Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 861.
 1. A pixel vertex tracker for the TESLA detector [Dokument elektroniczny] / M. Battaglia [et al.], W. KUCEWICZ, A. Zalewska, K. Tammi. — Dane tekstowe. — Ekran 1–20, LC-DET-2001-042. — Tryb dostępu: http://cdsweb.cern.ch/search/ [2005-03-14]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. ekran 20, Abstr. — Pełny tekst tylko dla autorów na stronie: CDS CERN Document Server

  top page [top page]

 2. ABC programowania w C^{++}[ABC of programming in C^{++}] / Jan RUSEK. — Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2002. — 266 s.

  top page [top page]

 3. Absolut i poznanie : próba tła[Absolute and knowledge] / Eugeniusz BOBULA. — Kraków ; Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — 144 s. — (Biblioteka Końca Wieku). — Bibliogr. s. 142. — ISBN 83-88527-78-9. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 4. Acoustic waves / Ryszard PANUSZKA. — Kraków : Polish Acoustical Society, 2001. — 195 s. — Bibliogr. s. 187–189

  top page [top page]

 5. Acoustical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA, co-ed. Marek IWANIEC ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS. Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2005. — 190 s. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 14 no. 1). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 6. Acoustical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA, co-eds.: Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Jerzy WICIAK ; Polish Acoustical Society, Division Kraków, Structural and Biomedical Engineering Laboratory, Staszic University of Krakow, AGH. — Kraków : PAS Division with coop. Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory, Staszic University, AGH, Kraków, 2004. — 172 s., Index autorów. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 13 no. 1). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł. — Na drugiej s. tyt.: vol. 13 no. 2

  top page [top page]

 7. Advanced reactor technology options for utilization and transmutation of actinides in spent nuclear fuel [Dokument elektroniczny] / Afonichkin V., Arien B., Bai Y., Boccaccini M., Carlsson J., Chabert C., Chebeskov A. N., Chen M. [et al.], TACZANOWSKI S., Tommasi J. [et al.] ; IAEA International Atomic Energy Agency. — Vienna, Austria : IAEA, 2009. — [10], 308 s. — Tryb dostępu: {http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1626_web.pdf} [2011-03-24]. — (IAEA-TECDOC ; ISSN 1011-4289 ; [no.] 1626). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-92-0-109309-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0


  top page [top page]

 8. AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy CETNAR ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — VI, [różna numeracja stron]. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 9. Agresja i przemoc[Aggression and violence] / Robert BORKOWSKI. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. — 144 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-85827-70-6

  top page [top page]

 10. Akademia Górniczo-Hutnicza ; Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954The University of Mining and Metallurgy in Kraków, and Cracow University of Technology : the development of the academic community of Kraków technology universities in the period 1945-1954 / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. — 165, XVI s. — Bibliogr. s. 151–159, Abstr.

  top page [top page]

 11. Akademia on-line[Academy on-line] / red. nauk. Jerzy MISCHKE. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — 349 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 12. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 2003[Academic Computer Center CYFRONET AGH-UST] : 2003 / materiały oprac. zespół ACK CYFRONET AGH pod kier. Mariana NOGI ; red. Marek KWAŚNIEWSKI, Maria WIELGUS. — Kraków : ACK CYFRONEK AGH, 2003. — V, 111 s.

  top page [top page]

 13. Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych[Acceleration of calculations for the image system] / Kazimierz WIATR. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — 486 s. — Bibliogr. s. 457–486

  top page [top page]

 14. Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowychCurrent problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 112 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 38). — Bibliogr. przy rozdz. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

  top page [top page]

 15. Algebro-analìtičnì aspekti cìlkom ìntegrovnih dinamìčnih sistem ta ïh zburen'[Agebraic-analytic aspects of completely integrable dynamical systems and their perturbations] / A. M. Samojlenko, J. A. PRYKARPATSKY ; red. N. Ì. Kovalenko. — Kiïv : Ìnstitut matematiki NAN Ukraïni, 2002. — 236, [1] s. — (Pracì Ìnstitutu matematiki Naciìonal'noï akademiï nauk Ukraïni. Matematika ta ïï zastosuvannâ ; t. 41). — Bibliogr. s. 223–236

  top page [top page]

 16. Algorytmy i metody komputerowej analizy i przetwarzania obrazów : materiały do Szkoły Letniej[Algorithms and methods of computer analysis and processing of the images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Przemysław KOROHODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. — Kraków : Wydawnictwo ,,POLDEX”, 1997. — 288 s. — Bibliogr. s. 287–288. — TEMPUS S_JEP-07181-94 Activity nr 6: Computer vision

  top page [top page]

 17. Amorphous and microcrystalline silicon-based alloys for device applicationsAmorficzne i mikrokrystaliczne stopy na bazie krzemu i ich zastosowania / Tomasz STAPIŃSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 160, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 78). — Bibliogr. s. 151–[161]

  top page [top page]

 18. An introduction to 3D computer vision techniques and algorithms / Bogusław CYGANEK, J. Paul Siebert. — United Kingdom : WILEY A John Wiley and Sons, Ltd., Publication, cop. 2009. — 483 s.. — Bibliogr. s. 459–474, Indeks. — ISBN 978-0-470-01704-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0


  top page [top page]

 19. Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko[Cartographic and soil data analysis in environmental impact assessment procedures] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI ; red. Magdalena Anioł-Mirek. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 160 s., [1]. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0289). — Bibliogr. s. 157–[161]. — ISBN 978-83-7464-166-1

  top page [top page]

 20. Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszeniaAnalysis and design of real-time computer systems with different distribution grade / red. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 21. Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowiekaThe analysis of lubrication mechanism of a human hip joint / Anna Maria RYNIEWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 152 [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 111). — Bibliogr. s. 144–[153], Streszcz.

  top page [top page]

 22. Analiza metod detekcji dyfrakcyjnych linii Kikuchiego : rozprawa doktorska[Analysis of Kikuchi lines detection algorithms : doctoral thesis] / Rafał FRĄCZEK ; promotor: Tomasz Zieliński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Wyd. 2 uwzględniające uwagi recenzentów. — Kraków : AGH im. Stanisława Staszica, 2007. — 118 s.. — Bibliogr. s. 111–118. — Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2007. — ISBN 83-918624-9-6

  top page [top page]

 23. Analiza możliwości budowy internetowych aplikacji dostępu do cyfrowych bibliotek wideo : rozprawa doktorska[Feasibility analysis for designing Internet applications for accessing digital video libraries : doctoral thesis] / Mikołaj LESZCZUK ; promotor: Zdziaław Papir ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Telekomunikacji. — Kraków : AGH, 2005. — 138 k. — Tryb dostępu do spisu treści: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9640/index9640.pdf [2006-11-23]. — Bibliogr. k. 112–122. — Wykaz literatury wybranych zagadnień k. 123–134. — Praca broniona w 2006 r. na AGH

  top page [top page]

 24. Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-7464-233-0

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 25. Analiza narażeń przepięciowych izolacji transformatora chronionego iskiernikowymi i beziskiernikowymi ogranicznikami przepięćAnalysis of overvoltage risks of the insulation of a transformer protected by use of lightning and surge arresters / Jakub FURGAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 157, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 118). — Bibliogr. s. 151–[158], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 26. Analiza numeryczna propagacji fal oraz stateczności zboczy[Numerical analysis of propagation of waves and slope stability] / Marek CAŁA, Stanisław Dobrociński, Dariusz Łydżba. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — 90 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7493-306-3

  top page [top page]

 27. Analiza podstawowych parametrów wielkości i modelu kopalń węgla kamiennego[Analysis of basic parameters of hard coal mines size and model] / Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK, Stanisław GŁODZIK. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2000. — 130 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 3)

  top page [top page]

 28. Analiza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych przeróbki surowców mineralnychAnalyses of dynamical properties of processes and mineral processing systems / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 125 [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 83). — Bibliogr. s. 120–126. — Summ.

  top page [top page]

 29. Analiza zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych[Event analysis on the stock markets] / Henryk GURGUL. — Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. — 244 s.. — Bibliogr. s. 227–238, Indeks. — ISBN 83-7484-014-5

  top page [top page]

 30. Analytical models of selected DiffServ network elements supporting Assured Forwarding : Ph. D. thesis / Rafał STANKIEWICZ ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. — Kraków : Rafał Stankiewicz, cop. 2007. — XXXI, 161 s., Indeks. — Bibliogr. s. 143–157, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 31. Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943–1944[The antipolish action of Ukrainian nationalists in Eastern Malopolska in view of Central Welfare Council files 1943–1944] / wstęp i oprac. Lucyna KULIŃSKA, Adam Roliński. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2003. — XVI, 526, [2] s. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 21) ; (Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939–1945 ; t. 1). — Indeksy. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-7188-620-9

  top page [top page]

 32. Architektura potokowa specjalizowanych procesorów sprzętowych do wstępnego przetwarzania obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego : suplementPipeline architecture of specialized hardware processors for real-time image pre-processing : supplement / Kazimierz WIATR. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 32, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 67). — Bibliogr. s. 20–[33]

  top page [top page]

 33. Astrofizičeskij S-faktor v dd-vzaimodejstvijach pri ul'tranizkich energijachThe astrophysical S-factor for the dd-reaction at ultralow energies / V. M. Bystrickij [et al.], J. WOŹNIAK, M. FILIPOWICZ, E. Gula. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 14, [2] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–99–163). — Bibliogr. s. 13–14

  top page [top page]

 34. Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych : pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika[Atlas of biblical gems : their origin, position in the Bible and symbolique] / Wiesław HEFLIK, Andrzej Mrozek, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Barbara Szczepanowicz. — Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. — 182 s.. — Bibliogr. s. 177–179. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-7318-526-7

  top page [top page]

 35. Atlas petrograficzny węgla brunatnego : litotypy i macerałyA petrographic atlas of brown coals (lignites) from the Polish deposits / Barbara KWIECIŃSKA, Marian WAGNER ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Geologii Złóż Węgla ; Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2001. — 98, [1] s. — Bibliogr. s. 49–50, Summ.

  top page [top page]

 36. Audyt energetyczny : materiały pomocnicze : praca zbiorowa[Energy audit] / pod red. Jana NORWISZA. — Gliwice : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 1999. — 410 s. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 37. Autobiografia[Autobiography] / Karol WOJNAR. — Kraków : [s. n.], 2002. — 140 s.

  top page [top page]

 38. Autobiografie czasu transformacji : socjologowie Europy Środkowej i WschodniejAutobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / pod red. Janusza MUCHY i Mike'a F. Keena, przełożyli: Janusz MUCHA [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. — 330, [2] s.. — Bibliogr. s. 313–330

  top page [top page]

 39. Autobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / eds.: Mike F. Keen, Janusz L. MUCHA. — London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2006. — XIII, [1], 242 s. — (Routledge / European Sociological Association Studies in European Societies ; 7). — Bibliogr. s. 224–235, Indeks

  top page [top page]

 40. Automatyczne rozpoznawanie elementów mimiki w obrazie twarzy i analiza ich przydatności do sterowania : rozprawa doktorskaAutomatic facial action recognition in face images and analysis of those within Human-Machine / Jaromir PRZYBYŁO ; promotor: Piotr Augustyniak ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. — Kraków : AGH, 2008. — 197 s.. — Bibliogr. s. 121–128

  top page [top page]

 41. Automatyka napędu[Automation of the drive ] / Grzegorz SIEKLUCKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 274 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 320). — Bibliogr. s. 266–269, Indeks. — ISBN 978-83-7464-208-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 42. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy[Automatization of a measurement procedure on digital images in photogrammetric system for body posture deviation analysis] / pod red. Reginy TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 123, [1] s., [1] k. tabl. złoż. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-095-4

  top page [top page]

 43. Autorzy kina polskiego, T. 2[Authors of Polish cinema], Vol. 2 / pod red. Grażyny Stachówny i Bogusława ZMUDZIŃSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. — 239 s.. — ISBN 978-83-233-2408-9. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 44. Autorzy kina polskiego, T. 3[Authors of Polish cinema], Vol. 3 / pod red. Grażyny Stachówny i Bogusława ZMUDZIŃSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. — 220 s.. — ISBN 978-83-233-2409-6. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 45. Badania magnetyczne lin stalowych : wybrane problemy[Magnetic testing of wire ropes : selected problems] / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 123 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 37). — Bibliogr. przy rozdz. — Publikacja zawiera prace prezentowane na X międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych” : Kraków 25–26 września 2006 r.

  top page [top page]

 46. Badania oddziaływania {CO_{2}} na mezozoiczne skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności do geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla : praca zbiorowaResearches on a {CO_{2}} influence on Mesosoic reservoir rocks in order to determine their usesfulness to carbon dioxide geological sequestration / pod red. Radosława Tarkowskiego, Macieja MANECKIEGO ; aut.: Radosław Tarkowski, Magdalena Wdowin, Maciej MANECKI, Zbigniew Sawłowicz, Sylwester Marek, Lidia Dziewińska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — 114 s.. — Bibliogr. s. 111–114, Summ. — ISBN 978-83-60195-32-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 47. Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania[Operations research for industrial engineers] / Tadeusz SAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 1998. — 321, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1540). — Bibliogr. s. 321–[322]

  top page [top page]

 48. Badania symulacyjne telekomunikacyjnych sieci transportowych OTN-ASON : raport Katedry Telekomunikacji nr 223/1/2002[Simulation study of OTN-ASON telecommunication transport networks] / Artur LASOŃ, Mirosław KANTOR, Maciej Marek, Mariusz Mikulski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Telekomunikacji. — Kraków : AGH, 2002. — 68 s.. — Bibliogr. s. 67–68

  top page [top page]

 49. Badania wentylatorów i sprężarek[Testing of fans and compressors] / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 287, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; poz. 1586)

  top page [top page]

 50. Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnychResearch of coefficient of hydraulic conductivity of aquiotards / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Janusz HERZIG, Jadwiga SZCZEPAŃSKA ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. — Poznań ; Kraków : Wydawnictwo Sorus, 1999. — 99, [2] s.. — Bibliogr. s. 97–99. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 51. Badanie konstrukcji odlewów metodami elastooptyki[Examination of the cast structures applying photoelasticity methods] / Wacław STACHURSKI, Adam SIEMIENIEC. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2005. — 96 s.. — Bibliogr. s. 96

  top page [top page]

 52. Badanie mechanizmów rekrystalizacji w metalach : modele rekrystalizacji i narzędzia analizy tekstury i mikrostruktury[Investigation of recrystallization mechanisms in metals : recrystallization models and analysis tools of texture and microstructure] / Jacek TARASIUK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 2007. — X, 170 s.. — Bibliogr. s. 159–165

  top page [top page]

 53. Badanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznejAn investigation of elemetantary triangle usefulness for computer cartographic generalization / Tadeusz CHROBAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 93, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 84). — Bibliogr. s. 91–[93]

  top page [top page]

 54. Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoResearch geodynamic network in the Eastern part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) / pod. red. Władysława GÓRALA ; aut. Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2005. — 132 s.. — Bibliogr. s. 119–122, Streszcz., Summ. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 55. Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji[Bayesian analysis of financial time series modelled by diffussion processes] / Maciej KOSTRZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 161, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0238). — Bibliogr. s. 153–[162]

  top page [top page]

 56. Beton przyjazny środowiskuEnvironment friendly concrete / red. wyd. Zdzisław KOHUTEK. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, 2008. — 195 s.. — Bibliogr. s. 187–194, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-927-207-0-6

  top page [top page]

 57. Beton według normy PN-EN 206-1 : komentarz : praca zbiorowa[Concrete according to PN-EN 206-1 : comment] / pod kier. Lecha Czarneckiego ; przy współpr. Lesława Brunarskiego [et al.], Jana MAŁOLEPSZEGO, Janusza Mierzwy [et al.] ; red. Zbigniew Pilch ; Polski Komitet Normalizacyjny, Polski Cement. — Kraków : PC Sp. z o. o., 2004. — 303 s.. — Bibliogr. s. 269–271, Indeks. — Praca bez afiliacji AGH. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 58. Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe[Non-contact methods of observations and measurements of building structures : total quality management system in civil engineering] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — 147 s. — {http://www.itb.pl/old/443%20do%20inter.pdf} [2010-01-18]. — (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ; 443/2009). — Bibliogr. s. 141–147. — ISBN 978-83-249-2000-6

  top page [top page]

 59. Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 60. Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 302, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0160). — Bibliogr. s. 299–[303]

  top page [top page]

 61. Bezpieczeństwo systemów komputerowych[Computer security] / Marek R. OGIELA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 106 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0066). — Bibliogr. s. 106

  top page [top page]

 62. Bezpieczna kopalnia : prawo, zagrożenia, zarządzanie[Safe mine : law, hazards, management] / Włodzimierz ROSZCZYNIALSKI, Stanisław NAWRAT, Jan SZLĄZAK, Jerzy Tomczyk. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. — 300 s.

  top page [top page]

 63. BHP w energetyce : poradnik dla każdej firmy[Industrial safety in energy : guide for all firms] / red. Jerzy Knyziak ; aut.: Ryszard Paluch, Jan STROJNY, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Ryszard Szozda, Iwona Romanowska-Słomka, Adam Słomka, Jan STRZAŁKA, [et al.]. — Kraków : ,,EUROPEX” Sp. z o. o., 2003. — 687 s. + Załącznik: Informacje adresowe orac CD-ROM. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 64. BHP w energetyce : poradnik dla każdej firmy[Industrial safety in energy : guide for all firms] / aut.: Ryszard Paluch, Jan STROJNY, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Ryszard Szozda, Iwona Romanowska-Słomka, Adam Słomka, Jan STRZAŁKA, Jan Krupa [et al.] ; red. Jerzy Knyziak. — Wyd. 2. — Tarnobrzeg : ,,TARBONUS” Spółka z o. o., 2007. — 720 s. + CD-ROM. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 978-83-7394-152-6

  top page [top page]

 65. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej za rok 1997Bibliographic list of staff publications, Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy 1997 / Małgorzata DUDEK, Maria GARCZYŃSKA, Stefania MAYERHOFER. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 1999. — 466 s.

  top page [top page]

 66. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1968–70Bibliographic list of publications written by the staff of the University of Mining and Metallurgy 1968–70 / pod kier. Marii CZUJOWEJ oprac. zespół w składzie : Anna CHADAJ, Maria DADAK, Małgorzata DUDEK, Ewa ŁĄCKA, Anna MACHALSKA-GARBACZ, Ewa SZAFLARSKA, Małgorzata ZAWISTOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 534, [1]. — Indeks

  top page [top page]

 67. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej za rok 1998 z aneksem za rok 1997Bibliographic list of staff publications, Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy 1998 with the 1997 annex / oprac. Maria GARCZYŃSKA, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2000. — 673 s. — Indeks

  top page [top page]

 68. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej za lata 1999–2000 [Dokument elektroniczny]. — Bibliograficzna baza danychBibliographic list of staff publications, Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy 1999–2000 / oprac. Maria GARCZYŃSKA, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ ; [wersja elektroniczna PDF Jacek KMIECIK] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2002. — 1 dysk optyczny. — 3486 s.

  top page [top page]

 69. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [Dokument elektroniczny] : 1999–2001. — Bibliograficzna baza danychBibliographic list of staff publications, AGH University of Science and Technology in Cracow : 1999–2001 / oprac. Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata ŁABNO, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ ; wersja elektroniczna PDF Jacek KMIECIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2003. — 1 dysk optyczny. — 5, 2761, 2801, 2851 s.

  top page [top page]

 70. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [Dokument elektroniczny] : 1999–2002. — Bibliograficzna baza danychBibliographic list of staff publications, AGH University of Science and Technology in Cracow : 1999–2002 / oprac. Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata ŁABNO, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ ; wersja elektroniczna pdf Jacek KMIECIK. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2004. — 1 dysk optyczny. — 5, 2782, 2844, 2937, 3010 s.

  top page [top page]

 71. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [Dokument elektroniczny] : 1999-2003. — Bibliograficzna baza danychBibliographic list of staff publications, AGH University of Science and Technology in Cracow : 1999-2003 / oprac.: Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata ŁABNO, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ ; oprac. systemu oprogramowania: Bogusława MACHETA, Jacek KMIECIK, Tomasz DUNIN-WĄSOWICZ ; wersja elektroniczna PDF Jacek KMIECIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Różna numeracja stron. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 72. Bibliografia Publikacji Pracowników [Dokument elektroniczny] : 1999–2008Bibliographic list of staff publications : 1999–2008 / oprac. Małgorzata DUDEK, Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata ŁABNO, Grażyna ŁACIAK, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ, Sabina OLSZYK, Agnieszka PODRAZIK, Ewa POSTAWA, Katarzyna SIKORSKA, Ewa SZAFLARSKA, Magdalena ZABAWA ; oprac. systemu oprogramowania: Jacek KMIECIK, Marek WÓJTOWICZ ; Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja dla AGH, 2009. — 1 dysk optyczny. — 4, 85, 7868, 132 s. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd DVD

  top page [top page]

 73. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : informator[Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. Main Library : a guide] / pod red.: Anny KEGEL i Ewy ŁUCKIEJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 41, [1] s.

  top page [top page]

 74. Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-HutniczejLibrarians in the ninety-year history of the AGH University of Science and Technology / Jerzy KRAWCZYK, Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 220 s. + CD-ROM [zawierający publikację oraz galerię zdjęć]. — Indeks, Abstr. — ISBN 978-83-7464-232-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 75. Bieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i terażniejszość[Bieżanów – the community : past and present time] / Agata MAKSYMOWICZ. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — 172 s.

  top page [top page]

 76. Bieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość[Bieżanów – the community : past and present time] / Agata MAKSYMOWICZ. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Rada i Zarząd Dzielnicy XII, 2005. — 160 s.

  top page [top page]

 77. Bieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość[The community of Bieżanów : history and contemporaneity] / Agata MAKSYMOWICZ. — Wyd. 3 uzup.. — Kraków : Dom Kultury ,,Podgórze” : Rada i Zarząd Dzielnicy XII, 2008. — 147 s., [8] k. tabl.. — Bibliogr. s. 142–143. — ISBN 83-85827-43-9. — Afiliacja AGH poświadczona oświadczeniem Autorki

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 78. Binary image labelling : HANDEL-C design implementation flow / Marek GORGOŃ, Mirosław JABŁOŃSKI ; AGH. — Kraków : AGH University of Technology, cop. 2003. — 40 s.

  top page [top page]

 79. Biomedical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA, co-eds. Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Jerzy WICIAK ; Polish Acoustical Society. Division Kraków, Staszic University of Krakow, AGH. Structural and Biomedical Engineering Laboratory. — Kraków : PAS. Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2003. — 210, [2] s. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 12, no. 2). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 80. Bionika : twórcza inspiracja dla inżynierów[Bionics : inspiration for engineers] / Andrzej SAMEK, Andrzej SIOMA ; oprac. red. Andrzej SIOMA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Katowice : Agencja Specjalistyczna Prasa i Książka, 2007. — [4], 124 s.. — Bibliogr. s. 124. — ISBN 978-83-922616-5-0

  top page [top page]

 81. Blask godności : o etyce Karola Wojtyły i nie tylko[Splendour of dignity] / Jan GALAROWICZ. — Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2005. — 296 s. — (Fundamenta : studia z historii filozofii / pod red.: Zbigniewa Nerczuka i Mikołaja Olszewskiego ; t. 43). — Bibliogr. s. 294

  top page [top page]

 82. Bluetooth : nowoczesny system łączności bezprzewodowej[Bluetooth : modern system of wireless communication] / Wiesław LUDWIN, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Michał WĄGROWSKI, Wojciech DZIUNIKOWSKI ; pod red. Wiesława LUDWINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 205 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0093). — Bibliogr. s. 192. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 83. Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej[Richness and poverty : a humanistic reflection] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 200, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120)

  top page [top page]

 84. Budowa atmosfery wychowawczej w Polsce[Building of education atmosphere in Poland] / red. Kazimierz WIATR. — Warszawa : Kancelaria Senatu, 2007. — 184 s. — (Problemy Nauki i Wychowania / Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ; red. serii Kazimierz Wiatr). — ISBN 978-83-86065-99-8. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 85. Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii EuropejskiejConstruction and operation of cableway installations in new European Community legislation / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2005. — 95 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 34). — Bibliogr. przy rozdz. — Publikacja zawiera prace prezentowane na IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej” : Szczyrk, 14–16 listopad 2005 r.

  top page [top page]

 86. Budowa krajowego systemu bezpieczeństwa wybranych obiektów technicznych i podstawy zarządzania tym systemem[Construction and management of state safety system of technical objects] / Agnieszka WCISŁO. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 206 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH. Rozprawy i Monografie ; z. 18). — Bibliogr. s. 189–206. — Abstr.

  top page [top page]

 87. Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych. Cz. 1 : praca zbiorowaDevelopment of the system for mine hoist operation safety management. Pt. 1 / pod red. Józefa HANSLA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH , 2002. — 95 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 27). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 88. Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych. Cz. 2 : praca zbiorowa[Development of the system for mine hoist operation safety management. Pt. 2] / pod red. Józefa HANSLA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 241 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 89. Budżetowanie działalności przedsiębiorstw[Budgeting of enterprises activity] / Wiktor KRAWCZYK, Bogusława BEK-GAIK, Monika ŁADA-CIEŚLAK. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ,,ART-TEKST”, 2001. — 228 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 90. Być ziarnem pszenicznym : nowa książeczka o człowieku[Being a grain of wheat : new book about man] / Jan GALAROWICZ. — Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2006. — 211 s., Indeks osobowy, Indeks rzeczowy. — (Fundamenta : studia z historii filozofii / pod red.: Zbigniewa Nerczuka i Mikołaja Olszewskiego ; t. 50). — Bibliogr. s. 192

  top page [top page]

 91. Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji[Cement with mineral additives in new generation concretes technology] / Zbigniew Giergiczny, Jan MAŁOLEPSZY, Janusz Szwabowski, Jacek Śliwiński ; GÓRAŻDŻE CEMENT HEIDELBERGCEMENT Group. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o., 2002. — 189, [4] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 92. Ceny węgla energetycznego oferowanego w latach 1990–1999 w portach głównych eksporterówPrices of steam coal offered in ports of main coal exporters in 1990–1999 / Eugeniusz MOKRZYCKI. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 164, [8] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 87). — Bibliogr. s. 155–158, Summ.

  top page [top page]

 93. Ceny węgla koksowego oferowanego w latach 1990–1999 w portach głównych eksporterówPrices of coking coal offered in ports of main coal exporters in 1990–1999 / Eugeniusz MOKRZYCKI. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 133, [9] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 94). — Bibliogr. s. 128–131, Abstr.

  top page [top page]

 94. Chemia materiałów budowlanych[Chemistry of building materials] / Wiesław KURDOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 245, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1598). — Bibliogr. s. 245–[246]

  top page [top page]

 95. Chemia materiałów budowlanych[Chemistry of building materials] / Wiesław KURDOWSKI. — Wyd. 2 rozszerz. i popr. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 283 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0081). — Bibliogr. s. 273, Indeks

  top page [top page]

 96. Chemia organiczna[Organic chemistry] / Bronisław BUCZEK. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. — 109 s.. — Bibliogr. s. 108–109. — ISBN 978-83-7252-452-2. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 97. Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednimAir cooling by means of a mining air cooler operating directly / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 97 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 11). — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 98. Ciemna strona Internetu... : wykład inauguracyjny, Zamość, 16 październik 1999 r.[The dark side of Internet...] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. — Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, [1999]. — 32 s.. — Bibliogr. s. 29

  top page [top page]

 99. Clean coal technology / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA. — Kraków : Wydawnictwo TAURUS-K, 2008. — 145 s.. — Bibliogr. s. 144–145. — Na s. tyt. dod.: The contribution was prepared within the research project: evaluation, verification and interpretation of the Environmental Loads of the Czech Republic – INTERVIRON 2B06068. — ISBN 978-83-907268-8-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0


  top page [top page]

 100. Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu[What binds and what divides us – information society in action] / red. Lesław H. HABER, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — 254 s. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Bibliogr. przy rozdz. — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.

  top page [top page]

 101. Company valuation – value, structure, risk / Marek CAPIŃSKI, Wiktor Patena. — Hof : Hochschule Hof, 2008. — 120 s.. — Bibliogr. s. 120. — ISBN 978-3-935565-23-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0


  top page [top page]

 102. Complete model for niobium–microalloyed steels deformed under hot working conditionsKompleksowy model dla niobowej stali mikrostopowej odkształcanej w warunkach przeróbki plastycznej na gorąco / Janusz MAJTA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 121, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 89). — Bibliogr. s. 112–[122], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 103. Computational intelligence: methods and applications / eds. Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek Zurada. — Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2008. — IX, 642 s. — (Challenging Problems of Science. Computer Science). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks — ISBN 978-83-60434-50-5. — Publikacja zawiera materiały z konferencji: 9th conference on Artificial intelligence and soft computing, ICAISC'2008 : Zakopane, Poland, June 22–26, 2008

  top page [top page]

