Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zasadni, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii GospodarczejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • Chronology of deglaciation and Lateglacial ice flow reorganization in the Gotthard Pass area, Central Swiss Alps, based on cosmogenic $^{10}Be$ and in situ $^{14}C$ / Hippe Kristina, Ivy-Ochs Susan, Kober Florian, ZASADNI Jerzy, Wieler Rainer, Wacker Lukas, Kubik Peter, Schlüchter Christian // W: SGM 2012 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} Swiss geoscience meeting : Bern, 16\textsuperscript{th} – 17\textsuperscript{th} November, 2012 : abstract volume / Swiss Academy of Sciences, Université de Lausanne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bern : s. n.], [2012]. — S. 218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2012/abstracts_2012/Abstract_Volume_2012_Book.pdf [2014-02-06]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Dating the onset of LGM ice surface lowering in the High Alps / Christian Wirsig, Jerzy ZASADNI, Marcus Christl, Naki Akçar, Susan Ivy-Ochs // Quaternary Science Reviews ; ISSN 0277-3791. — 2016 vol. 143, s. 37–50. — Bibliogr. s. 48–50, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/bfBawo

 • keywords: 10Be, deglaciation, Zillertal, Mont Blanc

5
 • Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie[Deglaciation of the Zillertal Alps (Austria) in the late Glacial and Holocene] / Jerzy ZASADNI // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 177–178. — Afiliacja Autora: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Dolina Pięciu Stawów Polskich : 1:15 000Pięć Stawów Polskich Valley / Jerzy ZASADNI // W: Atlas Tatr : przyroda nieożywiona : praca zbiorowa = Atlas of the Tatra Mountains : abiotic nature / pod red. Katarzyny Dąbrowskiej i Marcina Guzika. — Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2015. — 32 plansze + broszura. — ISBN: 978-83-61788-91-1. — 1 mapa + tekst. — Bibliogr. s. [1]. — Mapa zlokalizowana w części V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. — Na stronie pierwszej tekst objaśniający do części V.6. — Tekst polsko-słowacko-angielski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Dolina Suchej Wody : 1:20 000Sucha Woda Valley / Jerzy ZASADNI // W: Atlas Tatr : przyroda nieożywiona : praca zbiorowa = Atlas of the Tatra Mountains : abiotic nature / pod red. Katarzyny Dąbrowskiej i Marcina Guzika. — Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2015. — 32 plansze + broszura. — ISBN: 978-83-61788-91-1. — 1 mapa + tekst. — Bibliogr. s. [1]. — Mapa zlokalizowana w części V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. — Na stronie pierwszej tekst objaśniający do części V.6. — Tekst polsko-słowacko-angielski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • From valley to marginal glaciation in alpine-type relief: Lateglacial glacier advances in the Pięć Stawów Polskich/Roztoka Valley, High Tatra Mountains, Poland / Jerzy ZASADNI, Piotr Kłapyta // Geomorphology ; ISSN 0169-555X. — 2016 vol. 253, s. 406–424. — Bibliogr. s. 422–424, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-31. — tekst: http://goo.gl/F2PFnP

 • keywords: lateglacial, glacial geomorphology, High Tatra Mountains, Schmidt hammer dating

9
 • Holoceńskie uskoki w polskim segmencie zewnętrznych Karpat ZachodnichHolocene faults in the Polish segment of the Outer Western Carpathians / Witold ZUCHIEWICZ, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Jerzy ZASADNI, Aneta Siemińska // W: Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — Opis wg okł.. — S. 52–54. — Bibliogr. s. 54. — Dod. afiliacja W. Zuchiewicz, A. Świerczewska: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data : a summary review / Piotr Kłapyta, Jerzy ZASADNI, Joanna Pociask-Karteczka, Agnieszka Gajda, Paweł Franczak // Quaternary International ; ISSN 1040-6182. — 2016 vol. 415, s. 126–144. — Bibliogr. s. 142–144, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-18. — Climate change in the Balkan-Carpathian region during Late Pleistocene and Holocene : Cluj Napoca, Romania. — tekst: https://goo.gl/WbZl92

 • keywords: Holocene, Late Glacial, Tatra Mountains, lake sediments, peat bogs, Lattle Ice Age

