S. 581–590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.

  top page [top page]

 746. Materiały elektrolitowe i katodowe dla ogniw paliwowych typu SOFC. 2, Stabilność wysokotemperaturowa złącza elektrolit - katodaElectrolyte and cathode materials for the Solid Oxide Fuel Cells. 2, High temperature stability of the cathode - electrolyte interface / W. ZAJĄC, K. ŚWIERCZEK, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: Polska ceramika 2006 = Polish ceramics 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : proceedings of IV international scientific and technological conference : Kraków, 10-13 września 2006 r. / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 96). — S. 627–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.