 104. Computing with hp-adaptive finite elements. Vol. 2, Frontiers: three dimensional elliptic and maxwell problems with applications / Leszek Demkowicz, Jason Kurtz, David Pardo, Maciej PASZYŃSKI, Waldemar Rachowicz, Adam Zdunek. — Boca Raton, FL : Chapman & Hall/CRC, cop. 2007. — 437 s. — (Chapman & Hall/CRC Applied Mathematics and Nonlinear Science Series). — Bibliogr. s. 393–[402], Indeks. — Brak afiliacji AGH. — ISBN-13: 978-1-58488-672-3 (Hardcover)

  top page [top page]

 105. Congestion control in flow-aware networks : Ph. D thesis / Jerzy DOMŻAŁ. — Kraków : AGH University of Sciene and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Telecommunications, 2009. — XXI, 141 s.. — Bibliogr. s. 129–138, Indeks. — ISBN 978-83-88309-57-1

  top page [top page]

 106. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie[Functional controlling in a company] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ. — Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. — 332 s., Indeks. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 107. Controlling prospektywny w zarządzaniu operacyjnym[Forward controlling in operations management] / Andrzej DURA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 152, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 327). — Bibliogr. s. 152–[153]. — ISBN 978-83-7464-222-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 108. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa[Controlling in enterprise management] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2006. — 300, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Publ. przyg. w ramach serii: Finanse

  top page [top page]

 109. Crystal growth and plastic properties of single-crystalline complex metallic alloys : doctoral thesis / Marta LIPIŃSKA-CHWAŁEK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2009. — [6], 138 s.. — Bibliogr. s. 133–136. — ISBN 978-83-60958-52-0

  top page [top page]

 110. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań[Digital signal processing : from theory to applications] / Tomasz P. ZIELIŃSKI. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2005. — XVI, 832 s.. — Bibliogr. s. 813–822, Indeks

  top page [top page]

 111. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań[Digital signal processing : from theory to applications] / Tomasz P. ZIELIŃSKI. — Wyd. 2 popr.. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007. — XVI, 832 s.. — Bibliogr. s. 813–822, Indeks

  top page [top page]

 112. Cywilizacja – technika – ekologia : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku[Civilization – technology – ecology : some problems of civilizational development at the beginning of XXI century] / Robert BORKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 105, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0043). — Bibliogr. s. 100–104. — Indeks

  top page [top page]

 113. Cztery wizje Europy : analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w PolsceFour visions of Europe: an analysis of the opinions of John Paul II and Roman Catholic clergy in Poland / Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. — 302, [1] s.. — Bibliogr. s. 243–290, Indeksy, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 114. Czujniki elektrochemiczne do oznaczania biologicznie aktywnego tlenku azotu[Electrochemical sensors for determination of biologically active nitric oxide (NO)] / Aleksander Ciszewski, Grzegorz Milczarek, Mariusz MACHERZYŃSKI. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003. — 98 s.. — Bibliogr. s. 93–98. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 115. Ćwiczenia do laboratorium sieci komputerowych[Laboratory exercises computer networks] / pod red. Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 176, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1581). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 116. Ćwiczenia do laboratorium technik multimedialnych[Laboratory exercises multimedia techniques] / pod red. Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 77, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1580). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 117. Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa[Exercises of geodesy] / pod red. Józefa BELUCHA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 461, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — Bibliogr. s. 460–[462]

  top page [top page]

 118. Deformacje powierzchni a zmiany siły ciężkości – relacje w warunkach eksploatowanego górotworu[Surface deformation and gravity changes – relationships conditions of exploited rock mass] / Zbigniew SZCZERBOWSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — 106, [1] s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 4). — Bibliogr. s. 105–[107]

  top page [top page]

 119. Dejterievyj lajner i mnogoparametričeskoe issledovanie processa formirovanija inversnogo Z-pinčaDeuterium liner and multiparameter investigation of the inverse Z-pinch formation process / Vit. M. Bystrickij [et al.], J. WOŹNIAK [et al.]. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 2001. — 21, [3] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; P15–2001–285). — Bibliogr. s. 20–21

  top page [top page]

 120. Demokracja. Teoria. Idee. Instytucje : praca zbiorowa[Democracy. Theory. Ideas. Institutions] / pod red. Tadeusza BIERNATA i Anny SIWIK. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. — 172 s.. — Abstr.

  top page [top page]

 121. Determinism of the maximal system / Eugeniusz BOBULA. — Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2006. — [2], 49 s. — (Biblioteka Końca Wieku). — Bibliogr. s. 48–49. — ISBN 83-60366-04-7. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 122. Development and applications of MCB - Monte Carlo Continuous Energy Burnup code / Jerzy CETNAR ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. — Kraków : AGH WFiS, 2006. — 216 s.. — Bibliogr. przy rodz.

  top page [top page]

 123. Development with sustainable use of electricity / J\o rgen S. N\o rg\aa rd, Adam GUŁA, An\'{i}bal T. de Almeida. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1998. — 315 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 0-7923-5217-3

  top page [top page]

 124. Diagnostyka i regeneracja wytrzymałościowa skrzynkowych mostów suwnicowych[Diagnostics and strength regeneration of the box girders of crane bridges] / Artur BLUM. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2002. — 142, [1] s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. s. 139–[143]

  top page [top page]

 125. Diagnostyka urządzeń wiertniczych[Diagnostics of rigs] / Gennadij G. Piwniak, Maciej KALISKI, Antoni ZIĘBA, Leonid J. Mieszczerjakow, Mykoła A. Dudla. — Kraków ; Dniepropietrowsk : Lettra-Graphic, 2004. — 174 s.. — Bibliogr. s. 173–174

  top page [top page]

 126. Diagnostyka wibroakustyczna maszyn : od sztuki pomiaru wspartej intuicją do nauki i technologii wspartej agentami diagnostycznymi : profesor Czesław Cempel doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica[Vibroacoustical diagnostics of machines : from the art of measurement supported by intuition to science and technology supported by diagnostic agents : professor Czesław Cempel – a doctor honoris causa of AGH University of Science and Technology] / red. wyd. Bolesław KARWAT. — Kraków : [AGH. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], 2005. — 48 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 127. Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych[Diagnostics of high voltage electrical insulation systems of electrical power equipment] / Barbara FLORKOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 389, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0309). — Bibliogr. s. 379–[390]. — ISBN 978-83-7464-193-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 128. Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa[Social dialogue in Polish style – fiction or opportunity] / Barbara GĄCIARZ, Włodzimierz Pańków ; Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa : ISP, 2001. — 170, [4] s.

  top page [top page]

 129. Die Internetgemeinschaft[Internet community] / Ryszard TADEUSIEWICZ. — Aachen : Shaker Verlag, 2005. — 219 s. — (Berichte aus der Informatik)

  top page [top page]

 130. Diferencìal'no-geometričnì ta lì-algebraïčnì osnovi doslìdzennâ ìntegrovnih nelìnìjnih dinamìčnih sistem na funkcìonal'nih mnogovidahDifferential-geometric and lie-algebraic foundations of studying integrable nonlinear dynamical systems on functional manifolds / Oksana Gentoš, Mikola Pritula, Anatolij PRYKARPATSKY ; za zagal'noû red. A. M. Samojlenka ta A. K. PRYKARPATSKOGO ; Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni. Ìnstitut prikladnih problem mehanìki ta matematiki ìm. Â. S. Pìdstrigača, Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni. L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, Akademìâ gìrnictva ta metalurgìï ìm. Stanìslava Stašìca, Krakìv Pol'sa. Fakul'tet prikladnoï matematiki. — L'vìv : Vidavničij centr LNU ìmenì Ìvana Franka, 2005. — 403, [1] s.. — Bibliogr. s. 383–403

  top page [top page]

 131. Diferencìal'no-geometričnì ta lì-algebraïčnì osnovi doslìdzennâ ìntegrovnih nelìnìjnih dinamìčnih sistem na funkcìonal'nih mnogovidahDifferential-geometric and lie-algebraic foundations of studying integrable nonlinear dynamical systems on functional manifolds / Oksana Gentoš, Mikola Pritula, Anatolij PRYKARPATSKY ; za zagal'noû red. A. M. Samojlenka ta A. K. PRIKARPATS'KOGO. — Wyd. 2 vipravlene ta dopovnene. — L'vìv : Vidavničij centr LNU ìmenì Ìvana Franka, 2006. — 406, [4] s.. — Bibliogr. s. 386–406

  top page [top page]

 132. Divoviznij svìt davn'ogo gìrnictva : naukovo-populârnij naris[Wonderful world of ancient mining] / p`{\i}d zag. red. G. Ì. Gajka ; avtors'kij kolektiv: G. Ì. Gajko, T. MIKOŚ, J. CHMURA, Û. M. Brovender, R. I. KINASZ. — Alčevsk : DonDTU, 2005. — 129, [3] s.. — Bibliogr. s. 122–125, Indeksy

  top page [top page]

 133. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi[Development of human resources management] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 98, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 134. Drgania mechaniczne[Mechanical vibrations] / Józef GIERGIEL. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 433 s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0011). — Bibliogr. s. 433

  top page [top page]

 135. Druty ze stali i stopów specjalnych : wytwarzanie, przetwarzanie, zastosowanie[Wires of speciality steels and alloys – manufacturing, processing and application] / Janusz ŁUKSZA, Andrzej SKOŁYSZEWSKI, Franciszek Witek, Władysław Zachariasz. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. — 618 s., Indeks. — Bibliogr. s. 608–612

  top page [top page]

 136. Dwa bieguny ewolucjonizmu : nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń[Opposite poles of evolutionism : arms race between science and religion] / Radosław TYRAŁA. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2007. — 138, [1] s. — (Religiologica Juventa). — Bibliogr. s. 133–[139]. — ISBN 978-83-60490-29-7

  top page [top page]

 137. Dynamics of muonic atom cascade in hydrogen-helium mixtures / V. M. Bystritsky, W. CZAPLIŃSKI, N. P. Popov. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1998. — 24 s. — Bibliogr. s. 22–24

  top page [top page]

 138. Dystrybucja danych w sieci Internet[Distribution of data in Internet network] / Agnieszka Chodorek, Robert R. CHODOREK, Andrzej R. PACH. — Warszawa : WKŁ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o. o., cop. 2007. — VIII, 221 s.. — Bibliogr. s. 203–209. — ISBN 978-83-206-1662-0

  top page [top page]

 139. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939[Terrorist and subversive activity of Ukrainian nationalist organisations in Poland from 1922 to 1939] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : Księgarnia Akademicka, 2009. — 721 s.. — Bibliogr. s. 661–721. — ISBN 978-83-7188-147-3. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 140. Dzieci kresów I[Children of South-Eastern Poland I] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2009. — 177 s.. — ISBN 978-83-85729-75-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 141. Dzieci kresów III[Children of South-Eastern Poland III] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2009. — 474 s.. — ISBN 978-83-85729-76-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 142. Dzieci Kresów II[Children of South-Eastern Poland II] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2006. — 304 s.

  top page [top page]

 143. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947. T. 2 : Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW[The history of Committee for Eastern Territories and the fate of Polish population in Eastern Territories in the period 1943–1947. Vol. 2 : Documents and sources gathered by Committee for Eastern Territories members and supporters] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. — 1057 s.

  top page [top page]

 144. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947. T. 1[The history of Committee for Eastern Territories and the fate of Polish population in Eastern Territories in the period 1943-1947. Vol. 1] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2002. — 547 s. — Bibliogr. s. 447–494, Summ.

  top page [top page]

 145. Dźwigi osobowe i towarowe : budowa i eksploatacja[Elevators : construction and exploitation] / Jerzy KWAŚNIEWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 246, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0105). — Bibliogr. s. 245–[247]

  top page [top page]

 146. Dźwigi osobowe i towarowe : budowa i eksploatacja[Elevators : construction and exploitation] / Jerzy KWAŚNIEWSKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 246, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0212). — Bibliogr. s. 245–[247]

  top page [top page]

 147. Ecoetyki : kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowiskuEcoethics : the directions of the development of a contemporary environmentally favorable axiology / Ignacy Stanisław FIUT. — Wyd. 2. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — 118, [2] s.. — Bibliogr. s. 111–116. — Summ.

  top page [top page]

 148. Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej[The economic effectiveness of pro-ecological investments in renewable energetic] / Mieczysława Solińska, Ireneusz SOLIŃSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 153, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0107). — Bibliogr. s. 147–[154]

  top page [top page]

 149. Efektywność systemów logistycznych[Efficiency of logistic systems] / Maria NOWICKA-SKOWRON. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. — 182, [1] s. — Bibliogr. s. 179–[183]

  top page [top page]

 150. Egzamin wstępny z matematyki na Akademię Górniczo-Hutniczą w roku 2003 : rozwiązania i punktacja zadań[Initial examination in mathematics at the University of Science and Technology in 2003 year] / Jolanta GOLENIA, Rafał KALINOWSKI, Monika PILŚNIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 95, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0113)

  top page [top page]

 151. EIB Europejska Magistrala Instalacyjna : rozproszony system sterowania bezpieczeństwem i komfortem[EIB European Instalation Bus : security and dispersed control system] / Jerzy MIKULIK ; red. Jerzy Szczurowski. — Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawców, 2008. — 80 s.. — Bibliogr. s. 80. — ISBN 978-83-61163-07-7. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 152. Ekofilozofia : geneza i problemy[Ecophilosophy : sources and problems] / Ignacy Stanisław FIUT ; red. Waldemar Kania. — Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — 225 s. — Bibliogr. s. 225

  top page [top page]

 153. Ekonomika i organizacja sektorów systemu paliwowo-energetycznego[Economic and organization of fuel and energy system : selected problems] / Ireneusz SOLIŃSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 234 s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0024). — Bibliogr. s. 234

  top page [top page]

 154. Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym[Economics and base of management in industry company] / Andrzej KUCHARCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 452, [1] s. — Bibliogr. s. 452–[453]

  top page [top page]

 155. Eksperimental'ne viznačennâ ìonìzuûčih vipromìnûvan' ta poverhnevogo zabrudnennâ beta-radìonuklìdami virobìv ì materìalìv dlâ arhìtekturnoï praktiki : metodičnì vkazìvki do laboratornoï roboti M-14 z kursu “Arhìtekturne materìaloznavstvo” dlâ studentìv bazovogo naprâmu 1201 “Arhìtektura”[Experimental determination of ionizing radiations and superficial contaminations of beta-radionuclides wares and materials for architectural practice : methodical pointing to laboratory work] / KÌNAS R. Ì, Brods'kij M. O., Gladišev D. G.. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2008. — 12 s.. — Bibliogr. s. 10. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 156. Eksperymentalne i modelowe badania procesu wypełniania metanem otamowanych wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego[Experimental and model research of process of filling with methane of sealed headings in coal mines] / Stanisław NAWRAT ; Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. — Katowice : CEiAG EMAG, 1999. — 213 s. — (Prace Naukowe Badawcze Wdrożeniowe EMAG ; 1). — Bibliogr. s. 205–213, Streszcz.

  top page [top page]

 157. Ekspluatacìjno-tehnìčni vlastivostì materìalìv. Eksperimental'ne viznačennâ mìcnostì neprâmimi metodami : metodičnì vkazìvki do laboratornoï roboti M-2 z kursu “Archìtekturne materìaloznavstvo” dlâ student\`{i}v bazovogo naprâmu 1201 “Arhìtektura”Operating technical properties of materials. Experimental determination of durability by indirect methods: Methodical pointing to laboratory work of M-2 from a course “Architectural science of materials” for the students of base direction a 1201 “Architecture” / R. I. KINASZ, M. O. Brods'kij, D. L. Gladišev. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2008. — 15 s.. — Bibliogr. s. 15

  top page [top page]

 158. Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego[Information extraction from the radometric signal] / Kazimierz KORBEL. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2006. — 271, [1] s.. — Bibliogr. s. 254–271

  top page [top page]

 159. Elektrodynamiczna obróbka metali[Electrodynamic metal forming] / Józef BEDNARCZYK ; red. Małgorzata Koch. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007 + CD-ROM : Automat do elektrodynamicznego formowania rurowych króćców : [film] / realiz. filmu: Studio Projektowe MEDIA VISION s. c.. — 149, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0223). — Bibliogr. s. 148–[150]

  top page [top page]

 160. Elektroenergetyka : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci : poradnik[Electrical power engineering] / Jan STROJNY, Jan STRZAŁKA. — Kraków : TARBONUS Sp. z o. o., 2008. — 259 s.. — Bibliogr. s. 253–257. — Opis częśc. wg. okł. — ISBN 978-83-7394-217-2. — Do książki dołączony CD-ROM: Energetyka z bieżącą aktualizacją

  top page [top page]

 161. Elektroniczne oblicze polityki : demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnejThe electronic countenance of politics : democracy, state and political institutions in the period of the information revolution / Leszek PORĘBSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 213, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0051). — Summ., Indeks

  top page [top page]

 162. Elektroniczne oblicze polityki  : demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnejThe electronic countenance of politics : democracy, state and political institutions in the period of the information revolution / Leszek PORĘBSKI. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 213, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0145). — Bibliogr. s. 197–210, Summ., Indeks

  top page [top page]

 163. Elektroniczne przetworniki pomiarowe[Electronic measurement transducers] / Tadeusz SIDOR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 245, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0201). — Bibliogr. s. 244–[246]

  top page [top page]

 164. Elektrotechnika : ćwiczenia laboratoryjne[Electrotechnics : laboratory exercises] / Władysław R. DĄBROWSKI, Andrzej DĄBROWSKI, Stanisław KRUPA, Andrzej MIGA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Elektrotechniki. — Kraków : AGH, 2002. — 264 s.. — Bibliogr. s. 264

  top page [top page]

 165. Elementy chemii fizycznej[Elements of physical chemistry] / Szczepan CHUDOBA, Zdzisław Kubas, Krzysztof PYTEL. — Wyd. 5. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 383, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1617). — Bibliogr. s. 267

  top page [top page]

 166. Elementy fotogrametrii i teledetekcji[Elements of photogrammetry and remote sensing] / Jerzy BERNASIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 93 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0022). — Bibliogr. s. 93

  top page [top page]

 167. Elementy fotogrametrii i teledetekcji[Elements of photogrammetry and remote sensing] / Jerzy BERNASIK. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 108 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 168. Elementy i układy elektroniczne. Cz. 1[Electronic devices and circuits] / pod red. Stanisława KUTY ; [zesp. aut. Stanisław KUTA, Tomasz JANUSZEWICZ, Jacek JASIELSKI, Jan KOPROWSKI, Marek KSIĄŻKIEWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Jan PORĘBSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 450, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0017). — Bibliogr. s. 449–[451]

  top page [top page]

 169. Elementy i układy elektroniczne. Cz. 2[Electronic devices and circuits. Pt. 2] / pod red. Stanisława KUTY ; [zespól aut. Stanisław KUTA, Jacek JASIELSKI, Marek KSIĄŻKIEWICZ, Witold MACHOWSKI, Jan PORĘBSKI, Maria SAPOR, Robert WYDMAŃSKI]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczna, 2000. — 417, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0018). — Bibliogr. s. 416–[418]

  top page [top page]

 170. Elementy teorii szeregów w przestrzeniach unormowanych[Elements of series theory in normedy spaces] / Marian MALEC. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 164 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0031). — Bibliogr. s. 162, Indeks

  top page [top page]

 171. Elementy zabezpieczeń wibroakustycznych pomieszczeń wewnętrznych środków transportu : rozprawa doktorska[Elements of vibroacoustic protection of the interior of vehicle cabins] / Tadeusz KAMISIŃSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2002. — 240 k.. — Bibliogr. k. 181–183

  top page [top page]

 172. Eliminacja koncepcji Arystotelesa poznania w podukładach[Elimination of Aristotle's conception on cognition in subsystems] / Eugeniusz BOBULA. — Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2005. — 55 s. — (Biblioteka Końca Wieku). — Bibliogr. s. 53–54. — ISBN 83-88527-93-2. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 173. EMITEL e-Encyclopedia of medical physics and multilingual dictionary of terms [Dokument elektroniczny] / Slavik Tabakov, Perry Sprawls, [et al.], Anna Benini, Marta Radwańska, Cari Borras, [et al.], Azam Niroomand-Rad, Zenon MATUSZAK, Aleksandra JUNG, Katarzyna MATUSIAK, Ana Pascoal, [et al.]. — [London] : EMITEL Consorcium, 2008. — Tryb dostępu: http://www.emitel2.eu

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0


  top page [top page]

 174. Encyklopedia minerałów z polskim i angielskim słownikiem nazw : minerały Ziemi i materii kosmicznejEncyclopedia of minerals in Polish with English mineral names : minerals of Earth and cosmic matter / Andrzej MANECKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — XI, 497, [1] s. + CD-ROM z fotografiami minerałów. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0127). — Bibliogr. s. 495–[498]

  top page [top page]

 175. Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej[Energetical and economical aspects of taking advantage of the wind power] / Ireneusz SOLIŃSKI, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 1999. — 144, [1] s.. — Bibliogr. s. 144–[145]

  top page [top page]

 176. Energetyka cieplna i gazowa : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci[Heat and gas energy : service and exploitation of plants, installations and networks] / Tadeusz Chmielniak, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Bogusław Maludziński, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Kraków : Wydawnictwo ,,EUROPEX”, 2001. — 618 s.

  top page [top page]

 177. Energetyka gazowa : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci : poradnik[Gas energy : service and exploitation of plants, installations and networks : handbook] / aut. Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Igor Grela, Mieczysław Siuciak ; red. Marek Gałusza, Joanna Paruch. — Kraków ; Tarnobrzeg : TARBONUS Sp. z o. o., 2008. — 302 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł. — Do książki dołączono CD-ROM z aktualnymi przepisami prawnymi: Energetyka z bieżącą aktualizacją. — ISBN 978-83-7394-218-9

  top page [top page]

 178. Energetyka wiatrowa[Wind power engineering] / Stanisław GUMUŁA, Tadeusz Knap, Piotr Strzelczyk, Zygmunt Szczerba. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 401, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0157). — Bibliogr. s. 401–[402]

  top page [top page]

 179. Energetyka z bieżącą aktualizacją [Dokument elektroniczny][Power engineering with current updating]. — Wersja dla Windows 95. — Dane tekstowe / Tadeusz Chmielniak, Stanisław GUMUŁA, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Bogusław Maludziński, Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas, [et al.]. — Stan prawny na dzień 15 stycznia 2005 r. — [Kraków : Wydawnictwo ,,EUROPEX” Sp. z o. o., 2005]. — 1 dysk optyczny. — T. 1, 3–4, Przepisy prawne, T. 2, Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 180. Energetyka z bieżącą aktualizacją. T. 2 : Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci[Power engineering with current updating. Vol. 2 : Service and exploitation of plants, installations and networks] / Tadeusz Chmielniak, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Bogusław Maludziński, Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Kraków : Wydawnictwo ,,EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r. — [numeracja całości nieciągła]

  top page [top page]

 181. Energetyka z bieżącą aktualizacją [Dokument elektroniczny][Power engineering with current updating]. — Wersja do Windows 95. — Dane tekstowe / aut.: Tadeusz Chmielniak, Stanisław GUMUŁA, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Bogusław Maludziński, Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Stan prawny na dzień 19 października 2006 r.. — Tarnobrzeg : Wydawnictwo ,,TARBONUS” Sp. z o. o., cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — T. 1, 3–5, Przepisy prawne, T. 2, Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Praca bez afiliacji AGH. — Opis częśc. wg. CD-ROM

  top page [top page]

 182. Energia geotermalna energią przyszłości[Geothermal energy – the energy for future] / Wojciech GÓRECKI ; współpraca Marek HAJTO, Beata KĘPIŃSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Ewa ZUBEL ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Senat Rzeczypospolitej Polskiej. — Kraków : cop. Goesynoptics Society ,,GEOS”, 2006. — 36 s.. — Bibliogr. s. 35–36. — Na okł. dod.: Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 26–27 październik, 2006 roku. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 183. Energoelektronika : układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej[Power electronics : systems with network and hard commutations] / Stanisław PIRÓG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 1011, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0188). — Bibliogr. s. 1009–[1012]

  top page [top page]

 184. Energoelektronika : elementy i układy[Power electronics : components and circuits] / Maciej TONDOS, Piotr MICHALAK. — Bełchatów : Zakład Wydawniczy ,,INPE”, 2009. — 80 s. — (Seria Podręczniki : Podręcznik INPE dla Elektryków – Zeszyty monotematyczne ; ISSN 1234-0081 ; z. 24). — Bibliogr. s. 80, Streszcz. — Na s. red.: Podręcznik INPE [Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych] dla elektryków : praca zbiorowa pod red. Jana Strojnego. — Stanowi dodatek do miesięcznika ,,INPE”

  top page [top page]

 185. Environmental isotopes in the hydrological cycle : principles and applications. Vol. 3 : Surface water / Kazimierz RÓŻAŃSKI, Klaus Froehlich, Willem G. Mook ; ed. W. G. Mook ; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; International Atomic Energy Agency. — Paris : UNESCO, 2001. — [10], 117 s. — (International Hydrological Programme. Technical Documents in Hydrology ; no. 39 vol. 3). — Bibliogr. s. 99–108, Index

  top page [top page]

 186. Ergonomia jako nauka stosowana[Ergonomics as a applied science] / Maria WYKOWSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 342, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0278). — Bibliogr. s. 329–[343]. — ISBN 978-83-7464-147-0

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 187. Ergonomia stanowiska komputerowego[The ergonomy of computer environment] / Maria KAMIEŃSKA – ŻYŁA. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, 2000. — 81, [2] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0003). — Bibliogr. s. 81

  top page [top page]

 188. Estymacja częstotliwościowych parametrów systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem koherentnego repróbkowania : rozprawa doktorskaEstimation of power system spectral parameters with coherent resampling : doctoral thesis / Dariusz BORKOWSKI ; promotor: Andrzej Bień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Wyd. 2, uwzględniające uwagi recenzentów. — Kraków : AGH im. Stanisława Staszica, 2007. — XI, [3], 146 s.. — Bibliogr. s. 139–144, Summ., Skorowidz. — Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2007. — ISBN 83-918624-7-X

  top page [top page]

 189. Etniczność : ład – konflikt – sprawiedliwość[Ethnity : order – conflict – justice] / Walter ŻELAZNY. — Wyd. 2. — Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. — 260, [3] s.. — Bibliogr. s. 243–256, Rés.

  top page [top page]

 190. Ewolucja strategii zarządzania przedsiębiorstwami sektora naftowego w gospodarce rynkowej[Management strategy evolution in market oil company sector] / Paweł FILIPOWICZ. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2002. — 213 s. — Bibliogr. s. 205–213

  top page [top page]

 191. Experimental research of the radiative capture of thermal neutrons in {^{3}He}\`{E}ksperimental'noe issledovanie processa radiacionnogo zahvata teplovyh nejtronov v {^{3}He} / V. M. Bystritsky, Vit. M. Bystritskii, T. L. Enik, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK, N. I. Zamyatin. — Dubna : Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij, 2006. — 15, [1] s. — (Soobseniâ Ob”edinennogo instituta âdernyh issledovanij ; D15-2006-23). — Bibliogr. s. [16]

  top page [top page]

 192. Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, W. CZAPLIŃSKI, M. FILIPOWICZ, V. V. Gerasimov [et al.], J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2003. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0312018 [2004-11-02]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0312018). — Bibliogr. ekran 14–15, Abstr.

  top page [top page]

 193. V [Fifth] Isotope Workshop : 1–6 July 2000, Kraków, Poland : book of abstracts / red. Mirosław ZIMNOCH, Przemysław WACHNIEW ; European Society for Isotope Research. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, 2000. — 272 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 194. Filozofia polska w kontekście światowymThe contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — 251 s. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-7629-024-3(błędny)

  top page [top page]

 195. Filozofia pradżniaparamita : droga bodhisattwy[Prajñ\macron{a}p\macron{a}ramit\macron{a} philosophy : the way of bodhisattva] / Wiesław KURPIEWSKI. — Kraków : Wydawnictwo A, 2006. — 630 s. — (Seria: Buddyzm). — Bibliogr. s. 605–630

  top page [top page]

 196. Filozofia współczesna a tradycjaContemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — 251 s. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-88527-21-5

  top page [top page]

 197. Filozofowie współcześni : leksykon[Contemporary philosophers : lexicon] / pod red. Jana Szmyda ; aut.: Włodzimierz Augustynek [et al.], Ignacy FIUT, Mariola Flis [et al.], Katarzyna STARK, Ewa Stawowy [et al.], Maciej ULIŃSKI, Andrzej Warmiński [et al.]. — Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta ; Wydawnictwo Krakowskie : 2003. — 548 s.. — Bibliogr. przy biogramach

  top page [top page]