12
 • Lodowce maksimum ostatniego zlodowacenia i osady starszych zlodowaceń : 1:100 000Glaciers of the last glaciation maximum and deposits from the older glaciations / Jerzy ZASADNI, Piotr Kłapyta, Andrzej ŚWIĄDER // W: Atlas Tatr : przyroda nieożywiona : praca zbiorowa = Atlas of the Tatra Mountains : abiotic nature / pod red. Katarzyny Dąbrowskiej i Marcina Guzika. — Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2015. — 32 plansze + broszura. — ISBN: 978-83-61788-91-1. — 1 mapa + tekst. — Bibliogr. s. 1. — Mapa zlokalizowana w części V.4. Tatrzańskie zlodowacenia. — Na stronie pierwszej tekst objaśniający do części V.4. — Tekst polsko-słowacko-angielski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Metody rekonstrukcji wysokości linii równowagi lodowcówMethods of reconstruction equilibrium line altitude of glaciers / Jerzy ZASADNI // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal ; ISSN 0045-9453. — 2010 t. 81 z. 1–2, s. 61–74. — Bibliogr. s. 72–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Młoda tektonika dorzecza Soły (Karpaty Zachodnie) w świetle wskaźników morfometrycznychYoung tectonic of the Soła drainage basin (Outer Western Carpathians) in the light of morphometric indices / Jerzy ZASADNI, Witold ZUCHIEWICZ // W: Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — Opis wg okł.. — S. 36–44. — Bibliogr. s. 43–44.. — Dod. afiliacja W. Zuchiewicz: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Neotectonics of the Soła river basin, Western Carpathians, based on some morphometric parameters / Witold ZUCHIEWICZ, Jerzy ZASADNI // W: 12\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics on the Sudety Mts. and adjacent areas : Jugowice, Sowie Mts. Area, Poland, October 20–22, 2011 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [et al.]. — Wrocław : University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, [2011]. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54. — Afiliacja: University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Neotectonic rotations in the Orava–Nowy Targ intramontane basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study / Antek K. Tokarski, Emö Márton, Ania ŚWIERCZEWSKA, Jurek ZASADNI, Józek Kukulak, Adam Fheed // W: 12\textsuperscript{th} Alpine workshop [Dokument elektroniczny] : 13–19 September 2015, Montgenévre / Briançon : abstract volume. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — (Emile Argand Conference – EGU Series). — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Neotectonic rotations in the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study / Antek K. Tokarski, Emő Márton, Anna ŚWIERCZEWSKA, Adam FHEED, Jurek ZASADNI, Józek Kukulak // Tectonophysics ; ISSN 0040-1951. — 2016 vol. 685, s. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-21. — tekst: http://goo.gl/TRKPJl

 • keywords: Western Carpathians, fractured clasts, palaeomagnetism, neotectonic rotations

18
 • Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski [Dokument elektroniczny] : 1:50 000 : arkusz Bircza (1025) (z 1 tab. i 3 tabl.)[Explanation to the detailed geological map of Poland : 1:50 000, (sheet 1025 Bircza (Bachórzec)] / Marta Rauch, Witold ZUCHIEWICZ, Jerzy ZASADNI ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Ministerstwo Środowiska, cop. 2016. — 39 s.. — Tryb dostępu: http://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_txt/smgp1025.pdf [2017-02-09]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31–36. — ISBN: 978-83-7863-613-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Paleoglacjologiczna interpretacja linijnych form erozji lodowcowej na przykładzie Alp Zillertalskich (Austria)[Palaeoglaciological interpretation of the streamlined glacial erosional landforms: case study from the Zillertal Alps (Austria)] / Jerzy ZASADNI // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 179–180. — Afiliacja Autora: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznychFirst site of Holocene faults in the Polish Outer Carpathians / Witold ZUCHIEWICZ, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Jerzy ZASADNI, Aneta Siemińska // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2011 t. 59 nr 8, s. 566–575. — Bibliogr. s. 574–575, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Rekonstrukcja lodowca sieciowego w Alpach Zillertalskich (Alpy Wschodnie, Austria) podczas maksimum ostatniego zlodowacenia[Reconstruction of transection glaciers in the Zillertal Alps (Eastern Alps, Austria) during the Last Glacial Maximum] / Jerzy ZASADNI // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 178–179. — Afiliacja Autora: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rzeźba glacjalna dolnej części doliny Suchej Wody (Tatry Wysokie)[Glacial relief of the lower part of the Sucha Woda valley, High Tatra Mts.] / Jerzy ZASADNI // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 180–181. — Afiliacja Autora: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im.  Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Structural development of the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): progress report / Antek K. Tokarski, László Fodor, Marta WALICZEK, Jerzy ZASADNI, Emő Márton // W: CETEG 2016 : 14\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Groups, 21\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : Predná Hora, Slovakia, April 28–May 1, 2016 : abstract volume / eds. Rastislav Vojtko [et al.]. — Bratislava : Comenius University, cop. 2016. — ISBN: 978-80-223-4071-7. — S. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The Lateglacial deglaciation history of the high Alpine Gotthard Pass, Switzerland, based on cosmogenic 10Be and in situ 14C / F. Kober, K. Hippe, S. Ivy-Ochs, J. ZASADNI, R. Wieler, L. Wacker, P. W. Kubik, C. Schlüchter // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 14). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data – abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych