Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 397.
 1. A suggestion of multiple-access method for 4G-system / Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO, Michał NOWAK, Przemysław SYPKA // W: Proceedings ELMAR-2005 : 47th international symposium ELMAR-2005 focused on Multimedia systems and applications : 08–10 June 2005, Zadar, Croatia / eds. Mislav Grgić, Tomoslav Kos, Sonja Grgić. — Zadar : Croatian Society Electronics in Marine – ELMAR, 2005. — S. 327–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.

  top page [top page]

 2. Access time estimation for tertiary storage systems / Darin NIKOLOW, Renata SŁOTA, Mariusz Dziewierz, Jacek KITOWSKI // W: Euro-Par 2002  : parallel processing : 8th international Euro-Par conference : Paderborn, Germany, August 27–30, 2002 : proceedings / eds. Burkhard Monien, Rainer Feldmann. — Berlin [etc.] : Springer, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; 2400). — S. 873–880. — Bibliogr. s. 880, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 3. Adaptacja metody oznaczania montmorillonitu za pomocą kompleksu miedziowego Cu(II) – trietylenotetraminy w masach odlewniczych wiązanych bentonitemAdaptation of the determination method of montmorillonite with the use of complex Cu(II) with trethylenetetramine for the greensand bound with bentonite / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n., 2009]. — s. 303. — Bibliogr. s. 303

  top page [top page]

 4. Adaptacja modelu optymalizacyjnego zdolności wydobywczej z wykorzystaniem programu komputerowegoAdaptation of optimum model of output ability with utilization of computer program / Kazimierz CZOPEK, Mariusz SIERPIEŃ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : [AGH im. Stanisława Staszica WG], 1999. — S. 85–96. — Bibliogr. s. 95–96. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 5. Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków na pyle koksowymAdsorption of polynuclear aromatic hydrocarbons from the waste water on the coke dust / Piotr BURMISTRZ, Mariusz Drygaś, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 291–294. — Bibliogr. s. 294, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 6. Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Robert T. Paine // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 131

  top page [top page]

 7. Air-pollution effect and paleotemperature scale {\em versus} δ^{13}C records in tree rings and in a peat core (Southern Poland) / Mariusz O. Jędrysek, Marek KRĄPIEC, Grzegorz Skrzypek, Adam Kałużny, Stanisław Hałas // W: VI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 50–53. — Bibliogr. s. 52–53

  top page [top page]

 8. Algorytmiczna korekcja zniekształceń geometrycznych kamery bronchoskopuAlgorithmic correction of geometric distortion of bronchoscope camera / Mirosław SOCHA, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych = Measuring systems-modelling and simulation : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 219–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 9. An application of selected data mining methods in diagnostics and machinery utilization / Mariusz GIBIEC // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM, 2008] + CD-ROM. — ISBN 978-83-927690-0-2. — Opis częśc. wg okł.S. 79

  top page [top page]

 10. An artificial immune algorithms apply to pre-processing signals / Mariusz ŚWIĘCICKI, Wiesław WAJS, Piotr Wais // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 2 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3037). — S. 703–707. — Bibliogr. s. 707, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 11. An artificial immune algorithms apply to pre-processing signals / Mariusz ŚWIĘCICKI, Wiesław WAJS, Piotr Wais // W: Computational Science – ICCS 2004 [Dokument elektroniczny] : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marian Bubak [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036. Pt. 1 ; LNCS 3037. Pt. 2 ; LNCS 3038. Pt. 3 ; LNCS 3039. Pt. 4). — S. 703–707, LNCS 3037. Pt. 2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 707, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 12. An assessment of the toxic effect of resin-bonded moulding sands / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO // W: First international symposium for foundry chemicals : Sharm El-Sheikh Egypt, 15–18 Feb 2004 / MRC. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

  top page [top page]

 13. An autonomous agent based on Mazur theory of autonomous systems for low-level control of behavior mobile robot in static decision environment / Mariusz ŚWIĘCICKI, Wiesław WAJS // W: AI-METH 2002 : METHods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2002. — Opis częśc. wg okł.S. 403–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

  top page [top page]

 14. An unsupervised autonomous system for low-level control of behavior mobile robot / Wiesław WAJS, Mariusz ŚWIĘCICKI // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 714–723. — Bibliogr. s. 723. — Abstr.

  top page [top page]

 15. Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu PolskimGeological analysis and evaluation of water and geothermal energy resources for the middle and Upper Jurassic and Triassic formations on the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 373–377. — Bibliogr. s. 376–377, Abstr.

  top page [top page]

 16. Analiza porównawcza zależności do obliczania przekroju szczelin wlewowych w odlewach ciśnieniowych[A comparative analysis of formulas adopted to calculation of die sprues cross section in high pressure castings] / Józef DAŃKO, Mariusz ŁUCARZ // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 103–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.

  top page [top page]

 17. Analiza systemów regeneracji w aspekcie jakości regeneratu i ochrony środowiska[The analysis of reclamation systems in the aspect of reclaim quality and environmental protection] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o., 2007]. — ISBN 83-919232-9-0. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz.

  top page [top page]

 18. Analiza wymagań użytkowników w tworzeniu systemów wspierających samodzielne życie osób starszych – koncepcja ,,inteligentnego domu” w projekcie MPOWER[Analysis of users' requirements in making the systems supporting self-depended life of elders – “intelligent house” concept in MPOWER project] / Lucjan Stalmach, Tomasz Włoch, Mariusz Duplaga, Mirosław SOCHA, Mirosława Dzikowska, Krzysztof Gajda // W: Kongres 2007 Telemedycyna : medycyna w zasiegu telefonu i internetu : Warszawa, 20–21 czerwca 2007 r. : informator / Centrum Systemów Informacyjnych Ovhrony Środowiska [etc.]. — [Warszawa : s. n., 2007]. — S. 11

  top page [top page]

 19. Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika DobczyckiegoAnalysis of metals concentrations in water, porous water and sediment samples of the Dobczyce Water Reservoir / Witold RECZYŃSKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Barbara Kubica, Janusz GOŁAŚ, Agnieszka Kosiba, Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 253, S7.7-PS1-28

  top page [top page]

 20. Analytical TEM investigation of the multilayered {Ti-1Al-1Mn} and {Ti-6Al-4V} alloys for medicine / Mariusz ŁUCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Proceedings of the 1st [First] Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Electron Microscopy : 30th June–5th July 2003 Kraków, Poland. Pt. 1: Advanced sample preparation techniques for TEM / eds. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Metallurgy and Material Science [etc.]. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58

  top page [top page]

 21. Anastomosing transportation networks / Paweł TOPA, Mariusz Paszkowski // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 4th [fourth] international conference, PPAM 2001 : Nałęczów, Poland, September 9–12, 2001 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; 2328). — S. 904–911. — Bibliogr. s. 911, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 22. Aplikacja oparta na bibliotece VTK wspomagająca zabiegi bronchoskopowe : [streszczenie]VTK-based application supporting bronchofiberoscopic procedures / Mirosław SOCHA, Mariusz Duplaga // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005]. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 23. Application of 1-D filters to image transmultiplexing / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Tomasz Kozłowski // W: EUSIPCO 2004 [Dokument elektroniczny] : XII. European Signal Processing Conference : September 6–10, 2004, Vienna, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. F. Hlawatsch [et al.] ; EURASIP ; Technische Universität Wien. — [Wien : TU, 2004]. — 1 dysk optyczny + Abstract book. — Organizator konf.: EURASIP. — S. 545–548. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 548, Abstr.

  top page [top page]

 24. Application of 1-D transmultiplexer to images transmission / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Bartosz ZIÓŁKO // W: IECON'2006 [Dokument elektroniczny] : the 32nd annual conference of the IEEE Industrial Electronic Society : November 6–10, 2006 Paris (France) : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE, cop. 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 3564–3567. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 3567, Abstr.

  top page [top page]

 25. Application of 1-D filters to image transmultiplexing / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Tomasz Kozłowski // W: EUSIPCO 2004 : XII. European Signal Processing Conference : September 6–10, 2004 Vienna, Austria : abstract book. — Wien : Suvisoft LTD, 2004. — S. 55

  top page [top page]

 26. Application of HTK to the Polish language / Bartosz Ziółko, Suresh Manandhar, Richard C. Wilson, Mariusz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA // W: ICALIP 2008 : international conference on Audio, Language and Image Processing 2008 : 7–9 July 2008. — [Piscataway : IEEE, 2008]. — S. 1759–1764. — Bibliogr. s. 1763–1764, Abstr.

  top page [top page]

 27. Application of optimization method to transmultiplexer design / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Anna GRYBOŚ // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Ziółko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, AŚ Akademia Świętokrzyska. — Kielce : AŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 101–105. — Bibliogr. s. 105, Abstr.

  top page [top page]

 28. Application of wavelet series to speech analysis / Mariusz ZIÓŁKO, Tomasz Drwięga // W: Proceedings of the fourteenth national conference on Application of mathematics in biology and medicine = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Leszno n. Warsaw, 17–20 September 2008 / eds. Marek Bodnar, Urszula Foryś ; Department of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. University of Warsaw. — Warsaw : UW. IAMM, [2008]. — ISBN 83-903893-4-7. — S. 146–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.

  top page [top page]

 29. Application of wavelet-cosine transform to image compression / Mariusz ZIÓŁKO, Marie Babel // W: Proceedings of international TICSP [Tampere International Center for Signal Processing] workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing, SMMSP'02 : Toulouse, France, September 7–8, 2002 / eds. Tapio Saramäki, Karen Egiazarian, Jaakko Astola. — [S. l. : TICSP, 2002]. — (TICSP Series ; 17). — S. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

  top page [top page]

 30. Application of wavelets to signal processing / Mariusz ZIÓŁKO, Adam Dąbrowski // W: Circuit theory and electronics circuits : proceedings of the XIXth [nineteenth] national conference : Kraków–Krynica October 23rd–26th, 1996. Vol. 1/2 / eds. Andrzej Dąbrowski, Maciej Ogorzałek ; University of Mining and Metallurgy. Department of Electrical Engineering. — Kraków : UMM DEE, 1996. — S. I/7–I/15 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. I/15, Abstr.

  top page [top page]

 31. Approach of JPEG2000 compression standard to transmultiplexed images / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the sixth IASTED international conference on visualization, imaging, and image processing [Dokument elektroniczny] : August 28–30, 2006 Palma de Mallorca, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed.J. J. Villanueva. — [Spain : IASTED, 2006]. — 1 dysk optyczny. — (A Publiaction of the International Association of Science and Technology for Development ; 541). — S. 287–291. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 291, Abstr.

  top page [top page]

 32. Approach to thermographical damage detection in composite plates / Mariusz SZWEDO, Jarosław BEDNARZ, Paweł PAĆKO, Łukasz PIECZONKA, Tadeusz UHL // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków ; Radom : Publishing Hause of the Institute for Sustainable Technologies – National Reserch Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-832-5. — Na s. red. błędny ISBN. — Zawiera materiały 13/th School of Modal Analysis. — S. 166–172. — Bibliogr. s. 171–172

  top page [top page]

 33. Artificial immune system for medical data classification / Wiesław WAJS, Piotr Wais, Mariusz Święcicki, Hubert Wojtowicz // W: Computational Science – ICCS 2005 : 5th International Conference : Atlanta, GA, USA, May 22–25, 2005 : proceedings. Pt. 3 / eds. Vaidy S. Sunderam [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3516). — S. 810–812. — Bibliogr. s. 812, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 34. Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH[Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

  top page [top page]

 35. Autodesk inventor professional as common platform CAD for desinger from mechanic and electromechanic profession / Włodzimierz P. KOWALSKI, Mariusz ROMAN // W: TCSET'2004 : sučasnì problemi radìoelektronìki, telekomunìkacìj, komp'ûternoï ìnzenerìï = modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : materìali mìznarodnoï konferencìï = proceedings of the international conference : 24–28 lûtogo 2004 L'vìv–Slavs'ko, Ukraïna = February 24–28, 2004 Lviv–Slavsko, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2004. — S. 303–305. — Bibliogr. s. 305, Abstr.

  top page [top page]

 36. Badania emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z mas formierskich ze spoiwem poliakrylowym[Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from moulding sands with acrylic binder] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Wojciech SOLARSKI // W: Pomerania – Plast 2007 : materiały polimerowe : Szczecin–Kołobrzeg, 23–25 maja 2007 : streszczenia / Politechnika Szczecińska. Instytut Polimerów. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PS, [2007]. — Dod. na okł.: Politechnika Szczecińska 1946–2006 PS 60 lat. — ISBN 978-83-7457-033-6. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 37. Badania modelowe rozwoju technologii czystego węgla – założenia metodyczneModeling of clean coal technologies – methodological assumptions / Mariusz KUDEŁKO, Ewa PĘKALA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN 83-908853-8-7. — S. 211–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 38. Badania procesu hydratacji spoiw gipsowych metodą konduktometrycznąConductivity investigation of gypsum binders hydration / Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HYNOWSKI // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych : materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczyrk-Opole, [27–29 września] 2004 / pod red. nauk. Jerzego Dudy, Bronisława Weryńskiego. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z.o. o., [2004]. — Opis częśc. wg okł. . — S. 204–216. — Bibliogr. s. 215–216

  top page [top page]

 39. Badania TGA/DTA/MS w obojętnej i utleniającej atmosferze gazowej dla gamy nanoproszków azotku galu {GaN}[TGA/DTA/MS studies of a range of {GaN} nanopowders in neutral and oxidizing gas atmospheres] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Swietłana Stelmakh, Stanisław Gierlotka, Robert T. Paine // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 236

  top page [top page]

 40. Badania ultradźwiękowe połączeń spawanych elementów cienkościennych[Ultrasonic examination of thin-wall elements] / Mariusz Stachurski, Józef S. SUCHY // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — [Warszawa : s. n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [10], Summ.

  top page [top page]

 41. Badania współczynnika tłumienia nitinoluInvestigation of damping factor of NiTi / Mariusz GIERGIEL, Jan TARGOSZ // W: Materiały IV międzynarodowego sympozjum Mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji : Augustów, 30 maja–2 czerwca 2007 / red. nauk. Andrzej Seweryn. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2007. — ISBN 978-60200-30-8. — S. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 42. Badania XPS nanokompozytów {GaN/TiN} wytworzonych z użyciem metody anaerobowej i metody aerozolowej[XPS studies of nanocomposites {GaN/TiN} prepared by the anaerobic and aerosol methods] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 260

  top page [top page]

 43. Badanie procesu utwardzania masy z żywicą furanową Kaltharz U404U metodą fourierowską spektroskopii w podczerwieniiInvestigating the hardening process of moulding sand with furan resin Kaltharz U404U by the method of Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2002 : seminár doktorandov : 16. 10.–17. 10. 2002 Súl'ov : zborník prednášok / zostavil Juraj Neudeker ; Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inzinierstva. — Žilina : EDIS-vydatel'stvo ŽU, 2002. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

  top page [top page]

 44. Badanie uciążliwości hałasu infradźwiękowego w oparciu o przebiegi potencjałów bioelektrycznych mózgu człowieka[The annoyance of infrasound noise investigations according to brain biopotentials] / Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Magdalena KOWALCZYK-HAUSER, Marek IWANIEC, Mariusz Grochala, Witold CIOCH // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23,1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures – Waves – Biomedical Engineering). — S. 167–170. — Bibliogr. s. 169–170, Summ.

  top page [top page]

 45. Badanie ultradźwiękowe połączeń spawanych elementów cienkościennych[Ultrasonic examination of thin-wall elements] / Józef S. SUCHY, Mariusz Stachurski // W: KMP 2007 : I Kongres Mechaniki Polskiej : 28–31 sierpnia 2007 r., Warszawa : streszczenia referatów / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Warszawa : s. n., 2007. — ISBN 978-83-7207-702-8. — S. 134

  top page [top page]

 46. Badanie zmian zachodzących w masach z bentonitem pod wpływem temperatury metodą spektroskopii w podczerwieni[Study of the changes in green sand at high temperature by FTIR method] / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Czesława PALUSZKIEWICZ // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o., 2008]. — Opis częśc. wg okł.S. 41–46. — Bibliogr. s. 46

  top page [top page]

 47. Best basis selection of the wavelet packet cosine transform in Speech analysis / Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: IEEE AFRICON 2009 : 23–25 September 2009, Nairobi, Kenya. — [S. l. : IEEE, 2009]. — ISBN 978-1-4244-3919-5. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 48. Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewnictwieIndustrial safety in foundry engineering / Leszek Nowak, Mariusz HOLTZER // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska = Modern foundry technologies – environmental protection : III [trzecia] Międzynarodowa Konferencja = III [third] International Conference : Kraków, 7–9 września 2000 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — S. 155–160. — Bibliogr. s. 160

  top page [top page]

 49. Bilansowanie dostaw węgla na potrzeby długoterminowego planowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepłaBalancing coal supplies for long term planning of power generation / Jacek Kamiński, Mariusz Kudełko, Mieczysław Kwiatkowski, Wojciech SUWAŁA, Marek Wawrzyszczuk // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 371–386. — Bibliogr. s. 385, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 50. Biologiczne badania wpływu infradźwięków na wybrane parametry fizjologiczne[The biological investigations of the infrasound noise influence on some physiological parameters] / Magdalena KOWALCZYK-HAUSER, Ryszard PANUSZKA, Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Andrzej Szlachcic, Mariusz Grochala, Witold CIOCH // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23,1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures – Waves – Biomedical Engineering). — S. 223–230. — Bibliogr. s. 230, Summ.

  top page [top page]

 51. Bronchovid – zintegrowany system wspomagający diagnostykę bronchoskopową[Bronchovid – integrated system supporting bronchoscopic diagnostics] / Mariusz Duplaga, Mikołaj LESZCZUK, Artur Przelaskowski, Tomasz ZIELIŃSKI // W: IV Krakowskie warsztaty Inżynierii medycznej : Kraków, 17–18 maja 2007 : streszczenia. — [Kraków : Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, 2007]. — S. 19

  top page [top page]

 52. Browsing medical digital video library with Internet-based point-to-multipoint live streaming support / Mariusz Duplaga, Krzysztof JUSZKIEWICZ, Mikołaj LESZCZUK, Dominik Szczepański // W: International conference on E-he@lth in Common Europe : June 5–6, 2003 Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UST, 2003. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.

  top page [top page]

 53. Carbon-13 in α-cellulose of oak latewood (Jędrzejów, Southern Poland) during the Maunder Minimum / Anna Pazdur, Sylwia Korput, Mariusz Fogtman, Małgorzata Szczepanek, Stanisław Hałas, Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Trees and forests as archives of last millennium climate : workshop : 24–26th April 2008 Gliwice–Niepołomice, Poland : excursion guidebook / Grzegorz Poręba. — [Gliwice : Silesian University of Technology, 2008]. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 46–47

  top page [top page]

 54. Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system {GaN/Mn} / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Maria Kamińska, Maria Palczewska, Robert T. Paine // W: ISIC 12 : 12th International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 80

  top page [top page]

 55. Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej na Krzemionkach Podgórskich w KrakowieCultural and Ecological Educational Centre on the Krzemionki Podgórskie in Cracow / Ewa Wicher, Anna OSTRĘGA, Mariusz Jachimczak // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — S. 285–295. — Bibliogr. s. 294, Summ.

  top page [top page]

 56. Chances and obstacles for a methylmercury determination in the environmental samples / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — ISBN 978-83-925754-4-3. — S.84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 57. Charakterystyka mikrostruktury biomateriałów tytanowych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowejMicrostructure characterisation of titanium biomaterials using transmission electron microscopy methods / Magdalena BIEL, Mariusz ŁUCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Tytan i jego stopy : przetwórstwo i zastosowanie w technice i medycynie : VII [siódme] ogólnopolskie seminarium : 14–16 października 2002 r. Częstochowa–Podlesice / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika Częstochowska. Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii ; Polskie Towarzystwo Biomechaniki w Warszawie. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2002. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 58. Charakterystyki robocze doświadczalnego stanowiska regeneracji termicznejOperational characteristic of experimental stand for thermal reclamation / Leszek BODZOŃ, Mariusz ŁUCARZ, Rafał DAŃKO, Andrzej SROCZYŃSKI // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska = Modern foundry technologies – environmental protection : III [trzecia] Międzynarodowa Konferencja = III [third] International Conference : Kraków, 7–9 września 2000 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32

  top page [top page]

 59. Chemical composition of the extremely alkaline water within “Górka” pit lake (Chrzanow region, South Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Mine water and the environment : proceedings of the 10th IMWA congress 2008 : 2–5 June, 2008, Karlovy Vary, Czech Republic / eds. Nada Rapantova, Zbynek Hrkal ; IMWA. — Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology, cop. 2008. — ISBN 978-80-248-1767-5. — S. 559–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.

  top page [top page]

 60. Classification of vectorized medical data sets using artificial immune algorithms / Wiesław WAJS, Piotr Wais, Mariusz Święcicki, Paweł STOCH, Grzegorz MAJ, Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: IFAC : proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004 : international conference : Cracow, November 18th–19th, 2004 / eds. A. Pułka, E. Hrynkiewicz, P. Kłosowski. — [Gliwice : IFAC, 2004]. — S. 395–400. — Bibliogr. s. 400, Abstr.

  top page [top page]

 61. Compare of analytic techniques, composition of the particles in small particle sedimentation liquid based on enrichment process of copper ore / Włodzimierz Piotr KOWALSKI, Marian BANAŚ, Mariusz ROMAN // W: CADSM 2005 : dosvìd razrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì = the experience of designing and application of CAD Systems in Microelectronics : materìali VIII mìznarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï = proceedings of the VIIIth international conference : 23–26 lûtogo 2005 L'vìv-Polâna, Ukraïna / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni ; Nacìonal'nij unìversitet ,,L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu ,,L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2005. — S. 79–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.

  top page [top page]

 62. Compression of transmultiplexed acoustic signals / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Bartosz ZIÓŁKO // W: Spectral Methods and Multirate Signal Processing : proceedings of the 2004 International TICSP Workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing SMMSP2004 : Vienna, Austria, September 11–12, 2004 / eds. Jaakko Astola, Karen Egiazarian, Tapio Saramäki ; Tampere Interantional Center for Signal Processing. — Tampere, Finland : TICSP ; Tampere University of Technology, 2004. — (TICSP Series / ed. Jaakko Astola [et al.] ; no. 25). — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

  top page [top page]

 63. Compression of transmultiplexed images / Mariusz ZIÓŁKO, Józef Ciosmak // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'04 : the international conference : proceedings : Kraków, 5–6 May 2004 / ed. Jacek Dańda ; [IEEE Communications Society ; Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach ; Akademia Świętokrzyska]. — [Kielce] : Świętokrzyska Academy, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

  top page [top page]

 64. Compression of transmultiplexed signals / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA // W: Modelling, Identification, and Control MIC 2004 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 23rd IASTED international conference : February 23–25, 2004, Grindelwald, Switzerland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. M. H. Hamza ; The International Association of Science and Technology for Development. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2004. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of IASTED). — S. 553–556, 412-233. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 556, Abstr.

  top page [top page]

 65. Computational tasks in bronchoscope navigation during computer-assisted transbronchial biopsy / Jarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5103). — Pełne teksty referatów z pt. 3 zamieszczone na CD-ROM-ie dołączonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-388-2 ; ISBN-13 978-3-540-69388-8. — S. 178–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 66. Computationally simple Super-Resolution algorithm for video from endoscopic capsule / Krzysztof DUDA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: ICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr. — Toż W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6

  top page [top page]

 67. Concept of identification of parameters of models of vibratory machinesMetoda identyfikacji parametrów modeli maszyn wibracyjnych / Mariusz GIERGIEL, Joanna IWANIEC // W: Modelling and optimization of physical systems. 7 / red. Paweł Bachorz ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2008. — 12th International seminar of Applied mechanics : Wisła, 13. 06–15. 06. 2008. — ISBN 978-83-60102-50-3. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 68. Constant frequency operation of contactless electrical energy transmission system : practical results and magnetic field calculations / Robert STALA, Mariusz Stępień // W: EPE – PEMC 2004 [Dokument elektroniczny] : 11th international Power Electronics and Motion Control conference : 2–4 September 2004, Riga, Latvia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — [S. l. : s. n., 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7, A22171. — Bibliogr. s. 7, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 6.0 ; Microsoft Windows 2000 ; Windows ME ; Windows NT 4.0 ; Windodows XP ; Microsoft. NET Framework Version 1.1 ; Microsoft Data Access Components 2.6 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 69. Creating a wood-waste market for small scattered suppliers – a GEF project in Poland / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Grzegorz Moorthi // W: Konferencja naukowo-techniczna pn. Rozproszone źródła energii : źródła finansowania inwestycji energooszczędnych : Szczyrk, 24–26 października 2001 r. / Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “\'{E}nergie Cités” ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Paliw i Energii ; Biuro Wystaw i Konferencji ,,Tech-Expo” Bielsko-Biała. — [S. l. : s. n, 2001]. — S. [1–12]. — Bibliogr. s. [12]

  top page [top page]

 70. CT data processing and visualization aspects of virtual colonoscopy / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: EUSIPCO 2007 [Dokument elektroniczny] : 15th European signal processing conference : September 3–7, 2007, Poznań, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marek Domański, Ryszard Stasiński, Maciej Bartkowiak ; European Association for Signal Processing, Poznań University of Technology, PTETiS. Poznań Section. — [S. l.] : EURASIP, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-921340-2-2. — S. 2509–2513. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 2513, Abstr.

  top page [top page]

 71. Data processing tasks in wireless GI endoscopy: image-based capsule localization & navigation and video compression, [Pt.] 1 / BUŁAT Jarosław, DUDA Krzysztof, Duplaga Mariusz, FRĄCZEK Rafał, SKALSKI Andrzej, SOCHA Mirosław, TURCZA Paweł, ZIELIŃSKI Tomasz // W: EMBC 2007 : “sciences and technologies for health” : 29th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; the biennial conference of the French Society of Biological and Medical Engineering (SFGBM) : August 23–26, 2007, Lyon, France : final program and abstract book / IEEE EMB, SFGBM. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2007. — (Conference proceedings / IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; ISSN: 1557-170X). — ISBN: 1-4244-0788-5. — S. 359

  top page [top page]

 72. Der Einfluss auf die Umwelt und die Möglichkeiten der Regenerierung von den Sand mit dem Acryl-BindemittelThe impact to the environment and possibilities of the reclaiming of sand from mixtures with acryl binders / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: Formovací materiály a snizování nákladů na odlitek = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč.. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Zsfassung

  top page [top page]

 73. Design of integer filters for transmultiplexer perfect reconstruction / Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO, Michał NOWAK // W: EuSiPCo 2005 [Dokument elektroniczny] : 13th European Signal Processing Conference : September 4–8, 2005, Antalya, Turkey : proceedings : conference CD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Helin Duta\v{g}aci, Bülent Sankur, Tayfun Akgül ; EurASiP European Association for Signal Processing. — [Tampere, Finland : SuviSoft Oy Ltd., 2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Authors”). — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 74. Design of medical digital video library / Mariusz Duplaga, Krzysztof JUSZKIEWICZ, Mikołaj LESZCZUK, Maciej Marek, Zdzisław PAPIR // W: CBMI 2005 [Dokument elektroniczny] : fourth international workshop on Content-Based Multimedia Indexing : June 21–23, 2005 Riga, Latvia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Riga] : SuviSoft, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

  top page [top page]

 75. Diagnozowanie stanu maszyn procesowych z zastosowaniem sieci neuronowych / Wojciech BATKO, Mariusz GIBIEC // W: Akustyka w technice medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996-1999 : seminarium Kraków, 13–14 styczeń 1999 / red. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : IPPT PAN, 1999. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190. — Summ.

  top page [top page]

 76. Digital video library platform for e-learning in medicine / Mariusz Duplaga, Krzysztof JUSZKIEWICZ, Mikołaj LESZCZUK, Dominik Szczepański, Rafał WATZA // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Ziółko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, AŚ Akademia Świętokrzyska. — Kielce : AŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 35–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

  top page [top page]

 77. Distributed environment for control and management of multimedia data / Łukasz CZEKIERDA, Mariusz MICHALSKI, Piotr NAWROCKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Second International Conference on Research for information society : Warsaw, 14–16 October 1999 : conference materials. Vol. B / National Institute of Telecommunications. — [S. l. : s. n, 1999]. — 1/12–12/12. — Bibliogr. s. 11/12–12/12

  top page [top page]

 78. Distributed knowledge management based on software agents and ontology / Michal Laclavik, Zoltan Balogh, Ladislav Hluchy, Renata SŁOTA, Krzysztof KRAWCZYK, Mariusz DZIEWIERZ // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 5th international conference, PPAM 2003 : Częstochowa, Poland, September 7–10, 2003 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3019). — S. 694–699. — Bibliogr. s. 699, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 79. Dokładne odtwarzanie stanu w systemach sterowaniaExact reconstruction of the state in control systems / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: XIV [Czternasta] krajowa konferencja automatyki : Zielona Góra 24–27 czerwca 2002. T. 1 / red. nauk. Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz . — Zielona Góra : Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ, 2002. — S. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 80. Dopuszczalne stężenia i progi wyczuwalności substancji szkodliwych w warunkach pracy w odlewniMaximum exposure limit and odour of chemical substances on the working conditions in foundry / Mariusz HOLTZER, Iwona Kargulewicz, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // W: Spolupráce 2002 : VIII. mezinárodní konference : Řeka, duben 2002 : sborník / Vysoká škola bánská. Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inzenýrství. Katedra slévárenství ; Slévárny Třinec, a. s.. — Ostrava : VSB-Technická univerzita Ostrava, 2002. — Na okł. dod. Współpraca = Spolupráca. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Summ.

  top page [top page]

 81. Dual-microphone speech extraction from signals with audio background / Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO, Rafał SAMBORSKI // W: IIH-MSP 2009 : 2009 Fifth international conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing : Kyoto, Japan 12–14 September 2009 / ed. Jeng-Shyang Pan, Yen-Wei Chen, Lahmi C. Jain. — [Japan] : IEEE Computer Society, 2009. — ISBN 978-0-7695-3762-7. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1290–1292. — Bibliogr. s. 1292, Abstr.

  top page [top page]

 82. Dwuetapowe wytwarzanie metalizowanych, porowatych struktur na powierzchni {n-Si} : zastosowanie uzyskanego materiału jako fotoanody w ogniwie z układem red-ox w fazie organicznej[Two steps preparation of the metallized, porous {n-Si} surface : application of the material as an anode in a photovoltaic cell with red-ox couple in organic solution] / Mariusz MACHERZYŃSKI, Grzegorz Milczarek, Atsuo Kasuya // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 34–35, K 12

  top page [top page]

 83. Education and demonstration effort for promotion of biomass as fuel at the university level in Kraków / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–6]

  top page [top page]

 84. Efekty falowe w układach elektroenergetycznych wysokiego napięciaSimulation of travelling waves in high voltage power systems / Mariusz BENESZ, Rafał TARKO // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 149–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 85. Effect of the Poland's foundry industry on environment / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 50–58. — Bibliogr. s. 58

  top page [top page]

 86. Ekonomiczne skutki zagrożenia hałasemEconomic effects menace of noise / Mariusz SKRZEK // W: Noise control '04 [Dokument elektroniczny] : 13th international conference : testing and measurements : 6–9 June, 2004, Gdynia, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Zbigniew Engel, Danuta Augustyńska, Dariusz Pleban ; CIOP PIB [etc.]. — Warsaw : Central Institute for Labour Protection. National Research Institute, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr., Streszcz. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 87. Eksperymenty fizyczne, modelowanie i sterowanie procesem krystalizacji stopu aluminiumPhysical experiments, modeling and control of aluminum alloy crystallization process / Henryk POŁCIK, Witold BYRSKI, Bartłomiej ZAWADA, Mariusz Murawski // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 88. Electrical machines diagnostics with acoustic measurements application / Mariusz GIBIEC, Lucjan MIĘKINA // W: Inter.noise 2004 : the 33rd international congress and exposition on Noise control engineering : Prague, Czech Republic, August 22–25 : abstracts : [proceedings] / eds. Marek Brothánek, Ondřej Jiříiček ; Czech Acoustical Society. — Prague : Czech AS, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Progress in noise control for the 21st century. — S. 323

  top page [top page]

 89. Enhanced elimination of coal by wood waste by integration of end-use efficiency into fuel conversion / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Grzegorz Moorthi // W: Proceedings of the 7th [seventh] Polish–Danish Workshop on Biomass for Energy : Starbienino, Poland 7–10 December 2000. — Gdańsk : Technical University of Gdańsk, 2000. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.

  top page [top page]

 90. Environmental impact of the AMD buffering process on the groundwater quality in the Trzebionka zinc-lead mine vicinity (South Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: IMWA Symposium 2007 : water in mining environments : 27–31 May 2007, Cagliari – Italy : proceedings / eds. Rosa Cidu, Franco Frau. — Cagliari : Universitá degli Studi di Cagliari, 2007. — ISBN 978-88-902955-0-8-330. — S. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

  top page [top page]

 91. Evaluation of quality retaining diagnostic credibility for surgery video recordings / Mariusz Duplaga, Mikołaj LESZCZUK, Zdzisław PAPIR, Artur Przelaskowski // W: Visual information systems : web-based visual information search and management : 10th international conference, VISUAL 2008 : Salerno, Italy, September 11–12, 2008 : proceedings / eds. Monica Sebillo, Giuliana Vitiello, Gerard Schaefer. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 5188). — ISBN 978-3-540-85890-4. — S. 227–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 92. Examinations of dynamics parameters of {NiTi} material / Mariusz GIERGIEL // W: Euromech colloquium 498 : nonlinear dynamics of composite and smart structures : Kazimierz Dolny, poland 21st–24th May 2008 : conference proceedings / eds. J. Warmiński, M. P. Cartmell, J. Latalski ; European Mechanics Society. — Lublin : s. n., 2008. — Opis wg okł.S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

  top page [top page]

 93. External cost of power generation – the NEEDS integrated projectKoszty zewnętrzne produkcji energii - projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 94. External costs of power plants in Poland – modelling approach / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH, 2007]. — S. 71–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

  top page [top page]

 95. Facje permskich krasowych osadów obszaru krakowskiego – wstępne wyniki badań[Facies of Permian karst deposits in the Krakow region – preliminary results] / Michał Gradziński, Anna Lewandowska, Mariusz Paszkowski, Michał Żywiecki, Jerzy Nawrocki, Marek DULIŃSKI, Justyna Krygier, Rafał Litwinowicz // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN 978-83-924869-4-7. — S. 33

  top page [top page]

 96. Ferroresonance prevention in MV voltage transformers / Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Marek Fulczyk, Przemysław Balcerek, Mariusz Luto, Wiesław NOWAK // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia = proceedings of the IIIrd international scientific symposium : 21.–23. september 2005 = September 21–23, 2005 , Stará Lesná. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — [Slovak Republic : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 80-8073-305-8. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Abstr.

  top page [top page]

 97. Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w MPK SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 98. Foresight węglowy w Polsce – podstawowe priorytety krajowego sektora węgla kamiennegoCoal foresight in Poland – basic priorities of domestic hard coal sector / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich vyuzívanie = Mineral resorces of Slovakia and their utilization : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnost, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł. — ISBN 978-80-969144-8-7. — S. 54–66. — bibliogr. s. 65–66, Abstr.

  top page [top page]

 99. Frequency analysis of open air temperature / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: The eight national conference on Application of mathematics in biology and medicine = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Łajs, 25–28 September 2002 : proceedings / eds. Urszula Foryś, Mariusz Ziółko ; Warsaw University. Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics ; University of Mining and Metallurgy. Department of Electronics. — [Warsaw] : Warsaw University. Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics ; University of Mining and Metallurgy, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

  top page [top page]

 100. Full parallel decomposition of computational algorithm with discrete state estimator / Mariusz Pelc, Witold BYRSKI // W: PDCS'07 : proceedings of the 19th IASTED international conference on Parallel and Distributed Computing and Systems : November 19–21, 2007, Cambridge, MA, USA / ed. S. Q. Zheng. — Anaheim : ACTA Press, cop. 2007. — ISBN: 978-0-88986-704-8. — S. 398–403. — Bibliogr. s. 403, Abstr.

  top page [top page]

 101. Fuzzy logic and neural networks in machine state classification processZbiory rozmyte i sieci neuronowe w procesie klasyfikacji stanu maszyn / Mariusz GIBIEC // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 2, Abstracts / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW, 2000 + CD-ROM. — S. 121–122. — Bibliogr. s. 121–122

  top page [top page]

 102. Geometria deformacji ciągnionych przez walce monokryształów miedziDeformation geometry of copper single crystals tested in drawing through the rolls / Mariusz TOKARSKI, Marek S. SZCZERBA // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2002]. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 103. Geometria transformacji głównego systemu poślizgu w walcowanych kryształach miedzi[Geometrical aspect of the transformation of dominant slip system in copper single crystals deformed by rolling] / Marek S. SZCZERBA, Mariusz TOKARSKI // W: Forming'2000 : Ustroń, 19–22 wrzesień 2000 r. : materiały konferencyjne / Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Vysoka v{S}kola Bánská Ostrava. Katedra Tváreni Materiálu. — Katowice : KMiTPP PŚ, 2000. — [Na obwol. dod. tyt. : Plastyczność materiałów]. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

  top page [top page]