 198. Fizyka : encyklopedia szkolna[Physics] / autorzy haseł: Ewa Batóg, Artur Błachowski, Tomasz Dobrowolski, Monika Marzec, Jacek MARZEC, Jerzy Wojciech Mietelski, Barbara Winiarska, Krzysztof Włodarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. — 776, [16] s.. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 199. Foresight technologiczny materiałów polimerowych w Polsce : analiza stanu zagadnienia : praca zbiorowa[Technology vision into development of polymer materials in Poland : analysis of the state-of-the-art] / pod kierunkiem Krystyny Czaplickiej-Kolarz ; kom. red. Ryszard Kozłowski – red. nacz., Jorge Barriga-Bedoya, Małgorzata Bojarska-Kraus, Irena Pniewska, Maria Władyka-Przybylak, Irena Wojciechowska, Jadwiga LASKA. — Poznań : Instytut Włókien Naturalnych, 2008. — 326, [1] s.. — ISBN 978-83-90973-98-2

  top page [top page]

 200. Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski[Technological Foresight for sustainable development of the Malopolska District] / pod red. Jerzego Hausnera ; aut.: Jerzy Hausner [et al.], Marek CAŁA, Jerzy LIS, Tadeusz SŁOMKA, Antoni TAJDUŚ, Jerzy JEDLIŃSKI, Wojciech MAYER, Marek NOCUŃ, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — 274 s.. — Bibliogr. s. 269–274. — ISBN 978-83-89410-56-6. — Publikacja powstała w ramach projektu ,,Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski” realizowanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego (Lider), Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 201. Formowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Forming the information society : on the base of the AGH University of Mining and Technology in Kraków] / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Tekst-Graf, 2003. — 322 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 202. Funkcje rzeczywiste : miara : całka Lebesgue'a[Real functions : measure : Lebesgue integral] / Józef MYJAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 275 s., Indeks. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0215). — Bibliogr. s. 271–272

  top page [top page]

 203. Funkcje zespolone : szeregi i przekształcenia Fouriera : przekształcenia całkowe Laplace'a : przekształcenia Laurenta (Z)[Complex functions : Fournier series and transformation, integral Laplace transformation, Laurent transformation] / Franciszek BIERSKI. — Wyd. 5 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 420 s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1549). — Bibliogr. s. 420

  top page [top page]

 204. Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiejPolish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 277 s., Skorowidz autorów. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 205. “Future prospects in Poland: scenarios for the development of the knowledge society in Poland” [Dokument elektroniczny] : thematic network on Foresight on Information Society Technologies in the European Research Area (FISTERA). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Andrzej M. J. Skulimowski, Krzysztof Borodako, Leszek PORĘBSKI, Paweł Rotter ; Progress & Business Foundation, FISTERA. — Kraków : [s. n.], 2005. — 131 ekranów. — Tryb dostępu: http://fistera.jrc.es/ [2006-07-25]. — Bibliogr. ekran 104–106. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 206. Gaz ziemny dla pojazdów : podręcznik dla użytkowników[Natural gas for vehicles : handbook for the users] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 79, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0125). — Źródła informacji s. 74. — Dodatkowo na okł.: Gaz ziemny : źródło przyjaznej energii

  top page [top page]

 207. Gaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV[Natural gas for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 109, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0206). — Bibliogr. s. 108–[110]

  top page [top page]

 208. Gazownictwo polskie : album przygotowany po patronatem Izby Gospodarczej Gazownictwa[Polish gas engineering] / pod red. Antoniego Bochena, Autorzy: Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Zygmunt Marszałek, Kazimierz Nycz, Grzegorz Mleczko, Marcin Grabowiecki, Grzegorz Pieńkowski, K. Rybak, Paweł Janik, Janusz Tokarzewski, Franciszek Pigula. — Bydgoszcz : DWE Media–QuixiMedia Sp. z o. o., 2009. — 336 s.. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 978-8360994-16-0

  top page [top page]

 209. Gebirgskinematische Analyse unter Nutzung der räumlichen Statistik : Dissertation von der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergabu der Technischen Universität Bergakademie Freiberg[Ground movement analysis using geoostatistical methods : PhD thesis] / vorgelegt Wojciech NAWORYTA ; Gutachter: A. Sroka [et al.] ; TU BF, TU BF MG. — Witten : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — 167 s. : rys., tab., wykr. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007 – 4). — Bibliogr. s. 147–149, Zsfassung. — Pozostali promotorzy: J. Menz, A. Preusse, E. Popiołek. — Dissertation. Technische Universität Bergakademie. Fakultät für Geowissenschaften, Geotachnik und Bergabu (Freiberg), 2005. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-3-86797-013-6

  top page [top page]

 210. Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — 92 s. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska. Geodezja / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; 39). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis część. wg okł.

  top page [top page]

 211. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Cz. 1[Engineering and industrial surveys. Pt. 1] / Jan GOCAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 203, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1583). — Bibliogr. s. 203–204

  top page [top page]

 212. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Cz. 2[Engineering and industrial surveys. Pt. 2] / Jan GOCAŁ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 339, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0165). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 213. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Cz. 2[Engineering and industrial surveys, Pt. 2] / Jan GOCAŁ. — Wyd. 2. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 339, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0331). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-225-5

  top page [top page]

 214. Geofizjologia : 30 lat Hipotezy Gai : raport nr 1/POP[Geophysiology] / Jan LASA ; Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego. Kraków. — Kraków : [IFJ im. H. Niewodniczańskiego], 2003. — 61 s. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz.

  top page [top page]

 215. Geoinżynieria[Geoengineering] / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE, 2000. — 153 s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 71). — Bibliogr. s. 144–149

  top page [top page]

 216. Geotechnika i budownictwo specjalne[Geotechnics and underground construction] / pod red. Danuty FLISIAK i Marka CAŁY ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — 822 s., Index nazwisk. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 217. Global climate initiatives and countries in transition : case study for Poland / Bolesław Jankowski, Wojciech SUWAŁA, Henryk Gaj, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński ; Polish Academy of Sciences. Mineral and Energy Economy Research Institute ; Systems Research “EnergySys”. — Cracow : PAS MEERI, 2002. — 69 [2] s. — Bibliogr. s. 69, Summ.

  top page [top page]

 218. Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożeniaGlobalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — 307, [1] s.

  top page [top page]

 219. Górnicza lampa się pali... : o tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany przewodnik subiektywnyThe miner's lamp has been lighting : about mining and metallurgy traditions in AGH – University of Science and Technology in Cracow – rich illustrated subjective guidebook / Artur BĘBEN. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 456 s.. — Bibliogr. s. 441–451. — ISBN 978-83-7464-178-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 220. Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznychMountainous regions of Asiatic part of the Commonwealth of Independent States – reconnaissance of objects and routes for geotourism / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s. — Abstr.

  top page [top page]

 221. Grab your future with an e-portfolio! : study on new qualifications and skills needed by teachers and career counsellors to empower young students with the e-portfolio concept and tools : summary report / Graham Attwell, Agnieszka CHRZĄSZCZ, John Pallister, Veronika Hornung-Prähauser. — [S. l. : s. n., 2007]. — 87 s.. — Bibliogr. s. 72–78

  top page [top page]

 222. Grade-of-service-based routing strategies for optical networks : Ph. D. thesis / Andrzej SZYMAŃSKI ; supervisor Andrzej Jajszczyk ; AGH University of Sciences and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. — Kraków : AGH UST, cop. 2009. — XVIII, 138 s.. — Bibliogr. s. 131–138, Abstr., Streszcz. — ISBN 978-83-88309-62-5

  top page [top page]

 223. Grawimetria stosowanaApplied gravimetry / Zbigniew FAJKLEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 432, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0186). — Bibliogr. s. 407–[433], Indeks. — ISBN 978-83-7464-032-9

  top page [top page]

 224. Grid-based HLA simulation support : academisch proefschriftSystem wspomagający wykonywanie symulacji HLA w środowisku gridowym / Katarzyna Julia RYCERZ ; Section Computational Science of the University van Amsterdam, AGH Krakow. Institute of Computer Science. — [Kraków] : Nowy Projekt, 2006. — IV, VI, 226 s.. — Bibliogr. s. 189–204, Summ., Samenv., Streszcz.

  top page [top page]

 225. Harmoniczne, interharmoniczne[Harmonics, interharmonics] / Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ. — Wrocław : Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o. o. ; Brussels : European Copper Institute, 2005. — 20 s. — (Jakość zasilania – poradnik ; 3.1.1). — Poradnik opracowany w ramach LPQI Leonardo Power Quality Initiative

  top page [top page]

 226. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowychPersonal, corporate, and title headings : guidelines for authority records / oprac. Maria Gajowniczek-Woźniak, Jadwiga KOSEK, Mieczysław Książczak, Anna Paluszkiewicz, Leszek Śnieżko ; pod red. Anny Paluszkiewicz i Marii Lenartowicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. — Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999. — 134, [1] s. — (Formaty, Kartoteki ; 4). — Bibliogr. s. 133–[135]

  top page [top page]

 227. {^{3}He}-detectors in experiments at the powerful pulsed accelerators / V. F. Boreiko [et al.], J. WOŹNIAK. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 2001. — 18, [2] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–2001–145). — Bibliogr. s. 18

  top page [top page]

 228. Heavy metals in the environment : using wetlands for their removal / Howard T. Odum, Włodzimierz WÓJCIK [et al.], Sławomir LESZCZYŃSKI, Jay D. Patel, Steven J. Doherty, Jacek Stasik ; Center for Environmental Policy and Center for Wetlands ; University of Florida. Environmental Engineering Sciences. — Boca Raton [et al.] : CRC Press LLC, 2000. — [14], 326 s. — Bibliogr. s. 283–304, Indeks s. 305–326

  top page [top page]

 229. Historia nienaturalna naukowca polskiego[A Polish scientist's unnatural history] / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI. — Myślenice : ARCH-LOGICA, 2008. — 80 s.. — Bibliogr. s. 79–80. — ISBN 978-83-9927280-0-9

  top page [top page]

 230. How to use social software in higher education : a handbook from the iCamp project / eds. Karolina GRODECKA, Fridolin Wild, Barbara Kieslinger. — [Kraków] : Wydawnictwo Naukowe Akapit, [2008]. — 130 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — K. Grodecka – brak afiliacji AGH. — Publikacja dostępna także online: {http://www.icamp.eu/wp-content/uploads/2009/01/icamp-handbook-web.pdf} [2011-07-13]. — ISBN 978-83-60958-28-5

  top page [top page]

 231. Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej[Humanist in the technical college] / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 309, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 232. Hybrydowe układy polimerów skoniugowanych i platynowców : otrzymywanie i właściwościHybrid systems of conjugated polymers and platinum group metals : preparation and properties / Magdalena HASIK ; Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — 97, [1] s. — (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Chemia ; z. 74). — Bibliogr. s. 93–97, Summ. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 233. Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wiekuThe concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. FIUT. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — 356 s. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — Bibliogr. s. 65–67, 288–289. — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN 83-88527-62-2 (STA-L)

  top page [top page]

 234. Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowaIdentification and evaluation of chosen mineral raw materials properties and their processing / pod red. Kazimierza SZTABY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 207, [1] s.. — Bibliogr. s. 199–206, Abstr. — ISBN 83-89174-12-X

  top page [top page]

 235. Implementacja w FPGA kodowania obrazów w czasie rzeczywistym w standardzie MPEG-2[FPGA implementation of real-time video coding in MPEG-2 standard] / Agnieszka DĄBROWSKA-BORUCH, Kazimierz WIATR. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008. — 168, [1] s. + CD-ROM. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — Bibliogr. s. 159–168

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 236. In-operation modal analysis and its applications / Tadeusz UHL, Wojciech LISOWSKI, Piotr KUROWSKI ; University of Mining and Metallurgy in Kraków. Department of Robotics and Machine Dynamics. — Kraków : DRMD UMM, 2001. — 166 s. — Bibliogr. s. 150–156

  top page [top page]

 237. InBuS 2006 : 4th international congress on Intelligent Building Systems : [proceedings] / compiled Jerzy MIKULIK ; Polish Academy of Sciences. The Committee on Automatic Control & Robotics [etc.]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,TEXT”, 2006. — 222 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Under the patronage of the Rector of the University of Science & Technology Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Tajduś. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 238. Information technology solutions for healthcare : with 98 figures (3 in color) / eds. Krzysztof ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga, David Ingram. — London : Springer-Verlag London Limited, 2006. — XVI, 352, [2] s. — (HI Health Informatics. — Tyt. poprz.: Computers in Health Care / series eds. Kathryn J. Hannah, Marion J. Ball). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 239. Informator : Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Guide : The Main Library of the AGH University of Science and Technology in Cracow] / oprac.: Anna CHADAJ, Ewa SZAFLARSKA. — Kraków : DjaF, 2004. — 16 k. luz.

  top page [top page]

 240. Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [81] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 241. Informator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for full-time studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2001. — [72] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 242. Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2002. — [44] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 243. Informator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii][Guide for extramural studies] / oprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR. — Kraków : AGH. WPiE, 2001. — [43] k. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 244. Informator o metrologach współpracujących z Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w latach 2003–2006[Directory of scientists co-operating with Committee on Metrology and Research Equipment of the Polish Academy of Sciences in the years 2003–2006] / pod red. Michała SZYPERA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 118, [1] s.

  top page [top page]

 245. Informator Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie : dla kandydatów na studia[Guide to Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy in Cracow] / oprac. Bolesław KARWAT we współpr. z Katedrami Wydziału ; historię Uczelni i Wydziału oprac. Józef BŁASZCZAK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : [WIMiR, 2002]. — 96 s. — Na k. tyt. dodatkowo : 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 246. Informatyka medyczna[Medical informatic] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA i Wiesława WAJSA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczna, 1999. — 198, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1612). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 247. Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzaniaInnovation-efficiency problems of the theory and practice of management / red. nauk. Piotr ŁEBKOWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 245 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-248-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 248. Instalacje elektryczne i teletechniczne : poradnik montera i inżyniera elektryka : obliczanie, projektowanie, montaż, eksploatacja : stan prawny na styczeń 2009 r., T. 1[Electrical and technical installations : guide for electricians and electrical engineers, Vol. 1] / zespół autorów pod red. Jana STRZAŁKI ; Andrzej Dubrawski, Zbigniew Gabryjelski, Witold Jabłoński, Alfred Kałużny, Antoni Klajn, Fryderyk Łasak, Krzysztof Majos, Edward Musiał, Ryszard Niedzielski, Wiesław NOWAK, Paweł Petykiewicz, Krzysztof Sałasiński, Stefan Siemek, Aleksander Skibiński, Edward Skiepko, Jan STRZAŁKA, Janusz Strzyżewski, Krzysztof Wincencik. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2009. — Skoroszyt (wiele liczb.). — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-88285-11-4

  top page [top page]

 249. Instalacje i sieci gazowe dla praktyków : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : fachowy poradnik dla przemysłu gazowego oraz specjalistów branży sanitarnej[Gas instalations and networks for practician : projection, realization, exploitation : professional hints for gas industry and specialists from sanitary trade] / zespół aut.: Barczyński Andrzej [et al.], ŁACIAK Mariusz, Marczyk Jacek [et al.] ; pod red. Mariusza ŁACIAKA. — Stan prawny – marzec 2007 r.. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., cop. 2007. — [309] k. luz. (skoroszyt) + CD-ROM. — Publikacja aktualizowana co 3 miesiące

  top page [top page]

 250. Instytucjonalizacja samorządności : aktorzy i efekty[Institualization of local government : actors and outcomes] / Barbara GĄCIARZ. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2004. — 341 s.. — Bibliogr. s. 332–341. — ISBN 83-7388-022-4

  top page [top page]

 251. Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzanie[Intelligent transportation systems: control, governance and management] / Andrzej ADAMSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 224, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0086). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 252. Intelligent computing based on chaos / [eds.] Ljupco Kocarev, Zbigniew GALIAS, Shiguo Lian. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — X, 377, [1] s. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; Vol. 184). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN 978-3-540-95971-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 1.7


  top page [top page]

 253. Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX[The interactive processing of seismic data in ProMAX system] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 95 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0180). — Bibliogr. s. 95

  top page [top page]

 254. Interaktywne usługi multimedialne na platformie DVB : praca zbiorowa[Interactive multimedia services on DVB platform] / pod kier. Zbigniewa HULICKIEGO ; aut. Jan DERKACZ, Janusz GOZDECKI, Zbigniew HULICKI, Krzysztof JUSZKIEWICZ, Piotr PACYNA, Jacek ROMAN. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999. — 228 s. — (Społeczeństwo Globalnej Informacji). — Bibliogr. s. 195–198

  top page [top page]

 255. Internet-obsestvo[Internet society] / Ryszard TADEUSIEWICZ. — Sankt-Peterburg : Mezdunarodnaâ akademiâ nauk \`{e}kologii, bezopasnosti čeloveka i prirody (MAN\`{E}B), 2006. — 289, [1] s.

  top page [top page]

 256. Interpretacja akustycznych obrazów falowych : programy FALAwinInterpretation of acoustic fullwavetrains : FALAwin computer programs / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, 2001. — 60 s.. — Bibliogr. s. 40–41, Summ.

  top page [top page]

 257. Introduction to robotics / ed. Wojciech LISOWSKI ; [aut.]: Tomasz BOJKO, Tomasz BURATOWSKI, Mariusz GIERGIEL, Piotr KOHUT, Wojciech LISOWSKI, Maciej PETKO, Tadeusz UHL. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — 154, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0135). — Bibliogr. przy rozdz. — Dod. na okł.: 85 AGH 1919–2004. — ISBN 83-89388-33-2

  top page [top page]

 258. Invence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podnikuInvention – Innovation – Investment from recession to prosperity / pod odbornou red. Radima LENORTA a Ivety Voznákové ; Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inzenýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — 594, [8] s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN 978-80-248-1977-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.5


  top page [top page]

 259. Inverse Z-pinch in fundamental investigations / V. M. Bystritsky [et al.], M. FILIPOWICZ, J. WOŹNIAK, E. Gula [et al.]. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 15, [1] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–99–315). — Bibliogr. s. 15

  top page [top page]

 260. Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej[Biomedical engineering : a book of modern magic knowledge – a nice and approachable version] / pod red. nauk. Ryszarda TADEUSIEWICZA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 233, [1] s. + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-168-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 261. Inżynieria jakości w przetwórstwie[The quality engineering in processing] / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK ; red. Joanna Ciągała. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 305, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0178). — Bibliogr. s. 299–[306]

  top page [top page]

 262. Inżynieria mechaniczna i robotyka wobec wyzwań XXI wieku : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencjiMechanical engineering and robotics up to challenges of the XXI-st century : Cracow, June 24–25, 1999 : proceedings of the conference / ed. Zbigniew W. ENGEL, Stanisław WOLNY ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 1999. — 227 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 263. ISDN : cyfrowe sieci zintegrowane usługowo[ISDN : integrated services digital network] / Dariusz KOŚCIELNIK. — Wyd. 4. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007. — 255 s.. — Bibliogr. s. 254–255. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 978-83-206-1198-4

  top page [top page]

 264. Istnienie i poznanie[Existence and knowledge] / Eugeniusz BOBULA. — Kraków ; Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2001. — 72 s. — (Biblioteka Końca Wieku). — ISBN 83-88527-13-4. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 265. Józef Piłsudski – Lech Wałęsa : paradoks charyzmatycznego przywództwa[Józef Piłsudski – Lech Wałęsa : the paradox of the charismatic leadership] / Tadeusz BIERNAT. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. — 233 s.. — Bibliogr. s. 228–233. — Summ.

  top page [top page]

 266. Jubileusz 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–200740th anniversary 1967-2007 / oprac ed.-graf.: Jan ZIAJA ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2007. — 224 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 267. Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : materiały konferencji = procedings of the conference : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold ENGEL, Stanisław WOLNY. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, 2002. — 246 s. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 268. Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967–200235-th anniversary 1967–2002 / kolegium red.: Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — 179, [5] s.. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 269. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. 2[The gem and fancy stones of Poland. Pt. 2] / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Wiesław HEFLIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 365 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0020). — Bibliogr. s. 351–352, Indeks

  top page [top page]

 270. Kamienny Kraków : spojrzenie geologa[Cracow of stone : geologist's look] / Jacek RAJCHEL. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 235 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0124). — Bibliogr. s. 219–233

  top page [top page]

 271. Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religiiCapitalism in Europe – the instrumentality of religion / Wojcieh PAWNIK. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2008. — 176 s.. — Bibliogr. s. 161–170, Summ. — Indeks

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 272. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) : projekt badawczy nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D[The catalogue of geotouristic objects in Poland] / Tadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Stefan W. ALEXANDROWICZ [et al.], Tomasz BARTUŚ [et al.], Ireneusz FELISIAK, Aleksander GARLICKI, Jan GOLONKA [et al.], Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK [et al.], Jarosław KĘDZIERSKI [et al.], Andrzej KRAWCZYK [et al.], Katarzyna KRÓL [et al.], Wojciech MASTEJ, Jacek MATYSZKIEWICZ [et al.], Wojciech MAYER [et al.], Krzysztof MIŚKIEWICZ [et al.], Tadeusz LEŚNIAK [et al.], Elżbieta SŁOMKA [et al.], Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI [et al.], Anna WAŚKOWSKA-OLIWA [et al.], red.: Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2006. — 260 s.. — Bibliogr. s. 245–260, Indeks

  top page [top page]

 273. Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919–2009[Department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry AGH University of Science and Technology] / red.: Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK ; słow. wstępne: Antoni TAJDUŚ, Jacek MATYSZKIEWICZ ; aut.: T. RATAJCZAK, W. HEFLIK, B. KWIECIŃSKA, A. MANECKI, A. SKOWROŃSKI, A. PIECZKA, Z. KŁAPYTA, L. NATKANIEC-NOWAK, J. FIJAŁ, M. MARSZAŁEK, M. SCHEJBAL-CHWASTEK, J. TARKOWSKI, K. BAHRANOWSKI, K. GÓRNIAK, P. WYSZOMIRSKI, M. MUSZYŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009. — 168 s.. — ISBN 978-83-60958-39-1. — Brak afiliacji przy nazwiskach redaktorów i autorów

  top page [top page]

 274. Katedra Transportu LinowegoThe Department of Rope Transport / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 39 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 28). — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 275. Kategoryzacja w systemach kognitywnych[Categorization in cognitive systems] / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 116, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0313). — Bibliogr. s. 111–[117]. — ISBN 978-83-7464-198-2

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 276. Kinetyka flotacjiKinetics of flotation / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — 147, [1] s.. — Bibliogr. s. 135–143, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-60195-22-2

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 277. Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja[Classic Polish sociology and its present reception] / pod red. Janusza MUCHY, Włodzimierza Wincławskiego. — [Toruń, Wydawnictwo UMK, 2006]. — [336 s.]

  top page [top page]

 278. Klimatyzacja kopalń podziemnych : urządzenia chłodnicze[Air-conditioning of underground mines : devices cooling] / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 134 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 6). — Bibliogr. s. 132–134, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 279. Klimatyzacja pojazdów samochodowych[Cars' air condition] / pod red. Bolesława Gazińskiego ; aut. Bolesław Gaziński, Piotr Gajda, Jan GÓRSKI, Marek Jankowski, Joanna Jóźwiak, Tadeusz Kapusta, Grzegorz Krzyżaniak, Sławomir Rabczak, Artur Rusowicz, Marcin Staniewicz, Tomasz Szmajter. — Poznań : SYSTHERM D. Gazińska s. j., 2009. — 233 s. — (Technika Klimatyzacyjna dla Praktyków). — Bibliogr. s. 231–233. — ISBN 978-83-61265-04-7

  top page [top page]

 280. Kobieta i mężczyzna : dzieje refleksji filozoficzno-społecznejWoman and man : the history of philosophical and socially oriented speculation : a historical and critical study / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Aureus, 2001. — 348 s. — Bibliogr. s. 323–332, Abstr. — Indeks

  top page [top page]

 281. Kobiety i religie[Women and religious] / pod red.: Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ i Agnieszki Kościańskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006. — 574 s.

  top page [top page]

 282. Kodeks wyceny złóż kopalin POLVAL[POLVAL - the code of mineral deposits valuation process] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy DZIEŻA, Krzysztof GALOS, Wojciech Glapa, Jerzy KICKI, Sławomir Mazurek, Marek NIEĆ, Andrzej PAULO, Paweł Pietkiewicz, Zbigniew Sadecki, Piotr Saługa, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA, Robert Uberman, Ryszard UBERMAN, Herbert Wirth. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, 2008. — 39 s.. — ISBN 978-83-88519-49-9. — [Brak afiliacji AGH]

  top page [top page]

 283. Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy[Cable railways and ski lifts – current problems] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanisław WOLNY, Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 136 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 30). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 284. Kolmatacja : przepływy z wymianą masy i zmianą pędu[Colmatage : the flows with mass and momentum exchange] / Alfred Zdzisław TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 302, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0258). — Bibliogr. s. 299–[303]. — ISBN 978-83-7464-124-1

  top page [top page]

 285. Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych[Computer analysis of electronic measuring systems] / Tadeusz SIDOR. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 216, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0187). — Bibliogr. s. 216–[217]

  top page [top page]

 286. Komputerowa analiza maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem bilansu harmonicznych[Computer analysis of the induction machine utilizing harmonic balance] / Jan RUSEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 262, [1] s. + CD-ROM. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0012). — Bibliogr. s. 259–[263]

  top page [top page]

 287. Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych[Computer processing of 3D images] / Bogusław CYGANEK. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002. — 305 s. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — Bibliogr. s. 285–298

  top page [top page]

 288. Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik–zbiór zadań[Financial computer systems : texbook] / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof Jonas, Paweł Młodkowski. — Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. — 129 s. + CD ROM. — (Biblioteka Menedżera)

  top page [top page]

 289. Konflikty współczesnego świata. 2[Conflicts in the contemporary world] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 125, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Bibliogr. przy rozdz. — Kontynuacja tematyki pierwszej części

  top page [top page]

 290. Konstrukcii stacionarnyh pokrytij nad tribunami stadionov : (2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe)[Experimental researches of influence of the form of a covering of stadium on aerodynamic loadings] / Gorohov E. V., Musanov V. F., KINASZ R. I., Simanovskij A. V., Lebedič I. H. ; pod obsej red. E. V. Gorohova, A. V. Simanovskogo ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Donbasskaâ nacional'naâ akademiâ stroitel'stva i arhitektury. — Makeevka : RIO DonNASA, 2008. — 404 s.. — ISBN 978-966-7477-81-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 291. Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe[Costs in management of the enterprise : international standards] / pod red. nauk. Marii NOWICKIEJ-SKOWRON ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 434 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 292. Kościół w Biechowie : Parafia Wszystkich ŚwiętychChurch of All Saints in Biechów / Stanisław PYTKO. — Kraków ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2009. — 100, [2] s.. — Bibliogr. s. 99–[101]. — ISBN 978-83-7204-664-2

  top page [top page]

 293. Kratownice[Trusses] / Artur BLUM. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 144, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0130). — Bibliogr. s. 141–[145]

  top page [top page]

 294. Kratownice[Trusses] / Artur BLUM. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 164, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0224). — Bibliogr. s. 161–[165]

  top page [top page]

 295. Kronika Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego 2004–2006[Chronicle of the Students Scientific Circles of the Metallurgy Section] / pod red. Jadwigi OREWCZYK i Leszka KURCZA ; przy współpr. Agnieszki CEBO i Andrzeja GOŁDASZA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Studenckie Koła Naukowe AGH-UST. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 364 s., [8] k.. — Indeks osób

  top page [top page]

 296. Kronika Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego 2006–2009[Chronicle of the Students Scientific Circles of the Metallurgy Section] / pod red. Leszka KURCZA i Jadwigi OREWCZYK ; przy współpr. Agnieszki CEBO i Andrzeja GOŁDASZA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Studenckie Koła Naukowe AGH. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009. — 397 s., [30] k.. — Indeks osób. — ISBN 978-83-918284-7-2

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 297. Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919-1991A chronicle of events preceding the foundation of the Faculty of Physics and Nuclear Techiques at the University of Mining and Metallurgy in Cracow 1919-1991 / oprac. Bohdan DZIUNIKOWSKI. — Kraków : Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, 2001. — 77 [31] s. — (Kronika wydarzeń)

  top page [top page]

 298. Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej][The chronicle of the Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics at the UMM] / Wojciech MITKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa WEAIiE AGH, 1999. — 102 s.. — Bibliogr. s. 101–102

  top page [top page]

 299. Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH[The chronicle of the Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics at the AGH] / Wojciech MITKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2002. — 96 s.. — Bibliogr. s. 93–95. — ISBN 83-88309-45-5

  top page [top page]

 300. Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991–2000[Chronicle of Faculty of Physics and Nuclear Techniques AGH University of Science and Technology] / oprac. Bohdan DZIUNIKOWSKI, Andrzej KREFT, Andrzej ZIĘBA ; współpr. Bogusław BEDNAREK, Grażyna DOMAŃSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 172 s., [19] k.. — ISBN 978-83-7464-230-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 301. Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999[Chronicles Faculty of Mining ] / Józef WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Enerią PAN, 1999. — 134 s.. — Bibliogr. s. 120–121

  top page [top page]

 302. Kronika Wydziału Górniczego 1919–2009 : (od listopada 2002 roku Wydział Górniczy nosi nazwę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii)[Chronicles Faculty of Mining] / Józef WACŁAWIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa i Geoinżynierii. — Wyd. 2 popr. i poszerz.. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2009. — 192, [1] s.. — Bibliogr. s. 175–177, Indeks. — ISBN 978-83-88316-86-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 303. Krzemowe detektory paskowe i ich zastosowania w fizyce wysokich energii na przykładzie eksperymentu DELPHIThe silicon strip detectors and their high energy physics applications based on vertex detector of DELPHI experiment / Wojciech KUCEWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 158, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 92). — Bibliogr. s. 154–[159]. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 304. Księga absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska[The book of graduates of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering] / red. Józef SZEWCZYK przy udziale Piotra BANASIKA, Piotra CIACHA, Haliny JAGIEŁŁO, Janusza MALICKIEGO i Zdzisława SOBCZYKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — 103 s. — Na k. tyt. dodatkowo: 1951-2001 Jubileusz 50-lecia WGGiIŚ AGH

  top page [top page]

 305. Księga tytułów i stopni naukowych uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951–2001[The book of the titles and degrees obtained on the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering in years 1951–2001] / red. Jerzy BERNASIK przy udziale Krzysztofa GRZYWACZA, Janusza MALICKIEGO i Zdzisława SOBCZYKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — 143 s.. — Na k. tyt. dodatkowo: 1951-2001 Jubileusz 50-lecia WGGiIŚ AGH

  top page [top page]

 306. Kucie dokładnePrecision forging / Jan SIŃCZAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 190, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0237). — Bibliogr. s. 190–[191], Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-7464-100-5

  top page [top page]

 307. Kultura a tożsamośćCulture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — 147 s. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 978-83-7464-158-6

  top page [top page]

 308. Kultura i gospodarka : ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce[Culture and economy : toward anthropology of economic life in the contemporary Poland] / pod red. Janusza MUCHY, Marii NAWOJCZYK, Grażyny Woronieckiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS im. ks. Emila Szramka, [2007]. — [340] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

  top page [top page]

 309. Kultura organizacyjna szkołyThe organizational culture of the school / pod red. Ewy AUGUSTYNIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 263, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 310. Kulturowa tożsamość poetów : prezentacje i analizy[Cultural identity of poets : presentations and analysis] / Ignacy S. FIUT. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 136 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 321). — Indeks. — ISBN 978-83-7464-209-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 311. Learning user models for computer intrusion detection: preliminary results from natural induction approach. MLI 05–3, P 05–6, November, 2005 [Dokument elektroniczny] / Ryszard S. Michalski, Kenneth A. Kaufman, Jaroslaw Pietrzykowski, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Janusz Wojtusiak ; George Mason University. School of Computational Sciences MLIL. — Fairfax, Virginia, U.S.A. : George Mason University SCS MLIL, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 279 Ekranów. — Tryb dostępu: http://www.mli.gmu.edu/papers/2005/05-6.pdf [2006-01-16]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — (Reports / Machine Learning and Inference Laboratory / ed. R. S. Michalski, ass. ed. K. A. Kaufman). — Bibliogr. ekran 187–189, Abstr.

  top page [top page]

 312. Lecture notes on optimal control systems / Piotr GRABOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 149, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; poz. 1576). — Bibliogr. s. 143–147. — Indeks

  top page [top page]

 313. Lectures in engineering thermodynamics : selected problems / Witold SZEWCZYK. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2009. — 177 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0340). — Bibliogr. s. 177. — ISBN 978-83-7464-245-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0


  top page [top page]

 314. Legalne jednostki miar i stałe fizyczne[Legal measure units and physical constants] / Jerzy Michał MASSALSKI, Julian STUDNICKI. — Wyd. 4 popr. i rozsz.. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. — 286 s.. — Bibliogr. s. 273. — Indeks

  top page [top page]

 315. Legitymizacja władzy politycznej : elementy teorii[Political power legitimation : a theoretical approach] / Tadeusz BIERNAT. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. — 218 s.. — Bibliogr. s. 210–218. — Summ.

  top page [top page]

 316. Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa[e-Learning lexicon] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA, Ryszarda S. Chorasia, Roberta Rudowskiego. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. — 63 s.

  top page [top page]

 317. Leksykon ekonomiczny dla inżynierów i techników[Lexicon of economy for enginners] / Konrad Wanielista przy współpr. Jana Butry i Jerzego KICKIEGO ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Instytut GSMiE PAN, 1999. — 275 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej / red. Jerzy Kicki. Seria Poradnik. nr 9). — Bibliogr. s. 271–275. — Indeks

  top page [top page]

 318. Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki[Lexicon of forging and artistic metalwork] / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Krzysztof SOŁEK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2007. — 384 s.. — Bibliogr. s. 375–384

  top page [top page]

 319. Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej[Lexicon of industrial and intellectual property] / Krystyna Czapla, [et al.] ; red. Andrzej Szewc ; oprac. i weryfikacja tłum. obcojęzycznych Zofia Szewc, Robert ROGALA. — Kraków : Zakamycze, 2003. — 321, [2] s.. — Bibliogr. s. 320–[321]

  top page [top page]

 320. Liatie kovov pod tlakom[Die casting of alloys] / vedecký red. Emil Ragan a kolektív ; aut.: Stanislav Fabian [et al.], Andrzej CHOJECKI, Augustin Sladek, Andrej Skuba, Dana Bolibruchová, Iva Nováková, Jozef Dunaj, Marcel Fedák, Marian Kostura, Lenka Smoluchová, Ján Svec. — Prešov : Fakulta výrobných technológií, 2007. — 383, [1] s.. — Bibliogr. s. 378–381. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 978-80-8073-979-9

  top page [top page]

 321. Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej[The woman Romany leaders facing the group traditionalism] / Łukasz KRZYŻOWSKI. — Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. — 64 s.. — Bibliogr. s. 61–64 (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ; 26. Prace Naukowe ; nr 4). — ISBN 978-83-60100-18-9

  top page [top page]

 322. Liny wyrównawcze stalowo-gumowe SAG : praca zbiorowaFlat steel-rubber coated balance ropes of SAG type / pod red. nauk. Józefa HANSLA. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 126 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 19). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 323. Łożyska toczne wieńcowe[Slewing rolling bearings] / Teresa Gibczyńska, Stanisław PYTKO. — Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, 1999. — 285, [1] s.. — Bibliogr. s. [286]

  top page [top page]

 324. Magnetorheological dampers in vibration control / Bogdan SAPIŃSKI. — Cracow : AGH University of Science and Technology, 2006. — 262, [1] s.. — Bibliogr. s. 249–[263]

  top page [top page]

 325. Mały Leksykon Termodynamiki : kompendium podstaw : definicje – wzory – objaśnieniaA concise thermodynamics lexicon : fundamentals compendium : definitions – formulas – commentaries / Jarosław KOZACZKA. — Kraków : Wydawnictwo FW Taurus-K, 1998. — 104 s.. — Indeks. — ISBN 83-907268-4-X

  top page [top page]

 326. Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową[Marketing aspects of industrial production management] / Marek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO. — Kraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium ,,TEXTURA”, 2002. — 182 s. — Bibliogr. s. 179–182

  top page [top page]

 327. Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych[Marketing aspects of industrial products'sales development] / Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ, Beata TARCZYDŁO, Wiesław WASZKIELEWICZ ; pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 161, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0156). — Bibliogr. s. 156–[162]

  top page [top page]

 328. Marzec 1968 w Krakowie[March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN 978-83-7188-082-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 329. Marzec 1968 w Krakowie w dokumentach[March 1968 in Cracow in documents] / wstęp i oprac. Julian KWIEK ; wprow. Tomasz Gąsowski. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Księgarnia Akademicka, 2005. — 433, [2] s. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 30)

  top page [top page]

 330. Maszynoznawstwo odlewnicze[Theory of foundry machines] / Mirosław GREGORASZCZUK. — Wyd. 4 uzup. i popr. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 354, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0065). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 331. Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem : podstawy teorii. konstrukcja. pomiary i eksploatacja[Machines and equipment for pressure die casting : theoretical backgrounds, design, measurement and exploatation] / Józef DAŃKO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 276, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0004). — Bibliogr. s. 276–[277]

  top page [top page]

 332. Maszyny i urządzenia transportowe, [T.] 1, Transport przenośnikowy[Machines and transport equipments, [Vol.] 1, Conveyor transport] / Kazimierz FURMANIK. — Kraków AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 104, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0288). — Bibliogr. s. 104–[105]. — ISBN 978-83-7464-166-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 333. Matematyczne modelowanie w marketingu[Mathematical modelling in marketing] / Bogusław FILIPOWICZ. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2001. — 216 s. — Bibliogr. s. 215–216

  top page [top page]

 334. Matematyka finansowa dla początkujących[Financial mathematics for beginners] / Włodzimierz ROSZCZYNIALSKI. — Wyd. 3 popr. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2001. — 115, [17] s. + dyskietka. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 27). — Bibliogr. s. 115

  top page [top page]

 335. Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne[Building materials – new trends in chemistry and technology] / ed. W. KURDOWSKI ; Komitet Badań Naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — 328 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 336. Materiały do projektowania kotłowni i nowoczesnych systemów grzewczych[Handbooks for designing of boiler houses and modern heating systems] / Adolf Mirowski, Grzegorz Lange, Ireneusz Jeleń ; współpraca: Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Maciej Gajowy [et al.] ; VIESSMANN. — Kraków : VIESSMANN. Dział Wsparcia Technicznego, 2004. — 303 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 337. Materiały inteligentne i ich zastosowania : pod kątem wykorzystania w budowie maszyn wibracyjnych[Smart materials and their applications for use in construction of vibratory machines] / Mariusz GIERGIEL, Anna SAPIŃSKA-WCISŁO. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia PPZP, 2008. — 100 s.. — Bibliogr. s. 95–100. — ISBN 978-83-7269-268-9. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 338. Materiały zawierające fazę międzymetaliczną {β-NiAl}–otrzymywanie i odporność chemiczna w wysokich temperaturachMaterials with the {β-NiAl} intermetallic phase–manufacturing and environmental resistance at high temperature / Elżbieta GODLEWSKA ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, 2001. — 92 s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 68). — Bibliogr. s. 89–92

  top page [top page]

 339. Mathematical and physical simulation of the properties of hot rolled products / J. G. Lenard, M. PIETRZYK, L. Cser. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1999. — 364 s.. — Bibliogr. s. 329–351

  top page [top page]

 340. Matury i egzaminy wstępne[Examination for the secondary-school certificate and initial examinations] / Stanisław BIAŁAS. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 52 s.. — Bibliogr. s. 52

  top page [top page]

 341. Mechanika ogólna – dynamika : wykłady i ćwiczenia prof. Józefa Giergiela[General mechanics – dynamics] / oprac. Andrzej KLEPKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. — Kraków : KRiDM AGH, 2004. — 168 s.

  top page [top page]

 342. Mechanizacja transportu wewnętrznego odlewni[Mechanization of materials handling of foundries] / Mirosław GREGORASZCZUK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 178, [2] s.. — Bibliogr. s. 169

  top page [top page]

 343. Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie[Interaction of rock bolts and rock mass in the light of its geology] / Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2001. — 188, [1] s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 8). — Bibliogr. s. 163–[189]

  top page [top page]

 344. Mechanizmy, pomiary i analiza wyładowań niezupełnych w diagnostyce układów izolacyjnych wysokiego napięcia[Mechanisms, measurements and analysis of partial discharges in high voltage systems diagnostic] / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. — Warszawa : Wydawnictwo IPPT PAN, 2001. — 311 s. — Bibliogr. s. 277–306

  top page [top page]

 345. Media @ Internet : szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006[Media @ Internet : philosophical and medial essays 2000–2006] / Ignacy Stanisław FIUT. — Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2006. — 217 s.

  top page [top page]

 346. Media, kobieta i śmiechMedia, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — 120 s. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-7464-101-0

  top page [top page]

 347. Medialne i społeczne aspekty filozofiiMedial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 159 s. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-89388-99-5

  top page [top page]

 348. Medical image understanding technology : artificial intelligence and soft-computing for image understanding / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2004. — VIII, 156 s. — (Studies in Fuzziness and Soft Computing ; vol. 156). — Bibliogr. s. 145–149

  top page [top page]

 349. Metallurgy on the turn of the 20th [twentieth] century / ed. K. ŚWIĄTKOWSKI ; co-eds.: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, Z. Moser ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — 436 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 350. Metalurgia spawania[Metallurgy of welding] / Edmund TASAK. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2008. — 567, [1] s.. — Bibliogr. s. 553–561. — ISBN 978-83-923191-1-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 351. Method of Monte Carlo grid for data analysis / M. FILIPOWICZ, V. M. Bystritsky, P. E. Knowles, F. Mulhauser, J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2004. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0412055 [2005-02-19]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0412055). — Abstr.

  top page [top page]

 352. Methodologies and applications of Virtual Power Plant : new environment for Power Plant elements modeling / Tomasz BARSZCZ, Piotr Czop. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2007. — 242, [1] s.. — Bibliogr. s. 239–[243]. — ISBN 978-83-7204-661-1

  top page [top page]

 353. Metody aktywne redukcji hałasu[Active noise control methods] / Zbigniew ENGEL, Grzegorz Makarewicz, Leszek Morzyński, Wiktor M. Zawieska. — Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001. — 151, [1] s.. — Bibliogr. s. 146–150

  top page [top page]

 354. Metody geofizyki otworowej : pomiary i interpretacja[Well logging : measurement and intepretation] / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Tomasz ZORSKI. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999. — 248, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1554). — Bibliogr. s. 235–[249]

  top page [top page]

 355. Metody i systemy określania wartości nieruchomości[Real estate appraisal methods and systems] / Józef CZAJA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 182, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–183

  top page [top page]

 356. Metody i systemy szacowania nieruchomości[Methods and systems of real estate valuation] / Józef CZAJA. — Kraków : KOMP-SYSTEM, Józef Czaja, 1999. — 264 s.. — Bibliogr. s. 261–264

  top page [top page]

 357. Metody komputerowego wspomagania montażu mechanicznego w elastycznych systemach produkcyjnych[Computer-aided mechanical assembly planning methods in flexible manufacturing systems] / Piotr ŁEBKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 183, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1616). — Bibliogr. s. 179–[184]

  top page [top page]

 358. Metody natężeniowe w analizie elementów konstrukcyjnychIntensity methods in analysis of constructional elements / Jacek CIEŚLIK. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — 124, [2] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 114). — Bibliogr. s. 116–124, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 359. Metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja[Computational methods and their computer realization] / Boguslaw BOŻEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 264 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0152). — Bibliogr. s. 258–261

  top page [top page]

 360. Metody oczyszczania ścieków miejskich[Purification methods of the municipal wastes] / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 97, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0328). — Bibliogr. s. 92–[98]. — ISBN 978-83-7464-222-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 361. Metody poprawiania jakości estymacji parametrów modeli modalnych[Methods of quality improvement of modal model parameters estimation] / Joanna IWANIEC. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005. — 176 s.. — Bibliogr. s. 171–176

  top page [top page]

 362. Metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów[Methods of oil exploration from wells] / Ludwik SZOSTAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Rafał WIŚNIOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 351, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0002). — Bibliogr. s. 351–[352]

  top page [top page]

 363. Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny[Tracer methods in hydrology : a methodological guide] / pod red. Andrzeja Zubera, przy współpr. Kazimierza RÓŻAŃSKIEGO i Wojciecha Ciężkowskiego ; Ministerstwo Środowiska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — 402 s.. — Bibliogr. s. 191–234, Indeksy. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 978-83-7493-313-1

  top page [top page]

 364. Metody zarządzania odnową miast : praca zbiorowaMethods for the management of city revitalisation / pod red. Piotra KLECZKOWSKIEGO. — Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2008. — 194 s.. — Bibliogr przy rozdz. — ISBN 978-83-88866-49-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 365. Metody zwiększenia efektywności energetycznej w jednostkach budżetowych – koncepcja PICO : Public Internal Performance Commitments[Methods for enhancing energy efficiency in public institutions – a PICO concept] / Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz FIGÓRSKI. — Kraków : ZamKor, Spółka Jawna, 2005. — 46 s.. — Bibliogr. s. 46

  top page [top page]

 366. Metodyka badań sejsmicznych[Methods of seismic investigations] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. — 289, [2] s.. — Bibliogr. s. 282

  top page [top page]

 367. Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z wykorzystaniem technik górniczychMethodology of complex revitalization, adaptation and restoration procedures of underground sites of historic significance with the application of mining technology / Tadeusz MIKOŚ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 347, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0163). — Bibliogr. s. 337–[348], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 368. Metodyka oceny anizotropii skał na podstawie badań laboratoryjnych, danych z profilowań geofizycznych i pomiarów sejsmicznychMethodology of rocks anisotropy on the grounds of laboratory testing, well logs data and seismic surveys / Jadwiga Zalewska, Arkadiusz Buniak, Irena Gąsior, Dariusz Cebulski, Kamila WAWRZYNIAK ; Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008. — 95 s. — (Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 149). — Bibliogr. s. 93–95, Streszcz., Summ. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 369. Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych : poradnik metodyczny[Methods of determination of admissible volume of extracted groundwater] / Stanisław Dąbrowski [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI (kier. nauk.). — Warszawa : Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2004. — 298 s.. — Bibliogr. s. 290–294, Indeks

  top page [top page]

 370. Metodyka zrównoleglania algorytmów przetwarzania i analizy obrazów w systemach przepływowych : rozprawa doktorska[On paralellization of machine vision algorithms in data-stream-driven system] / Mirosław JABŁOŃSKI ; promotor: Marek Gorgoń ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. — Kraków : AGH, 2009. — III, 147 k.. — Bibliogr. k. 121–129. — Dostępna także w wersji elektronicznej. — Tryb dostępu: {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10120/full10120.pdf} [2011-02-24]

  top page [top page]

 371. Między gminą Radgoszcz a resztą Europy : ku antropologii transmigracjiBetween Radgoszcz parish and the rest of Europe : towards an anthropology of transmigration / Łukasz KRZYŻOWSKI. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 175, [1] s.. — Bibliogr. s. 148–158, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 372. Między przemocą a godnością : teoria polityczna Harolda D. LasswellaBetween violence and dignity : the political theory of Harold D. Lasswell / Leszek PORĘBSKI. — Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. — 336 s. — (Societas ; 6). — Bibliogr. s. 309–329, Summ., Indeks

  top page [top page]

 373. Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych[International metals and minerals markets] / Roman MAGDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 125, [2] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1575). — Bibliogr. s. [127]

  top page [top page]

 374. Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych : nauka i technika górnicza[International metals and minerals markets] / Roman MAGDA. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 181 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0181). — Bibliogr. s. 181

  top page [top page]

 375. Mikrospołeczność informacyjna  : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Information microcommunity : on the base of the Internet student's campus of the Academy of Mining and Metallurgy in Kraków] / pod red. Lesława H. HABERA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 232, [2] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 376. Mineralizacja serca i dużych naczyń[Heart and large vessels mineralization] / Maciej PAWLIKOWSKI, Roman Pfitzner ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. — 142 s. : il. kolor.. — Bibliogr. s. 123–131

  top page [top page]

 377. Mineralogia i geochemia środowiskaEnvironmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej MANECKI]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — 101, [1] s. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 378. Mineralogia kości[Mineralogy of bones] / Maciej PAWLIKOWSKI, Tadeusz Niedźwiedzki. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Oddział, 2002. — 111 s., [19] s. fot. — Bibliogr. s. 103–111

  top page [top page]

 379. Minerals of Poland / Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK ; transl. Andrzej Skowroński. — Cracow : Publishing House Antykwa, 1999. — 136, [2] s.. — Indeks

  top page [top page]

 380. Minerały ciężkie z dolnokarbońskich wulkanoklastyków Pomorza Zachodniego (strefa Koszalin–Chojnice)Heavy minerals from Lower Carboniferous volcaniclastics of Western Pomerania (Koszalin–Chojnice zone) / Katarzyna Godyń, Tadeusz RATAJCZAK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 75, XXXII s., [4] k. złoż. — (Prace Geologiczne = Geological Transaction / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; ISSN 0079-3361 ; 154). — Bibliogr. s. 71–73, Abstr. — ISBN 978-83-60195-91-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 381. Minimalizacja przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych : poradnik[Minimize of industrial noise hazards] / Zbigniew ENGEL, Janusz PIECHOWICZ, Dariusz Pleban, Lesław STRYCZNIEWICZ. — Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut Badawczy, 2005. — 206 s.. — Bibliogr. s. 197–200

  top page [top page]

 382. Mitigation of voltage unbalance, No 5 [Dokument elektroniczny] / Zbigniew HANZELKA. — [Brussels : European Copper Institute, 2005]. — 16 s. — Tryb dostępu: http://www.leonardo-energy.org/webfm_send/498. — (Guide for electrical design engineers). — Bibliogr. s. [16]. — Poradnik opracowany w ramach Leonardo Power Quality

  top page [top page]

 383. Model niszczenia skał stropowych górotworu będącego źródłem intensywnych zjawisk dynamicznych[A roof rock failure model for the rock mass being a source of intense dynamic events] / Jan WALASZCZYK, Jan Drzewiecki, Grzegorz Mutke. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 99 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 10). — Bibliogr. s. 97–99

  top page [top page]

 384. Model' strategii sbalansirovannogo energetičeskogo razvitiâ edinic mestnogo samoupravleniâ v Moldove kak element strategii regional'nogo razvitiâ : pol'skij opyt dlâ Moldovy : rukovodstvo[Strategy model of sustainable energy for local government in Moldova as a component for regional development strategy : Polish experiences for Moldova : administration] / red. Ivona Korohoda ; aut.: Edvard Then, Marek Hojnovski, Petr Soltysek, Slavomir Obidzin'ski, Miroslav Ânovski, Zdzislav Zomber, Tomasz ŚLIWA, Rafal Stanek. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités”, 2007. — 183 s.. — ISBN 978-83-924306-3-6

  top page [top page]

 385. Modele i analizy w systemach informacji przestrzennejModels and analyses in the spatial information systems / Konrad ECKES. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 96, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0221). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 386. Modele i metody inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Models and methods of real-time software engineering] / Tomasz SZMUC. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 278, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0016). — Bibliogr. s. 273–[279]

  top page [top page]

 387. Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego[Mathematical models, structures and algorithms of supervisory computer control] / Jan Tadeusz DUDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 429 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0089). — Bibliogr. s. 404–422, Indeks

  top page [top page]

 388. Modele o parametrach zmiennych maszyn indukcyjnych, ich własności i zastosowanie : rozprawa doktorska[Induction motor models with variable parameters, their properties and applications] / Waldemar MILEJ ; promotor: Wiesław Jażdżyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Maszyn Elektrycznych. — Kraków : AGH, [2007]. — 119 k.. — Bibliogr. k. 114–119. — Dostępna także w wersji elektronicznej. — Tryb dostępu: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9765/full9765.pdf

  top page [top page]

 389. Modelling dynamics in process and systems / eds. Wojciech MITKOWSKI, Janusz Kacprzyk. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — XII, 188 [1] s. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; 180). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN 978-3-540-92202-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.5


  top page [top page]

 390. Modelowania sejsmiczne jako narzędzie weryfikacji poprawności interpretacji sejsmostratygraficznej [Dokument elektroniczny][Seismic modelling as a verification toll of seismostratigraphic interpretation correctness] / Edyta FRANKOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tryb dostępu: {http://galaxy.uci.agh.edu.pl/ kngokpan/abstrakty/Frankowicz_Edyta.pdf} [2005-03-22]. — Abstrakty referatów posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. — 5 s.. — Bibliogr. s. 5

  top page [top page]

 391. Modelowanie bryłowe części maszyn przy użyciu modułu {\em Part Design} systemu CATIA v.5[Solid modeling with the use of {\it Part Design} module of CATIA v.5] / Zbigniew ŚLIWA. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn, 2004. — 168 s.

  top page [top page]

 392. Modelowanie dyfuzji w układach wieloskładnikowychModelling of diffusion in multicomponent systems / Robert FILIPEK. — Kraków : PTC, 2005. — [różna numeracja stron]. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 90). — Bibliogr. s. 115–117, Summ.

  top page [top page]

 393. Modelowanie i analiza sieci telekomunikacyjnych : materiały z wykładów dla studentów IV roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr letni 2005/2006[Modelling and analysis of telecommunications networks] / Zdzisław PAPIR. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005]. — 96 s.

  top page [top page]

 394. Modelowanie i analiza sieci telekomunikacyjnych : materiały z wykładów dla studentów IV roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr letni 2006/2007[Modelling and analysis of telecommunications networks] / Zdzisław PAPIR. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — 96 s.

  top page [top page]

 395. Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń[Modelling and optimization of mine elements] / Roman MAGDA. — Kraków : Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 1999. — 117, [1] s. — (Seria z Lampką Górniczą ; 3). — Bibliogr. s. 117–[118]

  top page [top page]

 396. Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych. Cz. 1, Systemy markowskie[Modelling and optimization of queueing systems. Pt. 1, Markov systems] / Bogusław FILIPOWICZ. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2006. — 315 s.. — Bibliogr. s. 311–315

  top page [top page]

 397. Modelowanie i symulacja układów elektrycznych w Matlabie : przykłady[Modelling and simulation of electrical systems in Matlab : examples] / Ryszard KLEMPKA, Romana SIKORA-ILIEW, Antoni STANKIEWICZ, Bogusław ŚWIĄTEK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 206, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0245). — Bibliogr. s. 206–[207]. — ISBN 978-83-7464-112-8

  top page [top page]

 398. Modelowanie i symulacje kinematyczne złożonych układów mechanicznych w systemie CATIA V5[Modelling and simulations of complex mechanical systems in CATIA V5 / Zbigniew ŚLIWA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008. — 112 s.. — Bibliogr. s. 105. — ISBN 978-83-7204-724-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 399. Modelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnychThe mathematical modelling of mineral processing technological systems / pod red. Tadeusza TUMIDAJSKIEGO ; aut.: Tadeusz TUMIDAJSKI, Krystian Kalinowski, Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Jacek KUNYSZ, Wiesław MĄCZKA, Daniel SARAMAK, Tomasz NIEDOBA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 126, [2] s., [4] s. tabl.. — Bibliogr. s. 123–125, Abstr.

  top page [top page]

 400. Modelowanie procesów filtracji[Groundwater modelling] / Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , 2009. — 149, [1] s.. — Bibliogr. s. 148–[150]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 401. Modelowanie sejsmiczne[Seismic modeling] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 234, [1] s.. — Bibliogr. s. 233–[235]

  top page [top page]

 402. Modelowanie zjawisk falowych[Modelling of wave phenomenon] / Mariusz ZIÓŁKO. — Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, 2000. — 120, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0005). — Bibliogr. s. 115–118. — Indeks. — Summ.

  top page [top page]

 403. Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicyThe complex utilization and protection of balneological resources in the region of Cracow – a model study / red. nauk. Roman NEY ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  Energią. Zakład Sozologii. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — 166 s. — Bibliogr. s. 155–161, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 404. Modulation and detection : materiały do wykładów dla studentów III roku : rok akademicki 2007/2008Modulacja i detekcja / Zdzisław PAPIR ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Kierunek elektronika i telekomunikacja. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — [4], 93 s.. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-88309-17-5. — Na okł.: Materiały dydaktyczne dla studentów III roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr zimowy 2007/2008

  top page [top page]

 405. Modyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo-grafitowych metodą PCVIModification of microstructure of carbon-graphite materials using Pressure-Pulsed Chemical Vapour Infiltration method (PCVI) / Stanisława JONAS, Stanisława KLUSKA, Edward WALASEK ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, 2001. — 91 s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 61). — Bibliogr. s. 85–90, Summ.

  top page [top page]

 406. Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałeModyfied magnesia refractory materials / Jacek SZCZERBA. — Kraków : PTC, 2007. — 204. s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 99). — Bibliogr. s. 198–202. — ISBN 978-83-60958-05-6.

  top page [top page]

 407. Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych : metody badań : praca zbiorowa / pod kier. Bogusława Kazimierskiego i Andrzeja Sadurskiego ; aut.: Tadeusz Hordejuk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Bogusław Kazimierski, Jacek MOTYKA, [et al.] Jadwiga SZCZEPAŃSKA ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — 214 s. — Bibliogr. s. 207–214

  top page [top page]

 408. Monitorowanie i optymalizacja zużycia energii cieplnej w AGH : sprawozdanie z realizacji Grantu Uczelnianego Zamawianego (GUZ). Cz. 1 : (zadania 1-3,5)[Monitoring and optimization of heat energy consumption at the University of Mining and Metallurgy : the report on the University Research Grant] / oprac. Wojciech GREGA przy współpr. z Krzysztofem KOŁKIEM i Piotrem BANIĄ ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : AGH KA, 2002. — 27, [2] s

  top page [top page]

 409. Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemyMoral dilemmas of Poles in postmodernity : selected issues / pod red. Agaty MAKSYMOWICZ. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 400 s.. — Bibliogr. s. 371–398, Summ. — ISBN 978-83-7688-000-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 410. Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie[Morality and immorality : drafts about policy and society] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 186, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185)

  top page [top page]