 104. Geosozologiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej na przedpolu Tatr – obraz na mapie geologiczno-gospodarczejGeopotential maps for land-use and environmental planning: foreland of the Tatra National Park case study / Andrzej PAULO, Andrzej GAŁAŚ, Mariusz KRZAK,Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 265–268. — Bibliogr. s. 268, Abstr.

  top page [top page]

 105. Gospodarcze wykorzystanie odpadów z przemysłu odlewniczegoManagement of the waste from foundry industry / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Systemy gospodarki odpadami = Systems of waste management : IV [czwarte] Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami = IVth [fourth] International Waste Forum : Poznań, Piła 2001 / red. prowadzący Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, [2001]. — S. 659–667. — Bibliogr. s. 666–667

  top page [top page]

 106. Gospodarka odpadami w odlewni w świetle obowiązującej ustawy o odpadachManagement of foundry waste vs. the legislation system in Poland / HOLTZER Mariusz, DAŃKO Józef // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II [druga] ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1 : Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, [1999]. — Na okł. dod. tyt.: Quality'99. — S. 155–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 107. Hardware implementation aspects of new low complexity image coding algorithm for wireless capsule endoscopy / Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008 + CD-ROM. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5101). — Dołączony CD-ROM zawiera pełne teksty referatów z pt. 1, pt. 2, pt. 3. — ISBN-10 3-540-69383-1 ; ISBN-13 978-3-540-69383-3. — S. 476–485. — Bibliogr. s. 485, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 108. Hydrogeological significance of matrix porosity in Triassic carbonate rocks in Cracow-Silesian region / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP, Marek Szuwarzyński // W: Proceedings of the 7th conference on Limestone hydrology and fissured media = Actes du 7e colloque d'hydrologie en pays calcaire et en milieu fissuré : Besançon, France, 20–22 Septembre 2001 / eds. Jacques Mudry, François Zwahlen, Département de Géosciences Université de Franche-Comté, Besançon, France Centre d'Hydrogéologie, Université de Neuchâtel, Suisse. — Besançon : Université de Franche-Comté, Sciences & Techniques de l'Environnement, 2001. — (Sciences et Techniques de l'Environnement, Université de Franche-Comté, mémoire hors-série no. 13, 2001 ; ISSN 0759-7517). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 2-905226-14-5. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

  top page [top page]

 109. Identyfikacja i usuwanie rozmycia w obrazach cyfrowych pochodzących z kapsuły endoskopowejBlur identification and removing for images from endoscopic capsule, cepstrum / Krzysztof DUDA, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN 978-83-61528-08-1. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 110. Identyfikacja obciążeń eksploatacyjnych w oparciu o metody sztucznej inteligencjiIdentification of exploitation loads – an artificial intelligence approach / Mariusz GIBIEC // W: Diagnostyka procesów przemysłowych = Diagnostics of industrial processes : V krajowa konferencja naukowo-techniczna = 5th national conference : Łagów Lubuski, 17–19 września 2001 / red. nauk. Józef Korbicz, Andrzej Pieczyński ; Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza PZ, 2001. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-85911-77-4. — S. 195–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 111. Image and video processing tasks in computer aided medical interventions on the example of transbronchial biopsyWybrane zagadnienia przetwarzania obrazów i sekwencji wideo w zastosowaniu do komputerowego wspomagania zabiegów medycznych na przykładzie biopsji przezoskrzelowej / Jarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: ,,New trends in audio and video” : XI symposium AES : September 20–22, 2006 Białystok, Poland : conference program : abstracts and proceedings / ed. Jarosław Baszun ; Audio AES [etc.]. — [Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006]. — S. 34–42. — Bibliogr. s. 34–42. — Tekst ang.-pol.

  top page [top page]

 112. Impedance spectroscopy study of electrode-electrolyte system in solid oxide fuel cells / Mariusz Krauz, Marta RADECKA, Mieczysław RĘKAS // W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Krakow, 21–25 June 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 381–386. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 385–386, Abstr.

  top page [top page]

 113. Implementacja algorytmu wyznaczania ścieżki centralnej w drzewie oskrzelowym dla wspomagania zabiegu bronchoskopiiImplementation of algorithm for central path computation in bronchial tree for supporting bronchoscopy procedure / Krzysztof DUDA, Mirosław SOCHA, Jarosław BUŁAT, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN 978-83-61528-08-1. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 114. Integer-to-integer filters in image transmultiplexers / Przemysław SYPKA, Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: ISCCSP 2006 [Dokument elektroniczny] : second International Symposium on Communications, Control and Signal Processing : 13–15 March 2006 Marrakech, Morocco : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

  top page [top page]

 115. Integrated approach to wood waste combustion for space heating / Arkadiusz Figórski, Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie. 1, Stratégia pre vyuzívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s d\^{o}razom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. — Žilina : BIOMASA, zdruzenie právnikých os\^{o}b, cop. 2003. — S. [1–4]. — Abstr.

  top page [top page]

 116. Inteligentny wibrator[Smart vibrator] / Mariusz GIERGIEL // W: 70-Lecie urodzin i 45-lecie pracy naukowej Prof. dr. hab. inż. Józefa Giergiela oraz V Szkoła Analizy Modalnej : Kraków 12–14 grudzień 2000 : [materiały] / red. Tadeusz Uhl. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn, 2000. — S. 95–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz.

  top page [top page]

 117. Internet and wireless support for chronic diseases telecare / Jacek DAŃDA, Mariusz Duplaga, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA // W: International conference on E-he@lth in Common Europe : June 5–6, 2003 Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UST, 2003. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

  top page [top page]

 118. Investigation of shallow, constrained sedimentation processesBadania płytkiej sedymentacji skrępowanej / Włodzimierz P. KOWALSKI, Mariusz ROMAN // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 64, T–13. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 119. Kamieniołom Czatkowice – utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa – historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny, warunki hydrogeologiczne, permski kras kopalny[Czatkowice quarry – Lower Carboniferous carbonates deposited on Cracow Block – geological history, paleogeographical context, hydrogeological conditions and Permian paleokarst] / Mariusz Paszkowski, Mariusz CZOP, Michał Gradziński, Sylwia Letki, Anna Lewandowska, Tadeusz LEŚNIAK, Jacek MOTYKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN 978-83-924869-5-4. — S. 15–26. — Bibliogr. s. 26

  top page [top page]

 120. Knowledge management for organisationally mobile public employees / Simon Lambert, Simona Stringa, Gianni Viano, Jacek KITOWSKI, Renata SŁOTA, Krzysztof KRAWCZYK, Mariusz DZIEWIERZ, Sabine Delaitre [et al.] // W: Knowledge Management in Electronic Government : 4th IFIP international working conference, KMGov 2003 : Rhodes, Greece, May 26–28, 2003 : proceedings / ed. Maria A. Wimmer. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2003. — (Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 2645). — S. 203–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 121. Kohonen neural networks utilisation to aid diagnostic process / Mariusz GIBIEC, Grzegorz Doskowski, Tadeusz UHL // W: AI-METH 2002 : METHods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2002. — Opis częśc. wg okł.S. 165–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

  top page [top page]

 122. Kompresja sygnałów[Signals compression] / Mariusz ZIÓŁKO // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz.

  top page [top page]

 123. Komputerowe symulacje efektów falowych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w układach elektroenergetycznych wysokiego napięciaComputer simulation of travelling waves caused by lightning discharges / Rafał TARKO, Mariusz BENESZ, Wiesław NOWAK // W: ZKwE'09 : transactions on computer applications in electrical engineering : XIV conference : Poznań, April 20–22, 2009 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics Poznań University of Technology. — Poznań : UT. IEEE, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE. Poland Section. — ISBN 978-83-89333-24-7. — S. 113–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz.

  top page [top page]

 124. Koncepcja systemu wspomagania decyzji terapeutycznych w onkologii integrującego dane kliniczne i wyniki sekwencjonowania genów supresorowych guza[Conception of system supporting therapeutic decisions in oncology which combine the clinical records and results of sequencing of tumor suppressing genes] / Konrad Matysiak, Jacek WSZOŁEK, Mariusz Duplaga, Anna Patla, Sławomir Wiśniewski, Monika Woś, Anna Wiktor, Michał Drews // W: Kongres 2007 Telemedycyna : medycyna w zasiegu telefonu i internetu : Warszawa, 20–21 czerwca 2007 r. : informator / Centrum Systemów Informacyjnych Ovhrony Środowiska [etc.]. — [Warszawa : s. n., 2007]. — S. 8

  top page [top page]

 125. Krzemowe polikrystaliczne ogniwa słoneczne z warstwą antyrefleksyjną z azotku krzemuMulticrystalline silicon solar cells with silicon nitride antireflection coating / Marek Lipiński, Paweł Zięba, Piotr Panek, Stanisława JONAS, Stanisława KLUSKA, Mariusz SOKOŁOWSKI, Halina CZTERNASTEK // W: ELTE 2004 : VIII konferencja naukowa ,,Technologia elektronowa” : Stare Jabłonki, 19–22. 04. 2004 : materiały konferencyjne / red. nauk. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska. — Aleksandrów Łódzki : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, 2005. — S. 559–562. — Bibloigr. s. 562

  top page [top page]

 126. Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów {C/SiC} otrzymanych z hexametylodisiloksanu metodą aerozolową[Evolution of spherical morphology of nanocomposites {C/SiC} prepared from hexamethyldisiloxane by the aerosol method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: TECHEM 5 : V kongres technologii chemicznej : Poznań, 11–15 września 2006 : streszczenia. T. 1 / Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. — Poznań : [Politechnika Poznańska], 2006. — S. 261

  top page [top page]

 127. Kształtowanie się sferycznej morfologii nanokompozytów {C/SiC} otrzymanych na drodze syntezy aerozolowej[Evolution of spherical morphology of nanocomposites {C/SiC} prepared by the aerosol synthesis method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 240

  top page [top page]

 128. Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in steel foundries / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // W: Formovací materiály a snizování nákladů na odlitek = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč.. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

  top page [top page]

 129. Leasing – stan obecny i proponowane zmiany uregulowania w prawie cywilnym i podatkowymLeasing – current state and proposed modifications of Polish legislation / Mariusz SIERPIEŃ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — S. 371–384. — Bibliogr. s. 383. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 130. Linguistic calculations on cyfronet high performance computers / Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: KU KDM 2009 : druga konferencja użytkowników komputerów dużej mocy : Zakopane, March 12–13, 2009 : abstracts / ACK Cyfronet AGH. — Kraków : ACK Cyfronet AGH, 2009. — Opis częśc. wg okł.S. 48–51. — Bibliogr. s. 51

  top page [top page]

 131. LogitBoost WEKA classifier speech segmentation / Bartosz Ziółko, Suresh Manandhar, Richard C. Wilson, Mariusz ZIÓŁKO // W: 2008 IEEE International conference on Multimedia and Expo : June 23 2008–April 26 2008. — [Piscataway : IEEE, 2008]. — S. 1297–1300. — Bibliogr. s. 1300, Abstr.

  top page [top page]

 132. Lossless JPEG-base compression of transmultiplexed images / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO // W: 12th Digital signal processing workshop ; 4th Signal processing education workshop [Dokument elektroniczny] : September 24–27, 2006, Wyoming, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE Signal Processing Society. — [USA] : IEEE, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 531–534. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 534, Abstr.

  top page [top page]

 133. Lossy compression approach to transmultiplexed images / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO // W: Proceedings ELMAR-2006 : 48th international symposium ELMAR-2006 focused on Multimedia signal processing and communications : 07–09 June 2006, Zadar, Croatia / eds. Mislav Grgić, Sonja Grgić. — Zadar : Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, cop. 2006. — S. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.

  top page [top page]

 134. Low complexity image coding algorithm for capsule endoscopy with Bayer color filter array / Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: SPA 2007 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : workshop proceedings : Poznan, 7th September 2007 / IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section, Poznan University of Technology. Faculty of Computing Science and Management. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology, 2007]. — ISBN-10 83-913251-8-0 ; ISBN-13 978-83-913251-8-6. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

  top page [top page]

 135. Low-power image compression for wireless capsule endoscopy / Paweł TURCZA, Mariusz Duplaga // W: Proceedings of the 2007 IEEE international workshop on Imaging systems and techniques [Dokument elektroniczny] : 4–5 May 2007, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE Instrumentation & Measurement Society. — [S. l.] : IEEE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

  top page [top page]

 136. Macroporous texturing of multicrystalline silicon for solar cells / Marek Lipiński, Mariusz SOKOŁOWSKI, Halina CZTERNASTEK // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN 83-88309-46-3. — S. 110. — Bibliogr. s. 110

  top page [top page]

 137. Macroporous texturing of multicrystalline silicon for solar cells / Marek Lipiński, Mariusz SOKOŁOWSKI, Halina CZTERNASTEK, Elżbieta Bielańska // W: ELTE'07 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowa ,,Technologia elektronowa" ELTE 2007 : Kraków 4–7.09.2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. Tomasz Stapiński, Barbara Swatowska, Katarzyna Zakrzewska, Wojciech Maziarz ; Katedra Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w  Krakowie. — [Kraków : s n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 83-88309-51-x. — S. 105–108. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 138. Mapa geologiczno-gospodarcza jako obraz uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania przedpola Tatr[Map of geoenvironmental potential for land-use and environmental planning in the Tatra foreland] / Andrzej PAULO, Andrzej GAŁAŚ, Mariusz KRZAK, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA // W: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr : II ogólnopolska konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 12–14 październik 2000 : streszczenia prac / TPN ; PTPNoZ. — [Zakopane : TPN, 2000]. — S. 103

  top page [top page]

 139. Mastering high surface area materials forms on nanosized gallium nitride GaN / Jerzy F. Janik, Mariusz DRYGAŚ // W: ICNM-2009 : 1st International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites : April, 7 and 8, 2009 Kerala, India. — [India : s. n., 2009]. — S. 100

  top page [top page]

 140. Mean best basis algorithm for wavelet speech parameterization / Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: IIH-MSP 2009 : 2009 Fifth international conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing : Kyoto, Japan 12–14 September 2009 / ed. Jeng-Shyang Pan, Yen-Wei Chen, Lahmi C. Jain. — [Japan] : IEEE Computer Society, 2009. — ISBN 978-0-7695-3762-7. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1110–1113. — Bibliogr. s. 1113, Abstr.

  top page [top page]

 141. (Medical) digital video library for presentation of thoracic medicine resources / Mikołaj LESZCZUK, Mariusz Duplaga // W: MEDNET 2002 [Dokument elektroniczny] : 7th world congress on the Internet in Medicine : Amsterdam, The Netheralnds, 4–7 December 2002 : in colaboration with LatinMEDNET2002 :Buenos Aires, Argentina. — Wersja do Windows. — Dane tesktowe. — Tryb dostępu: {http://www.mednet2002.org/fefault.asp} [2005-03-07]. — S. 1–14

  top page [top page]

 142. Metoda finansowania przedsięwzięć ekoenergetycznych dla wielu rozproszonych projektów realizowanych na szczeblu jednostki budżetowej[Financing schemes for many dispersed energy efficiency projects in public institutions] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 282–291. — Bibliogr. s. 291

  top page [top page]

 143. Metodyka ExternE szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez punktowe źródła emisji zanieczyszczeńThe ExternE methodology of external cost estimation for point sources of emissions / Mariusz KUDEŁKO // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 223–224, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 144. Metodyka i wstępne wyniki dynamicznego testu wymywalności dla odwodnionych skał triasowych z kopalni ,,Olkusz”Column leaching test methodology and preliminary results for dewatered triassic rocks from “Olkusz” {Zn-Pb} mine / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Barbara SYPOSZ-ŁUCZAK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 777–779. — Bibliogr. s. 779, Abstr.

  top page [top page]

 145. Microprocessor aided deposition of ZnO films by D. C. magnetron sputtering / Halina CZTERNASTEK, Mariusz SOKOŁOWSKI // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 406–407. — Bibliogr. s. 407

  top page [top page]

 146. Miejsce wolnego oprogramowania w nauczaniu geoinformatykiPlace for free software in geoinformatics education / Krystian PYKA, Mariusz TWARDOWSKI // W: ,,Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 83–84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 147. Mikrostruktura stopów niklu na tarcze turbin gazowych[The microstructure of Ni based alloys for gas turbine discs] / Mariusz ŁUCKI, Jarosław WOSIK, Beata DUBIEL, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: XXVIII [Dwudziesta ósma] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

  top page [top page]

 148. Mineral and therapeutic groundwater beneath the highly urbanised area of the Cracow City (South Poland) / Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33rd International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 149. Mitigation of climate change and job creation by promotion of low cost measures to save energy in space heating in Poland / Adam GUŁA, Maciej SURÓWKA, Jacek Markiewicz, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energy conservation in buildings and community systems : 50. executive committee meeting : technical presentations : Krakow, November 7, 2001 / ed. Stanisław Mierzwiński ; Silesian Technical University, Gliwice. Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology ; International Energy Agency. — Gliwice : STU DHVDRT, 2001. — S. 103–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.

  top page [top page]

 150. Mobile robot assigned for diagnostic and maintenance reservoirs with liquidMobilny robot przeznaczony do diagnostyki oraz konserwacji zbiorników z cieczą / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: Modelling and optimization of physical systems : [13 th International seminar of applied mechanics : Wisła, 20.05–31.05.2009] / [red. Paweł Bachorz] ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. — (Modelling and Optimization of Physical Systems ; 8/2009). — ISBN 978-83-60102-52-7. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 151. Model komputerowy dla sterowania jakością produkcji w Kopalni Węgla Brunatnego KoninModel for the scheduling coal supplies form lignite mine / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Zbigniew Kasztelewicz, Wiesław KOZIOŁ // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku = Lignite mining : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego = III [third] international brown coal mining congress : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 98. Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 447–454

  top page [top page]