 411. Możliwości kompleksowego recyklingu odpadowych płuczek wiertniczych[Possibilities of complex recycling of drilling fluids waste] / Aleksandra JAMROZIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 103, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0356). — Bibliogr. s. 97–[104]. — ISBN 978-83-7464-272-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 412. Możliwości ograniczenia i metody zagospodarowania odpadów z procesów odlewniczych : informator dla odlewni : praca zbiorowa[The possibilities of reducing and the methods of management foundry process wastes] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Jan MAŁOLEPSZY, Marek GAWLICKI, Rafał DAŃKO, Zdzisław PYTEL, Artur ŁAGOSZ, Beata GRABOWSKA ; red. Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009. — 154 s.. — ISBN 978-83-60958-48-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 413. Muon capture by {^{3}He} nuclei followed by proton and deuteron production / V. M. Bystritsky, V. F. Boreiko, M. FILIPOWICZ, V. V. Gerasimov [et al.], J. WOŹNIAK. — [Ithaca : Cornell University Library], 2003. — Ekran 1–17. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0307020 [2005-02-19]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0307020). — Bibliogr. ekran 16–17, Abstr.

  top page [top page]

 414. Narodowcy : z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947[A Short outline of National Movement history in Poland 1944–1947] / Lucyna KULIŃSKA. — Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. — 268 s.. — Bibliogr. s. 248–258, Indeks

  top page [top page]

 415. Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa[Tools of controlling in the enterprise] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ i Arkadiusza KUSTRY. — Warszawa : VIZJA PRESS & IT, 2007. — 289 s. — (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). — Bibliogr. przy rozdz. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-60283-91-5

  top page [top page]

 416. Networked media of the future / Alvarez Federico [et al.], GREGA Michał, Guerrero Carmen [et al.], LESZCZUK Mikołaj, Lim Mingyu [et al.], ROMANIAK Piotr, Tekalp Murat [et al.] ; European Commission. Information Society and Media. — Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. — 92, [4] s.. — Bibliogr. s. 86–87. — ISBN 978-92-79-06864-5

  top page [top page]

 417. NeuroMet'99 : zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi : materiały 3. [trzeciego] seminarium. Kraków, 22 kwietnia 1999 r.[Proceedings III Seminar NeuroMet'99 : Artificial Neural Networks in Simulation and Control of Metallurgical Processes] / ed. Jan KUSIAK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metalurgii i Inzynierii Materiałowej. Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych ; Sekcja Teorii Procesów Plastycznej Przeróbki Metali Komitetu Metalurgii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 1999. — 76 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 418. Nieliniowe obwody elektryczne[Nonlinear electric circuits] / Stanisław MITKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 258, [1] s.. — Bibliogr. s. 255–[259]

  top page [top page]

 419. Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Warszawa –Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — 856, [2] s.. — Bibliogr. s. [857–858]. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis część. wg okł. — ISBN 978-83-924959-0-1

  top page [top page]

 420. Nieruchomości w Polsce : pośrednistwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — 952 s.. — Bibliogr. s. 949–952. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-924959-2-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 0.8


  top page [top page]

 421. Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznychThe new spirituality in monocultural and pluralistic societies / pod red. Katarzyny LESZCZYŃSKIEJ, Zbigniewa PASKA. — Kraków : NOMOS, 2008. — 219 s.. — Bibliogr. s. 189–202, Summ., Indeks. — ISBN 978-83-60490-69-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 422. Nowa koncepcja urabiania złóż miedzi, o miąższości poniżej 1 m, z wykorzystaniem diamentowej piły linowej : projekt badawczy nr 9 T12 A043 14 zrealizowany w latach 1998–2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych[New idea of copper-ore-mining (stoping with less than 1 metre) with the use of diamond wire] / kier. projektu Stefan KUKIAŁKA ; zespół aut.: Jan Butra, Jacek Jarosz, Jerzy KICKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Piotr Saługa, Eugeniusz Sobczyk, Konrad Wanielista ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — 98 s. — Bibliogr. s. 97–98

  top page [top page]

 423. Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich[New legal acts and standards related to safety of cableways and ski lifts] / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 154 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 424. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii : zrównoważone systemy energetyczne[New trends in production and exploitation of energy : energy balanced systems] / pod red. Waldemara Wójcika ; aut.: Jacek BANAŚ [et al.], Bogusław MAZURKIEWICZ [et al.], Maciej PAWLIKOWSKI [et al.], Wojciech SOLARSKI, Henryka Danuta Stryczewska, Piotr Tomczyk, Zbigniew Turlej, Marian Wiatowski, Tomasz Wiltowski, Grzegorz Wojtasiewicz [et al.] ; Scientarum Lublinensis Societas, Politechnika Lubelska, JEN. — Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005. — 285 s.. — Bibliogr. s. 281–285

  top page [top page]

 425. Nowe modele i algorytmy teorii gier kooperacyjnych dla problemu przejęcia spółek giełdowych : rozprawa doktorska[New models and algorithms of cooperative game theory for takeover] / Izabella STACH, Cesarino Bertini, promotor: Tadeusz Sawik. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania, 2004. — 372 s.. — Bibliogr. s. 333–366

  top page [top page]

 426. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem[New trends and challenges in the personnel management] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — 288 s., Indeks. — (HR). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 427. Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowegoNew results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. odpowiedzialny: Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — 151 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 41). — Bibliogr. przy rozdz. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.

  top page [top page]

 428. Nowoczesna administracja skarbowa, T. 3[Modern financial administration, Vol. 3] / red. nauk. Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski ; Krajowa Administracja Skarbowa. — Warszawa : Ministerstwo Finansów, cop. 2007. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7251-842-2

  top page [top page]

 429. Nowoczesne czujniki elektrochemiczne : rozprawa habilitacyjna[Modern electrochemical sensors] / Jan MIGDALSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — Kraków : [AGH WIMiC], 2002. — 69 s. — Bibliogr. s. 61–69

  top page [top page]

 430. Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych (zastosowania techniczne). Cz. 2 : praca zbiorowa[New scientific research to examine vibro-acoustic process] / Autorzy: Robert BARAŃSKI, Jacek Dziurdź, Radosław Pakowski, Grzegorz Żywica, Wojciech BATKO, Zbigniew Dąbrowski ; pod red.: Wojciecha BATKO, Zbigniewa Dąbrowskiego ; Instytut Technologii Eksplotacji – Państwowy Instytut Badawczy. — Radom : 1578. Wydawnictwo ITE – PIB, 2006. — 109 s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 431. Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniuModern methods and techniques in management / red. nauk. Jan T. DUDA, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 316 s., Skorowidz autorów. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 432. Numeryczna analiza pola gęstości prądu i temperatury w ogniwie paliwowym : praca doktorska[Numerical analysis current density and temperature fields in fuel cell] / Paweł SCHMIDT ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektroniki Automatyki Informatyki i Elektrotechniki. Katedra Elektrotechniki. — Kraków : [s. n.], 2005. — 134 s.. — Bibliogr. s. 132–134, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 433. Numeryczne modele w przeróbce plastycznej i wymianie ciepła[Numerical models of plastic forming and heat exchange] / Zbigniew MALINOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 256, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0144). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 434. Nuovi modelli e algoritmi della teoria dei giochi cooperativi per le scalate al controllo azionario : tesi di dottorato[New models and algorithms of cooperative game theory for takeover] / Izabella STACH, Cesarino Bertini, relatore: Tadeusz Sawik. — Cracovia : AGH University of Science and Technology. Facolt\`{a} di Management, 2004. — 367 s.. — Bibliogr. s. 328–361

  top page [top page]

 435. O fizyce i energii jądrowej[On the nuclear physics and energy] / Bohdan DZIUNIKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 269, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0026). — Bibliogr. s. 255–258, Indeks

  top page [top page]

 436. O jeden takson za dużo : rasa jako kategoria społecznie problematyczna[A taxon too many : race as a debatable category] / Radosław TYRAŁA. — Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. — 178, [2] s.. — Bibliogr. s. 175–[179]. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-88164-90-2

  top page [top page]

 437. Oblicza etniczności : studia teoretyczne i empiryczne[Faces of ethnicity : theoretical and empirical essays] / Janusz MUCHA. — Kraków : Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”, 2005. — 392 s.. — Bibliogr. s. 361–384, Indeksy

  top page [top page]

 438. Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1[Faces of Cracow sociology] / pod red. Wojciecha PAWNIKA i Grzegorza Brydy. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 197 s. — (Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — ISBN 978-8360490-83-9; ISBN 978-83-901500-2-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 1.5


  top page [top page]

 439. Ocena deformacji podłoża i budynku kościoła p. w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu[The evaluation of ground and the building of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church deformations in Inowroclaw] / Zbigniew SZCZERBOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2008. — 40, [55] s.. — Bibliogr. s. 40

  top page [top page]

 440. Ocena ekonomiczna złóż rud[Economic evaluation of ore deposits] / Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 127, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0088). — Bibliogr. s. 123–[128]

  top page [top page]

 441. Ocena i kształtowanie bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Assessment and creation of safety of mining shaft hoists] / red. Józef KULECZKA. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 200 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; 15). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 442. Ocena użyteczności metod analizy kognitywnej w wybranych systemach informacyjnych : rozprawa doktorska[Usefulness assessment of cognitive analysis methods in selected IT systems] / Lidia OGIELA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki. — Kraków : [AGH WEAIiE], 2005. — 100 s.. — Bibliogr. s. 89–98

  top page [top page]

 443. Ocena wpływu przemysłu odlewniczego na klimat akustyczny środowiska[Estimate of founding industry influence for the environment acoustic climate] / Zbigniew ENGEL, Janusz ZALEWSKI, Jan SIKORA, Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ, Jerzy KARWACKI, Marian Robakowski. — Warszawa : PIOŚ, 1998. — 74 s. — (Biblioteka Monitoringu Środowiska / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska). — Bibliogr. s. 72–74

  top page [top page]

 444. Ocena zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytegoBuilding damage risk assessment method based on fuzyy inference system / Agnieszka MALINOWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 107 [3] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823). — Bibliogr. s. 101–107. — ISBN 978-83-60195-52-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 445. Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy[The protection against noise and vibrations in working environment] / pod red. Danuty Augustyńskiej, Wiktora M. Zawieski ; aut. Danuta Augustyńska, Zbigniew ENGEL [et al.]. — Warszawa ; Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999. — 228 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 446. Ochrona własności intelektualnej w Niemczech : zbiór aktów normatywnych. Cz. 2Schutz des geistigen Eigentums in Deutschland : Sammlung der normativen Akten. Tl. 2 = [Protection of intellectual property in Germany : normative acts. Pt. 2] / wybór i przekład z języka niemieckiego Robert ROGALA. — Wrocław : BeTeR, 1997. — VII, [1], 296 s.. — Tekst pol.-ger.

  top page [top page]

 447. Ochrona własności intelektualnej w Niemczech : zbiór aktów normatywnychSchutz des geistigen Eigentums in Deutschland : Sammlung der normativen Akten = [Protection of intellectual property in Germany : normative acts] / wybór i przekład z języka niemieckiego Robert ROGALA. — Wrocław : Komputerowa Asocjacja Informacyjna BOGART, 1996. — VIII, 373 s.. — Tekst pol.-ger.

  top page [top page]

 448. Od pasywnych do aktywnych źródeł danych i wiedzy : zdecentralizowany system informacyjno-decyzyjny dla wspomagania technologii odlewniczejFrom pasive to active sources of data and knowledge : decentralised information-decision system to aid foundry technologies / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Informatyki, 2002. — 103 s. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 449. Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-HutniczejFrom the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny SIWIK, Lesława H. HABERA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — [559] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-214-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 450. Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznejFrom the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny SIWIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 459, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-133-3

  top page [top page]

 451. Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów[From theory to digital signal processing] / Tomasz P. ZIELIŃSKI. — Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2002. — XIV, [1], 576 s.. — Bibliogr. s. 567–574

  top page [top page]

 452. Od Złotego Potoku do Ojcowa : szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. / pod red. Józefa Partyki i Andrzeja Tyca : przewodnik sesji terenowych odbywanych w ramach konferencji: Ogólnopolskie znaczenie dla polskiej nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : Złoty Potok – Ojców, 16–19 czerwca 2004  r. oraz Ogólnopolskiego zlotu krajoznawców : Olkusz, 8–11 lipca 2004 r. w ramach obchodów 150. rocznicy ,,wyprawy naturalistów” do Złotego Potoku i Ojcowa[From Złoty Potok to Ojców : following the track of 1854 year Naturalists Expedition] / Marek Broda, Andrzej Czylok, Ireneusz FELISIAK, Anna GADOMSKA, Aleksandra Goniewicz, Michał Gradziński, Jarosław KĘDZIERSKI, Stanisław Kołodziejski, Marcin KRAJEWSKI, Katarzyna KRÓL, Jacek MATYSZKIEWICZ, Stefan Michalik [et al.] ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : Oddział PTTK w Ojcowie ; Ojcowski Park Narodowy, 2004. — 162, [1] s.. — Bibliogr. s. 145–158, Indeks

  top page [top page]

 453. Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C\#[Discovering neural network properties by means of C\# programs] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper ; Polska Akademia Umiejętności. Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych. — Kraków : PAU, 2007. — 426 s.. — ISBN 978-83-60183-53-3. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 454. Odległe planety w Układzie Słonecznym[Distant planets in the Solar System] / Tadeusz Z. DWORAK, Jerzy M. Kreiner. — Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. — 113 s.. — Bibliogr. s. 103

  top page [top page]

 455. Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych[Reduction of electricity losses in electrical distribution networks] / pod red. Jerzego KULCZYCKIEGO ; aut.: Janusz Horak [et al.], Jerzy KULCZYCKI, Janusz BROŻEK, Waldemar SZPYRA [et al.]. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2002. — 355 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 83-903073-7-5

  top page [top page]

 456. Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej : pojęcia i zasady[Estimation of quantity of exploited ore for evaluation of royalty : general rules and terminology] / Joanna KULCZYCKA, Marek NIEĆ, Ryszard UBERMAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 57, [1] s.. — Bibliogr. s. 57–[58]

  top page [top page]

 457. Ołów i cynk w środowisku oraz rola mokradeł w ich usuwaniu [Lead and zinc in environment and role of wetlands in their removal] / Włodzimierz WÓJCIK, Howard T. Odum, Łukasz Szilder. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 137, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0154). — Bibliogr. s. 131–[138]

  top page [top page]

 458. On the deductive world / Eugeniusz BOBULA. — Cracovia : Societas Scientiarum “Disputationes Academicae” in Universitate Iagiellonica, 2000. — [6], 87, [7] s.. — Bibliogr. s. [90]

  top page [top page]

 459. On the reversibility of processes : on the structure of mass / Eugeniusz BOBULA. — Cracovia : Societas Scientiarum “Disputationes Academicae” in Universitate Iagiellonica, 1997. — [4], 90, [5] s.. — Bibliogr. s. [91–93]

  top page [top page]

 460. On the selected problems of accelerator-driven systems for transmutation / ed. S. TACZANOWSKI ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques. — Cracow : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques, 1999. — 65 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 461. Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych (823206)[An operator of plastics floaming devices (823206)] / Barbara SZARANIEC, Ewa STODOLAK ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny. SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007. — 19 s. — (Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). — ISBN 978-83-7204-503-4

  top page [top page]

 462. Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wyciągowych współpracujących z tymi belkami : praca zbiorowa. Cz. 1[Development of the new methods of designing movable fender beams and overwind structures in head frames mating with] these beams. Pt. 1 / pod red. Józefa HANSLA. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 100 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; 14). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 463. Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań[Optimization : chosen methods with examples of applications] / Jan KUSIAK, Anna Danielewska-Tułecka, Piotr OPROCHA ; red. nauk. Jan KUSIAK. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. — X, [2], 304 s.. — Bibliogr. s. 298–301, Indeks. — ISBN 978-83-01-15961-0

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 464. Optymalizacja i sterowanie systemów dynamicznych[Optimization and control of dynamic systems] / Henryk GÓRECKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — VI, 766, [1] s., Indeks. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0170) ; (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; t. 9). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 465. Optymalizacja produkcji w przykładach na CD [Dokument elektroniczny] : wskazówki i sposoby usprawniajace procesy produkcyjne w firmie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe[The optimization of production in examples on CD] / Marek DUDEK, Kamil CZAJKA, Jacek OBRZUD. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — [690] ekranów. — Wymagania systemowe: Windows 98/Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów potwierdzona oświadczeniem Kierownika Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją Wydziału Zarządzania. — ISBN 978-83-7537-010-2

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 466. Organizaciâ predprinimatel'skoj deâtel'nosti na osnove delovoj igry ,,Korporaciâ-Plûs”[Organization of enterprise activity on the business game base “Corporation Plus”] / Kostûhin Ûrij Ûr'evič, SOLIŃSKI Bartosz, Volkov Mihail Nukolaevič, Kostygova Lûdmila Aleksandrova ; red. G. B. Preobrazenskaâ ; Federal'noe agentstvo po obrazovaniû, MISiS. Tehnologičeskij universitet. Kafedra ekonomiki i menedzmenta. — Moskva : Izdatel'stvo ,,Učeba”, 2006. — 57, [2] s. — (Učebno-metodičeskoe posobie / Moskovskij gosudarstvennyj institut stali i splavov MISiS. Tehnologičeskij universitet. Kafedra ekonomiki i menedzmenta ; no. 308). — Bibliogr. s. 55–57

  top page [top page]

 467. Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej[The future organizations : chances and dangers in context of the European integration process] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Wojciecha PAWNIKA. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — XI, 594 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 468. Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-169-2

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 469. Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych[Disable people in Poland in 90's] / Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Barbara GĄCIARZ ; Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa : ISP, 2001. — 191, [6] s.

  top page [top page]

 470. Overcoming the barriers to e-health growth in Enlarged Europe / eds. Mariusz Duplaga, Krzysztof ZIELIŃSKI. — Kraków : Zdrowie i Zarządzanie, 2004. — 204 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 471. Państwo dla obywateli [Dokument elektroniczny] : plan rządzenia 2005–2009[The state for citizens : governing plan 2005–2009] / Wojciech Arkuszewski [et al.], Andrzej JAJSZCZYK, Maciej Jankowski [et al.] ; Instytut Państwa i Administracji. — Warszawa : Instytut Państwa i Administracji, 2005. — 263 s., Aneks. — Tryb dostępu: http://www.ipia.org.pl [2005-12-21]

  top page [top page]

 472. Paradoks egzystencji etycznej : inspiracje : Ingarden–Wojtyła–Tischner[The paradox of ethical existence : the inspirations : Ingarden–Wojtyła–Tischner] / Jan GALAROWICZ. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2009. — 534 s. — (Studia nad myślą Jana Pawła II / red. serii Jarosław Kupczak ; vol. 5). — Bibliogr. s. 525–526, Indeks. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 978-83-7438-226-7

  top page [top page]

 473. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą : nowy sposób wynagradzania i motywowania[Employee's participation in a firm management. New way of employee's motivation and remuneration] / Ewa BECK-KRALA. — Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. — 163 s.. — Bibliogr. s. 147–154

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 474. Petrogenesis of metavolcanites of the Southern part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen)Petrogeneza metawulkanitów południowej części Ziemi Wedel Jarlsberga (Spitsbergen) / Jerzy CZERNY. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999. — 88 s. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 86). — Bibliogr. s. 74–79. — Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 475. Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa[Lamellar tearing] / pod red. Artura BLUMA i Tadeusza Niezgodzińskiego ; [zespół autorów]: Artur BLUM, Adam KRUK, Stanisław Pajor, Tomasz Kubiak, Tadeusz Niezgodziński, Krzysztof Biliński, Stanisław DZIK, Ryszard Zieliński, Jan PIETRZYK, Kamil Haremski, Jan Zajączkowski. — Radom : Wydawnictwo Instutytu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — 203 s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7204-613-0

  top page [top page]

 476. Piece ceramiczne i szklarskie[Ceramic and gas furnaces] / Jerzy PIECH. — Wyd. 2 popr. i poszerz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 438, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0034). — Bibliogr. s. 405–408

  top page [top page]

 477. 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza SULIGI ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 478. 50 lat istnienia Katedry Automatyki AGH : osiągnięcia Katedry pod kierownictwem Profesora Henryka Góreckiego[50 years of the Chair of Automatic Control : achievements of the Chair under the lidership of Professor Henryk Górecki] / oprac. Henryk GÓRECKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — VI, 300 s.. — ISBN 978-83-7464-186-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 479. 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich : retrospekcja fotograficzna oparta na materiałach wystawy ,,Mieczysław Radwan – metalurg, historyk, założyciel Muzeum AGH” : 20.04.–30.04.2005, Kraków, Muzeum AGH[50 years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains] / pod red. Kazimierza Bielenina, Ireneusza SULIGI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 78, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0260)

  top page [top page]

 480. Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowychProduction planning and control in flexible assembly systems / Tadeusz SAWIK. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. — 256 s., Skorowidz. — (ESP. Elastyczne Systemy Produkcyjne). — Bibliogr. s. 242–250, Summ.

  top page [top page]

 481. Planowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnych : materiały do wykładu i projektu dla studentów kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH[Planning of telecommunication networks development] / Krzysztof WAJDA, Jan DERKACZ, Mirosław KANTOR. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — [144] s.. — ISBN 978-83-88309-37-3. — Na okł.: Materiały dydaktyczne dla studentów V roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr zimowy 2007/2008

  top page [top page]

 482. Plastyczna obróbka metali metodą elektrodynamiczną[Electrodynamic method the plastic working of metal] / Józef BEDNARCZYK. — Kraków : [s. n.], 2002. — 38 s. — Bibliogr. s. 38

  top page [top page]

 483. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych[Basic security and safety systems in intelligent buildings] / Jerzy MIKULIK. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. — 166 s. — (Budynek inteligentny : praca / pod red. Elżbiety Niezabitowskiej, T. 2). — Bibliogr. s. 163–166. — ISBN 83-7335-229-5

  top page [top page]

 484. Podstawy akustyki obiektów sakralnych[The basis of sacral objects acoustics] / Zbigniew ENGEL, Jacek Engel, Krzysztof KOSAŁA, Jerzy Sadowski. — Kraków–Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. — 395, [1] s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz). — Bibliogr. s. 387–[396]. — ISBN 978-83-7204-622-2

  top page [top page]

 485. Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi[Fundamentals of energy resources management] / Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Artur SKOCZEK, Adam SZURLEJ ; pod red. Eugeniusza MOKRZYCKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 422, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0133). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 486. Podstawy inżynierii projektowania odlewni[Basics of designing engineering of foundry] / Roman WRONA, Adam STAWOWY, Andrzej MACIOŁ. — cop. Kraków : R. Wrona, A. Stawowy, A. Macioł, 2006. — 214, [2] s.. — Bibliogr. s. 212–[215]

  top page [top page]

 487. Podstawy metrologii technicznej : laboratorium[Foundations of technical metrology : laboratory] / pod red. Józefa BEDNARCZYKA ; [aut. rozdz. 8.4 Jarosław KONIECZNY]. — Wyd. 2 popr. i rozsz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 163, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1591). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 488. Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazuFundamentals of metrology in oil and gas mining / pod red. Kazimierza TWARDOWSKIEGO ; aut.: Stanisław BEDNARZ, Mirosław RZYCZNIAK, Kazimierz TWARDOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 184, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0358). — Bibliogr. s. 179–185, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 489. Podstawy rachunkowości[The basics of accountancy] / Alina DYDUCH, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 153, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0137). — Bibliogr. s. 153–[154]

  top page [top page]

 490. Podstawy robotyki : wykłady prof. Józefa Giergiela[Basics of robotics] / Józef GIERGIEL, oprac. Tomasz BURATOWSKI. — [Kraków : Katedra Robotyki i Dynami Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2004]. — 153 s.. — ISBN 83-916598-0-1

  top page [top page]

 491. Podstawy socjologii i psychologii[Fundamentals of sociology and psychology] / pod red. Andrzeja AUGUSTYNKA i Agaty MAKSYMOWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 165 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 492. Podziemne magazyny gazu w zaniechanych kopalniach węgla : praca zbiorowaUnderground gas storage in abandoned coal mines / Autorzy: Jacek BLICHARSKI, Jarosław Chećko, Adam Frolik, Antoni Kidybiński, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Andrzej Nierobisz, Andrzej PALIŃSKI, Czesław RYBICKI, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Eleonora Solik-Heliasz, Stanisław STRYCZEK, Ludwik ZAWISZA, Albin Zdanowski ; pod red.: Antoniego Kidybińskiego i Jakuba SIEMKA ; Główny Instytut Górnictwa. Katowice. — Katowice : GIG, 2006. — 234 s.. — Bibliogr. s. 221–231, Normy i przepisy prawne s. 232–234, Abstr., Rez.

  top page [top page]

 493. Pokročilé energetické technologie – účinnost oběhu, emise a ekonomická analýza. Srovnávací studie : A04–03 Pokročilé energetické technologie – analýzy a hodnocení exergetické účinnosti, šíření[Modern power technologies – cycle efficiency, emission and economic analysis. A comparative study] / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA ; Vysoká Skola Bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VSB – Technická univerzita, 2008. — 76, [1] s.. — Bibliogr. s. 72–76. — Na s. tyt. dod.: Publikace zpracována v rámci řešení projektu – Evaluation, verification and interpretation of the environmental loads of the Czech Republic – INTERVIRON 2B06068 ; národní program výzkumu 2B06068 (INTERVIRON). Ocenění a interpretace odezvy ekosystému na environmentální zátěz v ČR. — ISBN 978-80-248-1658-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 494. Pokročilé energetické technologie – zplynování biomasy a odpad\uu : INTERVIRON 2B06068/ A 04-03 Ocenění a interpretace odezvy ekosystému na environmentální zátěz v ČR[Modern power technologies – gasifying of biomass and waste] / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA ; Vysoká Skola Bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VSB – Technická univerzita, 2007. — 96, [1] s.. — Bibliogr. s. 93–96. — ISBN 978-80-248-1613-5

  top page [top page]

 495. Poland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazmimierz TWARDOWSKI ; vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow : [AGH UST], 2008. — 611 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 9965-400-35-0

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.5


  top page [top page]

 496. Polimery w technologii płuczek wiertniczych[Polymers in drilling fluids technology] / Danuta BIELEWICZ, Edgar Bortel. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 63 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0030). — Bibliogr. s. 63

  top page [top page]

 497. Polish Journal of Mineral Resources : special volume issued at the 50th Anniversary of the Faculty of Geology Geophysics and Environment Protection of the University of Mining and Metallurgy in Kraków / red. Wojciech GÓRECKI. — Cracow : Geosynoptics Society ,,GEOS”, 2001. — 298 s. [tekst ang., pol.]. — Bibliogr. [przy rozdz.]

  top page [top page]

 498. Polish post-secondary schools and Canadian community colleges : a comparative study / Norman L. BUTLER. — [Germany] : LAP Lambert Academic Publishing, 2009. — 200 s.. — ISBN 978-3-8383-0841-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0


  top page [top page]

 499. Polish post-secondary vocational schools and Canadian community colleges [Dokument elektroniczny] / Norman L. BUTLER ; AGH University of Science and Technology. Cracow, Poland. — [Kraków : AGH UST, 2005]. — 196 ekranów. — Tryb dostępu: http://www.eric.ed.gov/ [2007-02-19]. — Bibliogr. ekran 188–196, Abstr. — Dysertacja

  top page [top page]

 500. Polski system bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowychThe mine hoist safety system in Poland / kom. nauk.-programowy zeszytu: Józef HANSEL (przewodn.), Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt KAWECKI, Adam KLICH, Stanisław WOLNY, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 136 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 31). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ., Abstr. — Zeszyt jest poświęcony pamięci Profesora Zygmunta Kaweckiego

  top page [top page]

 501. Polskie darniowe rudy żelazaPolish meadow ores / Tadeusz RATAJCZAK,Janusz Skoczylas ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1999. — 123 s., 6 s. fot.. — Bibliogr. s. 117–121. — Summ.

  top page [top page]

 502. Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia przepływu płynu[Measurement of pressure, velocity and flow rate of fluid] / Dawid TALER. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 303, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0190). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 503. Pomiar mechanicznych parametrów dróg oddechowych metodą wymuszania krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia : rozprawa doktorskaMeasurement of the mechanical parameters of human respiratory system using the method of short, negative pressure impulses : doctoral thesis / Piotr PIWOWAR ; promotor: Janusz Gajda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : AGH im. Stanisława Staszica, 2007. — [6], 131 s.. — Bibliogr. s. 125–131, Summ. — Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2007. — ISBN 83-918624-8-8

  top page [top page]

 504. Pomiary cieplne (zwężkowe) w przemyśle[Thermal measurements in industry] / Dawid TALER, Jacek Sokołowski. — Warszawa : Agenda Wydawnicza PAK, 2006. — 117 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 505. Pomiary testujące amplitudowych spektrometrów promieniowania jonizującego[Testing measurements of amplitude pulse nuclear spectrometers] / Paweł GRYBOŚ, Kazimierz KORBEL. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 110, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0312). — Bibliogr. s. 108–[111]. — ISBN 978-83-7464-195-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 506. Pompy ciepła : energia – ekologia – ekonomia[Heat pumps : energy – ecology – economy] / Ireneusz SOLIŃSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 101 [1] s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 15). — Bibliogr. s. 101–[102]

  top page [top page]

 507. Poradnik dla pracowników samorządowych uczestniczących w tworzeniu i użytkowaniu strategicznych map akustycznych : praca zbiorowa[Guidebook for local government employees participating in strategic noise maps creation and use] / pod red. Jana Kaźmierczaka ; aut.: Jan Kaźmierczak, Adam Lipowczan, Wojciech BATKO, Arkadiusz Boczkowski, Marek Komoniewski, Janusz Kompała, Barbara Rudno-Rudzińska, Krzysztof Rudno-Rudziński, Jacek WIERZBICKI ; Politechnika Śląska [etc.]. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — 77 s., [4]. — ISBN 978-83-61126-04-1

  top page [top page]

 508. Poradnik dla praktyków ochrony środowiska[Practice of environment protection - guide] / Barbara TORA, Anna Glajcar, Janusz Michalski. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 109 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0332). — ISBN 978-83-7464-226-2

  top page [top page]

 509. Poradnik dla producentów i użytkowników gazu[Manual for natural gas producers and users] / oprac. przez zesp. pod przewod. Zbigniewa Lorenca, Zbigniewa ŁUCKIEGO [et al.] ; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.. — Wyd. 3 poszerz. i uzup. — Warszawa : [PGNiG], 2000. — 134 s.

  top page [top page]

 510. Poradnik inżyniera elektryka, T. 2[Handbook of electrician engineer] / Jolanta Arendarska, Stanisław BACH, Zbigniew Białkiewicz, Kazimierz BISZTYGA, Tadeusz Citko [et al.], Aleksander DZIADECKI, Ryszard Dziworski [et al.], Tadeusz ORZECHOWSKI, Józef Ossowicki, Stanisław PIRÓG, Andrzej Pochanke, Władysław Polowczyk, Andrzej SENDERSKI, Ryszard Sikora, Ryszard Sochacki, Zbigniew Stein, Jan STROJNY, Andrzej Wolny, Jacek ZARUDZKI, Henryk ZYGMUNT. — Wyd. 3 zm.. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2007. — XVIII, 931 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks — ISBN 978-83-204-2936-7 całość ; ISBN 978-83-204-3292-3 tom 2

  top page [top page]

 511. Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa[Progress in continuous casting of steel] / pod red. Kazimierza MAMRO i Jana WYPARTOWICZA. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 140 s.. — Tekst pol.-ang. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 512. Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie[Looking for organizational identity in United Europe] / pod red. nauk. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG i Dagmary LEWICKIEJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 436 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 513. Potencjał naftowy złoża mezo-paleozoicznego w rejonie Bochnia–TarnówAssessment of crude oil potential of the mezo-paleosoic bed in the region of Bochnia–Tarnów based on the hydrocarbon generation and expulsion modeling / Lidia Dudek, Janusz Strzetelski, Dariusz BOTOR, Radosław Florek. — Kraków : IGNiG, cop. 2003. — 68 s. — (Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724 ; nr 122). — Bibliogr. s. 64–66, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 514. Powder metallurgy diamond tools / Janusz KONSTANTY. — Amsterdam [etc.] : ELSEVIER, 2005. — VIII, [2], 152 s. — (The Metal Powders Technology Series). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 515. Power quality application guide : harmonics, interharmonics 3.1.1 / Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ. — [Brussels : European Copper Institute ; Hemel : Copper Development Association, 2004]. — 20 s.. — Bibliogr. s. 15

  top page [top page]

 516. Powszechna encyklopedia filozofii. [T.] 6, Kr-Mc[General encyclopedia of philosophy. [Pt.] 6, Kr-Mc] / kom. nauk. Mieczysław A. Krąpiec [et al.] ; zesp. red. Andrzej Maryniarczyk [et al.] ; red. nauk. działów: Marek Czachorowski [et al.] ; aut. haseł: Marian Aleksandrowicz [et al.], Maciej ULIŃSKI, Monika Walczak [et al.]. — Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005. — 980 s.. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 517. Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Work and idleness – essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 225, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU  0291). — ISBN 978-83-7464-170-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 518. Prace Komisji Nauk Technicznych. T. 1[Works of the Commission of Technical Sciences. Vol. 1] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — 267 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 519. Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 2[Works of the Commission of Technical Sciences, Vol. 2] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2007. — 283 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-60183-70-0

  top page [top page]

 520. Pracownicy naukowo-dydaktyczni  : WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki][Scientifically-teaching workers : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics] / red. Włodzimierz P. KOWALSKI ; oprac. Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — 427 s. — Na k. tyt. dodatkowo : 1952–2002 : 50 [pięćdziesięcio]-lecie Wydziału

  top page [top page]

 521. Prawo geodezyjne i kartograficzne : komentarz[Geodesic and cartography law] / Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 1999. — 255 s. — Bibliogr. s. 253–255

  top page [top page]

 522. Preduprezdenie i likvidaciâ avarij pri burenii : učebnoe posobie[Overview of methods for preventing down time in drilling operations] / N. A. Dudlâ, S. STRYCZEK, I. R. Ostrovskij ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Nacional'nyj gornyj universitet, Krakovskaâ gorno-metallurgičeskaâ akademiâ. — Izd. 2, pererab. i dop.. — Dnepropetrovsk : “Lira LTD”, 2007. — 328 s.. — Bibliogr. s. 323–327

  top page [top page]

 523. Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments : KBN research project no 9T 12B 012 10 / red. Antoni S. KLECZKOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — 133 s.. — Bibliogr., Abstr. przy rozdz.

  top page [top page]

 524. Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1st, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — 136 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 525. Problemy ekologiczne euroregionu karpackiegoEcological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz TWARDOWSKI (red.), Wojciech BATKO, Peter Bujok, Stanisław GUMUŁA, Kazimierz Obodyński, Jan Pinka, Jerzy Piórecki, Maria Ruda, Wiesław WAJS, Zygmunt Wnuk, Artur BLUM, Leszek PREISNER ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — 472 s. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 526. Problemy gospodarki złożami kopalin : 50 lat działalności Komisji Zasobów KopalinBasic questions of mineral deposits development : 50 years of activity of Commission of Mineral Resources / Marek NIEĆ, Stanisław Przeniosło, Maciej Młynarczyk, Halina Rączaszek-Suchodolska, red. opracowania: Marek NIEĆ ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin. — Warszawa : [MŚ KZK], 2004. — 114 s.. — Bibliogr. s. 103–110, Summ.

  top page [top page]

 527. Problemy likwidacji kopalń podziemnych[Problems of underground mines closing] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 138, [1] s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 14). — Bibliogr. s. 129–[139]

  top page [top page]

 528. Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża[Problems of pay zones testing with drill stem testers] / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 223, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0077). — Bibliogr. s. 219–[224]

  top page [top page]

 529. Problemy projektowania i realizacji systemów wieloagentowychProblems of multiagent systems development / Krzysztof CETNAROWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 142, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 80). — Bibliogr. s. 132–[143]

  top page [top page]

 530. Problemy rozpoznania geologiczno-inżynierskiego w projektowaniu tuneli drogowych Węgierska Górka i MilówkaSome problems of geological engineering recognition in design of Węgierska Górka and Milówka road tunnels / Janusz Dziewański, Zenon PILECKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 66, [2] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 120). — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 531. Procesy logistyczne w systemie wytwarzania[Logistic processes in the production system] / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Konstantyn Kovalchuk, Dmytry Kozenkov. — Kraków : ,,TEXTURA”, 2005. — 123 s.. — Bibliogr. s. 120–123. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-916311-3-3

  top page [top page]

 532. Procesy przeróbki plastycznej – ćwiczenia laboratoryjne : podstawy teoretyczne i wykonawstwo ćwiczeń : praca zbiorowa[Metal forming processes – laboratory instruction : theoretical fundamentals and practical instructions] / pod red. Jana SIŃCZAKA ; aut. rozdz. Adam BATOR, Jerzy KAJTOCH, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Marek PAĆKO, Maciej RUMIŃSKI, Jan SIŃCZAK, Andrzej SKOŁYSZEWSKI, Tomasz ŚLEBODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2001. — 435 s.. — Bibliogr. s. 429–435

  top page [top page]

 533. Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku : praca zbiorowa[Vibroacoustic processes in technique and environment] / pod red.: Wojciecha BATKO, Zbigniewa Dąbrowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2006. — [4], 282 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Monografia zawiera wybrane materiały prezentowane podczas: XII Konferencji naukowej Wibroakustyki i wibrotechniki oraz VII Ogólnopolskiego seminarium Wibroakustyki w systemach technicznych WIBROTECH 2006

  top page [top page]

 534. Profesor dr hab. inż. Janusz Kowal [Dokument elektroniczny] : bibliografia publikacji : wybór za lata 1979–2004Professor Janusz Kowal : a selected list of publications : 1979–2004 / oprac. Maria GARCZYŃSKA ; wersja elektroniczna PDF i projekt okładki Jacek RZEPCZYŃSKI. — Wymagania systemowe: Windows 2000 ; napęd CD-ROM. — Kraków: Biblioteka Główna AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — 33 s.. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 535. Profesor dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [Dokument elektroniczny] : bibliografia publikacji : wybór za lata 1968–2003Professor Ryszard Tadeusiewicz : a selected list of publications : 1968–2003 / oprac. Maria GARCZYŃSKA ; wersja elektroniczna PDF i projekt okładki Jacek RZEPCZYŃSKI. — Wymagania systemowe: Windows 2000 ; napęd CD-ROM. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2004. — 1 dysk optyczny. — 200 s.. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 536. Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych[Predicting rock mass and surface deformations for solid, liquid and gas deposits on the basis of generalised Knothe theory] / red. Ryszard HEJMANOWSKI. — Kraków : IGSMiE PAN, 2001. — [6], 214 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą). — Bibliogr. s. 207–214

  top page [top page]

 537. Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej[Programmable logic controller SIMATIC S7-300 in engineering practice] / Janusz KWAŚNIEWSKI. — Legionowo : Wydawnictwo BTC, cop. 2009 + CD-ROM. — 343 s.. — Bibliogr. s. 340, Indeks. — ISBN 978-83-60233-51-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 538. Programowanie systemów czasu rzeczywistego[Programming of real-time systems] / Gilles Motet, Tomasz SZMUC ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej. — Kraków : KCIS, 2000. — 244 s. — (CCATIE Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering / kom. red. (przew.) Tomasz Szmuc ; 11). — Bibliogr. s. 241–244

  top page [top page]

 539. Programowanie w języku C[The programming in C language] / Bogusław BOŻEK, Czesław MĄCZKA. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 160 s. + CD-ROM. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1636). — Bibliogr. s. 160

  top page [top page]

 540. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa[Mechatronic design : selected problems] / pod red. Tadeusza UHLA. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej, 2002. — 148 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 541. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa[Mechatronic design : selected problems] / pod red. Tadeusza UHLA. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2007. — 226, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7204-662-8

  top page [top page]

 542. Projektowanie mechatroniczne : praca zbiorowa[Mechatronic design] / pod red. Tadeusza UHLA ; [aut.]: Tadeusz UHL, Tomasz BOJKO, Janusz Ród, Zbigniew KORENDO, Wojciech SZWABOWSKI, Mariusz BOGACZ, Artur HANC, Maciej PETKO, Tomasz SALAMON, Piotr KOHUT, Zbigniew Mrozek ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, 1999. — [210 s.]. — Bibliogr. przy rozdz. — Na okładce tyt.: Wybrane problemy projektowania mechatronicznego. — ISBN 83-913104-1-8

  top page [top page]

 543. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa[Mechatronic design : selected problems] / pod red. Tadeusza UHLA. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — 160 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 83-7204-565-8

  top page [top page]

 544. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa[Mechatronic design] / pod red. Tadeusza UHLA. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2008. — 175, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7204-745-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 545. Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI[Design of embedded systems with application to SAM7S family with ARM7TDMI core] / Jacek AUGUSTYN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 302 s.. — Bibliogr. s. 301–302

  top page [top page]

 546. Promocja doktora honoris causa Adama Chrzanowskiego[Adam Chrzanowski doctor honoris causa promotion] / autorzy wystąpień: Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan GOCAŁ, Jan PIELOK, Adam Chrzanowski. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 50 s. — (Geodezja ; t. 11 z. 1). — Bibliogr. s. 23–39

  top page [top page]

 547. Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – “Shadow List” [Dokument elektroniczny] : szczegółowa analiza wdrożeniowa Dyrektywy Siedliskowej : syntetyczne ujęcie wdrożenia Dyrektywy Ptasiej[Proposal of the optimal network of areas Nature 2000 in Poland – “Shadow List” : detailed analysis of putting the Habitat Directive into practice : synthetic presentation of putting the Birds Directive into practice]. — Dane tekstowe / Paweł Pawlaczyk [et al.] ; red. Przemysław Kalinka, Katarzyna Nowak ; współpr. przy oprac. raportu: Wojciech Andrzejewski [et al.], Sławomir MITRUS, Tomasz Mleczek [et al.]. — Warszawa : [s. n.], 2004. — 1 dysk optyczny. — 149 s. — Napęd CD-ROM

  top page [top page]

 548. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej[Enterprise and its environment in market economy] / Jan Butra, Andrzej Janowski, Jerzy KICKI, Stanisław Siewierski, Konrad Wanielista ; red. nauk. Konrad Wanielista ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 1999. — 430, [1] s. — Bibliogr. s. 425–[431]

  top page [top page]

 549. Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój[Enterprise by turn of the century : management, restructuring, development] / red. nauk.: Maria SIERPIŃSKA, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — 640 s.. — Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego

  top page [top page]

 550. Przeformułowanie świataReformulation of the world / Eugeniusz BOBULA. — Kraków : Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie, 2003. — 123, [1] s. — (Biblioteka Końca Wieku). — Na s. przedtyt. inf.: Praca zawiera dwa nie identyczne teksty, polski i angielski. — ISBN 83-88527-41-X. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 551. Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska[Industrial efficiency and environmental audits] / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR. — Wyd. 2 zaktual. i rozsz.. — Kraków ; Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 180, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1603)

  top page [top page]

 552. Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska[Industrial efficiency and environmental audits] / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR. — Wyd. 3 zaktual.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 188, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0019)

  top page [top page]

 553. Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych : strategie – aktorzy – efekty[Transformation of industrial enterprises : strategies – actors – effects] / Barbara GĄCIARZ, Włodzimierz Pańków ; red. Marek B. Kamiński. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 1997. — 156, [1] s.. — ISBN 83-86846-02-X. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 554. Przemiany fazowe w układach skondensowanych[Phase transformations in condensed systems] / Zbigniew KĘDZIERSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 312 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0010). — Bibliogr. s. 311–[313]

  top page [top page]

 555. Przemiany środowiska przyrodniczego TatrChanges of the nature environment of the Tatra Mountains / red. Władysław BOROWIEC, Adam Kotarba [et al.] ; Tatrzański Park Narodowy ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Kraków. — Kraków ; Zakopane : TPN ; PTPNoZ. Oddział Kraków w Wydawnictwie Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2002. — 446, [1] s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 556. Przepływ powietrza przez strefę zawału w świetle badań teoretycznych i eksperymentalnychAirflow in the zone of caving in the light of theoretical and experimental research / Jan SZLĄZAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 113, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 90). — Bibliogr. s. 111–[114]

  top page [top page]

 557. Przeróbka plastyczna materiałów spiekanych z proszków i kompozytów[Forming of P/M materials and composites] / Stefan SZCZEPANIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 217 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0082). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 558. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej system GeoWin[Processing and interpretation of well-logging data by means of the GeoWin system] / Maria BAŁA, Adam CICHY, Jadwiga JARZYNA, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Wiktor Gądek [et al.] ; pod red. Jadwigi JARZYNY ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geogizyki, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — Kraków : [AGH WGGiOŚ ; GK Sp. z o. o. ; IGNiG], 2002. — 136 s.. — Bibliogr. s. 132–133, Skorowidz

  top page [top page]

 559. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej system GeoWin. Cz. 2, Nowe aplikacje i uzupełnienia[Processing and interpretation of well-logging data by means of the GeoWin system. Pt. 2, New applications and supplements] / pod red. Jadwigi JARZYNY ; aut.: Maria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Jerzy KARCZEWSKI, Tomasz ZORSKI, Adam CICHY, Wiktor Gądek, Marek Stadtmüller, Krzysztof Marzencki, Władysław Twaróg ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — Kraków : [AGH. WGGiOŚ. ZG : GK], 2007. — 86 s.. — Bibliogr. s. 83–84, Indeks

  top page [top page]

 560. Przetwarzanie sejsmiczne[Seismic processing] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. — 332, [2] s.. — Bibliogr. s. 322–326

  top page [top page]

 561. Przewodnik turystyczny po zabytkowych kościołach w województwie świętokrzyskim : w Pacanowie – pw. św. Marcina, w Zborówku – pw. św. św.Idziego i Mikołaja, w Beszowej – św. św. Piotra i Pawła[Touristic guide to historic churches in Świętokrzyskie Voivodeship] / Stanisław PYTKO. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007. — 135 s.. — Bibliogr. s. 131–134. — Część tekstu w  języku ang. — ISBN 978-83-7204-664-2

  top page [top page]

 562. Psychospołeczny kontekst homoseksualizmu[Psychosocial context of homosexuality] / Barbara PILECKA. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, 1999. — 247 s.. — Bibliogr. s. 235–247

  top page [top page]

 563. Publications (2007–2008): Polish education / Norman L. BUTLER. — [Germany] : Lap Lambert Academic Publishing, 2009. — 176 s.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0


  top page [top page]

 564. Publikacje autorów krakowskich na łamach \em {Przeglądu Bibliotecznego} : bibliografia za lata 1927–2007 w wyborze[Bibliographic list of publications by authors from Kraków published on the \it{Przegląd Biblioteczny} / oprac. Maria Garczyńska. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Biblioteka Główna, 2007. — [47] s.. — Toż.: Publikacje autorów krakowskich na łamach ,,Przeglądu Bibliotecznego” [Dokument elektroniczny] : bibliografia w wyborze za lata 1927–2007 /oprac. Maria Garczyńska ; wersja elektroniczna PDF i projekt okładki Jacek Rzepczyński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 565. Publikacje pracowników Instytutu Matematyki : bibliografia 1996-1997[Bibliographic list of staff publications of the Faculty of Mathematics] / oprac. Stanisław BIAŁAS, Andrzej SZLACHTOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, 1999. — 20 s.. — Indeks

  top page [top page]

 566. Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie[Silica fume – properties and application in concrete] / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK. — Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2005. — 111 s., Indeks. — Bibliogr. s. 99–106

  top page [top page]

 567. Rachunek Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing) : podstawy – zastosowania w górnictwie[Activity Based Costing – the basis-application in mining] / Kazimierz CZOPEK. — Katowice : ,,Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, cop. 2008. — 151 s.. — Bibliogr. s. 147–151

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 568. Rachunek kosztów w zakładzie przeróbki węgla kamiennego[Costs account in coal preparation plants] / Eugeniusz MOKRZYCKI ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 153, [2] s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 569. Rachunkowość finansowa : wybrane zagadnienia[Financial accounting : chosen subjects] / Alina DYDUCH, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK ; red. Adrianna Kocewiak. — Stan prawny: lipiec 2004 r.. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. BECK, 2004. — XI, [1], 328 s. — (Akademia Rachunkowości). — Bibliogr. s. 323–324, Indeks

  top page [top page]

 570. Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadańAccounting in spreadsheet : gathered problems / pod red. Marty Stępień ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI [et. al.]. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. — 319 s.

  top page [top page]

 571. Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii[Accounting in the vicinity of new technologies] / książka pod red. Moniki ŁADA, Aliny KOZARKIEWICZ. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. — VIII, 224 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 572. Racíonal'ne vikoristannâ energíï ta navkolišn'ogo seredovisa  : navčal'nij posíbnik[Environmental aspects of energy consumption rationalization] / G. G. Pívnâk, A. ZIĘBA, M. A. Dudlâ. — Dnípropetrovs'k : Nacíonal'nij gírničij uníversitet, 2002. — 192, [2] s. — Bibliogr. s. 183–192

  top page [top page]

 573. Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI [dwudziestego pierwszego] wieku[Rationalization of coal mine model and size with regard to economic conditions at the beginning of 21st [twenty first] century] / Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK, Stanisław GŁODZIK, Dariusz GRYGLIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej], 2002. — 277, [2] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0067) ; (Nauka i Technika Górnicza). — Bibliogr. s. 271–[278]

  top page [top page]

 574. Radon w środowisku naturalnym i jego migracja do budynków mieszkalnychRadon in the natural environment and its migration into residential buildings / Maria Plewa, Stanisław PLEWA. — Kraków : Wydwanictwo Naukowe DWN : Wydawnictwo Oddziału PAN, 1999. — 94 s. — (Prace Geologiczne = Geological Transaction / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; ISSN 0079-3361 ; 145). — Bibliogr. s. 83–88. — Abstr.

  top page [top page]

 575. Raport o aktualnej stateczności krzyża na Giewoncie[Present stability of the cross on the top of the Giewont Mount report] / Tadeusz MIKOŚ, Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Andrzej Ciszewski, Kamil Haremski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI. — Zakopane ; Kraków : Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. — 112 s.. — Bibliogr. s. 111. — ISBN 978-83-60556-88-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 576. Različija vo vzgljadach na razvitie Interneta soglasno amerikanskoj i evropejskoj koncepcii[Differences between American and European strategies of Internet development] / Ryszard TADEUSIEWICZ. — [S. l.] : Nacional'naja Girničaja Akademia Ukraini, 2002. — 10 s.

  top page [top page]

 577. Real-time control of magnetorheological dampers in mechanical systems / ed. Bogdan SAPIŃSKI. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2008. — 162, [1] s.. — Bibliogr. s. 158–[163], Summ. — ISBN 978-83-7464-205-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 5.0


  top page [top page]

 578. Reengineering : reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie[Reengineering : reforming business and production processes in company] / Leszek Pacholski, Witold CEMPEL, Paweł Pawlewski. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009. — 242 s.. — Bibliogr. s. 235–242. — ISBN 978-83-7143-829-5. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 579. Rekomendacìï do rozrahunku zalìzobetonnih zginanih elementìv z urahuvannâm utvorennâ rozpìrnih zusil' v mezah ramnoï sistemi[Recommendations on calculating the reinforce concrete bent elements in view of creation of brace strains within the frame system] / R. I. KINASZ, D. G. Gladišev ; Mìnìsterstvo osvìti ì Nauki Ukraïni ; Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : NU “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2004. — 49, [1] s.. — Bibliogr. s. 48

  top page [top page]

 580. Rekomendacìï do viznačennâ vìitrovogo navantazennâ na bagatostovburnì dimovì ta ventilâcìjnì trubi z urahuvannâm aerodinamìčnoï ìnterferencìï[Recommendations concerning the determination of wind loading on to multi-barrell chimneys and ventiducts taking into consideration air-dynamic interference] / R. Ì. KÌNAS, O. Ê. Kopilov ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo NU “LP”, 2005. — 39, [1] s. — (Naukovo-Metodične Vidannâ). — Bibliogr. s. 17

  top page [top page]

 581. Rekomendacíï sodo pokrasannâ povítroobmínu v primísennâh zitlovih budinkív[Recommendations are in relation to the improvement of ventilation in the apartments of dwelling-houses] / Žukovs'kij S. S., KINASH O. V. ; Mínísterstvo Osvíti í Nauki Ukraïni. Nacíonal'nij Uníversitet “L'vívs'ka polítehníka”. — L'vív : NU “L'vívs'ka polítehníka, 2009. — 51 s.

  top page [top page]

 582. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowaReclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza MALINY. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009. — 416 s. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; 866). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-89696-67-3

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 583. Remonty i modernizacje budynków : poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm remontowo-budowlanych, T. 1[Reparations and modernizations of buildings] / zespół aut. pod red. Mariana Abramowicza: Marian Abramowicz [et al.], Mariusz ŁACIAK [et al.]. — Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2008. — [477] k. luz. (skoroszyt). — Wydawnictwo zawiera teksty od 2001 do 2008 roku. — ISBN 83-88285-75-0

  top page [top page]

 584. Remonty i modernizacje budynków [Dokument elektroniczny] : poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm remontowo-budowlanych, Cz. 1–2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe[Reparations and modernizations of buildings] / zespół aut. pod red. Mariana Abramowicza: Marian Abramowicz [et al.], Andrzej Ajdukiewicz, Elżbieta Andrzejaczek, Adam Biela, Andrzej Boczkowski, Jarosław Chudzicki, Jan Dłużewski, Maria Dreger [et al.], Mariusz ŁACIAK, Andrzej Marciniak [et al.] ; oprac. red. Eugenia Krzemińska-Niemiec. — Stan prawny na sierpień 2008. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2008. — 2 dyski optyczne. — Cz. 1: 1562 s. ; Cz. 2: 1520 s. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. przy rozdz. — Praca zawarta na dwóch CD-ROM-ach. — Pełny tekst dostępny po wpisaniu numeru licencji programu. — ISBN 978-83-7537-005-8 ; ISBN 978-83-88285-75-2

  top page [top page]

 585. Resonant formation of dμ t molecules in deuterium: an atomic beam measurement of muon catalyzed dt fusion / M. C. Fujiwara [et al.], J. WOŹNIAK, J. Zmeskal. — [Ithaca : Cornell University Library], 2000. — Ekran 1–14. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/PS_cache/nucl-ex/pdf/0008/0008002.pdf [2004-11-02]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0008002). — Bibliogr. ekran 9–11, Abstr.

  top page [top page]

 586. Resonant scattering of muonic hydrogen atoms and dynamics of muonic molecular complex / M. C. Fujiwara [et al.], J. WOŹNIAK, J. Zmeskal. — [Ithaca : Cornell University Library], 2001. — Ekran 1–5. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/PS_cache/nucl-ex/pdf/0111/0111019.pdf [2004-11-02]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0111019). — Bibliogr. ekran 5, Abstr.

  top page [top page]

 587. Restrukturyzacja górnictwa w Polsce a struktura i wystarczalność zasobów węgla kamiennegoRestructuring of the coal mining industry in Poland vs the structure and the sufficiency of coal resources and reserves / Jerzy KICKI, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — 117 s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 134). — Bibliogr. s. 111–113, Abstr. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 588. Rinok derivativív: ekonomíko-matematične modelûvannâ procesív cínoutvorennâ[Derivatives market: economic and mathematical modeling of the pricing] / N.\,L. IWASZCZUK ; Mínísterstvo Ocvíti í Nauki Ukraïni, Nacional'nij Uníversitet ”L'vívs'ka Polítehníka”. — L'vív : Vidavnictvo Hacíonal'nogo uníversitetu ”L'vívs'ka Polítehníka”, 2008. — 471 s.. — Bibliogr. s. 460–470. — ISBN 978-966-553-705-2. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 589. Rodzina de Barbaro w Polsce : rodowód rodzinyFamily de Barbaro in Poland / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2003. — 207 s. + fotografie. — Bibliogr. s. 13, Indeks, Suplement

  top page [top page]

 590. Rodzina de Barbaro w Polsce : rodowód rodzinyFamily de Barbaro in Poland / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Wyd. 2 uzup. — Kraków : [nakł. Autora], 2004. — 329 s. + fotografie. — Bibliogr. s. 25–26, Indeksy, Suplement

  top page [top page]

 591. Rodzina de Barbaro w Polsce : rodowód rodzinny sporządzony na podstawie korespondencji i dokumentów znajdujących się w posiadaniu Agnieszki de Barbaro [E1], Kraków i Andrzeja de Barbaro [E11], Wielka BrytaniaFamily de Barbaro in Poland / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Uzup. i errata do wyd. 2. — Kraków : [nakł. Autora], 2005. — U-74 s. + fotografie

  top page [top page]

 592. Rodzina de Barbaro w Polsce : (rodowód rodzinny)Family de Barbaro in Poland / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Wyd. 3 popr. i uzup.. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 698 s.. — Indeksy, Summ. — ISBN 978-83-61992-00-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 593. Rola geologii w gospodarce rynkowej na przełomie wieków : Kraków, 23–25 czerwca 1999The role of geology in the national market economy at the break of XX-th and XXI-st centuries : Cracow, July 23–25, 1999 / [red. Adam PIESTRZYŃSKI] ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 1999. — 108 s.. — Nadtyt. : Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Kraków, 24–25 czerwca 1999. — Opis wg okł.

  top page [top page]

 594. Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska : (na przkładzie powiatu chrzanowskiego) : poradnik metodyczny[Role of mineral deposits and row material waste accumulations in environmental protection : (Chrzanów country case study)] / autorzy wiodący: Tadeusz RATAJCZAK, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA ; zespół aut.: Jakub BAZARNIK, Witold Korona, Mariusz KRZAK, Grzegorz RZEPA, Roman SEMYRKA, Stanisław Stolarski, Tadeusz SZYDŁAK, Ewa WISŁA ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : MŚ ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — 51 s.. — Bibliogr. s. 49–51. — ISBN 978-83-60958-01-8

  top page [top page]