 152. Model of electromechanical driving systems of vibratory machinesModel elektromechanicznego układu napędowego maszyny wibracyjnej / Mariusz GIERGIEL // W: Modelling and optimization of physical systems. 6 / [red. Mariola Jureczko] ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. — 11th International Seminar of Applied Mechanics, Wisław, 0.06.-10.06.2007. — ISBN 978-83-60102-46-6. — S. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 153. Model of experience for public organisations with staff mobility / Jacek KITOWSKI, Krzysztof KRAWCZYK, Marta MAJEWSKA, Mariusz DZIEWIERZ, Renata SŁOTA, Simon Lambert, [et al.] // W: Knowledge Management in Electronic Government : 5th IFIP international working conference, KMGov 2004 : Krems, Austria, May 17–19, 2004 : proceedings / ed. Maria A. Wimmer. — Berlin, [et al.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 3035). — S. 75–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 154. Model wahań sezonowych zapasów węgla brunatnegoThe model of seazonal hesitations of brown coal rezerves / Kazimierz CZOPEK, Dariusz RYCHTER, Mariusz RYCHTER // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 75–89. — Bibliogr. 88–89, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 155. Model zarządzania sprzedażą węgla w przedsiębiorstwie górniczymSales management in the coal mining company / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002. T. 1 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 77–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 156. Modeling incompressible fluids by means of the SPH method: surface tension and viscosity / Paweł WRÓBLEWSKI, Krzysztof BORYCZKO, Mariusz KOPEĆ // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008 + CD-ROM. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5101). — Dołączony CD-ROM zawiera pełne teksty referatów z pt. 1, pt. 2, pt. 3. — ISBN-10 3-540-69383-1 ; ISBN-13 978-3-540-69383-3. — S. 600–609. — Bibliogr. s. 609, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 157. Modeling of sound propagation in vocal tract / Ekaterina KUTAFINA, Mariusz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the fifteenth national conference on Application of mathematics in biology and medicine : Szczyrk, 15–19 September 2009 / eds. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Damian Borys; Silesian University of Technology. Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science. Institute of Automatic Control. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Automatic Control, [2009]. — Na s. tyt. dod.: Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. — ISBN 978-83-903893-8-7. — S. 71-75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

  top page [top page]

 158. Modeling surface tension of incompressible fluids by means of a modified SPH method / Paweł WRÓBLEWSKI, Krzysztof BORYCZKO, Mariusz KOPEĆ // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN 83-916420-4-6. — S. 389–394. — Bibliogr. s. 394, Abstr.

  top page [top page]

 159. Modelling and simulation of state observers in the computer control systems / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: MOSIS '05 : Modelling and simulation of systems : proceedings of 39th spring international conference : [April 19–21, 2005, Czech Republic]. — Ostrava : [MARQ], 2005. — S. 274–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

  top page [top page]

 160. Modelling of the process of changing of nano structure of modified polymer fibres by diffusion / Mariusz WÓJCIK, David Hui // W: ICCE-12 : twelfth annual International Conference on Composites/Nano Engineering : August 1–6, 2005, Tenerife, Spain. — [Spain : International Community for Composites/Nano Engineering, 2005]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

  top page [top page]

 161. Modelowanie kinematyki i dynamiki mobilnego minirobotaModelling of kinematics and dynamics of mobile robot / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: XLV SYMPOZJON Modelowanie w mechanice [Dokument elektroniczny] : Wisła 2006 : 26. 02 – 03. 03 2006, Wisła : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej, PAN, PTMTS. — [Gliwice : PŚ KMS, 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 77, 78. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 162. Modelowanie kinematyki sześcionożnego minirobota kroczącegoModelling of kinematics of hexapod walking mini robot / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: Modelowanie w mechanice [Dokument elektroniczny] : XLVI sympozjon : Wisła, 26 luty – 2 marca 2007 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Ewa Opoka ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, PAN, PTMTS. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 83-60102-40-6. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 163. Modelowanie rozwoju i restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennegoModelling the development and restructuring of coal mining / Wojciech SUWAŁA, Jacek Kamiński, Mariusz Kudełko // W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego – koszty i efekty reformy : Ustroń, 13–14 czerwca 2002 r. / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania. Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 261–268. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 164. Modelowanie transportu obrazu modyfikowanymi włóknami polimerowymi : [streszczenie]Modelling of image transportation using modified polymer fibres / Mariusz WÓJCIK // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 165. Modernizacja stanowisk badawczych sprzętu pomiarowego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH[Modernization of research positions of measuring equipment in Geodetic Metrological Laboratory AGH] / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej. — ISBN 83-87610-75-5. — S. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

  top page [top page]

 166. Modyfikacja algorytmu obliczeń wyników kalibracji łat kodowych wykonywanych za pomocą interferometru laserowego HP 5529AModification of a rod calibration results calculation algorithm realized with laser interferometer HP5529A / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Geoinformacja dla wszystkich = Geoinformation for everybody : XIX Jesienna Szkoła Geodezji = XIX Autumn School of Geodesy : Polanica-Zdrój, 22–24 września 2005 r. / red. nauk. Jarosława Szwed-Lorenz. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 114. Konferencje ; nr 45 = Scientific Papers of the Insitute of Mining Engineering of Wrocław Technical University ; no. 114. Conferences ; no. 45). — S. 13–20. — Bibliogr. s. 20

  top page [top page]

 167. Modyfikacja i usuwanie rozmycia w obrazach cyfrowych pochodzących z kapsuły endoskopowejBlur identification and removing for images from endoscopic capsule, cepstrum / Krzysztof DUDA, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN 978-83-61528-08-1. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 168. Monte Carlo evaluation of neutron contamination in high-energy photon therapy beams / Irena Gudowska, Waclaw Gudowski, Mariusz KOPEĆ // W: Radiation Serving Society [Dokument elektroniczny] : the Radiation Protection & Shielding Division of the American Nuclear Society : 12th biennial RPSD topical meeting : proceedings : April 14–18, 2002, Santa Fe, NM, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ANS, Los Alamos National Laboratory, ANS RPSD. — [S. l. : s. n., 2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6–7, Summ.

  top page [top page]

 169. Morfologia nanoproszków kompozytowych {GaN/TiN} uzyskanych metodą aerozolową i metodą anaerobową[Morphology of composite nanopowders of {GaN/TiN} prepared by the aerosol and anaerobic methods] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 240

  top page [top page]

 170. Morphology and surface properties of carbonizates ({C/SiC} nanocomposites) obtained {\em via} pyrolysis of a coal tar pitch modified with selected silicon-bearing precursors / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Janina WOLSZCZAK, Jerzy F. JANIK // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3rd international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. [1], P. II. 10

  top page [top page]

 171. Morphology investigation of the thickened sludge from the BOF-gas scrubbingWłasności fizykochemiczne szlamu konwertorowego z kolejnych etapów odwadniania. Cz. 2, Morfologia / Mariusz ROMAN, Ewa WISŁA-WALSH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 66, T–19. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 172. Mosaic based compression of panoramic image sequence / Ignacy Pardyka, Mariusz ZIÓŁKO // W: Proceedings ELMAR-2006 : 48th international symposium ELMAR-2006 focused on Multimedia signal processing and communications : 07–09 June 2006, Zadar, Croatia / eds. Mislav Grgić, Sonja Grgić. — Zadar : Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, cop. 2006. — S. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

  top page [top page]

 173. Możliwości składowania odpadów odlewniczych w świetle obowiązujących przepisów[Possibilities of foundry waste storage in the light of applicable regulations] / Mariusz HOLTZER // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH, 2006]. — S. 5–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

  top page [top page]

 174. Możliwości wykorzystania metody mieszanek (diety) w gospodarowaniu surowcami mineralnymi i złożami kopalinPossible applications of mixture method (diet) in mineral resources (raw materials) management / Mariusz KRZAK // W: XVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 71). — Opis część. wg okł. — ISBN 978-83-60195-70-3. — S. 155–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

  top page [top page]

 175. Możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich[Possibilities of utilization of used sands] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // W: ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : IV [czwarta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2001 : Nowa Sól 24. 05.–25. 05. 2001 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL, 2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

  top page [top page]

 176. Możliwości wykorzystania teorii gier w górnictwieApplications of the games theory in mining / Mariusz KRZAK // W: XIV Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 29. 09.–1. 10. 2004 / PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; nr 63). — S. 227–241. — Bibliogr. s. 240, Abstr.

  top page [top page]

 177. Możliwości wykorzystania wybranych metod matematycznych w zarządzaniu w górnictwiePossible applications of selected mathematical methods in mining management / Izabela Krzak, Mariusz KZRAK // W: XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 15–17.11.2006 / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 68). — Opis częśc. wg okł.S. 281–297. — Bibliogr. s. 297, Abstr.

  top page [top page]

 178. Możliwości wykorzystania zaawansowanych metod wizualizacji w interwencyjnej pulmonologiiThe scope of application of advanced visualisation methods in interventional pulmonology / Mariusz Duplaga, Paweł TURCZA // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2004 : materiały VI sympozjum = VI symposium on Modelling and Measurements in Medicine : Krynica, 9–13 maja 2004 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja "Pomiary Automatyka Kontrola". — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 179. Możliwości zastosowania poliakrylanów jako spoiw do mas formierskichUseing polyacrylate as binders of mould sands / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2001 : seminár doktorandov : 16.10.–17.10.2001 Súl'ov / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inzinierstva. — [Žilina : Žu, 2001]. — S. 25–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.

  top page [top page]

 180. Multi-observer approach for the best state reconstruction in finite time / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: 17th IMACS world congress : Scientific computation, applied mathematics and simulation : Paris, France, July 11–15, 2005 : abstracts / ed. Pierre Borne [et al.]. — [France : s. n., 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. 76/183–77/183

  top page [top page]

 181. Multi-observer approach for the best state reconstruction in finite time / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: 17th IMACS world congress [Dokument elektroniczny] : Scientific computation, applied mathematics and simulation : Paris, France, July 11–15, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Pierre Borne [et al.]. — [France : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7], Abstr.

  top page [top page]

 182. Multicrystalline silicon solar cells with silicon nitride antireflection coating : abstract / Marek Lipiński, Paweł Zięba, Piotr Panek, Stanisława JONAS, Stanisława KLUSKA, Mariusz SOKOŁOWSKI, Halina CZTERNASTEK // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 316–317. — Bibliogr. s. 317

  top page [top page]

 183. Nano-{SiC} implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/polydimethylsiloxane / Cezary CZOSNEK, Janina WOLSZCZAK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: ISIC 12 : 12th International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 81

  top page [top page]

 184. Nanokompozyty {C/SiC} otrzymywane metodą aerozolową z dostępnych prekursorów krzemoorganicznych[{C/SiC} nanocomposites prepared with the aerosol-assisted method from available organosilicon precursors] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 115

  top page [top page]

 185. Natural processes caused by soil resaturation in the Patnow open-pit cone of depression / Krzysztof POLAK, Mariusz CZOP, Jerz KLICH, Jacek MOTYKA // W: Uranium in the aquatic environment : proceedings of the international conference Uranium mining and hydrogeology III and the international mine water association symposium : Freiberg, Germany, 15–21 September 2002 / eds. B.\,J. Merkel, B. Planer-Friedrich, C. Wolkersdorfer. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2002. — ISBN 3-540-43927-7. — S. 993–1001. — Bibliogr. s. 999–1001, Abstr.

  top page [top page]

 186. Neural estimation of diagnostic signals / Mariusz GIBIEC // W: AI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 61–62. — Bibliogr. s. 62

  top page [top page]

 187. Neural estimation of diagnostic signals / Mariusz GIBIEC // W: AI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] : full papers / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 133–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

  top page [top page]

 188. Nieprzyjemne zapachy w odlewni – kontrola i sposoby ich usuwania[Odors in foundry plant – control and methods of elimination] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ, Beata GRABOWSKA // W: III [Trzeci] Polski Kongres Odlewnictwa : polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Warszawa 13–14 października 2000 : zbiór materiałów / red. Marcin Perzyk, Andrzej Kochański. — [Warszawa : Zakład Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej, 2001]. — Publikacja zawiera także referaty XXV Sympozjum Naukowo Technicznego Zakładu Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej. — Opis częśc. wg. okł. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 143, Streszcz.

  top page [top page]

 189. Non-contact system for qualitative testing of high-temperature superconductors / Jan KOPROWSKI, Mariusz MUSIAŁ // W: Proceedings of 22-nd conference of the International Microelectronics and Packaging Society : Poland Chapter : Zakopane, 1–3 October,1998 / ed. Marian Łukaszewicz, Małgorzata Kramkowska. — Kraków : IMAPS, 1999. — S. 219–222. — Bibliogr. s. 222

  top page [top page]

 190. Nowe systemy redukcji drgań w przemysłowych układach wibracyjnych[New systems of vibration reduction in industrial vibratory systems] / Mariusz GIERGIEL, Piotr WYSOCKI // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH, 2005]. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186

  top page [top page]

 191. Nowoczesna metoda modelowania sieci gazowych[New method modeling of gas networks] / Mariusz ŁACIAK, Rafał WIŚNIOWSKI, Krzysztof SKRZYPASZEK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 14th international scientific-technical conference : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 47

  top page [top page]

 192. Nowoczesna metoda modelowania sieci gazowych[New method modeling of gas networks] / Mariusz ŁACIAK, Rafał WIŚNIOWSKI, Krzysztof SKRZYPASZEK // W: XIV [Czternasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 11–13 VI 2003. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Word 2000. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — [Kraków : AGH. WWNiG, 2003]. — Wymagania systemowe: Word 2000 ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–10. — Bibliogr. ekran 10

  top page [top page]

 193. Nowoczesne masy ze spoiwami nieorganicznymi[Modern sand moulds with inorganic binder] / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o., 2008]. — Opis częśc. wg okł.S. 93–98. — Bibliogr. s. 98

  top page [top page]

 194. Ocena jakości i skuteczności leczenia sanatoryjnego w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-ZdrojuQuality and efficiency evaluation of SPA treatment in 20th Military SPA & Rehabilitation Hospital, Krynica-Zdrój, Poland / Marek Mleczko, Radosław Obidowski, Mariusz Rudzki, Andrzej UHRYŃSKI, Artur Rydzyk // W: Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE : jakość – teoria w praktyce : [VII krajowa konferencja naukowo-techniczna : I tura konferencji: 4–6 czerwca 2007 r., Gdańsk–Sobieszewo] / pod red. Andrzeja Świderskiego ; Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania. — Warszawa : ZSJiZ, 2007. — ISBN 978-83-924956-0-4. — S. 137–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 195. Ocena niepewności wyznaczania wyników statycznej symulacji sieci gazowychUncertainty analysis in calculations using static simulations of natural gas network / Mariusz ŁACIAK // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja = 20th international conference : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie = New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN 978-83-917286-5-9. — S. 33. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 196. Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych[Estimation of the mobile measurement rosette usefulness for testing horizontal distortions] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009]. — ISBN 978-83-7464-243-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

  top page [top page]

 197. Ocena stopnia zagrożenia dla środowiska pyłów z odpylania pieców łukowychEvaluation of harmfulness degree of electric arc furnace dust for environment / Mariusz HOLTZER, Agnieszka MALINOWSKA // W: ,,Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : V [piąta] międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 120–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 198. Ocena szkodliwości odpadów w świetle obowiązujących przepisówEvaluating of harmfulness of wastes in the light applicable regulations / Mariusz HOLTZER // W: Konferencja analityki hutniczej 2005 : 11.–15. 4. 2005 Ustroń : materiały konferencyjne / uspořádal Grażyna Stankiewicz ; Instytut Metalurgii Żalaza, Gliwice, Intertec, s. r. o., Bánská Bystrica. — Český Těšín : 2THETA, 2005. — (2THETA Analytical standards and equipment). — Na okł. dod.: III polsko-słowacko-czeska konferencja. — S. 16–19. — Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 199. Ocena wpływu wibroizolacji na drgania w otoczeniu urządzeń i maszyn wibracyjnych[Analysis of influence of vibroisolation in environment of vibratory machines] / Mariusz GIERGIEL, Jan TARGOSZ // W: VI [Szósta] Szkoła Analizy Modalnej : Kraków, 11–12 grudzień 2001 / red. Tadeusz Uhl. — Kraków : Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, 2001. — Na okł. tyt. gł. Materiały z: VI [Szóstej] Szkoły Analizy Modalnej. — S. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz.

  top page [top page]

 200. Oddziaływanie na środowisko wodne pól poeksploatacyjnych w likwidowanej otworowej kopalni siarki w Grzybowie[Water environment impacts of the post-mining areas in the liquidated solution mine of sulfur in Grzybow (Tarnobrzeg region, South Poland)] / KLICH Jerzy, MOTYKA Jacek, HAJDO Stanisław, CZOP Mariusz, POLAK Krzysztof // W: XI. NHGK : hydrogeologie : multidisciplinární pojetí oboru : XI. národní hydrogeologický kongres : Ostrava, 19.– 21. září 2001 : sborník. — Ostrava : VSB – TU ; HGF ; Institut geologického inzenýrství, cop. 2001. — ISBN 80-7078-855-0. — S. 203–206. — Abstr.

  top page [top page]

 201. Odpady odlewnicze – źródła powstawania i sposoby zagospodarowania[Foundry waste – generation and waste management] / Mariusz HOTLZER, Józef DAŃKO // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. 87–93. — Bibliogr. s. 93. — Streszcz.

  top page [top page]

 202. Określenie parametrów hydrogeologicznych utworów odwodnionych na podstawie wzniosu zwierciadła wody w studniach rejonu zwałowiska wewnętrznego kopalni BełchatówEstimation of drained rocks hydrogeological parameter based on groundwater recovery wells located near to the inner dumping ground (Bełchatów mine) / Andrzej Bykowski, Mariusz CZOP, Krzysztof POLAK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 307–312. — Bibliogr. s. 311–312, Abstr.

  top page [top page]

 203. On self-complementary supergraphs of ({\em N, N})-graphs / A. Paweł WOJDA, Mariusz WOŹNIAK, Irmina A. ZIOŁO // W: CID : Colourings, Independence and Domination : the tenth workshop on Graph theory : Karpacz 2003, September 22–26 : abstracts / ed. counc. Marian Nowak [et al.]. — Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2003. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

  top page [top page]

 204. On the ability of supporting it audit demands at the modelling level / Leszek KOTULSKI, Mariusz Grabowski, Dariusz Dymek // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN 978-83-7493-341-4. — S. 326–333. — Bibliogr. s. 333

  top page [top page]

 205. On the neglected advantages of one-way coupled accelerator-driven subcritical systems / Stefan TACZANOWSKI, Mariusz KOPEĆ // W: ADTTA'99 : 3rd international conference on Accelerator Driven Transmutation Technologies and Applications : June 7–11, 1999 Praha, Czech Republic : proceedings. [Dokument elektroniczny]. — Dane tekstowe. — [S.l. : s. n., 1999]. — Wymagania systemowe : napęd CD-ROM. — S. [1–10]. — Abstr.

  top page [top page]

 206. Ontology assisted access to document repositories in public sector organizations / Renata SŁOTA, Marta MAJEWSKA, Mariusz DZIEWIERZ, Krzysztof KRAWCZYK, Michal Laclavik, Zoltan Balogh, Ladislav Hluchy, Jacek KITOWSKI, Simon Lambert // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 5th international conference, PPAM 2003 : Częstochowa, Poland, September 7–10, 2003 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3019). — S. 700–705. — Bibliogr. s. 705, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 207. Oprogramowanie wspomagające zabieg transbronchialnej igłowej biopsji aspiracyjnej metodą wirtualnej bronchoskopiiVirtual bronchoscopy visualisation software supporting transbronchial needle aspiration biopsy / Mirosław SOCHA, Mariusz Duplaga, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2005 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały VII sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2005 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 208. Optical measurement of vibration of vibratory machine / Mariusz GIERGIEL, Piotr KOHUT // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków ; Radom : Publishing Hause of the Institute for Sustainable Technologies – National Reserch Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-832-5. — Na s. red. błędny ISBN. — Zawiera materiały 13/th School of Modal Analysis. — S. 48–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.

  top page [top page]

 209. Optymalizacja dostępu do repozytoriów dokumentów w ramach projektu UE Pellucid[Optimisation of access to document repositories in Pellucid EU project] / Renata SŁOTA, Krzysztof KRAWCZYK, Mariusz DZIEWIERZ, Marta MAJEWSKA, Jacek KITOWSKI, Simon Lambert // W: Pionier 2003 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : Poznań 9–11 kwietnia 2003 roku : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : IIPP, 2003. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz.

  top page [top page]

 210. Optymalizacja parametrów przepływowych w katalizatorze SZOP-07[Flow parameters optimisation in SZOP-07 catalyser] / Mariusz Wadas, Jarosław WĄS // W: Referaty laureatów XXXVIII i XXXIX Studenckich Sesji Naukowych Górników : 80 AGH: 1919–1999 / red. nauk. t. Danuta Krzysztoń. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — S. 101–[111]. — Bibliogr. s. [111]. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 211. Oszczędność energii w systemie PICO[Energy savings in PICO system] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI // W: Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii – 2005 : XI konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 28–30 listopada 2005 r. : praca zbiorowa / pod red.: Józef Nowak. — [Warszawa] : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Radiokomunikacji, WWF Polska Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, 2005. — (Biblioteka Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii) . — S. 47–55 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 55

  top page [top page]

 212. Oznaczanie rtęci w próbkach osadów dennych i ryb z rzeki Ebro (Hiszpania)[Mercury in river-bottom in sediments and fishes from Ebro river (Spain) determination] / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr WOJTANOWICZ, Damia Barcelo // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł. ; ISBN 978-83-7531-012-2. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

  top page [top page]

 213. Pellucid project and its multilayered agent-based architecture / Jacek KITOWSKI, Simon Lambert, Renata SŁOTA, Krzysztof KRAWCZYK, Mariusz DZIEWIERZ // W: Pionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 221–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr.

  top page [top page]

 214. Perspektywy rozwoju usług e-zdrowia w warunkach transformacji gospodarczej w krajach Europy Centralnej[Perspectives of e-health services development in conditions of economic transformation in Central Europe countries] / Mikołaj LESZCZUK, Mariusz Duplaga, Sylwia Bukowczan, Anna Andrychiewicz, Wojciech Trabka // W: Kongres 2007 Telemedycyna : medycyna w zasiegu telefonu i internetu : Warszawa, 20–21 czerwca 2007 r. : informator / Centrum Systemów Informacyjnych Ovhrony Środowiska [etc.]. — [Warszawa : s. n., 2007]. — S. 9

  top page [top page]

 215. Phone, diphone and triphone statistics for Polish language / Bartosz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: SPECOM'2009 : 13-th international conference “Speech and computer” : 21–25 June 2009, St. Petersburg, Russia / Russian Academy od Sciences, St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation. — St. Petersburg : Speech and Multimodal Interfaces laboratory of SPIIRAS, 2009. — ISBN 978-5-8088-0442-5. — S. 398–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.

  top page [top page]

 216. Phoneme ngrams based on a Polish newspaper corpus / Bartosz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: ICAI 2009 : proceedings of the 2009 International Conference on Artificial Intelligence : WORLDCOMP'09 : July 13–16, 2009, Las Vegas, Nevada, USA, Vol. 2 / eds. Hamid R. Arabnia, David de la Fuente, Jose A. Olivas. — USA : CSREA Press, cop. 2009. — ISBN 1-60132-107-4 ; ISBN 1-60132-108-2 (1-60132-109-0). — S. 693–697. — Bibliogr. s. 697, Abstr.

  top page [top page]

 217. Physical and chemical characteristics of the BOF-sludge in the subsequent stages of the dewateringWłasności fizykochemiczne szlamu konwertorowego z kolejnych etapów odwadniania. Cz. 1, Badania chemiczne / Mariusz ROMAN, Ewa WISŁA-WALSH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 66, T–20. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 218. Plan to establish a biomass for energy education and demonstration centre at AGH University of Science and Technology in Kraków / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Proceedings of the 8th Polish-Danish workshop on Biomass for energy : Starbienino, Poland, 12–15 June 2003. — Gdańsk : [Gdańsk University of Technology], 2003. — S. 25–30. — Abstr.

  top page [top page]

 219. Planowanie finansowe inwestycji realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego[Financial planning of investment realized by Social Building Societies] / Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : IV konferencja naukowa : 16–18 czerwca 2003 Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. — [Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 2003]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-916384-5-6. — S. 31–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.

  top page [top page]

 220. Policy supervised exact state reconstruction in real-time embedded control systems / Mariusz Pelc, Richard J. Anthony, Witold BYRSKI // W: ACD'2009 [Dokument elektroniczny] : 7th workshop on Advanced Control and Diagnosis : 19–20 Novemeber 2009, Zielona Góra, PL : programme/proceedings ; IAR'2009 : 24th annual meeting of the European Institute for Applied Research : 19–20 November 2009, Zielona Góra, PL. — Dane tekstowe. — [Zielona Góra : s. n., 2009]. — S. [1–11]. — Tryb dostępu: http://www.issi.uz.zgora.pl/ACD_2009/files/CfP.pdf [2010-02-17]. — Bibliogr. s. [10–11], Abstr.

  top page [top page]

 221. Porównanie efektów regeneracji mechanicznej udarowej oraz bezudarowejComparison of mechanical reclamation effectiveness realized in impact and impactless reclaimers / Mariusz ŁUCARZ // W: II [Druga] konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes. Kraków 25–26 listopada 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210. — Summ.

  top page [top page]

 222. Possibilities and limitations of environmental management in domestic foundries at the moment of Poland's joining to the UE structures / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49

  top page [top page]

 223. Possibilities of application of smart materials in vibratory machines / Mariusz GIERGIEL // W: 8th Conference on Active noise and vibration control methods : Kraków–Krasiczyn, Poland, June 11–14, 2007 : proceedings / AGH–University of Science and Technology Kraków. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH–UST FMER, 2007]. — ISBN 83-89772-41-8. — S. 124–125. — Bibliogr. s. 125

  top page [top page]

 224. Postępowanie z odpadami odlewniczymi zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik[Treatment of the foundry waste in accordance with best available techniques] / Mariusz HOLTZER // W: Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych = theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes : Krynica 19–21 maja 2005 / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój", Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”, 2005. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-904497-9-X. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 225. Potencjalne możliwości wykorzystania energii wód geotrmalnych na obszarze niecki warszawskiejPotential possibilities of the utilisation of the geothermal water energy on the Warszawa Trough / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 369–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

  top page [top page]

 226. Pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej technikami Data MiningData Mining techniques in diagnostic knowledge extracting / Mariusz GIBIEC // W: Diagnostyka procesów przemysłowych = Diagnostics of industrial processes : VI krajowa konferencja naukowo-techniczna : Władysławowo 15–17 września 2003 / red. naukowa Zdzisław Kowalczuk ; Politechnika Gdańska. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 357–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 227. Practical aspects of logic synthesis based on functional decomposition / Mariusz Rawski, Ireneusz BRZOZOWSKI, Zbigniew Jachna, Rafał Rzechowski // W: DSD 2001 : Euromicro symposium on Digital Systems Design : architectures, methods and tools : September 4–6, 2001, Warsaw, Poland : proceedings. — Los Alamitos, California [etc.] : IEEE Computer Society, cop. 2001. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 0-7695-1239-9. — S. 38–45. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr.

  top page [top page]

 228. Predictive analysis of the {pO_{2}} blood gasometry parameter related to the infants respiration insufficiency / Wiesław WAJS, Mariusz Swiecicki [et al.] // W: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM'06 conference : Ustroń, Poland, June 19–22, 2006 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2006. — (Advances in Soft Computing). — S. 377–381. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

  top page [top page]

 229. Preparation of pure α-{Al_{2}O_{3}} layers on cemented carbides tools from {Al(O_{2}C_{5}H_{7})_3} by CVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Mariusz WÓJCIK, Horst Altenburg, Julian Plewa // W: Production of pure Aluminiumoxide : final report Copernicus Programme Project no. CIPA-CT 94-0228 and 2. Steinfurter Keramik–Seminar : Steinfurt–Krakow–Bratislava–Skawina Dec. 1998. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. [1–7]

  top page [top page]

 230. PRO-ACCESS – improving access of associated states to advanced concepts in medical telematics – situation a day before the UE accession / Mariusz Duplaga, Mikołaj LESZCZUK, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: EuroMISE 2004 : proceedings of the international Joint Meeting : [June 10th, 2004 Prague] / eds. Jana Zvárová, [et al.]. — [Prague : EuroMISE, 2004]. — S. 144

  top page [top page]

 231. Problem zapasów w kopalni wieloodkrywkowej węgla brunatnegoProblem of reserves in multi-strip brown coal mine / Mariusz RYCHTER // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — S. 347–356. — Bibliogr. s. 355–356. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 232. Problems concerning reclamation of used foundry sandsOgólne problemy dotyczące regeneracji zużytych mas formierskich / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 31, U2–1. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 233. Problems of filtering on DSP processors in practical applications / Tomasz BARSZCZ, Mariusz BOGACZ, Tadeusz UHL // W: International Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (,,Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki”). — Opis częśc. wg. okł. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

  top page [top page]

 234. Problemy techniczne wykorzystania energii rozprężania gazu w stacjach gazowych do produkcji energii elektrycznej[Technical problems of gas expansion energy in reduction stations for production of electricity] / Mariusz ŁACIAK, Rafał SMULSKI // W: Nowe tendencje w gazownictwie i ich wpływ na pozyskiwanie odbiorców : Zakopane 6–8 czerwiec 2001 : [sympozjum] / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Kraków. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. 5.1–5.5. — Bibliogr. s. 5.5

  top page [top page]

 235. Prognoza zalewania wyrobisk odkrywkowych na przykładzie O [odkrywki]/Pątnów w KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] KoninOpen pits flooding forecast on the example of Pątnów Open Pit in Konin Brown Coal Mine / Mariusz CZOP, Jerzy KLICH, Jacek MOTYKA, Krzysztof POLAK // W: Przywrócić naturze : rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością górniczą i przemysłową : konferencja ogólnopolska : Tarnobrzeg – 16 listopada 2000 : materiały konferencyjne / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego ,,Siarkopol” w Tarnobrzegu. — [Tarnobrzeg : OBRPS ,,Siarkopol”, 2000]. — S. 1–8. — Bibliogr. s. 8

  top page [top page]

 236. Projekt systemu agentowego zarządzającego inteligentnym budynkiem[Project of agent system for intelligent building management] / Wiesław WAJS, Mariusz ŚWIĘCICKI // W: InBuS 2002 : 2nd international congress on Intelligent Building Systems : systemy sterowania oraz zarządzania bezpieczeństwem i energią w nowoczesnych budynkach : Kraków 2002 : materiały kongresu / pod red. Jerzego Mikulika ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie [etc.]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2002. — ISBN: 83-88934-23-6. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz.

  top page [top page]

 237. Projekt wykorzystania systemu agentowego dla popularyzacji geoprzestrzennych informacji w postaci fotomap oraz stereogramów zdjęć lotniczych[Proposals of the agent system application for popularisation of geospatial information given as photomaps and aerial stereopares] / Mariusz TWARDOWSKI, Józef JACHIMSKI // W: Sztuczna inteligencja : organizacje wirtualne = Artificial intelligence : virtual organization : materiały XIII ogólnopolskiego konserwatorium SzI-18'2003 (badania – zastosowania – rozwój). Nr 22 / red. nauk. Mieczysław Kłopotek, Jerzy Tchórzewski ; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 85–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz.

  top page [top page]

 238. Przeglądarka stereogramów utworzonych ze zdjęć pozyskiwanych z baz rozproszonychStereo viewer of images acquired from sparse database / Mariusz TWARDOWSKI // W: ,,Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 91–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 239. Przemiany mikrostrukturalne w obszarze utraty stabilności termicznej epitaksjalnego azotku galu {GaN} otrzymanego metodą HVPE[Microstructural changes in the thermal stability range of epitaxial gallium nitride {GaN} made by HVPE] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Mirosław BUĆKO, Zbigniew Olejniczak, Izabella Grzegory, Stanisław Gierlotka // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 119

  top page [top page]

 240. Re-investigation of the precursor system {Ti[N(CH_{3})_{2}]_{4}/NH_{3}} towards nanocrystalline powders of cubic titanium nitride {TiN} / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: NANOMAT 2006 : international workshop on Nanostructured Materials : June 21–23, 2006 Antalya/Turkey : book of abstracts / METU-CENTER [for Biotechnology and Nanotechnology], European Nanotechnology Gateway. — [Ankara : METU-CENTER, 2006]. — S. 239

  top page [top page]

 241. Real time controller design system for electric motors / Paweł PIĄTEK, Adam PIŁAT, Dariusz MARCHEWKA, Mariusz PAULUK // W: IC – SPETO 2009 : XXXII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 32th international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 20–23.05.2009 / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej, [et al.]. — [Gliwice : Politechnika Śląska, 2009] + CD-ROM. — ISBN 978-83-85940-31-9. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

  top page [top page]

 242. Real time modal model identification and its application for damage detection / UHL Tadeusz, BOGACZ Mariusz // W: Noise and vibration engineering [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA2004 : Leuven, [Belgium] 2004, September 20–22. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. P. Sas, M. De Munck ; KU Leuven. — [Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Department of Mechanical Engineering, cop. 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1065–1075. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 1074–1075, Abstr.

  top page [top page]

 243. Reclaimability of core and mould sands with various kinds of resins / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: First international symposium for foundry chemicals : Sharm El-Sheikh Egypt, 15–18 Feb 2004 / MRC. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

  top page [top page]

 244. Reclamation of used sands in foundry production as an effective way towards protection of natural silica sands deposits / Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

  top page [top page]

 245. Recognition of shallow structure of orogenic area with application of AMT and CSAMT survey / Marek Wojdyła, Elżbieta Maj, Mariusz Slys, Michał STEFANIUK // W: IAGA 2009 [Dokument elektroniczny] : 11th scientific assembly : Sopron, 24–29 August, 2009 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Szarka László ; International Association of Geomagnetism. — Sopron : Geodetic and Geophysical Research Institute, 2009. — Dane na dysku Flash. — S. [1]

  top page [top page]

 246. Redukcja dioksyn i furanów powstających w procesach metalurgicznych[Reduction of dioxin and furans formated in metallurgical processes] / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // W: Hutnícka analytika 2006 : zborník prednášok zo 4. ročníka slovensko-česko-pol'skej konferencie : (26. Hutnícka analytika, 28. Konferencja Analityki Hutniczej) : 24. – 28. 4. 2006, Hokovce, Slovensko / kol. autorů, uspoř.: Václav Helán, Grazyna Stankiewicz, Karel Stýblo ; INTERTEC, s. r. o. Banská Bystrica, Instytut Metalurgii Żelaza. Gliwice. — Český Těšín : Ing. Václav Helán – 2 THETA, 2006. — (Analytical Standards and Equipment). — Opis częśc. wg okł.S. 62–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

  top page [top page]

 247. Regeneracja mechaniczna masy z cementem w regeneratorze odśrodkowym bezudarowymThe mechanical reclamation of the cement sand in impactless centrifugal reclaimer / Mariusz ŁUCARZ, Rafał DAŃKO, Przemysław Czapla // W: II [Druga] konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes. Kraków 25–26 listopada 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — S. 175–181. — Bibliogr. s. 180–181. — Summ.

  top page [top page]

 248. Regeneracja zużytych mas formierskich sposobem zmniejszenia szkodliwego oddziaływania odlewni na środowisko[Reclamation of used foundry sands the way of minimisation the foundry Harmful effect on environment] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100. — Streszcz.

  top page [top page]

 249. Reinforcement learning algorithm based on psychological model of autonomous system : [abstract]Algorytm uczenie z wzmocnieniem bazujący na psychologicznym modelu systemu autonomicznego / Mariusz Święcicki, Piotr Wais, Wiesław WAJS // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005]. — S. 71. — Tekst ang.-pol.

  top page [top page]

 250. Replica management for national data storage / Renata SŁOTA, Darin NIKOLOW, Marcin KUTA, Mariusz KAPANOWSKI, Kornel Skalkowski, Marek POGODA, Jacek KITOWSKI // W: PPAM 2009 : 8th{} international conference on Parallel Processing & Applied Mathematics : Poland, Wrocław, September 13–16, 2009. — [Częstochowa : s. n., 2009]. — S. 94

  top page [top page]

 251. Results of application of DSP in a vibrodiagnostics systemWyniki zastosowania procesorów DSP w systemie wibrodiagnostyki / Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL, Mariusz BOGACZ, Artur HANC // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 2, Abstracts / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW, 2000 + CD-ROM. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 31–32

  top page [top page]

 252. Reuse of organisational experience harnessing software agents / Krzysztof KRAWCZYK, Marta MAJEWSKA, Mariusz DZIEWIERZ, Renata SŁOTA, Zoltan Balogh, Jacek KITOWSKI, Simon Lambert // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3038). — S. 583–590. — Bibliogr. s. 589–590, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 253. Reuse of organisational experience harnessing software agents / Krzysztof KRAWCZYK, Marta MAJEWSKA, Mariusz DZIEWIERZ, Renata SŁOTA, Zoltan Balogh, Jacek KITOWSKI, Simon Lambert // W: Computational Science – ICCS 2004 [Dokument elektroniczny] : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marian Bubak [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036. Pt. 1 ; LNCS 3037. Pt. 2 ; LNCS 3038. Pt. 3 ; LNCS 3039. Pt. 4). — S. 583–590, LNCS 3038. Pt. 3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 589–590, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 254. Robot 3DOF, suwnica 3D – odporne i optymalne sterowanie3DOF robot, crane 3D – robust and optimal control / Dariusz MARCHEWKA, Mariusz PAULUK // W: PPEEm 2009 : ,,Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : materiały XIII sympozjum = proceedings XIII symposium : Wisła, 14–17 grudnia 2009 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2009. — (Archiwum Konferencji PTETiS = Conference Archives PTETiS ; vol. 27). — ISBN 83-922242-6-4. — S. 166–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 255. Robust control of 3D crane / Mariusz PAULUK // W: MMAR 2002 : proceedings of the 8th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 2–5 September 2002 Szczecin. Vol. 1 : Control theory ; Identification and signal processing ; Neural networks and fuzzy logic / eds. S. Domek, R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

  top page [top page]

 256. Robustness of 1-D integer-to-integer transmultiplexer systems / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA // W: ICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr. — Toż W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6

  top page [top page]

 257. Rodzaje ryzyka i jego wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych[The kind of risk and its influence on taking investment decisions] / Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 9–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.

  top page [top page]

 258. Rola katalizy mionowej syntezy jądrowej w pracach nad pozyskiwaniem energii z kontrolowanej syntezy jądrowejImportance of muon catalyzed fusion in fusion energy research / Mariusz FILIPOWICZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ,,Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz.

  top page [top page]

 259. Round robin tournaments with one bye and no breaks in home-away patterns are unique / Dalibor Fronček, Mariusz MESZKA // W: Multidisciplinary Scheduling: Theory and Applications : 1st International conference, MISTA '03 : Nottingham, UK, 13–15 August 2003 : selected papers / eds. Graham Kendall [et al.]. — New York : Springer Science+Business Media, Inc., 2005. — S. 331–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr.

  top page [top page]

 260. Rozpoznawanie mowy polskiejPolish speech recognition / Jakub GAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 99–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 261. Rozproszona produkcja energii elektrycznej : wprowadzenie[Dispersion production of electric energy] / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna pn. Rozproszone źródła energii : źródła finansowania inwestycji energooszczędnych : Szczyrk, 24–26 października 2001 r. / Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “\'{E}nergie Cités” ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Paliw i Energii ; Biuro Wystaw i Konferencji ,,Tech-Expo” Bielsko-Biała. — [S. l. : s. n, 2001]. — S. [1–5]

  top page [top page]

 262. Sejsmiczna ocena stanu górotworu na terenie wysadu solnego InowrocławSeismic estimation of rock mass state over salt dome Inowrocław / Zenon Pilecki, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Jerzy Kłosiński, Mariusz Koster // W: Warsztaty Górnicze z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Najnowsze rozwiązania dla potrzeb ochrony środowiska na terenach KGHM Polska Miedź S. A. : Szklarska Poręba, 26–28 maja 2003 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy . — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 59) ; (Warsztaty Górnicze). — S. 517–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 263. Sesja terenowa A6, Trawertyny wokół Tatr[Travertines around the Tatra Mts.] / Michał Gradziński, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Michał Gąsiorowski, Jacek Grabowski, Helena Hercman, Peter Holúbek, Marianna Kováčova, Jacek MOTYKA, Teresa Mrozińska, [et al.] // W: LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu : Bukowina Tatrzańska, 27–30 września 2009 r. : materiały konferenycjne / pod red. Alfreda Uchmana, Józefa Chowańca ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. — ISBN 978-83-7538-636-3. — S. 134–144. — Bibliogr. s. 143–144

  top page [top page]

 264. Siarczany w wodach dołowych dopływających do kopalni ,,Trzebionka”Sulphates in groundwater inflowing to the Zn-Pb Trzebionka mine / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 1 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 291–299. — Bibliogr. s. 299, Abstr.

  top page [top page]

 265. Sieciowanie wybranych poliakrylanów przy użyciu mikrofal[Networking of polyacrylates by using microwaves] / Beata GRABOWSKA, Szczepan Zapotoczny, Mariusz HOLTZER // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. — S. 955

  top page [top page]

 266. Sieciowy system monitorowania rurociągów gorących[Networked monitoring system for hot pipelines] / Tadeusz UHL, Jacek FLOREK, Tomasz BARSZCZ, Aleksander Malec, Mariusz Banaszkiewicz // W: Eksploatacja i diagnostyka modernizowanych bloków energetycznych : modernizacje wysokoprężnych rurociągów parowych : IV sympozjum informacyjno-szkoleniowe : Wisła 2–4.10.2002 r. / oprac. red. Pro Novum. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. [1–10]. — Biobliogr. s. [10], Streszcz.

  top page [top page]

 267. Simulation of secondary particle production and adsorbed dose to tissue in light ion beams / Irena Gudowska, Nikolai Sobolevsky, Waclaw Gudowski, Mariusz KOPEĆ // W: Radiation Serving Society [Dokument elektroniczny] : the Radiation Protection & Shielding Division of the American Nuclear Society : 12th biennial RPSD topical meeting : proceedings : April 14–18, 2002, Santa Fe, NM, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ANS, Los Alamos National Laboratory, ANS RPSD. — [S. l. : s. n., 2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 268. Skutki ekonomiczno-finansowe dynamicznych zmian majątku obrotowego kopalni węgla brunatnegoEconomical and financial effects of dynamic changes of rotary assets of brown coal mines / Kazimierz CZOPEK, Mariusz RYCHTER // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : [AGH im. Stanisława Staszica WG], 1999. — S. 67–84. — Bibliogr. s. 83–84. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 269. Software simulator to design and verify transmultiplexer systems / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: AICT 2009 [Dokument elektroniczny] : the fifth advanced international conference on Telecommunications : 24–28 May 2009, Venice/Mestre, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Paul J. Geraci, Michael D. Logothetis, Sema Oktug, Cosmin Dini. — [S. l.] : IEEE Computer Society, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-0-7695-3611-8. — S. 168–172. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

  top page [top page]

 270. Some properties of wavelet-fourier transform / Mariusz ZIÓŁKO, Magdalena KLAPPER-RYBICKA // W: ICSES'2000 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Ustroń, 17–20 October 2000 / [ed. Jacek Konopacki]. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Electronics, 2000. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

  top page [top page]

 271. Speech signal segmentation / Michał KĘPIŃSKI, Mariusz ZIÓŁKO // W: The eight national conference on Application of mathematics in biology and medicine = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Łajs, 25–28 September 2002 : proceedings / eds. Urszula Foryś, Mariusz Ziółko ; Warsaw University. Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics ; University of Mining and Metallurgy. Department of Electronics. — [Warsaw] : Warsaw University. Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics ; University of Mining and Metallurgy, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

  top page [top page]

 272. Speech signals in wavelet-Fourier domain / Michał KĘPIŃSKI, Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: Speech analysis, synthesis and recognition in technology, linguistics and medicine : materiały konferencji naukowej : Szczyrk, 23–26. 09. 2003 / red. Grażyna Demenko, Andrzej Izworski, Marcin Michałek ; Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 90–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

  top page [top page]

 273. Speech signals transmultiplexing / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA // W: Proceedings of the ninth national conference on Application of mathematics in biology and medicine : krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Piwniczna, 9–13 September 2003 / eds. Michał Markun, Justyna Stefaniak ; Jagiellonian University. Institute of Mathematics. — [Kraków] : JU, 2003. — S. 107–112. — Biblogr. s. 112, Abstr.

  top page [top page]

 274. Spiekanie proszków nanokrystalicznych bez rozrostu ziarna na przykładzie azotku galu[Sintering of nanocrystalline powders without grain growth: the case of gallium nitride] / Stanisław Gierlotka, Bogdan Pałosz, Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Anna Świderska-Środa, Swietłana Stelmakh // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 241

  top page [top page]

 275. Sprzętowa implementacja modelu neuronu w układach programowalnych FPGA[Neuron hardware implementation in programmable FPGA chips] / Mariusz KWICZALA, Kazimierz WIATR // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

  top page [top page]

 276. Sprzętowa implementacja sieci neuronowych – aproksymacja funkcji aktywacji[Hardware implementation of neural networks – approximation of the activation function] / Mariusz KWICZALA, Kazimierz WIATR // W: CMS'05. Vol. 2, Regular sessions : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.

  top page [top page]

 277. Sprzętowa implementacja sieci neuronowej w układach FPGA[Hardware implementation pf neural network in FPGA systems] / Mariusz KWICZALA, Kazimierz WIATR // W: RUC'2005 : Reprogramowalne Układy Cyfrowe : materiały VIII krajowej konferencji naukowej : Szczecin 12–13 maja 2005. — [Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005]. — ISBN 83-87362-69-7. — S. 175–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz.

  top page [top page]

 278. Stabilność termiczna spoiw poliakrylanowych na przykładzie soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy – kwas akrylowy[Thermal stability of polyacrylate binders for example sodium salt of copolymer maleic acid – acrylic acid] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Dorota Michna-Pauk // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

  top page [top page]

 279. Stanowiska i urządzenia do badań procesu regeneracji w laboratorium maszyn odlewniczych AGHStands and devices to the research process of reclamation in the AGH foundry machine laboratory / Józef DAŃKO, Mariusz ŁUCARZ, Rafał DAŃKO // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego = Science for the foundry industry : III [trzecia] międzynarodowa konferencja = III [third] international conference : Kraków, 13–15 września 2001 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : AGH WO, 2001]. — Tyt. dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — S. 23–28. — Bibliogr. s. 28

  top page [top page]

 280. Sterowanie modelem laboratoryjnym żurawia w czasie rzeczywistym z poziomu środowiska MATLAB-SimulinkControl of the tower crane laboratory model in real time in MATLAB-Simulink environment / Mariusz PAULUK, Dariusz MARCHEWKA // W: PPEEm 2009 : ,,Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : materiały XIII sympozjum = proceedings XIII symposium : Wisła, 14–17 grudnia 2009 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2009. — (Archiwum Konferencji PTETiS = Conference Archives PTETiS ; vol. 27). — ISBN 83-922242-6-4. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

  top page [top page]

 281. Struktura i morfologia azotku galu {GaN} otrzymanego w procesie azotkowania arsenku galu[Structure and morphology of gallium nitride {GaN} prepared from the nitridation of gallium arsenide] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Tomasz Słupiński, Ewa Grzanka // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008]. — S. [1]

  top page [top page]

 282. Studies on metals mobility in the sediments core – early diagenesis processes / Bogusław BAŚ, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara Kubica, Mariusz MACHERZYŃSKI, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Michał Skiba // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — ISBN 978-83-925754-4-3. — S. 57. — Bibliogr. s. 57

  top page [top page]

 283. Study of densification of uniaxial pressing SiC system by ultrasonic measurements / MACHERZYŃSKA Beata, GUBERNAT Agnieszka, MACHERZYŃSKI Mariusz // W: ICFM'2009 : International Conference “Functional Materials” : October 5–10, 2009 : Partenit, Crimea, Ukraine. — Simferopol : Taurida National V. I. Vernadsky University, 2009. — ISBN 978-966-491-078-8. — S. 454

  top page [top page]

 284. Surface modification of aliphatic polyesters in NaOH: as effective way to improve cell adhesion and functions / Elżbieta PAMUŁA, Mariusz Kaczmarczyk, Lucie Bacakova, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Piotr Dobrzyński // W: 8th World Biomaterials Congress [Dokument elektroniczny] : 28 May – 1 June 2008, Amsterdam, The Netherlands : abtracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : Marathon International, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 285. Symulowanie charakterystycznych dla endoskopu zjawisk zniekształcających obrazSimulation of distortion phenomenons characteristic for endoscope images / Mirosław SOCHA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN 978-83-61528-08-1. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 286. Synteza i charakterystyka nanoproszków na bazie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych oraz nanoproszków azotku i tlenoazotku tytanu[Preparation and characterization of {GaN}-based nanopowders modified with selected transition metals and nanopowders of titanium nitride and titanium oxynitride] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Jacek Gosk, Andrzej Twardowski // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 235

  top page [top page]

 287. Synthesis of nanopowders of magnetic semiconductor {Mn}-doped {GaN} utilizing the transamination/deamination scheme of gallium imide formation under anaerobic conditions / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Jacek Gosk, Maria Kamińska // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 130

  top page [top page]

 288. System informatyczny badań deformacji szybów górniczychMine shafts deformation information system / Artur KRAWCZYK, Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK, Wojciech Skobliński, Mariusz Szaniawski // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria Wykłady ; nr 24). — Na okł. dodatkowo: Informatyka w przemyśle wydobywczym. — S. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 289. System sterowania i kontroli nanoszenia warstw w próżniowym urządzeniu typu śluzowego[Microprocesor-controlled unit for coating deposition with load lock] / Waldemar Gzyl, Dariusz Franczyk, Mieczysław JACHIMOWSKI, Mariusz SOKOŁOWSKI, Halina CZTERNASTEK // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII [siódma] konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne. T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1000–1003. — Bibliogr. s. 1003

  top page [top page]

 290. Systemy wentylacji tuneliTunnel ventilation systems / Artur FILDEBRANDT, Mariusz KAPUSTA, Nikodem SZLĄZAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 291. Szkodliwość mas formierskich z procesu wykonywania odlewów[Toxic effect of moulding and core sands] / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA // W: Hutní analytika 2004 : sborník přednášek z 24. ročníku konference : 19.–23. dubna 2004 na Svratce / Pracovní skupina Metalurgická Analytika [et al.]. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 169–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

  top page [top page]

 292. Szybkie prototypowanie układów sterowania w systemach czasu rzeczywistego[Fast prototyping of real time control system] / Wojciech Szwabowski, Mariusz Bogacz, Tadeusz UHL // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.

  top page [top page]

 293. The adaptive integral multi-observer with switched moving windows / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: Modelling, identification, and control [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 24th IASTED international conference : February 16–18, 2005, Innsbruck, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. M. H. Hamza ; The International Association of Science and Technology for Development. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2005. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of IASTED). — S. 127–132. —- Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

  top page [top page]

 294. The application of satellite communication for routine teleconsultations in respiratory medicine / Mariusz Duplaga, Jacek DAŃDA, Jerzy Soja, Wojciech Skucha, Marek SIKORA, Krzysztof Sładek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka // W: MEDINF 2007 : e-health days in Sibiu : medical informatics, telemedicine, biostatistics and clinical epidemiology : proceedings of the 29th international conference of the Romanian Medical Informatics Society : 8–11 November 2007 Sibiu, Romania / eds. Ioana Moisil, Marilena Teseleanu, Irina Herisanu. — Sibiu : “Lucian Blaga” University of SIBIU Editing House, [2007]. — S. 284–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.

  top page [top page]

 295. The effect of precursor system on the resistivity and oxidation susceptibility of {C/SiC} nanocomposites on route to electronic grade nanomaterials / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n., 2004]. — S. 132

  top page [top page]

 296. The elution of heavy metals {(Cd, Cu, Pb and Zn)} from used moulding sands vs conditions of the elution process / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

  top page [top page]

 297. The finite time state observer and its cooperation with Kalman Filter algorithm / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: Modelling, Identification, and Control MIC 2004 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 23rd IASTED international conference : February 23–25, 2004, Grindelwald, Switzerland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. M. H. Hamza ; The International Association of Science and Technology for Development. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2004. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of IASTED). — S. 160–165, 412-084. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

  top page [top page]

 298. The monitoring of water and environment quality in the Raba river in the area of the Dobczyce Reservoir : [abstract]Monitoring stanu środowiska i jakości wód w strefie ujścia rzeki Raby do Zbiornika Dobczyckiego : streszczenie / Robert MAZUR, Mariusz MACHERZYŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : zrównoważony rozwój : 24–26 września 2009 roku, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — [Kraków : AGH, 2009]. — Tryb dostępu: {http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/} [2009-11-10]. — S. [1]

  top page [top page]

 299. The rotational speed reconstruction system for the universal alternating current motor / Andrzej TUTAJ, Paweł PIĄTEK, Adam PIŁAT, Dariusz MARCHEWKA, Mariusz PAULUK // W: CMS'09 : Computer Methods and Systems : 7th conference : 26–27 November 2009, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009. — ISBN 83-916420-5-4. — S. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

  top page [top page]

 300. The smallest non-rank 3 strongly regular graphs which satisfy the 4-vertex condition / Mikhail Klin, Mariusz MESZKA, Sven Reichard, Alex Rosa // W: ALCOMA05 : proceedings of the conference on Algebraic Combinatorics and Applications Designs and Codes : April 3–10, 2005, Thurnau, Germany. — [S. l. : s. n., 2005]. — (Bayreuther Mathematische Schriften / Mathematisches Institut der Universität Bayreuth ; H. [74]). — S. [145–205]. — Bibliogr. s. [198–201], Abstr.

  top page [top page]

 301. The use of CAD on the drift fender framework example / Mariusz ROMAN // W: CADSM 2003 : dosvìd rozrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì = the experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : materìali VII mìznarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï = proceedings of the VIIth international conference : 18–22 lûtogo 2003 L'vìv–Slavs'ke, Ukraïna = 18–22 February 2003 Lviv–Slavske, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2003. — S. 482–485. — Bibliogr. s. 485, Abstr.

  top page [top page]

 302. Time durations of phonemes in the Polish language / Bartosz ZIÓŁKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : 4th language & technology conference : November 6–8, 2009, Poznań, Poland : proceedings / ed. Zygmunt Vetulani. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o, 2009. — ISBN 978-83-7177-746-2. — S. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

  top page [top page]

 303. Time optimal control of 3D crane / Mariusz PAULUK, Adam KORYTOWSKI, Andrzej TURNAU, Maciej SZYMKAT // W: MMAR 2001 : proceedings of the 7th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : Międzyzdroje 28–31 August 2001. Vol. 2 : Robotics ; Marine automation ; Control engineering ; Identification and signal processing / ed. R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2001]. — Opis częśc. wg okł. — S. 927–932. — Bibliogr. s. 932, Abstr.

  top page [top page]

 304. Transcription as a speech compression method in transmultiplexer system / Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO, Andzej DZIECH // W: Proceedings of the 5th WSEAS international conference on Multimedia, internet and video technologies : Corfu, Greece, August 17–19, 2005. — [Greece? : WSEAS, 2005]. — S. 182–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr.

  top page [top page]

 305. Transmultiplexer integer-to-integer filter banks / Mariusz ZIÓŁKO, Michał NOWAK, Bartosz ZIÓŁKO // W: ICI 2005 [Dokument elektroniczny] : the first IEEE & IFIP international conference in Central Asia on Internet : the next generation of mobile, wireless and optical communications networks : information and communications technologies and application to E- and M- commerce : Bishkek, Kyrgyz Republic, September 26 – 28, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Pedro Angel Cuenca Castillo, Cambyse G. Omidyar ; USTA [etc.]. — [Kyrgyz Republic : Kyrgyz State University of Construction, Transportation and Architecture (KSUCTA), 2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–5, Session 2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Technical sessions”). — Bibliogr. s. 5, Abstr.