 595. Rola zawiesiny w zanieczyszczeniu metalami śladowymi rzeki Odry[The role of suspended matter in pollution by trace elements in Odra river] / Ewa ADAMIEC. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 87, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0106). — Bibliogr. s. 80–[88]

  top page [top page]

 596. Rosìjs'ko-ukraïns'kij ta ukraïns'ko-rosìjs'kij slovmik termìnìv budìvnictba i arhìtekturi v dvoh tomah. T. 2, Ukraïns'ko-rosìjs'kij slovmik termìnìv budìvnictba i arhìtekturi[Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian dictionary of building engineering and architecture terms] / Red. Roman KINASZ ; [aut.] Stefan Žukovs'kij, Roman KINASZ, Lev Polûga, Vìktorìâ Bazilevič, Natalìâ Drìvko. — [Wyd. 2]. — L'vìv : Lìga-Pres, 2007. — 487 s. — (Termìnologìčna Serìâ {\it SlovoSvìt} ; no. 13)

  top page [top page]

 597. Rosìjs'ko-ukraïns'kij ta ukraïns'ko-rosìjs'kij slovnik termìnìv budìvnictva ta arhìtekturi [Dokument elektroniczny][Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian dictionary of building engineering and architecture terms]. — Dane tekstowe / Stefan Žukovs'kij, Roman KINASZ (red.), Lev Polûga, Vìktorìa Bazilevič ; Tehnìčnij komìtet standartizacìï naukovo-tehnìčnoï termìnologìï Derzspozivstandartu ta Mìnìsterstva ocvìti ì nauki Ukraïni. — L'vìv : LÌGA-PRES, 2004. — 1 dysk optyczny. — Brak numeracji. — (Termìnografìčna Serìâ SlovoSvìt ; no. 8). — Wymagania systemowe: napęd CD-ROM

  top page [top page]

 598. Rosìjs'ko-ukraïns'kij ta ukraïns'ko-rosìjs'kij slovnik termìnìv budìvnictva j arhìtekturi v dvoh tomah. T. 1, Rosìjs'ko-ukraïns'kij slovnik termìnìv budìvnictva j arhìtekturi : bliz'ko 60 000 termìnìv[Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian dictionary of building engineering and architecture terms in two volumes] / Stefan Žukovs'kij, Roman KINASZ, Lev Polûga, Vìktorìâ Bazilevič, za red. Romana KINASZA. — L'vìv : Lìga-Pres, 2005. — 959, [1] s. — (Termìnografìčna Serìâ SlovoSvìt ; no. 8). — Bibliogr. s. 959

  top page [top page]

 599. Roślinne oczyszczalnie ścieków : przewodnik dla gmin[Constructed wetlands : guide for communities] / Tomasz BERGIER, Andrzej Czech, Piotr CZUPRYŃSKI, Agnieszka Łopata, Przemysław WACHNIEW, Joanna WOJTAL. — Kraków : Natural Systems, 2004. — 32 s.

  top page [top page]

 600. Rozmowy o animacji : 24 klatki na sekundę[Discourses on animation : 24 frames per second] / Mariusz FRUKACZ. — Kraków : LOKATOR, 2008. — 237, [47] s.. — ISBN 978-83-925217-6-1

  top page [top page]

 601. Rozpad bastionu? : związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanejThe fall of a fortress? : trade unions in privatised economy / Juliusz Gardawski, Barbara GĄCIARZ, Andrzej Mokrzyszewski, Włodzimierz Pańków ; Instytut Spraw Publicznych. — Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1999. — 257 s.

  top page [top page]

 602. Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica : praca zbiorowa[A study of geothermics anomaly in the Carpathian overthrust zone in Tarnów-Łękawica region] / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Autorzy: Antoni Barbacki, Wiesław Bujakowski, Józef Chowaniec, Adam Górka, Stanisław MULARZ, Nestor Oszczypko, Leszek Pająk, Krystian PYKA ; w przygotowaniu publikacji uczestniczyli: Janusz ANTONIUK, Ligia Borowska, Barbara Czerwińska, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir Graczyk, Jan Moryc, Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tomasz PIROWSKI, Alina WRÓBEL. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 165, [1] s.. — Bibliogr. s. 162–[166]. — ISBN 978-83-60195-45-1

  top page [top page]

 603. Rozrahunkoví ta ínstrumental'ní metodi ocínki prirodnogo svítlovogo seredovisa primísen'[Settlement and tool methods of an estimation of the natural light environment of premises] / V. O. Êgorčenkov, M. B. Âcív, A. M. Ûgov, R. I. KINASZ ; Mínísterstvo Osvíti í Nauki Ukraïni, Donbas'ka Nacíonal'na Akademíâ Budívnictva í Arhítekturi, Nacíonal'nij Uníversitet “L'vívs'ka Polítehníka”. — Makíïvka – L'vív : Don-NABA, 2007. — 110, [1] s.. — Bibliogr. s. 108. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 5-7763-0350-8

  top page [top page]

 604. Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soliRock mass movement in the surrounding of monument salt mines / pod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Grzegorz Kortas, Jacek SZEWCZYK, Tomasz TOBOŁA ; Polska Akademia Nauk. Instytut Mechaniki Górotworu. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 174, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–165, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 605. Ruch górotworu w rejonie wysadów solnychRock mass movement in the salt domes region / pod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Zbigniew FAJKLEWICZ, Danuta FLISIAK, Grzegorz Kortas, Łukasz Kortas, Agnieszka Maj, Andrzej SZYBIST, Paweł Wilkosz ; Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2008. — 282, [1] s.. — Bibliogr. s.247–271, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-60195-21-5. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 606. Ruchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowaMovable fender beams of mine shaft hoists / pod red. nauk. Józefa HANSLA. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 118 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 17). — Bibliogr. s. 114–118. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 607. Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”[Rock mass movement and support reaction under rocks crashing proccess around underground headings based on “in situ” research] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — 130 s.. — Bibliogr. s. 127–130

  top page [top page]

 608. Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych[Base and precious metals ores] / Andrzej PAULO, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 258, [1] s.. — Bibliogr. s. 258–[259]

  top page [top page]

 609. Rynek węgla kamiennego w PolscePolish coal market / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 93, [10] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 95). — Bibliogr. s. [90], Abstr.

  top page [top page]

 610. Rynek węgla kamiennego w Polsce w latach 1991–2001Coal market in Poland, 1991–201 / Wojciech SUWAŁA, Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński. — Kraków : Wydawnictwo IGSME PAN, 2002. — 78, [1] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 111). — Bibliogr. s. 77–78, Summ.

  top page [top page]

 611. Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska[The historic outline of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering] / red. Zygmunt NIEDOJADŁO przy udziale Krzysztofa GRZYWACZA, Janusza MALICKIEGO i Zdzisława SOBCZYKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — 143 s.. — Na k. tyt. dodatkowo: 1951-2001 Jubileusz 50-lecia WGGiIŚ AGH

  top page [top page]

 612. Scattering of pμ muonic atoms in solid hydrogen / J. WOŹNIAK, A. Adamczak, G. A. Beer, V. M. Bystritsky, M. FILIPOWICZ [et al]. — [Ithaca : Cornell University Library], 2002. — Ekran 1–16. — Tryb dostępu: http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0212005 [2003-01-03]. — (Nuclear Experiment ; abstract nucl-ex/0212005). — Bibliogr. ekran 15–16, Abstr.

  top page [top page]

 613. Semiclassical calculation of rates for rotational transitions in muonic hydrogen-helium molecules / W. CZAPLIŃSKI, A. I. Mikhailov, I. A. Mikhailov. — Gatchina : Izdatel'stvo PIJaF RAN [Peterburgskogo Instituta Jadernoj Fiziki Rossijskoj Akademii Nauk], 2001. — 23, [1] s. — (Preprint / Russian Academy of Sciences. Petersburg Nuclear Physics Institute ; 2434). — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.

  top page [top page]

 614. Sequenzstratigraphie des Unteren Muschelkalks im östlichen Teil des Germanischen Beckens (Deutschland, Polen)Sequence stratigraphy of the Lower Muschelkalk (Middle Triassic) in the eastern part of the Germanic Basin (Germany, Poland) / Jarosław KĘDZIERSKI. — Halle (Saale) : Institut für Geologische Wissenschaften und Geiseltalmuseum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2002. — [2], 52 s., 8 k. zał. — (Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. Reihe B: Geologie, Paläontologie, Mineralogie ; Beih. 16). — Bibliogr. s. 45–51, Zsfassung, Abstr.

  top page [top page]

 615. Sieci gazowe : zarys[Gas networks : outline] / Stanisław WILK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 179, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0149). — Bibliogr. s. 171–[180]

  top page [top page]

 616. Sieci neuronowe[Neural networks] / red. t. Włodzisław Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2000. — XII, [12], 833 s. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 6). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 617. Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych[Petri nets in design and analysis of concurrent systems] / Marcin SZPYRKA. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. — IX, [1], 286 s. — (Inżynieria Oprogramowania). — Bibliogr. s. 277–281, Indeks. — ISBN 978-83-204-3378-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 618. Sieci zintegrowane i szerokopasmowe : materiały do wykładu i laboratorium dla studentów kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH[Integrated and broadband networks] / Krzysztof WAJDA. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — [106] s.. — ISBN 978-83-88309-32-8. — Na okł.: Materiały dydaktyczne dla studentów IV roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr zimowy 2007/2008

  top page [top page]

 619. Signal theory : materiały do wykładów dla studentów II roku : rok akademicki 2007/2008Teoria sygnałów I / Zdzisław PAPIR ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Kierunek elektronika i telekomunikacja. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — [4], 144 s.. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-88309-07-6. — Na okł.: Materiały dydaktyczne dla studentów II roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr zimowy 2007/2008

  top page [top page]

 620. Silicon Multiplicity Detector in the NA50 experiment at the CERN SPS : from design to physics results / Marek IDZIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. — Kraków : WFiIS, 2006. — [6], IV, 143, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 621. Simulation and optimization system for the Power Plant Gasification project based on the pyrolysis processing for Municipal Solid Waste (MSW) energy recovery – Konin City case study [Dokument elektroniczny] / Bogusław BIEDA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 10 Ekranów. — Tryb dostępu: http://prewin.jrc.nl/right.htm [2006-01-02]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “New member states & ascending countries activities ; Enlargement and integration workshop, Krakow, October 2005”). — Bibliogr. ekran 10, Abstr.

  top page [top page]

 622. Simulation, designing and control of foundry processes, Kraków, Aachen, Sofia, 1999 : the 4-th international conference simulation, designing and control of foundry processes FOCOMP'99 / ed. Stanisława Kluska-Nawarecka, Henryk Połcik, Małgorzata Warmuzek, Grzegorz DOBROWOLSKI. — Kraków : Instytut Odlewnictwa, 1999. — 236 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 623. Skalowanie z częściową dekompresją strumienia video MPEG-2 : rozprawa doktorska[Partial decompression scaling of MPEG-2 video stream] / Krzysztof JUSZKIEWICZ ; promotor Zdzisław Papir ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. — Kraków : AGH, 2004. — 106 k.. — Bibliogr. k. 93–102

  top page [top page]

 624. Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej : zbiory historyczne Biblioteki GłównejTreasures of AGH University of Science and Technology : the Main Library historical collection / red. Maria GARCZYŃSKA, Jacek RZEPCZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Biblioteka Główna. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 170, [1] s.. — Bibliogr. s. 165–[171]. — ISBN 978-83-7464-236-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 625. Slakoportlandcement i beton[Ground granulated blastfirnace slag cement and concrete] / A. Ušerov-Maršak, Z. Gergičny, J. MAŁOLEPSZY ; red. T. Martinâk. — Har'kov, Ukraïna : Vidavnictvo “Kolorit”, 2004. — 159, [17] s. — (Naukove Vidannâ). — Bibliogr. s. 146–149. — 70-letnemu ûbileû OAO “Dneprocement” posvâsaetsâ

  top page [top page]

 626. Słownik biograficzny matematyków polskich[Biographical dictionary of Polish mathematicians] / red. Stanisław Domoradzki, Zofia PAWLIKOWSKA-BROŻEK, Danuta WĘGLOWSKA. — Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. — 286 s.. — Bibliogr. przy hasłach, Indeks

  top page [top page]

 627. Słownik filozofii[Lexicon of philosophy] / pod red. Jana Hartmana ; aut.: Bogdan Banasiak [et al.], Maciej ULIŃSKI, Jacek Wojtysiak [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004. — 429, [2] s.. — Indeks. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 628. Słownik fleksyjny języka polskiego[Polish inflection lexicon] / Wiesław LUBASZEWSKI, Henryk Wróbel, Marek GAJĘCKI, Barbara Moskal, Alicja Orzechowska, Paweł PIETRAS, Piotr PISAREK, Teresa Rokicka. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Windows 95. — Dane tekstowe. — [Polska] : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — 10 MB

  top page [top page]

 629. Słownik hydrogeologiczny[Hydrogeological lexicon] / Tatiana Bocheńska, Jan Dowgiałło, Antoni S. KLECZKOWSKI [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI, Stanisław WITCZAK ; Ministerstwo Środowiska ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2002. — 460, [1] s. — Bibliogr. s. 339–343, Indeksy w j. pol., ang., franc., niem., ros. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 630. Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu[Machine-readable dictionaries and automatic information extraction from texts] / pod red. Wiesława LUBASZEWSKIEGO. — Kraków : AGH uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — [260] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0256). — Bibliogr. s. 257–[260]. — ISBN 978-83-7464-122-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 631. Socrates-Erasmus ECTS : European Credit Transfer System : information package / eds. Teresa GRZYBEK, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT ; The University of Mining and Metallurgy. Faculty of Fuels and Energy. — Krakow : UMM. FFE, 2001/2002. — 1–GP10 [numeracja nieciągła]. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 632. Software engineering : evolution and emerging technologies / eds. Krzysztof ZIELIŃSKI, Tomasz SZMUC. — Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2005. — X, 431 s. — (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; vol. 130). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 633. Solution mining in salt deposits : outline of recent development trends / Andrzej Kunstman, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Kazimierz Urbańczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 150, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 634. Sozologiczne uwarunkowania bonitacji terenu dla modernizacji i lokalizacji obiektów komunikacji z uwzględnieniem zasad ekorozwoju : metodyka – opracowanie modelowe na przykładzie okolic KrakowaThe environmental conditioning of land quality for the requirements of modernization and location of transport systems in accordance with sustainable development principles : methodology – a model project for the Cracow agglomeration proximity / red. nauk. Andrzej MANECKI ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Sozologii. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — 74, [2] s. + mapy. — Bibliogr. s. 67–69, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 635. Sozotechniczne warunki podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych[Sozotechnical conditions of hazardous waste underground storage] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 2003. — 95 s. — (Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami). — Bibliogr. s. 92–95. — ISBN 83-918598-3-5. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 636. Spawalność materiałów konstrukcyjnych. T. 1, Spawalność stali[Weldability of structural materials. Vol. 1, Weldability of steel] / Edmund TASAK, Aneta ZIEWIEC. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2009. — 471, [1] s.. — Bibliogr. 459–468, Indeks. — ISBN 978-83-923191-9-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 637. Specyfikacja i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Specification and design of real-time software] / Tomasz SZMUC, Gilles Motet. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 188, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0015). — Bibliogr. s. 185–[189]

  top page [top page]

 638. Spektrometria mas jonów wtórnych w badaniach morfologii cienkich warstw mieszanin polimerówSecondary ion mass spectrometry: morphology studies of thin polymer blend films / Andrzej BERNASIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. — Kraków : AGH. WFiIS, 2009. — 94 s.. — Bibliogr. s. 81–92, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 639. Spiekanie[Sintering] / Jerzy LIS, Roman PAMPUCH. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 131, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1601). — Bibliogr. s. [132]

  top page [top page]

 640. Spìl'nota ìnternetu : navčal'nij posìbnik[Internet community] / R. TADEUSIEWICZ, G. G. Pìvnâk, V. V. Tkačov. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'nij gìrničij unìversitet, 2005. — 258 s.

  top page [top page]

 641. Spoiwa piaskowców ropianieckich i magurskich między Rabką a Grybowem na tle ich warunków sedymentacji i przemian diagenetycznychCements of the Ropianka and Magura sandstones between Rabka and Grybów versus their conditions of sedimentation and diagenetic changes / Marek REMBIŚ. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 78, [8] s. — (Prace Geologiczne = Geological Transaction / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; ISSN 0079-3361 ; 149). — Bibliogr. s. 69–74, Streszcz., Summ. — ISBN 83-89174-50-2

  top page [top page]

 642. Spoločenstvo internetu[Internet community] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; Technická univerzita Košice. — Košice : TU, 2008. — [1], 188 s.. — ISBN: 978-80-553-0081-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 643. Społeczeństwo informacyjne : wiedza – praca – rozwój[Information society : knowledge – work – development] / red. Wit SEWERA, Grzegorz Baran ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : WSZiB ; ISP UJ, 2003. — 141 s. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 45). — Bibliogr. przy rozdz. — Praca bez afiliacji AGH. — Praca zawiera materiały z Konferencji studentów i młodych pracowników nauki na temat: Społeczeństwo informacyjne : wiedza – praca – rozwój : Kraków, 18–19 kwietnia 2002

  top page [top page]

 644. Stabilność układów Lurie[Stability of Lurie systems] / Piotr GRABOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 287, [1] s.. — Bibliogr. s. 278–285

  top page [top page]

 645. Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku : III [trzecia] ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa[Current state and prospects in human recources management in the end of XXIst century] / pod red. nauk. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — X, 292, [1] s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 646. Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Old age and youth : essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 166, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213)

  top page [top page]

 647. Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS[Statistical data analysis aided with SPSS software] / Anna Malarska ; red. Ewa KMIECIK. — Kraków : SPSS Polska, 2005. — 439 s.. — Bibliogr. s. 333, Indeks

  top page [top page]

 648. Stereologiczna analiza tekstury w badaniach strukturalnych : przykłady praktyczne[Stereological analysis of texture in structural investigations : practical examples] / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 219, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0322). — Bibliogr. s. 213–[220]. — ISBN 978-83-7464-212-5. — Do publikacji dołączony CD-ROM z rysunkami

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 649. Stopy procentowe w gospodarce polskiej[Interest rates in the Polish economy] / Stanisław SZYDŁO. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2002. — 254 s.. — Bibliogr. s. 233–243, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 650. Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej[The ethnic relations in modern contemporary thought] / Janusz MUCHA. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. — 281 s.. — Bibliogr. s. 262–277

  top page [top page]

 651. Strategiczna i ekonomiczna ocena przemysłowych projektów inwestycyjnych : poradnik praktyczny[Strategic and economic evaluation industrial investment projects : handbook] / Herbert Wirth, Konrad Wanielista, Jan Butra, Jerzy KICKI ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000. — 160, [1] s. — Bibliogr. s. 159–[161]

  top page [top page]

 652. Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych : praca zbiorowa[Electric power losses in power distribution networks] / pod red. Jerzego KULCZYCKIEGO ; aut.: Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK, Artur GANCARZ, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA, Stefan Jasek, [et al.]. — Poznań : PTPiREE, 2009. — 483 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Na okł. dod.: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. — ISBN 978-83-925667-1-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 653. Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa[Stress on the teaching profession : specificity, conditioning and effects] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. — 195 s.. — Bibliogr. s. 171–195, Streszcz. — Brak afiliacji AGH. — ISBN-10 83-233-2006-3 ; ISBN-13 978-83-233-2006-7

  top page [top page]

 654. Stress field in polycrystalline materials studied using diffraction and self-consistent modelling / Andrzej BACZMAŃSKI. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005. — 214 s.. — Bibliogr. s. 207–214,Summ.

  top page [top page]

 655. Structural acoustics / ed. Ryszard PANUSZKA ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — [Kraków : PTA. Oddział], 2001. — 108 s. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 10 no. 1). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 656. Structural acoustics and waves in environment / ed. Ryszard PANUSZKA, co-eds.: Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Jerzy WICIAK ; Polish Acoustical Society. Division Kraków, Staszic University of Krakow, AGH. Structural and Biomedical Engineering Laboratory. — Kraków : PAS Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH Kraków, 2003. — 168, [2] s. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 12 no. 1). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 657. Structures – waves – biomedical engineering. Vol. 11 / ed. Ryszard PANUSZKA. — Kraków : Polish Acoustical Society. Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2002. — 384, [3] s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 658. Structures – waves – human health : selected works / ed. Ryszard PANUSZKA ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS. Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2003. — 188 s. — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 659. Struktura i własności mechaniczne konstrukcyjnych spieków żelazo-mangan-węgiel : praca doktorska[The structure and mechanical properties of {Fe-Mn-C} sintered parts : Ph. D. thesis] / Maciej SUŁOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków. Pracownia Metalurgii Proszków. — Kraków : nakł. autora, 2003. — [2], 143 s. — Bibliogr. s. 139–143

  top page [top page]

 660. Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów wapniowychStructure and properties of hydrated calcium silicates / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — 70, [1] s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne ; nr 21) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; 59). — Bibliogr. s. 65–67. — ISBN 83-7108-058-1

  top page [top page]

 661. Struktura krajowej produkcji koksu na tle trendów w gospodarce światowej[The structure of domestic coke production on the background of trends in the world economy] / pod red. Urszuli Ozgi-Blaschke ; aut. Urszula Ozga-Blaschke, Urszula Lorenz, Stanisław Blaschke, Tadeusz OLKUSKI ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — 136, [1] s.. — Bibliogr. s. 133–[137]. — ISBN 978-83-60195-81-9. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 662. Struktura udostępnienia i rozcięcia złoża a koszty wydobycia[Mine model layout and cost of production] / Roman MAGDA. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 1999. — 69 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej / red. Jerzy Kicki. Seria Poradnik. 10). — Bibliogr. s. 69

  top page [top page]

 663. Struktury algebraiczne : elementy algebry liniowej : analiza macierzy z zastosowaniami do układów równań różniczkowych i form kwadratowych[Algebraic structures : foundations of linear algebra : matrix analysis with application to differential systems and quadratic forms] / Franciszek BIERSKI. — Wyd. 4 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 371 s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1550). — Bibliogr. s. 371

  top page [top page]

 664. Struktury cienkowarstwowe : wybrane przykłady i zastosowania[Thin-film structures : selected examples and applications] / Tomasz STAPIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 230, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0296). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-7464-176-0

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 665. Studia nad przeszłością Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Studies of the past of the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Antoni Stanisław KLECZKOWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — 200, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0128)

  top page [top page]

 666. Studia nie tylko metaetyczne[Metaethical and other studies] / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2005. — [218] s., Index. — Bibliogr. s. 215, Summ.

  top page [top page]

 667. Study of the nuclear fusion in dμ ^{3}He complexIzučenie reakcii âdernogo sinteza v komplekse dμ ^{3}He / V. M. Bystritsky, M. FILIPOWICZ [et al.], J. WOŹNIAK. — Dubna : Izdatel'skij otdel Ob”edinennogo instituta âdernyh issledovanij, 2005. — 30, [2] s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; E15-2005-91). — Bibliogr. s. 27–[31]

  top page [top page]

 668. Study of the photon structure at LEP : habilitation thesis / Mariusz PRZYBYCIEŃ. — Kraków : Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, 2003. — [4], II, 125 s.. — Bibliogr. s. 119–125, Abstr.

  top page [top page]

 669. Sugestia, manipulacja, hipnoza[Suggestion, manipulation, hypnosis] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2008. — 280 s., Indeks. — Bibliogr. s. 256–267

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 670. Surowce chemiczne : siarka[Chemical mineral commodities : sulphur] / Kazimierz Ślizowski, Marek NIEĆ, Leszek Lankof. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2000. — 421 s. — (Surowce Mineralne Polski). — Bibliogr. s. 415–421

  top page [top page]

 671. Surowce skalne : surowce krzemionkowe i skaleniowe[Rock materials] / red. nauk.: Roman NEY, red. t.: Krzysztof GALOS, autorzy: Krzysztof GALOS, Wojciech Glapa, Ewa Lewicka, Marek NIEĆ, Piotr WYSZOMIRSKI. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 153, [1] s. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 672. Surowce skalne : surowce ilaste[Rock materials : clayey raw materials] / red. nauk.: Roman NEY ; red. t.: Krzysztof GALOS ; aut.: Krzysztof Galos [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2004. — 399, [1] s. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — Bibliogr. przy rozdz. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 673. Symulacja skutków przekształceń gleb na terenach górniczych za pomocą klasyfikatorów neuronowychSoils transformations consequences simulation on mining terrains with application of neural classifiers / Stanisław GRUSZCZYŃSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 99, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 86). — Bibliogr. s. 94–100. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 674. Symulacja stochastyczna[The stochastic simulation] / Ryszard SNOPKOWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 205, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0261). — Bibliogr. s. 201–204, Indeks. — ISBN 978-83-7464-130-2

  top page [top page]

 675. Synteza algorytmów sterowania drganiami dla płaskiego modelu magnetoreologicznego zawieszenia pojazdu : rozprawa doktorska[Synthesis of vibration control algorithms for pitch-plane MR vehicle suspension model : doctoral thesis] / Paweł MARTYNOWICZ ; promotor: Bogdan Sapiński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów. — Kraków : AGH, 2006. — 178, [2] k.. — Bibliogr. k. 157–160. — Spis treści dostępny w: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9679/index9697.pdf

  top page [top page]

 676. System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych[Diagnostic system for shaft guide line rectilinearity control] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Stanisław WOLNY, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 96 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 677. System komputerowej interpretacji gradientowych profilowań oporności w otworach[System of computer interpretation of lateral resistivity logs] / Maria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Adam CICHY. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, 1999. — 78 s. — Bibliogr. s. 58

  top page [top page]

 678. System monitorowania i scenariusz erozwoju technologii medycznych w Polsce : konsorcjum ROTMED : projekt FORESIGHT[Monitoring system and scenarios of medical technology development in Poland] / pod red. Jana Marii Wójcickiego i Piotra Ładyżyńskiego ; autorzy: Tadeusz Baczko, Stanisław BŁAŻEWICZ [et al.], Ewa STODOLAK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Władysław Torbicz, Jan Maria Wójcicki ; Unia Europejska, Unia dla Przedsiębiorczych. Program Konkurencyjność. — Warszawa : Konsorcjum ROTMED, cop. 2008. — 338 s.. — Bibliogr. s. 334–335. — ISBN 927646. — Fragmenty z zakresu: Biomateriały, Obrazowanie biomedyczne i przetwarzanie obrazów biomedycznych

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 679. System raportowania wyników w controllingu operacyjnym : praca zbiorowa[System of outcomes reporting in operational controlling] / pod red. Marii SIERPIŃSKIEJ. — Warszawa : WSFiZ, 2007. — 295 s. — (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). — Bibliogr. s. 291–295. — ISBN-13: 978-60283-45-5 ; ISBN-10: 83-60283-45-1. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 680. Systemy bezpieczeństwa transportu linowego ; Nowe rozwiązania transportu linowego w miastach[Safety systems of rope transport ; New solutions of rope transport in towns] / [red. Józef KULECZKA]. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 134 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 20). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 681. Systemy dynamiczne : materiały uzupełniające do wykładu[Dynamic systems] / Wojciech MITKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2000. — 86 s.. — Bibliogr. s. 83–86

  top page [top page]

 682. Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn[Monitoring and diagnostics systems for machinery] / Tomasz BARSZCZ. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2006. — 183, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–[184]. — ISBN 83-7204-562-3

  top page [top page]

 683. Systemy operacyjne : materiały do wykładu i zajęć laboratoryjnych dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH[Operating systems] / Andrzej STANISZEWSKI, Rafał STANKIEWICZ, Andrzej SZYMAŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — [4], 282 s.. — ISBN 978-83-88309-22-9. — Na okł.: Materiały dydaktyczne dla studentów III roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr zimowy 2007/2008

  top page [top page]

 684. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego[Real time operating systems] / Piotr SZYMCZYK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 121, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0072). — Bibliogr. s. 119–[122]

  top page [top page]

 685. Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli[Systems of the underground exploitation of hard coal deposit, ores and salt] / Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 303, [1] s., [1] k. złoż. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0338). — Bibliogr. s. 297–[304]. — ISBN 978-83-7464-234-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 686. Systemy przewietrzania wyrobisk ślepych w kopalniach węgla kamiennego w warunkach zagrożenia metanowego i pyłowego[Blind drifts ventilation systems in hard coal mines in conditions of methane and dust hazard] / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Andrzej Tor. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 168, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0111) ; (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 9). — Bibliogr. s. 157–161

  top page [top page]

 687. Systemy tribologiczne z warstwami sensorowymi[Tribological systems with sensor layers] / Wiesław RAKOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — 188, [4] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 688. Systemy utajniania informacji : od algorytmów do kryptosystemów szyfrujących[Encryption of information systems] / Marek R. OGIELA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 131, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0102). — Bibliogr. s. 131–[132] + CD-ROM: Programy szyfrujące: ,,Klasyczne systemy szyfrowania”, “SubliminalCrypt”, “MainWnd”, będące implementacją algorytmów opisanych w książce M. R. Ogieli ,,Systemy utajniania informacji...”