  top page [top page]

 306. Transmultiplexers with integer filters / Mariusz ZIÓŁKO, Jan WICIJOWSKI // W: Proceedings of the 14th international OFDM-Workshop : (InOWo'09) : September 2nd/3rd : Hamburg, Germany / Hamburg University of Technology. Department of Telecommunications. — [Hamburg : HUT, 2009]. — S. 138–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

  top page [top page]

 307. Transport {CO_{2}} rurociągami wysokociśnieniowymi – założenia i wymagania techniczne[High pressure pipelines {CO_{2}} transport – assumptions and technical conditions] / Czesław RYBICKI, Jacek BLICHARSKI, Mariusz ŁACIAK, Rafał SMULSKI // W: GAZTERM 2009 : ,,Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — S. l. : s. n., [2009]. — S. 99–104

  top page [top page]

 308. Transport dwutlenku węgla – problemy techniczne i prawne w świetle wymagań Unii Europejskiej[Carbon dioxide transport – technical and legal problems according to EU demands] / Czesław RYBICKI, Mariusz ŁACIAK // W: Czyste technologie węglowe : konferencja naukowa : Sonsowiec–Katowice : 1–2 października 2008 roku : zbiór referatów / pod red. Andrzeja J. Nowaka, Marka Ściążko ; Południowy Koncern Energetyczny. — Katowice : PKE, 2008. — S. 183–192. — Bibliogr. s. 192

  top page [top page]

 309. Trawertyny i kras północnej Słowacji[Travertines and karst in Northern Slovakia] / Michał Gradziński, Pavel Bella, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jerzy Głazek, Dagmar Haviarová, Helena Hercman, Peter Holúbek, Jacek MOTYKA, Teresa Mrozińska, Piotr Rajnoga, Ewa Stworzewicz, Wocjeich Wróblewski // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN 978-83-924869-5-4. — S. 101–119. — Bibliogr. s. 117–119

  top page [top page]

 310. Triphone statistics for Polish language / Bartosz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA, Suresh Manandhar, Richard C. Wilson, Mariusz ZIÓŁKO // W: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : 3rd language & technology conference : October 5–7, 2007, Poznań, Poland : proceedings / ed. Zygmunt Vetulani ; UAM, Fundacja UAM. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o., Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, cop. 2007. — ISBN 978-83-7177-407-2. — S. 74–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr. — Ziółko B. – brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 311. Triphone statistics for Polish language / Bartosz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA,Suresh Manandhar, Richard C. Wilson, Mariusz ZIÓŁKO // W: Human language technology : challenges of the information society : third language and technology conference, LTC 2007 : Poznań, Poland, October 5–7, 2007 : revised selected papers / eds. Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit. — Berlin : Heidelberg : New York : Springer-Verlag, cop. 2009. — (Lecture Notes in Artificial Intelligence / eds. R. Goebel, J. Siekmann, W. Wahlster ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5603). — ISBN-10 3-642-04234-1 ; ISBN-13 978-3-642-04234-8. — S. 63–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 10.0


  top page [top page]

 312. Trójwarstwowe filtry optyczne dielektryk-metal-dielektryk : projektowanie i realizacja[Three-layer optical filters dielectric-metal-dielectric : preparation and realization] / Mariusz SOKOŁOWSKI, Mieczysław JACHIMOWSKI // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII [siódma] konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22.09.2000 : materiały konferencyjne. T. 1. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 327–330. — Bibliogr. s. 330

  top page [top page]

 313. Unique in the world-scale, long-term of the aquifer restoration monitoring, in the system: Zakrzówek carbonate massive-Vistula River / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 107–109

  top page [top page]

 314. Uporządkowane strukturalnie porowate powierzchnie nanoceramiki {GaN}[Structurally ordered porous surfaces of {GaN} nanoceramics] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Stanisław Gierlotka, Swietlana Stelmakh // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008]. — S. [1]

  top page [top page]

 315. Uporządkowanie dalekiego zasięgu {\em vs} : uporządkowanie bliskiego zasięgu w proszkowym azotku galu {GaN}[Long-range order {\it vs}. Short-range order in powders of gallium nitride {GaN}] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Zbigniew Olejniczak // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008]. — S. [1]

  top page [top page]

 316. User authentication with keystroke dynamics using fixed text / Mariusz Rybnik, Piotr Panasiuk, Khalid SAEED // W: ICBAKE 2009 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Biometrics and Kansei Engineering : 25–28 June 2009, Cieszyn, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds: Khalid Saeed, Ajith Abraham, Piotr Porwik. — [Warszawa] : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-0-7695-3692-7. — S. 70–75. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 74–75, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 317. Vertical changes of iron and manganese concentration in water from abandoned “Zakrzówek” limestone quarry near Cracow (south Poland) / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP // W: Mine water and the environment : proceedings of the 10th IMWA congress 2008 : 2–5 June, 2008, Karlovy Vary, Czech Republic / eds. Nada Rapantova, Zbynek Hrkal ; IMWA. — Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology, cop. 2008. — ISBN 978-80-248-1767-5. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

  top page [top page]

 318. Vibrational characterization of polymers based on furfuryl resins and their hardening processCharakterystyka oscylacyjna polimerów furfurylowych i ich procesu twardnienia / Edyta Podstawka, Leonard M. Proniewicz, Mariusz HOLTZER // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 128, S3-PS2-2

  top page [top page]

 319. Virtual prototyping as a way to product development / Józef S. SUCHY, Bohdan Mochnacki, Ewa Majchrzak, Janusz LELITO, Mariusz Urbanowicz // W: 66th World foundry congress : 6–9 September 2004, Istanbul, Turkey : proceedings. Vol. 1, Casting technology 5000 years and beyond / TÜDÖKSAD Foundrymen's Association of Turkey. — [Istanbul : s. n., 2004]. — S. 279–285. — Bibliogr, s. 282, Abstr.

  top page [top page]

 320. Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne na terenie miasta Krakowa – złożony obraz wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych[Hydrogeological and hydrochemical conditions on the area of Cracow – image compound of influence of natural and anthropogenic factors] / Antoni S. KLECZKOWSKI, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Lucyna RAJCHEL // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Maciej Pawlikowski [et al.] . — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski, 2007]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — ISBN 13-978-83-923836-1-1. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 321. Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne na terenie miasta Krakowa – złożony obraz wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych : [film][Hydrogeological and hydrochemical conditions on the area of Cracow – image compound of influence of natural and anthropogenic factors] / Antoni KLECZKOWSKI, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Lucyna RAJCHEL // W: Nawarstwienia historyczne miast [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2008 : [Kraków], 7 listopada 2008 : special edition. — Wersja do Windows / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski, 2008]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — ISBN 13-978-83-923836-4-2. — Wymagania systemowe: Aplikacje do odtwarzania plików filmowych ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 322. Waste management from the foundry industry in accordance with sustainable developmentZagospodarowanie odpadów powstających w przemyśle odlewniczym w aspekcie zrównoważonego rozwoju / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 31, U2–2. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 323. Wavelet identification of bearing vibrations / Wojciech BATKO, Mariusz ZIÓŁKO // W: Modelling, identification, and control : proceedings of the eighteenth IASTED international conference; Innsbruck, Austria February 15–18,1999 / ed. M. H. Hamza ; The International Association of Science and Technology for Development – IASTED. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 1999. — S. 575–577. — Bibliogr. s. 577. — Abstr

  top page [top page]

 324. Wavelet method of speech segmentation / Bartosz Ziółko, Suresh Manandhar, Richard C. Wilson, Mariusz ZIÓŁKO // W: EUSIPCO 2006 [Dokument elektroniczny] : 14th European Signal Processing Conference : September 4–8, 2006, Florence, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CD by Enrico Bagnoli, Michele Casula ; EURASIP European Association for Signal Processing, Universitá di Pisa, INCOR-DGMP. — [Italy] : EUSIPCO, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

  top page [top page]

 325. Wavelet parameterization for speech recognition / Jakub GAŁKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: NLISP 09 : an ISCA tutorial and research workshop on Non-linear speech processing : Vic, June 25–27, 2009 : programme and abstracts / eds. Jordi Solé-Casals, Vladimir Zaiats ; Digital Technologies Group. Department of Digital Technologies and Information. Escola Politécnica Superior, Universitat de Vic. — Barcelona : UdV, [2009]. — ISBN 978-84-936186-8-1. — S. [151–158]. — Bibliogr. s. [157–158], Abstr.

  top page [top page]

 326. Wavelet-Fourier analysis of speech signal / Mariusz ZIÓŁKO, Michał KĘPIŃSKI, Jakub GAŁKA // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Ziółko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, AŚ Akademia Świętokrzyska. — Kielce : AŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 97–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

  top page [top page]

 327. Wavelet-Fourier spectrum filtering as model of temperature distribution within tree stand / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: ICSES'2001 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Łódź, 18–21 September 2001 / ed. Paweł Strumiłło. — [Łódź : Technical University, 2001]. — S. 155–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr.

  top page [top page]

 328. Weryfikacja numeryczna modelu kinematyki sześcionożnego minirobota kroczącego[Verification of numeric kinematics of six-legs walking minirobot] / Piotr MAŁKA, Mariusz GIERGIEL // W: KMP 2007 : I Kongres Mechaniki Polskiej : 28–31 sierpnia 2007 r., Warszawa : streszczenia referatów / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Warszawa : s. n., 2007. — ISBN 978-83-7207-702-8. — S. 128

  top page [top page]

 329. Weryfikacja numeryczna modelu kinematyki sześcionożnego minirobota kroczącego[Verification of numeric kinematics of six-legs walking minirobot] / Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — [Warszawa : s. n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7], Summ.

  top page [top page]

 330. Właściwości fotoluminescencyjne nanoproszkowych form azotku galu {GaN}[Photoluminescence properties of gallium nitride {GaN} nanopowders] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Robert Kudrawiec, Jan Misiewicz // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 120

  top page [top page]

 331. Właściwości mas ze szkłem wodnym utwardzanych różnymi czynnikami[Properties of hardering sodium silicate bounded moulds sands] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH, 2000]. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72

  top page [top page]

 332. Właściwości mechaniczne ceramiki korundowo-sialonowejMechanical properties of corrundum-sialon ceramics / Małgorzata Sopicka-Lizer, Tomasz Włodek, Tomasz Pawlik, Mariusz WÓJCIK // W: Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, zastosowanie = Refractory materials in metallurgy: manufacturing, testing and application : materiały XI międzynarodowej konferencji : Wisła–Jawornik 2005 / pod red. J. Czechowskiego, J. Wojsy. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika : ISSN 0860-3340 ; vol. 88). — S. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Abstr.

  top page [top page]

 333. Właściwości optyczne (UV-Vis, CL, PL) nanoproszków azotku galu {GaN} oraz uzyskanych z nich spieków[Optical properties (UV-Vis, CL, PL) of nanopowders of gallium nitride {GaN} and resulting {GaN} nano-ceramics] / Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Stanisław Gierlotka, Bogdan Pałosz, Krzysztof Nauka // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 237

  top page [top page]

 334. Właściwości powierzchniowo-sorpcyjne nanoproszkowego azotku galu {GaN}[Surface and adsorption properties of gallium nitride {GaN} nanopowders] / Mariusz DRYGAŚ, Leszek CZEPIRSKI,Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 121

  top page [top page]

 335. Właściwości tworzywa z dwutlenku cyrkonu częściowo stabilizowanego itrem otrzymanego z proszku wytwarzanego metodą współstrącania[Properties of zirconia partially stabilised with yttria derived from a co-precipitated powder] / Kazimierz Krzastek, Mariusz Krauz, Krzysztof HABERKO, Zbigniew PĘDZICH, Waldemar PYDA // W: Polska Ceramika 2002 = Polish Ceramics 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji = proceedings of II [second] international conference : Spała 20–22 maja 2002 r. / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika = Ceramics ; ISSN 0860-3340 ; vol. 71). — S. 412–417. — Bibliogr. s. 417, Abstr.

  top page [top page]

 336. Właściwości wytrzymałościowe mas ze stałym spoiwem krzemianowym SUSIL 2020 utwardzanych różnymi czynnikami[Strength properties of moulding sands with solid silicate binder SUSIL 2020 herdened by different factors] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2001 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH, 2001]. — S. 17–22. — Bibliogr. s. 22

  top page [top page]

 337. Wpływ dodatków mineralnych na hydratację i właściwości spoiw gipsowychInfluence of mineral additives on properties and hydration of gypsum binders / Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HYNOWSKI // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV [czwarta] konferencja naukowo-techniczna = the fourth conference on Material problems in civil engineering : Kraków, 25–27 czerwca 2003 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — S. 297–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 338. Wpływ dodatków mineralnych na mikrostrukturę stwardniałych zaczynów gipsowychInfluence of mineral additives on microstructure of hardened gypsum binders / Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HYNOWSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały IV konferencji ceramicznej = proceedings of the 4th ceramic conference : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — S. 631–636. — Bibliogr. s. 636, Abstr. — Abstrakt pt.: Wpływ dodatków mineralnych na mikrostrukturę stwardniałych spoiw gipsowych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 80

  top page [top page]

 339. Wpływ dodatku pyłu z suchego odpylania mas z bentonitem na właściwości ekologiczne mas[Effect of addition of the dust from dry dedusting the green sands on the ecological properties of them] / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Beata GRABOWSKA // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 340. Wpływ eterów celulozy na właściwości zapraw gipsowychCellulose ethers effect on gypsum mortars properties / Marek GAWLICKI, Mariusz Hynowski, Jolanta Łukaszewicz, Beata Kubiakowska // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda . — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 103/2). — Opis częśc. wg okł.S. 959–966. — Bibliogr. s. 966

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 341. Wpływ eterów celulozy na właściwości zapraw gipsowychCellulose ethers effect on gypsum mortars properties / Marek GAWLICKI, Mariusz Hynowski, Beata Kubiakowska, Jolanta Łukaszewicz // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-89541-96-3. — S. 78

  top page [top page]

 342. Wpływ finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym na wysokość obciążeń podatkiem dochodowymInfluence of financing investments by operation lease on the income tax value / Mariusz SIERPIEŃ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : [AGH im. Stanisława Staszica WG], 1999. — S. 457–472. — Bibliogr. s. 471. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 343. Wpływ koncentracji pyłów cementowych z Cementowni Rudniki na właściwości reologiczne zaczynów uszczelniającychInfluence of Rudniki cement dust concentration on rheological properties of sealing slurries / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI, Mariusz Sadłos // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja = 20th international conference : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie = New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN 978-83-917286-5-9. — S. 47. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 344. Wpływ likwidowanej kopalni soli w Łężkowicach na zasolenie rzeki Raby (południowa Polska)[Impact of the liquidated solution mine of salt in Lezkowice on the salinity level of the Raba River (Bochnia region, South Poland)] / Bezkorowajny Andrzej, CZOP Mariusz, MOTYKA Jacek // W: XI. NHGK : hydrogeologie : multidisciplinární pojetí oboru : XI. národní hydrogeologický kongres : Ostrava, 19.– 21. září 2001 : sborník. — Ostrava : VSB – TU ; HGF ; Institut geologického inzenýrství, cop. 2001. — ISBN 80-7078-855-0. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.

  top page [top page]

 345. Wpływ metod usuwania układów wlewowych i zasilających stosowanych w Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power na środowisko pracy[Effect of removal of gating and feeding systems methods on working conditions in Metallurgical Plant ALSTOM Power] / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Krzysztof Kowalski // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN 83-919232-8-2. — S. 51–56. — Bibliogr. s. 56

  top page [top page]

 346. Wpływ oddziaływania mikrofal na wytrzymałość masy formierskiej z żywicą furfurylową ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zawartości wody w masieThe influence of the microwaves interactions on strength of the furan resin moulding sand, with special regard to the significance of the water contents / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER, Barbara HUTERA, Marek KROBOT, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: II [Druga] konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes. Kraków 25–26 listopada 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — S. 183–187. — Bibliogr. s. 187. — Summ.

  top page [top page]

 347. Wpływ podciśnienia na właściwości wytrzymałościowe sypkich mas szybkoutwardzalnych wiązanych szkłem wodnym[Influence of vacuum on strength properties of loose quick-setting moulding sand with sodium silicate binder] / Dariusz DROŻYŃSKI, Mariusz HOLTZER // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH, 2002]. — ISBN 83-914313-8-X. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 44

  top page [top page]

 348. Wpływ składu chemicznego stali na kształt linii początku przemiany bainitycznej na wykresach CTPcEffect of chemical composition on bainitic transformation start-line on CCT diagrams / Bogdan PAWŁOWSKI, Mariusz Pawelec // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — S. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.

  top page [top page]

 349. Wpływ sposobu utwardzania mas z poli(akrylanem sodu) na ich właściwości wytrzymałościowe[Effect hardening methods of moulding sand with acrylic binder their strength properties] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: Pomerania – Plast 2007 : materiały polimerowe : Szczecin–Kołobrzeg, 23–25 maja 2007 : streszczenia / Politechnika Szczecińska. Instytut Polimerów. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PS, [2007]. — Dod. na okł.: Politechnika Szczecińska 1946–2006 PS 60 lat. — ISBN 978-83-7457-033-6. — S. 89–90. — Bibliogr. s. 90

  top page [top page]

 350. Wpływ sposobu wytwarzania aerozolu na wielkość powierzchni właściwej nanokompozytów proszkowych {C/SiC} z metody aerozolowej[The impact of the method of aerosol formation on the surface area of {C/SiC} powder nanocomposites prepared with the aerosol-assisted method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 114

  top page [top page]

 351. Wpływ warunków wodnych w kamieniołomie ,,Zakrzówek” w Krakowie na jego funkcję rekreacyjną[Influence of water conditions in “Zakrzówek” quarry in Cracow on its recreation function] / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP, Krzysztof POLAK // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — S. 208–219. — Bibliogr. s. 218, Summ.

  top page [top page]

 352. Współpraca regulatorów klasycznych, rozmytych i LQG w układzie stabilizacji wyparki olejowej[The classical, fuzzy and LQG controllers cooperation in the evaporator stabilisation task] / Witold BYRSKI, Mariusz Pelc // W: XIII [Trzynasta] krajowa konferencja automatyki : [Opole 21–24 września 1999] : materiały konferencyjne. T. 2 / pod red. Zdzisława Bubnickiego, Jerzego Józefczyka. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 1999. — Opis częśc. wg okł. — S. 315–318

  top page [top page]

 353. Wstępne badania regeneracji termicznej mas formierskich i rdzeniowych w urządzeniu doświadczalnym[Primary testing of thermal reclamation of foundry used sands in experimental reclaimer] / Leszek BODZOŃ, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Mariusz ŁUCARZ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH, 2000]. — S. 55–59. — Bibliogr. s. 59

  top page [top page]

 354. Wstępne wyniki badań odbudowy stosunków wodnych w rejonie zlikwidowanej kopalni KWK ,,Siersza”Preliminary results of the water environment recovery research for the liquidated underground coal-mine “Siersza” / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

  top page [top page]

 355. Wybrane aspekty projektowania regeneratorów odśrokowych talerzowych o działaniu ciągłym[The chosen aspects of designing of centrifugal disc continuously operated reclamers] / Mariusz ŁUCARZ // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o., 2007]. — ISBN 83-919232-9-0. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 140

  top page [top page]

 356. Wybrane uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw budownictwa górniczego[Selected conditions of mining construction enterprises function] / Czesław CYRNEK, Mariusz Krawczyk // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — S. 39–54. — Bibliogr. s. 53–54

  top page [top page]

 357. Wyczuwalność substancji szkodliwych w aspekcie ich dopuszczalnych stężeń w warunkach przemysłowychOdor of chemical substances and the maximum exposure limits in industry / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2000 : seminár doktorandov : 9. 11–10. 11. 2000 Žilina / Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inzinierstva. — Žilina : Žu, 2000. — S. 22–26. — Bibliogr. S. 25

  top page [top page]

 358. Wykorzystanie granicznych wartości kosztów i cen oraz marginesów bezpieczeństwa w bieżącym zarządzaniu kopalnią węgla brunatnegoApplication of boundary values of costs, prices and safety margins in current management of a brown coal mine / Dariusz RYCHTER, Mariusz RYCHTER // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : [AGH im. Stanisława Staszica WG], 1999. — S. 425–440. — Bibliogr. s. 440. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 359. Wykorzystanie łączy satelitarnych do transmisji telemedycznych realizowanych w sieci ośrodków specjalistycznych[Using satellite links for telemedical data transmission in the medical network] / Mariusz Duplaga, Jacek DAŃDA, Jerzy Soja, Wojciech Skucha, Krzysztof ŁOZIAK, Ewa Niżankowska-Mogilnicka // W: Kongres 2007 Telemedycyna : medycyna w zasiegu telefonu i internetu : Warszawa, 20–21 czerwca 2007 r. : informator / Centrum Systemów Informacyjnych Ovhrony Środowiska [etc.]. — [Warszawa : s. n., 2007]. — S. 10

  top page [top page]

 360. Wykorzystanie metod mikroskopii optycznej do oceny jakości węgli koksujących i koksówAn application of optical microscopy as a method of quality assessment of coking coals and cokes / Mariusz Minkina, Andrzej Koszorek, Sławomira Pusz, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław Andrzej ŻMUDA, Leokadia Róg // W: Pomiary parametrów paliw = The measurements of fuel parameters : II konferencja naukowo-techniczna = the 2nd scientific and technical conference : Warszawa, 9–10 listopada 2005 : materiały konferencyjne = conference proceedings / Przemysłowy Instytut Elektroniki. — Warszawa : PIE, 2005. — S. B-1–B-8. — Bibliogr. s. B-8, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 361. Wykorzystanie metody woltoamperometrycznej w analizie metali ciężkich wymywanych z odpadów odlewniczych[Adaptation of voltamperometric method for analysis of heavy metals leaching from foundry waste] / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: XLII [Czterdziesty drugi] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I [pierwsze] Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego, 1999]. — S. 83

  top page [top page]

 362. Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z brązuThe elution of heavy metals from the waste sand used for production of castings made in bronze / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II [druga] konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. [anisława] Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, 1999. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 169. — Summ

  top page [top page]

 363. Wymywalność siarczanów i wybranych pierwiastków z rudonośnych skał Triasowych z kopalni ,,Olkusz”Evaluation of the leaching behavior of the sulphate and selected elements from ore-bearing Triassic rocks from “Olkusz” {Zn-Pb} mine (S Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Barbara SYPOSZ-ŁUCZAK // W: HYDROGEOCHEMIA'06 : aktualne problemy hydrogeochemii : X międzynarodowa konferencja naukowa : 23 – 24. 06. 2006, Sosnowiec – Złoty Potok / pod red. Hanny Rubin i Andrzeja Kowalczyka ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie. Katedra Hydrogeologii, VSB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Instytut Geologii Inżynierskiej. — Sosnowiec : UŚ Wydział Nauk o Ziemi, 2006. — S. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

  top page [top page]

 364. Wymywalność siarczanów i wybranych pierwiastków z rudonośnych skał Triasowych z kopalni ,,Olkusz”Evaluation of the leaching behavior of the sulphate and selected elements from ore-bearing Triassic rocks from “Olkusz” {Zn-Pb} mine (S Poland) / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Barbara SYPOSZ-ŁUCZAK // W: HYDROGEOCHEMIA'06 [Dokument elektroniczny] : aktualne problemy hydrogeochemii : X międzynarodowa konferencja naukowa : 23. 06 – 24. 06. 2006, Sosnowiec – Złoty Potok. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie. Katedra Hydrogeologii, VSB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Instytut Geologii Inżynierskiej. — Sosnowiec : UŚ Wydział Nauk o Ziemi, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “List of papers”). — Bibliogr. s. 3, Abstr.

  top page [top page]

 365. Wymywanie się Cd, Cu, Pb i Zn ze zużytych mas formierskich jako kryterium oceny ich szkodliwościLeaching of Cd, Cu, Pb and Zn from used sands as a criterion for estimate harmfulness / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska = Modern foundry technologies – environmental protection : III [trzecia] Międzynarodowa Konferencja = III [third] International Conference : Kraków, 7–9 września 2000 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — S. 87–92. — Bibliogr. s. 92

  top page [top page]

 366. Wyniki badań składu chemicznego wód podziemnych z sieci monitoringowej w rejonie kopalni wapienia ,,Tarnów Opolski”Groundwater chemistry results from monitoring network in the vicinity of the “Tarnów Opolski” limestone open-pit / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Stanisław BORCZAK, Maciej Roland Rossa // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 771–776. — Bibliogr. s. 776, Abstr.

  top page [top page]

 367. Wyniki wieloletnich badań monitoringowych stężenia jonu chlorkowego w wodach rzeki Wisły w Krakowie[Results of the long-term {Cl}-ion monitoring in the water from Vistula river in Cracow (Poland)] / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP // W: II konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym : Kraków, 20–22 października 2005 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 321–326. — Bibliogr. s. 326

  top page [top page]

 368. Wyniki wskaźnikowych badań jakości opadów atmosferycznych w rejonie zrębu Zakrzówka w KrakowieSelected variables results for precipitations in a Zakrzówek horst area (Cracow, Poland) / Jacek MOTYKA, Mariusz CZOP, Kajetan d'Obyrn, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 505–510. — Bibliogr. s. 510, Abstr.

  top page [top page]

 369. Wyodrębnianie struktur anatomicznych okolicy drzewa oskrzelowego z danych tomograficznychSegmentation of anatomical structures located around bronchial tree form computed tomography data / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i pomiary w medycynie = Modelling and measurements in medicine : materiały IX sympozjum : Krynica, 10–14 maja 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN 978-83-61528-08-1. — S. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 370. Wytwarzanie elektrolitu stałego dla ogniw paliwowych metodą odlewania foliiManufacturing of solid electrolyte for fuel cells by tape casting method / Katarzyna Berent, Mariusz Krauz, Kazimierz Krząstek, Zbigniew PĘDZICH // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2008. — ISBN 978-83-60958-22-3. — S. 25

  top page [top page]

 371. Wyznaczanie pól anomalii goechemicznych {Zn} w dolomitach kruszconośnych metodą krigingu indykatorowego[Delimitatiom of {Zn} geochemical anomalies in the ore-bearing dolomites with indicator kriging] / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA, Mariusz KRZAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN 978-83-924869-4-7. — S. 81

  top page [top page]

 372. Zagadnienia ochrony środowiska oraz charakterystyka zagrożeń produkcji odlewniczej w krajach makroregionu karpackiegoEnvironmental protection problems and characteristic of hazards in foundry production in the countries of Carpathian Macroregion / Aleksander FEDORYSZYN, Mariusz HOLTZER, L'udovit Bobok, Daniela Schützowá // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska = Modern foundry technologies – environmental protection : III [trzecia] Międzynarodowa Konferencja = III [third] International Conference : Kraków, 7–9 września 2000 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64

  top page [top page]

 373. Zagadnienia zastosowania standardowych sprzętów programowych dla rozproszonych komputerowych systemów sterowania[A use of standard middleware in distributed control systems] / Mariusz BYRSKI, Mirosław KLIMEK // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 323–328. — Bibliogr. s. 328. — Streszcz.

  top page [top page]

 374. Zagospodarowanie pyłów z odpylania stacji przerobu mas z bentonitem[Management of the dust from dedusting of green sand preparation plant] / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Antoni Bigaj, Daniel Kirchner, Robert Żuchliński // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : ,,Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o., 2007]. — ISBN 83-919232-9-0. — S. 29–35

  top page [top page]

 375. Zagrożenie środowiska przez przemysł metalurgiczny i odlewniczy w aspekcie wzrostu udziału złomu motoryzacyjnego we wsadzie[Environmental hazard by incerase using car scrap as charge in metallurgical industry] / Mariusz HOLTZER // W: Czystsze technologie w odlewnictwie : I [pierwsza] ogólnopolska konferencja techniczna : Łódź–Rogów 9–10. 11. 2001r / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Wojewódzki w Łodzi ; Stowarzyszenie Polski Ruch Czystej Produkcji. Regionalne Centrum CP w Łodzi ; Komisja Z. G. STOP–ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. — Łódź : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Zarząd Oddziału, 2001. — S. 36–53. — Bibliogr. s. 46

  top page [top page]

 376. Założenia a stan realizacji opracowanych i zatwierdzonych przez KERM oraz Sejm RP programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w okresie 1989–2002Assumptions and execution of the restructuring plans of Polish coal mining during years 1989–2002 / Mieczysław JAWIEŃ, Mariusz Milc // W: ,,Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia” : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ,,ART-TEKST”, [2000]. — Dodatko na okł.: Dzień Górnika 2000. — S. 127–140. — Abstr.

  top page [top page]

 377. Założenia do realizacji regeneracji kombinowanej cieplno-mechanicznej na podstawie przeprowadzonych badańAssumption of the theromo-mechanical reclamation process realisation based on research investigations / Mariusz ŁUCARZ, Rafał DAŃKO // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego = Science for the foundry industry : III [trzecia] międzynarodowa konferencja = III [third] international conference : Kraków, 13–15 września 2001 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : AGH WO, 2001]. — Tyt. dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — S. 85–90. — Bibliogr. s. 90

  top page [top page]

 378. Zastosowania Data Mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych[Data Mining application in monitoring system of mining harvesters] / Mariusz GIBIEC // W: R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych : [materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w czerwcu 2008 r. w Krakowie]. — Kraków : StatSoft Polska, cop. 2008. — ISBN 978-88724-37-4. — S. 87–99. — Bibliogr. s. 99

  top page [top page]

 379. Zastosowanie elektrolitów zawierających {ZrO_{2}} jako elementów tlenkowych ogniw galwanicznych pracujących w temperaturach 500–800 °C[Application of electrolytes based on {ZrO_{2}} as components of solid oxide galvanic cells working in the temperature range 500–800 °C] / Magdalena DUDEK, Mariusz Krauz // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 285, S8-PS1-5

  top page [top page]

 380. Zastosowanie konduktometrii do badań hydratacji spoiw gipsowychThe conductivity application in gypsum setting examination / Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HYNOWSKI // W: V Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 124

  top page [top page]

 381. Zastosowanie konduktometrii do badań hydratacji spoiw gipsowychThe conductivity application in gypsum setting examination / Mariusz HYNOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały V konferencji ceramicznej = proceedings of the 5th ceramic conference : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.S. 1151–1158. — Bibliogr. s. 1158

  top page [top page]

 382. Zastosowanie metody FT-IR do badania przebiegu procesu degradacji soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy – kwas akrylowyApplication of the FT-IR method for investigating the process degradation of sodium salt of copolymer maleic acid – acrylic acid / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n., 2009]. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

  top page [top page]

 383. Zastosowanie metody FT-IR do badania przebiegu sieciowania mikrofalami soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy[Application of the FT-IR method for investigating the cross-linking of sodium salt of copolymer maleic acid-acrylic acid of microwave radiation] / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n., 2008]. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

  top page [top page]

 384. Zastosowanie metody magnetotellurycznej do rozpoznawania płytkich złóż węglowodorów w Karpatach na przykładzie złóża ,,Grabownica”The application of the magnetotelluric method into recognition od shallow hydrocarbon deposits in the Carpathians; the Grabownica deposit case history / Marek Wojdyła, Rlżbieta Maj, Mariusz Słyś, Michał STEFANIUK // W: Ropa i gaz a skały klastyczne Polski = Oil, gas and clastic rocks of Poland : konferencja naukowo-techniczna = scientific-technical conference : Czarna, 17–20 marca 2009 : materiały konferencyjne = conference materials / Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego = Faculty of Geology of the University of Warsaw, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Sanoku = Polish Association of the Oil and Gas Engineers. Sanok Branch. — [S. l. : s. n., 2009]. — S. 59–60. — [Tekst pol.-ang.]

  top page [top page]

 385. Zastosowanie modeli komputerowych w gospodarce paliwowo-energetycznejComputer models for fuel and energy sector analysis / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 117–121. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 386. Zastosowanie procesów sygnałowych w monitorowaniu obiektów przemysłowych[Application of DSP in monitoring systems] / Maciej PETKO, Mariusz BOGACZ, Tadeusz UHL // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 455–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz.

  top page [top page]

 387. Zastosowanie sieci immunologicznej do drążenia danych : [streszczenie]Data mining with artificial immune system / Wiesław WAJS, Mariusz Święcicki [et al.] // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005]. — S. 75. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 388. Zastosowanie sieci immunologicznej do klasyfikacji szeregów czasowych[Application of the artificial immune algorithms to the time series classification problem] / Piotr Wais, Wiesław WAJS, Mariusz Święcicki // W: SIIB 2004 [Dokument elektroniczny] : Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej : Kraków 19. X. 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabierzów : preTEXt wydawnictwo, internet, multimedia, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 5, Streszcz.

  top page [top page]

 389. Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni (FTIR) do badania struktury spoiw odlewniczych w technologii cold-boxApplication of infrared spectroscopy (FTIR) to structure investigation of cold-box binder used in core sand / Mariusz HOLTZER, Beata GRABOWSKA // W: Hutní a průmyslová analytika 2007 : sborník přednášek z 5. ročníku česko-polsko-slovenské konference : (27. Hutní analytika, 29. Konferencja analityki hutniczej) : 16.–20.4.2007 Ledeč nad Sázavou / kol. autorů, uspoř.: Václav Helán  [et al.] ; Instytut Metalurgii Żelaza. Gliwice, Villa Labeco, s. r. o. Spišská Nová Ves, Sklárny Kavalier, a. s. Sázava. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, 2007. — (Analytical Standards and Equipment). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-80-86380-38-4. — S. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

  top page [top page]

 390. Zastosowanie technik rozpoznawania obrazów oraz metod sztucznej inteligencji do klasyfikacjii stanu maszynImage recognition and artificial intelligence methods for machine state classification / Wojciech BATKO, Mariusz GIBIEC // W: Diagnostyka procesów przemysłowych = Diagnostics of industrial processes : IV [czwarta] Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Kazimierz Dolny, 13–16 września 1999 / red. nauk. Jan M. Kościelny ; Politechnika Warszawska. — Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 391. Zastosowanie twierdzenia Bayesa w ocenie stopnia opanowania materiału[Application of Bayes theorem to estimating learning progress] / Jacek TARASIUK, Mariusz Zając // W: Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych : XV konferencja : Kraków, 2–4 lipca 2007 / przygot. materiałów do dr. Grażyna Krupińska. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2007. — ISBN 978-83-921064-9-4. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

  top page [top page]

 392. Zastosuvannja poširenoï modeli Zejgerova dlja proektuvannja vidcentrovich regeneratorivApplication of an extended Zaigerov's model to centrifugal reclaimers designing / Mariusz ŁUCARZ // W: 4-j miznarodnij simpozium ukra\"{i}ns'kich inzeneriv-mechanikiv u L'vovi = 4-th International symposium of Ukrainian mechanical engineers in Lviv : L'viv 19–21 travnja 1999 r. : tezi dopovidej = abstracts / Ministerstvo Osviti Ukra\"{i}ni [et al.]. — L'viv : Kinpatri LTD, 1999. — S. 82

  top page [top page]

 393. Zmiana składu chemicznego wód opadowych w strefach aeracji i saturacji skał fliszowych Beskidu Śląskiego i MałegoModification of the precipitation chemistry in unsaturated and saturated zones of the Beskid Maly and Slaski flysch rocks / Lubomir ZAWIERUCHA, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 737–742. — Bibliogr. s. 742, Abstr.

  top page [top page]

 394. Znaczenie miąższości strefy aeracji w formowaniu się składu chemicznego wód podziemnych w Beskidzie Śląskim i MałymUnsaturated zone thickness significance for the groundwater chemistry formation in Beskid Maly and Slaski / Lubomir Zawierucha, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 863–866. — Bibliogr. s. 866, Abstr.

  top page [top page]

 395. Zużycie energii elektrycznej w szkołach powiatu nowosądeckiego – benchmarking[Benchmarking of energy consumption in schools in Nowy Sącz County] / Andrzej RAŹNIAK, Ryszard Jaśkiewicz, Mariusz FILIPOWICZ // W: Jakość i efektywne użytkowanie energii elektrycznej : seminarium : Kraków, 17–18 listopada 2004 / red. Ryszard Klempka. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — Na s. tyt. dod.: Z cyklu ,,Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Leonardo da Vinci jako forma projektu ,,Edukacyjny Program Jakości Zasilania Leonardo”. — ISBN 83-88309-21-8. — S. 83–94. — Bibliogr. s. 93, Streszcz.

  top page [top page]

 396. Zweryfikowana eksperymentalnie metoda obliczeń regeneratorów odśrodkowychAn experimentally verified method of evaluation of the centrifugal reclaimers / Mariusz ŁUCARZ, Józef DAŃKO // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesiąta] konferencja naukowa. T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 397. Źródła finansowania i planowanie inwestycji realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego[Sources of finances and planning of investment realized by Social Building Societies] / Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 16

  top page [top page]