  top page [top page]

 689. Sytuacja finansowa szkół wyższych[Finance situation of Polish university] / red. Kazimierz WIATR. — Warszawa : Kancelaria Senatu, 2007. — 207, [1] s. — (Problemy Nauki i Wychowania / Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ; red. serii Kazimierz Wiatr). — ISBN 978-83-60995-00-6. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 690. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny[The estimation of real estates' market value in the aspect of International Valuation Standards] / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, 2007. — 163 s.. — Bibliogr. s. 160–162

  top page [top page]

 691. Śpiewnik Górniczy : 90 pieśni i piosenek na 90-lecie AGH[Mining Songbook : 90 songs for the 90th anniversary of AGH University of Science and Technology] / wybór i oprac. Anna CHADAJ, Ewa POSTAWA. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2009. — 156, [1] s.. — ISBN 978-83-60605-13-4. — Na s. tytułowej dodatkowo: 90 lat AGH 1919–2009

  top page [top page]

 692. Środowisko przyrodnicze Wojnicza i okolic[Natural environment of Wojnicz and surroundings] / Jarosław Gabała, Tadeusz SOKOŁOWSKI. — Wojnicz, TPZW, 2000. — 164 s. — (Wojnicz i okolice w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej ; t. 1). — Bibliogr. s. 146–157. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 693. Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego PolskiEnvironmental limits and factors of economic development of Poland / pod red. Leszka PREISNERA. — [Białystok] : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. — 223 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-88771-83-5

  top page [top page]

 694. Środowiskowe i społeczne problemy filozofiiThe environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — 237 s. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-88527-33-9

  top page [top page]

 695. Tajemnice Kamieni[Secrets of stones] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : cop. Maciej Pawlikowski, 2009. — 135 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 696. Taktyki i techniki negocjacyjne[Negotiative tactics and techniques] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 6. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003. — 69, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0080). — Bibliogr. s. 69–[70]

  top page [top page]

 697. Taktyki i techniki negocjacyjne[Negotiative tactics and techniques] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 7. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 69, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0202). — Bibliogr. s. 69–[70]

  top page [top page]

 698. TCP bandwidth estimation for a heterogeneous wireless network : Ph.D. thesis / Andrzej GŁOWACZ ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. — Kraków : AGH UST FEEACSE, 2007. — [8], XVI, 231 s.. — Bibliogr. s. 205–219, Streszcz., Abstr., Index. — Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2007. — ISBN 978-83-88309-91-5

  top page [top page]

 699. Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnegoTechnical, economical and environmental conditions of lignite feasibility resources exploitation / pod red. Wiesława KOZIOŁA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 182, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0273). — Bibliogr. s. 179–[183]., Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-7464-144-9

  top page [top page]

 700. Techniki informatyczne : przewodnik do ćwiczeń[Computer techniques : class guide] / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Ed. 7.0. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2009. — 28, [1] s.. — Bibliogr. s. 28

  top page [top page]

 701. Technologia cementowania[Cementing technology] / Ludwik SZOSTAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA. — Kraków : USI International Sp. z o.o., 1999. — 186 s. — (Nafta & Gaz Biznes. ISSSN 1428-6564 ; nr 5d/99 wyd. spec.)Bibliogr. s. 184–186

  top page [top page]

 702. Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających[Technology of drilling muds and sealing slurries] / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 365, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1621). — Bibliogr. s. 363–366

  top page [top page]

 703. Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria NOWICKA-SKOWRON, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — 473, [1] s. — (Dép\^{o}t légal ; D/2004/9727/2). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 704. Tehnìčna ekspluatacìâ, rekonstrukcìâ ì modernìzacìâ budìvel' : navčal'nij posìbnik[Technical operation, reconstruction and modernization of buildings] / A. Í. Gavrilâk, Ì. B. Bazarnik, R. Ì. KINASZ, M. B. Kotìv [et al.], pod red. A. Ì. Gavrilâka ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij Unìversitet “L'vìvs'ka Polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2006. — 537, [3] s. — (Navčal'ne Vidannâ). — Bibliogr. s. 534–[538]

  top page [top page]

 705. Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[Teleinformatization and the automation of works on a building site : total quality management system in civil engineering] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : PIAP, 2009. — 125 s. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — Bibliogr. s. 115–120. — ISBN 978-83-61278-05-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 706. Tematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH 1995–1996[Examination subjects with solutions : AGH-UST 1995–1996] / Jerzy STOCHEL. — Kraków : WMS AGH, 2004. — 43 s. — (Kurs przygotowawczy na studia techniczne. Matematyka / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Matematyki Stosowanej ; z. 13)

  top page [top page]

 707. Tematy egzaminacyjne z rozwiązaniami AGH 2001-2002[Entrance examination problems in mathematics at AGH and solutions (2001–2002)] / Maciej KOSTRZEWSKI, Tomasz ZABAWA. — Kraków : AGH WMS, 2004. — 60 s. — (Kurs przygotowawczy na studia techniczne. Matematyka / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Matematyki Stosowanej ; z. 14)

  top page [top page]

 708. Teoretyczne i praktyczne aspekty plastycznego kształtowania metali : metoda KoBo[Theoretical and practical aspects of plastic forming metals : KoBo method] / Włodzimierz BOCHNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 112, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0351). — Bibliogr. s. 107–[113]. — ISBN 978-7464-267-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 709. Teoria macierzy : wykłady na studium doktoranckim w zakresie automatyki i elektrotechniki w roku akademickim 1970/1971[Matrix theory : lectures for PhD students in automatics and electrical engineering in academic year 1970/71] / Andrzej Turowicz, spisał Wojciech MITKOWSKI. — Wyd. 6. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 243, [1] s., Indeks rzeczowy. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0151). — na karcie tytułowej dodatkowo: W setną rocznicę urodzin

  top page [top page]

 710. Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 1, Analiza mechanizmów[Theory of machines and mechanisms. Pt. 1, Analysis of mechanisms] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI, Jacek CIEŚLIK. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 309 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0299). — Bibliogr. s. 309. — ISBN 978-83-7464-181-4

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 711. Teoria maszyn i mechanizmów. T. 1[Theory of machines and mechanisms. Vol. 1] / red.: Józef Wojnarowski, Tadeusz UHL ; Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. — Kraków : AGH, 2004. — Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. — 324 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Publikacja zawiera prace z: 19 Konferencji naukowo-dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów (TMM) : 12–14 października 2004 r.

  top page [top page]

 712. Teoria sygnału sejsmicznego[Theory of seismic signal] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 353, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0339). — Bibliogr. s. 349–[354]. — ISBN 978-83-7464-244-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 713. Termiczny rozkład wapieni: transport masy i ciepłaThermal decomposition of the limestones: mass and heat transport / Ryszard W. LECH. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — 108 s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 105). — Bibliogr. s. 103–106, Summ. — ISBN 978-83-60958-14-8

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 714. Termodynamiczny i izotopowy model wydobycia dwutlenku węgla w warunkach eksploatacji okresowej odwiertu Zuber I w Krynicy ZdrojuThermodynamic and isotopic model of carbon dioxide exploitation during periodic operation of Zuber I borehole in the Krynica Zdrój / Marek DULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2009. — 134, [1] s.. — Bibliogr. s. 129–[135], Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-929749-1-8. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 715. Termodynamika stopów[Thermodynamics of alloys] / Zbigniew KĘDZIERSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 163, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1605). — Bibliogr. s. 165

  top page [top page]

 716. Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska : poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych : praca zbiorowa[Thermomodernisation of buildings : manual for energy auditors, environmental inspectors, designers and buildings managers] / pod red. Jana NORWISZA. — Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S. A., 2004. — 604 s. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 717. Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki[Postmodern terrorism : antropology of politics essay] / Robert BORKOWSKI. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006. — 311 s., Indeks osobowy. — Bibliogr. s. 279–298. — Praca bez afiliacji AGH

  top page [top page]

 718. The astrophysical S-factor for the dd-reaction at ultralow energies / V. M. Bystritsky [et. al.], M. FILIPOWICZ, J. WOŹNIAK, E. Gula. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 12 s. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–99–163). — Bibliogr. s. 11–12

  top page [top page]

 719. The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources / eds. Jan GOLONKA, Frank J. Picha. — Tulsa, Oklahoma, USA : The American Association of Petroleum Geologists, 2006 + CD-ROM. — S. 600. — (AAPG Memoir ; [no.] 84). — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-0-89181-365-1 ; ISBN 0-89181-365-9

  top page [top page]

 720. The Main Library of the AGH University of Science and Technology in Kraków : guide / text prepared by: Anna CHADAJ, Ewa SZAFLARSKA ; transl. Anna Grucel, Agnieszka Nawalany. — Kraków : DjaF, 2004. — [16 k. luz.]

  top page [top page]

 721. The multiple-input multiple-output systems in slow and fast varying radio channels : Ph. D. thesisSystemy wieloantenowe o dużej i małej dynamice zmian transmitancji kanału radiowego / Paweł KUŁAKOWSKI ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. — Kraków : Paweł Kułakowski, cop. 2007. — 132, [1] s.. — Bibliogr. s. 121–130, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 722. The role of the reactive element, microstructure and texture in controlling the high temperature oxidation of nickelWpływ dodatku pierwiastka o wysokim powinowactwie do tlenu, mikrostruktury i tekstury na wysokotemperaturowe utlenianie niklu / Franciszek CZERWIŃSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 178, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 82). — Bibliogr. s. 171–179. — Streszcz.. Abstr.

  top page [top page]

 723. Thermodynamic analysis and rating of modern power engineering systems : teze inaugurační přednášky ke jmenovacímu řízení profesorem v oboru {\em Energetické stroje a zazízení}Termodynamická analýza a hodnocení moderních energetických systém\uu / Jarosław KOZACZKA ; Vysoká Skola Bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. — Ostrava : VSB – Technická univerzita, cop. 2007. — 73 s. — (Vědecké spisy Fakulty strojní. Edice: Habilitační a inaugurační spisy ; sv. 41). — Bibliogr. s. 69–71. — ISBN 978-80-248-1594-7

  top page [top page]

 724. Time-evolution of cascade processes of muonic atoms in hydrogen–helium mixtures / V. Bystritsky, W. CZAPLIŃSKI, M. FILIPOWICZ, E. Guła, N. Popov. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 8 s.

  top page [top page]

 725. To trzeba wiedzieć : leksykon szkolny[Is it necessary to know : school lexicon] / oprac. definicji Ewa Brudzyńska [et al.], Ryszard TADEUSIEWICZ ; red. Kazimierz Czarnota [et al.]. — Wyd. 3 popr. i uzup. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. — 322 [2] s.

  top page [top page]

 726. Tomografia sejsmiczna[Seismic tomography] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — 210, [1] s.. — Bibliogr. s. 203–[211]

  top page [top page]

 727. Tożsamość, podmiot, komunikowanieIdentity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 163 s. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 978-83-7464-270-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 728. Transformacje falkowe w zastosowaniach elektrodiagnostycznych[Wavelet transforms and their application to electrodiagnostics] / Piotr AUGUSTYNIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 163, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0083). — Bibliogr. s. 159–[164]

  top page [top page]

 729. Transformation of healthcare with information technologies / eds. Mariusz Duplaga, Krzysztof ZIELIŃSKI, David Ingram. — Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2004. — IX, 350 s., Index. — (Studies in Health Technology and Informatics ; vol. 105). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 730. Ubiquitous cardiology: emerging wireless telemedical applications / Piotr AUGUSTYNIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Hershey ; New York : Medical Information Science Reference, cop. 2009. — XXX, 399 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks — ISBN 978-1-60566-080-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0


  top page [top page]

 731. Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa[The methane-coal system with regard to methane desorption and recovery from mine gases] / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Teresa GRZYBEK, Stanisław HOŁDA, Krystyna KREINER, Janina MILEWSKA-DUDA, Adam NODZEŃSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ, Mieczysław ŻYŁA ; pod red. Mieczysława ŻYŁY ; AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]. Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — 265, [1] s. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0023). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 732. Układy elektroniki front–end[Electronics systems front-end] / Kazimierz KORBEL. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 230, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0006). — Bibliogr. s. 225–[231]

  top page [top page]

 733. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia[Professional qualifications in geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Wyd. 5 poszerz. i zm.. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 352 s.. — ISBN 83-87178-63-2

  top page [top page]

 734. Vademecum 2003/2004 : górnictwo i geologia, energetyka, hutnictwo[Vademecum 2003/2004 : mining and geology, power engineering, metallurgy] / red. Piotr Saługa, Artur Dyczko, Jacek Jarosz, Jerzy KICKI, Barbara Marchewczyk, Eugeniusz J. Sobczyk, Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Agnieszka STOPKOWICZ. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 680, [12] s. + CD-ROM. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Informator ; nr 12). — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 735. Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów[Electrician vademecum] / pod red. Jana STROJNEGO. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — 672 s. — (Biblioteka COSiW SEP). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 736. Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów[Electrician vademecum] / pod red. Jana STROJNEGO ; aut.: Drabek Tomasz [et al.]. — Wyd. 4 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2009. — 690 s. — (Biblioteka COSiW SEP). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN 978-83-61163-13-8

  top page [top page]

 737. Visual Basic dla Aplikacji[Visual Basic for Application] / Andrzej OSYCZKA, Rafał JANKOWSKI, Iwona SKALNA, Paweł Krajewski. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 307, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0191)

  top page [top page]

 738. Voltage disturbances : flicker measurement / Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ. — Hemel Hempstead : Copper Development Association ; Brussels : European Copper Institute, 2005. — 8 s. — (Power quality application guide). — Bibliogr. s. 8. — Poradnik opracowany w ramach LPQI Leonardo Power Quality Initiative

  top page [top page]

 739. Walcowanie rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych[The cold rolling of tubes in pilger mills] / Jan OSIKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 317, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0147). — Bibliogr. s. 310–[318]

  top page [top page]

 740. Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej[Evaluation of the Polish deposits of building and road stones in the light of European Union regulations] / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK ; pod red. Jana BROMOWICZA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 112, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0177). — Bibliogr. s. 58–62, [113]

  top page [top page]

 741. Waste recycling / eds. Zbigniew Wzorek, Joanna KULCZYCKA, Peter Fečko, Mária Kušnierová. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 202, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 742. Waves and biomedical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — [Kraków : PTA. Oddział], 2001. — 204, [2] s. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; 2001 vol. 10 no. 2). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 743. Waves–human–biomedical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA ; co-eds: Zbigniew DAMIJAN, Marek IWANIEC, Jerzy WICIAK ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division Kraków ; The Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2004. — 211 s., Indeks. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 13 no. 2). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 744. Waves–human–biomedical engineering / ed. Ryszard PANUSZKA ; co-ed. Marek IWANIEC ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2005. — 204 s., Indeks autorski. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 14 no. 2). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 745. Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych[Ventilation and safety in communication tunnels] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 106, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0171). — Bibliogr. s. 106–[107]

  top page [top page]

 746. Wentylacyjne aspekty stosowania maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych[Ventilating aspects of using the diesel-powered vehicles in underground mines] / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 144 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 13). — Bibliogr. s. 137–144, Streszcz.

  top page [top page]

 747. Węglowe mieszanki energetyczne : właściwości, mielenie i spalanie[Energetic coal blend] / Barbara TORA, Krzysztof KOGUT. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 73, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0148). — Bibliogr. s. 73–[74]

  top page [top page]

 748. Wiercenia rdzeniowe[Core drilling] / Andrzej GONET, Antoni ZIĘBA, Michał Wójcik, Jolanta PAWLIKOWSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007 + CD-ROM : Wiercenia wrzutowe : procedura rdzeniowania wrzutowego / [Boart Longyear]. — [Kąty Wrocławskie] : Boart Longyear, cop. 2006. — 208, [1] s., [4] k. tabl. złoż. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0225). — Bibliogr. s. 206–[209]. — ISBN 83-7464-085-5

  top page [top page]

 749. Władza, naród, tożsamość : studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi[Authority, nationality, identity] / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana NIEZGODY, Zygmunta Seręgi. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2004]. — 406 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 750. Własności transportowe zgorzelin siarczkowych powstających w procesie wysokotemperaturowej korozji metaliTransport properties of sulphide scales formed in high temperature corrosion of metals / Zbigniew GRZESIK. — Kraków : PTC, 2005. — 124 s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 87). — Bibliogr. s. 118–123, Summ.

  top page [top page]

 751. Właściwości deformacyjne i filtracyjne zwałowanych gruntów spoistych z wybranych kopalń odkrywkowych w aspekcie ich budowlanego wykorzystania[Deformation and filtration properties of dump cohesive soils from selected open pit mine and practical use] / Henryk WOŹNIAK. — Kraków : Katedra Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, cop. 2009. — 114 s.. — Bibliogr. s. 113–114. — ISBN 978-83-60117-92-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 752. Właściwości elektryczne skał w warunkach naprężenia i ciśnienia porowego[Electrical properties of rocks in conditions of stress and pore pressure] / Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 84, [1] s.. — Bibliogr. s. 81–[85]

  top page [top page]

 753. Właściwości półprzewodnikowe i fotoelektrochemiczne {TiO_{2}}Semiconducting and photoelectrochemical properties of {TiO_{2}} / Marta RADECKA ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2003. — 161 s. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 77). — Bibliogr. s. 145–157, Summ.

  top page [top page]

 754. Wojna i konkwista : hiszpańska myśl polityczna Złotego WiekuWar and conquista in the Spanish thought of the Golden Age / Wojciech BUCHNER. — Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. — 329 s. — (Biblioteka Myśli Politycznej – Ośrodek Myśli Politycznej ; 56). — Bibliogr. s. 309–321, Summ., Res., Indeksy. — ISBN 978-83-1-60125-13-7

  top page [top page]

 755. Wokół Akademii Górniczej [Dokument elektroniczny] : antologia wybranych tekstów prasowych związanych z powstaniem i pierwszym okresem działalności Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Around the Mining Academy : selected journals' articles connected to the founding and first years of activity of the AGH University of Science and Technology in Kraków] / wybór tekstów Maria GARCZYŃSKA ; red. techniczna Jacek RZEPCZYŃSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Biblioteka Główna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH. BG, 2009. — 50 s.. — Tryb dostępu: {http://www.bg.agh.edu.pl/PL/add-ons/antologia.pdf} [2009-05-29]

  top page [top page]

 756. Wokół problematyki integracji europejskiej : praca zbiorowa[Around the European integration problems] / pod red. Stefana BIELAŃSKIEGO i Tadeusza BIERNATA. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. — 171, [3] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 757. Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje[Around the identity: theories, dimensions, expressions] / red. Irena Borowik, Katarzyna LESZCZYŃSKA. — Kraków : Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”, 2007. — 448 s.. — Bibliogr. s. 413–441. — ISBN 978-83-60490-37-2

  top page [top page]

 758. Wpływ eksploatacji rud na zagrożenie powierzchni deformacjami nieciągłymi i jego badanie za pomocą metod geofizycznychThe influence of ore exploitation on surface sinkholes danger and its detection by geophysical methods / Zenon Pilecki, Edward POPIOŁEK. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000. — 74, [10] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 84). — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

  top page [top page]

 759. Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych[The impact of the blasting works on the querry environment] / Zbigniew ONDERKA, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 179 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0075) ; (Technika Strzelnicza ; 2) ; (Nauka i Technika Górnicza). — Bibliogr. s. 179–[180]

  top page [top page]

 760. Wpływ zaszłości eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych na możliwość wystąpienia tąpnięcia : (na przykładzie tąpnięcia w KWK ,,Pokój” w dniu 27.07.2006 r.)Impact of previous mining areas and tectonic disturbances on a possibility for rock burst occurrence : (on an example of the rock burst in the “Pokój” Colliery on 27.07.2006) / Zdzisław Kłeczek, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI, Włodzimierz Etryk, Adam Krzyżowski. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2007. — 55 s. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; 19). — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-60708-07-1

  top page [top page]

 761. Wprowadzenie do logiki temporalnej[Introduction to temporal logic] / Radosław KLIMEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 173 s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1579). — Bibliogr. s. 155–166

  top page [top page]

 762. Wprowadzenie do problemów komunikacji w grafach[Introduction to the problems of graphs communication] / Mariusz WOŹNIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 112 s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1620). — Bibliogr. s. 109.

  top page [top page]

 763. Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej[Introduction to the acrial and satellite remote sensing] / Zbigniew SITEK. — Wyd. 2 popr. i rozsz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 353, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0001). — Bibliogr. s. 343–344

  top page [top page]

 764. Wprowadzenie do telekomunikacji : materiały wykładowe z ćwiczeniami[Introduction to telecommunications] / Andrzej JAJSZCZYK, Rafał WATZA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Telekomunikacji. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE AGH, 2007. — [numeracja całości nieciągła]. — ISBN 978-83-88309-12-0. — Na okł.: Materiały dydaktyczne dla studentów II roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunku elektronika i telekomunikacja : semestr zimowy 2007/2008

  top page [top page]

 765. Wspomaganie decyzji w procesach przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego : rozprawa doktorska[Decision supporting in production preparation processes using an expert system : Ph. D. thesis] / Dariusz SALA ; promotor Wiesław Waszkielewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 2007. — [1], 220 s.. — Bibliogr. s. 211–216

  top page [top page]

 766. Wspomaganie synchroniczne w diagnozowaniu maszynSynchronism aided diagnostics of cyclic machinery / Piotr KRZYWORZEKA. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. — 204 s. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz). — Bibliogr. s. 201–204, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 767. Wspomnienia naftowca[Oil exploiter's memoirs] / Karol WOJNAR. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 2000. — [114] k.

  top page [top page]

 768. Wspólnota prawa : o osobliwościach systemu europejskiego[Community of law : on particularities of the European system] / Tadeusz BIERNAT. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. — 284 s. — Bibliogr. s. 268–284, Summ.

  top page [top page]

 769. Współczesne materiały ceramiczne[Contemporary ceramic materials] / Roman PAMPUCH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 275, [1] s., Indeks. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0173). — Bibliogr. s. 13

  top page [top page]

 770. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 1[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 1] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 156 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Kmiecik E., Żurek A. – Afiliacja AGH na podstawie pozostałych części tego wydawnictwa, t. 13. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 771. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 2] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 481 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Wykaz autorów do cz. 2 i 3 zamieszczony w T. 13, cz. 3. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 772. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 3] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 485–1016 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks do cz. 2 i 3. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 773. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 4[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 4] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 102, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Brak afiliacji AGH. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 774. Współczesne problemy ochrony środowiska w działalności gospodarczej człowieka[Contemporary problems of environmental protection in economic activity of man] / Maciej KALISKI, Antoni ZIĘBA ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 155, [1] s. — Bibliogr. s. 150–[156]

  top page [top page]

 775. Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm[Current problems of sheets and strips production] / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Adam Bar. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 351, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0167). — Bibliogr. s. 337–[352]

  top page [top page]

 776. Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem[Current problems of business management] / pod red. nauk. Wiesława WASZKIELEWICZA ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — 418 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 777. Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami[Introduction to the methods of experimental data analysis with examples] / Tadeusz TELEJKO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 101, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1600). — Bibliogr. s. [102]

  top page [top page]

 778. Wybrane problemy bezpieczeństwa w górnictwie polskimSelected problems of safety in Polish mining / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — 123 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 39). — Bibliogr. przy rozdz. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.

  top page [top page]

 779. Wybrane problemy odmetanowania kopalń węgla kamiennego[Select problems of methane drainage in coal mine] / Janusz ROSZKOWSKI, Nikodem SZLĄZAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 187, [1] s. — (Nauka i Technika Górnicza). — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 780. Wybrane problemy projektowania i eksploatacji bezpiecznych urządzeń transportu linowego oraz ich elementów[Selected problems of designing and operation of safe rope transport installations and their components] / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 119 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 25). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 781. Wybrane problemy wykorzystania geotermii : praca zbiorowa. [Cz.] II[Selected problems of geothermics application] / pod red. Romana NEYA. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — 65 [10] s. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 92). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 782. Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej[Selected issues of economic activity] / pod red. nauk. Rafała PAJDY ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — 514 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 783. Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy: definicje, sposób liczenia, zastosowanie[Selected indicators of social exclusion and the labor market situation: definitions, counting, use] / pod red. Jarosława Górniaka, Stanisława Mazura ; [aut.] Maciej Frączek, Karolina Keler, Norbert LAURISZ, Anna Małodzińska-Strzebońska, Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007. — 324 s.. — ISBN 83-89410-90-7. — N. Laurisz – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

  top page [top page]

 784. Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego[Selected results of research works in the scope of rope transport installation safety] / [red. Józef KULECZKA]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 160 s. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 785. Wybrane zagadnienia analizy czasowej i częstotliwościowej wyładowań niezupełnych[Selected problems of time and frequency analysis of partial discharges] / Paweł ZYDROŃ. — Kraków : ZE AGH, 2001. — 114 s. — Bibliogr. s. 101–111

  top page [top page]

 786. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa[Selected problems of modal analysis of mechanical structures] / pod red. Tadeusza UHLA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — 234 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 83-7204-489-9

  top page [top page]

 787. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa[Selected problems of modal analysis of mechanical structures] / pod red. Tadeusza UHLA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2004. — 193 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 83-7204-428-7

  top page [top page]

 788. Wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci korporacyjnych : praca zbiorowa[Selected issues on construction and exploitation of corporate networks] / pod red. Krzysztofa WAJDY ; aut. Robert CHODOREK, Robert CHWASTEK, Janusz GOZDECKI, Witold HANDZLIK, Edyta Kałka, Artur LASOŃ, Krzysztof ŁAPCZUK, Paweł ŁOPATA, Marek NATKANIEC, Piotr PACYNA, Andrzej SZYMAŃSKI, Krzysztof WAJDA. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999. — IX, 210 s. — (Społeczeństwo Globalnej Informacji). — Bibliogr. s. 197–202. — Indeks

  top page [top page]

 789. Wybrane zagadnienia identyfikacji układów nieliniowych w warunkach eksploatacyjnych[Selected issues of identification of nonlinear systems under operational loads] / Joanna IWANIEC. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2009. — 228 s.. — Bibliogr. s. 207–228

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 790. Wybrane zagadnienia integracji europejskiej : instytucje–prawo–bezpieczenstwoBasic problems of European integration : institutions–law–security / Stefan BIELAŃSKI Tadeusz BIERNAT Leszek PORĘBSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 109, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1604). — Bibliogr. s. 105. — Summ.

  top page [top page]

 791. Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej[Selected problems of logistic management] / red. nauk. Lech BUKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 403 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN 978-83-7464-249-1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 792. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki stopy procentowej[Selected problems of theory and practice of interest rate] / Stanisław SZYDŁO. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2005. — 135, [1] s. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 51). — Bibliogr. s. 126–132

  top page [top page]

 793. Wybrane zagadnienia z fizykochemii węgla kamiennego[Selected problems of hard coal physical chemistry] / Kinga BRZÓSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Ewa MAŁYSA, Aleksandra MARECKA, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 103, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0096). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 794. Wybrane zagadnienia z wentylacji kopalń soli kamiennej[Chosen questions from ventilation of underground salt mines] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 154 s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 16). — Bibliogr. s. 148–154

  top page [top page]

 795. Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach[Selected problems of ensuring security and comfort in buildings] / Jerz MIKULIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 324, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0292). — Bibliogr. s. 317–[325]. — ISBN 978-83-7464-171-5

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 796. Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie[Selected problems of management of operations in company] / Leszek Kozioł, Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. — Tarnów : MWSE, 1999. — 123, [1] s.. — Bibliogr. s. 121–122. — Brak afiliacji AGH. — ISBN 83-909445-1-0

  top page [top page]

 797. Wycena wartości zasobów złoża : nowa strategia i metody wyceny[Deposits reserves value assessment : new strategy and evaluation methods] / Konrad Wanielista, Piotr Saługa, Jerzy KICKI, Jerzy DZIEŻA, Jacek Jarosz [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2002. — 186, [1] s. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 12). — Bibliogr. s. 185–[187]

  top page [top page]

 798. Wyczytane z kamieni[Read from stones] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : Maciej Pawlikowski, cop. 2007. — 93, [2] s.. — ISBN 978-83923836-0-4. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 799. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii wczoraj i dziś : 1919-2009[Faculty of Mining and Geoingeenering yesterday and today : 1919–2009] / red. nauk. Wiktoria SOBCZYK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2009. — 85 s.. — ISBN 978-83-88316-87-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 800. Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe[Faculty of Applied Mathematics University of Science and Technology in Cracow : 10 years] / pod red. Bogdana CHOCZEWSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — 164 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 801. Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 [czterdzieści] lat działalności[Faculty of Non-Ferrous Metals of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Cracow : 40 [forty] years of activity] / oprac. Jerzy NOWAKOWSKI, Leszek KUSTOWSKI, Wojciech LIBURA. — Kraków : [WMN AGH], 2002. — 92 s. — Na k. tyt. dodatkowo: Wydział Metali Nieżelaznych AGH 1962–2002

  top page [top page]

 802. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową&nb